blob: 87ab1fac24d6aa7a35f3bec0ac909366b43e46d9 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of gitk po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitk master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gitk:140
msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
#: gitk:212 gitk:2403
msgid "Color words"
msgstr "Оцветяване на думите"
#: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
msgid "Markup words"
msgstr "Отбелязване на думите"
#: gitk:324
msgid "Error parsing revisions:"
msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
#: gitk:380
msgid "Error executing --argscmd command:"
msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
#: gitk:393
msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
msgstr ""
"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
#: gitk:396
msgid ""
"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
"limit."
msgstr ""
"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
"в ограниченията."
#: gitk:418 gitk:566
msgid "Error executing git log:"
msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
#: gitk:436 gitk:582
msgid "Reading"
msgstr "Прочитане"
#: gitk:496 gitk:4549
msgid "Reading commits..."
msgstr "Прочитане на подаванията…"
#: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
msgid "No commits selected"
msgstr "Не са избрани подавания"
#: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
msgid "Command line"
msgstr "Команден ред"
#: gitk:1515
msgid "Can't parse git log output:"
msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
#: gitk:1744
msgid "No commit information available"
msgstr "Липсва информация за подавания"
#: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
msgid "OK"
msgstr "Добре"
#: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
#: gitk:11389 gitk:11669
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"
#: gitk:2087
msgid "&Update"
msgstr "&Обновяване"
#: gitk:2088
msgid "&Reload"
msgstr "&Презареждане"
#: gitk:2089
msgid "Reread re&ferences"
msgstr "&Наново прочитане"
#: gitk:2090
msgid "&List references"
msgstr "&Изброяване на указателите"
#: gitk:2092
msgid "Start git &gui"
msgstr "&Стартиране на „git gui“"
#: gitk:2094
msgid "&Quit"
msgstr "&Спиране на програмата"
#: gitk:2086
msgid "&File"
msgstr "&Файл"
#: gitk:2098
msgid "&Preferences"
msgstr "&Настройки"
#: gitk:2097
msgid "&Edit"
msgstr "&Редактиране"
#: gitk:2102
msgid "&New view..."
msgstr "&Нов изглед…"
#: gitk:2103
msgid "&Edit view..."
msgstr "&Редактиране на изгледа…"
#: gitk:2104
msgid "&Delete view"
msgstr "&Изтриване на изгледа"
#: gitk:2106
msgid "&All files"
msgstr "&Всички файлове"
#: gitk:2101
msgid "&View"
msgstr "&Изглед"
#: gitk:2111 gitk:2121
msgid "&About gitk"
msgstr "&Относно gitk"
#: gitk:2112 gitk:2126
msgid "&Key bindings"
msgstr "&Клавишни комбинации"
#: gitk:2110 gitk:2125
msgid "&Help"
msgstr "Помо&щ"
#: gitk:2203 gitk:8681
msgid "SHA1 ID:"
msgstr "SHA1:"
#: gitk:2247
msgid "Row"
msgstr "Ред"
#: gitk:2285
msgid "Find"
msgstr "Търсене"
#: gitk:2313
msgid "commit"
msgstr "подаване"
#: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
#: gitk:6936
msgid "containing:"
msgstr "съдържащо:"
#: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
msgid "touching paths:"
msgstr "в пътищата:"
#: gitk:2321 gitk:4801
msgid "adding/removing string:"
msgstr "добавящо/премахващо низ"
#: gitk:2322 gitk:4803
msgid "changing lines matching:"
msgstr "променящо редове напасващи:"
#: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
msgid "Exact"
msgstr "Точно"
#: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
msgid "IgnCase"
msgstr "Без регистър"
#: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
msgid "Regexp"
msgstr "Рег. израз"
#: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
msgid "All fields"
msgstr "Всички полета"
#: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
msgid "Headline"
msgstr "Първи ред"
#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
msgid "Comments"
msgstr "Коментари"
#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
#: gitk:8874
msgid "Author"
msgstr "Автор"
#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
msgid "Committer"
msgstr "Подаващ"
#: gitk:2371
msgid "Search"
msgstr "Търсене"
#: gitk:2379
msgid "Diff"
msgstr "Разлики"
#: gitk:2381
msgid "Old version"
msgstr "Стара версия"
#: gitk:2383
msgid "New version"
msgstr "Нова версия"
#: gitk:2386
msgid "Lines of context"
msgstr "Контекст в редове"
#: gitk:2396
msgid "Ignore space change"
msgstr "Празните знаци без значение"
#: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
msgid "Line diff"
msgstr "Поредови разлики"
#: gitk:2467
msgid "Patch"
msgstr "Кръпка"
#: gitk:2469
msgid "Tree"
msgstr "Дърво"
#: gitk:2639 gitk:2660
msgid "Diff this -> selected"
msgstr "Разлики между това и избраното"
#: gitk:2640 gitk:2661
msgid "Diff selected -> this"
msgstr "Разлики между избраното и това"
#: gitk:2641 gitk:2662
msgid "Make patch"
msgstr "Създаване на кръпка"
