blob: f9fc42c1a851e6cf3da092b7ad784fc1b214c70d [file] [log] [blame]
{
"name": "DataPickerLib2",
"version": "0.1.1",
"summary": "test test test test e etsetet sestet t es ttesteests taste stats tsestsetesttestese stems",
"description": "test test test test e etsetet sestet t es ttesteests taste stats tsestsetesttestese stems test test test test e etsetet sestet t es ttesteests taste stats tsestsetesttestese stems test test test test e etsetet sestet t es ttesteests taste stats tsestsetesttestese stems",
"homepage": "https://github.com/antonyNethues/DataPickerLib2",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"antony@123789.org": "Antony Mac"
},
"source": {
"git": "https://github.com/antonyNethues/DataPickerLib2.git",
"branch": "master",
"tag": "0.1.1"
},
"platforms": {
"ios": "12.1"
},
"source_files": "DataPickerLib2/Classes/**/*",
"swift_version": "4.2"
}