blob: ae7f39d93cb64c632de4f875d2969229d8e67509 [file] [log] [blame]
{
"name": "publicLibrary",
"version": "0.1.0",
"summary": "publicLibrarynnjhijhkjhlj",
"description": "\"gjhlkjhk;kklgjhlkjhk;kklgjhlkjhk;kklgjhlkjhk;kklgjhlkjhk;kkl\"",
"homepage": "https://github.com/Nicholastas/publicLibrary",
"license": "Apache License, Version 2.0",
"authors": {
"Nicholastas": "cmjnicholas@163.com"
},
"source": {
"git": "https://github.com/Nicholastas/publicLibrary.git",
"tag": "0.1.0"
},
"source_files": [
"Classes",
"test/Category/**/*.{h,m}"
],
"requires_arc": true,
"platforms": {
"osx": null,
"ios": null,
"tvos": null,
"watchos": null
}
}