#: gitk:2642 gitk:9283
msgid "Create tag"
msgstr "Създаване на етикет"
#: gitk:2643
msgid "Copy commit summary"
msgstr "Копиране на информацията за подаване"
#: gitk:2644 gitk:9414
msgid "Write commit to file"
msgstr "Запазване на подаването във файл"
#: gitk:2645
msgid "Create new branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
#: gitk:2646
msgid "Cherry-pick this commit"
msgstr "Отбиране на това подаване"
#: gitk:2647
msgid "Reset HEAD branch to here"
msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
#: gitk:2648
msgid "Mark this commit"
msgstr "Отбелязване на това подаване"
#: gitk:2649
msgid "Return to mark"
msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
#: gitk:2650
msgid "Find descendant of this and mark"
msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
#: gitk:2651
msgid "Compare with marked commit"
msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
#: gitk:2652 gitk:2663
msgid "Diff this -> marked commit"
msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
#: gitk:2653 gitk:2664
msgid "Diff marked commit -> this"
msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
#: gitk:2654
msgid "Revert this commit"
msgstr "Отмяна на това подаване"
#: gitk:2670
msgid "Check out this branch"
msgstr "Изтегляне на този клон"
#: gitk:2671
msgid "Rename this branch"
msgstr "Преименуване на този клон"
#: gitk:2672
msgid "Remove this branch"
msgstr "Изтриване на този клон"
#: gitk:2673
msgid "Copy branch name"
msgstr "Копиране на името на клона"
#: gitk:2680
msgid "Highlight this too"
msgstr "Отбелязване и на това"
#: gitk:2681
msgid "Highlight this only"
msgstr "Отбелязване само на това"
#: gitk:2682
msgid "External diff"
msgstr "Външна програма за разлики"
#: gitk:2683
msgid "Blame parent commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
#: gitk:2684
msgid "Copy path"
msgstr "Копиране на пътя"
#: gitk:2691
msgid "Show origin of this line"
msgstr "Показване на произхода на този ред"
#: gitk:2692
msgid "Run git gui blame on this line"
msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
#: gitk:3036
msgid "About gitk"
msgstr "Относно gitk"
#: gitk:3038
msgid ""
"\n"
"Gitk - a commit viewer for git\n"
"\n"
"Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
"\n"
"Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
msgstr ""
"\n"
"Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
"\n"
"Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
"\n"
"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
#: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: gitk:3067
msgid "Gitk key bindings"
msgstr "Клавишни комбинации"
#: gitk:3070
msgid "Gitk key bindings:"
msgstr "Клавишни комбинации:"
#: gitk:3072
#, tcl-format
msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
#: gitk:3073
#, tcl-format
msgid "<%s-W>\t\tClose window"
msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
#: gitk:3074
msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
#: gitk:3075
msgid "<End>\t\tMove to last commit"
msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
#: gitk:3076
msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
#: gitk:3077
msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
#: gitk:3078
msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
#: gitk:3079
msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
#: gitk:3080
#, tcl-format
msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
#: gitk:3081
msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
#: gitk:3082
msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
#: gitk:3083
#, tcl-format
msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
#: gitk:3084
#, tcl-format
msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
#: gitk:3085
#, tcl-format
msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
#: gitk:3086
#, tcl-format
msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
#: gitk:3087
#, tcl-format
msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
#: gitk:3088
#, tcl-format
msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
#: gitk:3089
msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
#: gitk:3090
msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
msgstr ""
"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
#: gitk:3091
msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
#: gitk:3092
msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
#: gitk:3093
msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
#: gitk:3094
msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
#: gitk:3095
msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
#: gitk:3096
#, tcl-format
msgid "<%s-F>\t\tFind"
msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
#: gitk:3097
#, tcl-format
msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
#: gitk:3098
msgid "<Return>\tMove to next find hit"
msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
#: gitk:3099
msgid "g\t\tGo to commit"
msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
#: gitk:3100
msgid "/\t\tFocus the search box"
msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
#: gitk:3101
msgid "?\t\tMove to previous find hit"
msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
#: gitk:3102
msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
#: gitk:3103
#, tcl-format
msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
#: gitk:3104
#, tcl-format
msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
#: gitk:3105
#, tcl-format
msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
#: gitk:3106
#, tcl-format
msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
#: gitk:3107
#, tcl-format
msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
#: gitk:3108
#, tcl-format
msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
#: gitk:3109
msgid "<F5>\t\tUpdate"
msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
#: gitk:3574 gitk:3583
#, tcl-format
msgid "Error creating temporary directory %s:"
msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
#: gitk:3596
#, tcl-format
msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
#: gitk:3659
msgid "command failed:"
msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
#: gitk:3808
msgid "No such commit"
msgstr "Такова подаване няма"
#: gitk:3822
msgid "git gui blame: command failed:"
msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
#: gitk:3853
#, tcl-format
msgid "Couldn't read merge head: %s"
msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
#: gitk:3861
#, tcl-format
msgid "Error reading index: %s"
msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
#: gitk:3886
#, tcl-format
msgid "Couldn't start git blame: %s"
msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
#: gitk:3889 gitk:6778
msgid "Searching"
msgstr "Търсене"
#: gitk:3921
#, tcl-format
msgid "Error running git blame: %s"
msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
#: gitk:3949
#, tcl-format
msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
#: gitk:3963
msgid "External diff viewer failed:"
msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
#: gitk:4067
msgid "All files"
msgstr "Всички файлове"
#: gitk:4091
msgid "View"
msgstr "Изглед"
#: gitk:4094
msgid "Gitk view definition"
msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
#: gitk:4098
msgid "Remember this view"
msgstr "Запазване на този изглед"
#: gitk:4099
msgid "References (space separated list):"
msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
#: gitk:4100
msgid "Branches & tags:"
msgstr "Клони и етикети:"
#: gitk:4101
msgid "All refs"
msgstr "Всички указатели"
#: gitk:4102
msgid "All (local) branches"
msgstr "Всички (локални) клони"
#: gitk:4103
msgid "All tags"
msgstr "Всички етикети"
#: gitk:4104
msgid "All remote-tracking branches"
msgstr "Всички следящи клони"
#: gitk:4105
msgid "Commit Info (regular expressions):"
msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
#: gitk:4106
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
#: gitk:4107
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
#: gitk:4108
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
#: gitk:4109
msgid "Matches all Commit Info criteria"
msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
#: gitk:4110
msgid "Matches no Commit Info criteria"
msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
#: gitk:4111
msgid "Changes to Files:"
msgstr "Промени по файловете:"
#: gitk:4112
msgid "Fixed String"
msgstr "Дословен низ"
#: gitk:4113
msgid "Regular Expression"
msgstr "Регулярен израз"
#: gitk:4114
msgid "Search string:"
msgstr "Низ за търсене:"
#: gitk:4115
msgid ""
"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
"15:27:38\"):"
msgstr ""
"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
"„March 17, 2009 15:27:38“):"
#: gitk:4116
msgid "Since:"
msgstr "От:"
#: gitk:4117
msgid "Until:"
msgstr "До:"
#: gitk:4118
msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
msgstr ""
"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
"число):"
#: gitk:4119
msgid "Number to show:"
msgstr "Брой показани:"
#: gitk:4120
msgid "Number to skip:"
msgstr "Брой прескочени:"
#: gitk:4121
msgid "Miscellaneous options:"
msgstr "Разни:"
#: gitk:4122
msgid "Strictly sort by date"
msgstr "Подреждане по дата"
#: gitk:4123
msgid "Mark branch sides"
msgstr "Отбелязване на страните по клона"
#: gitk:4124
msgid "Limit to first parent"
msgstr "Само първия родител"
#: gitk:4125
msgid "Simple history"
msgstr "Опростена история"
#: gitk:4126
msgid "Additional arguments to git log:"
msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
#: gitk:4127
msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
#: gitk:4128
msgid "Command to generate more commits to include:"
msgstr ""
"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
#: gitk:4252
msgid "Gitk: edit view"
msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
#: gitk:4260
msgid "-- criteria for selecting revisions"
msgstr "— критерии за избор на версии"
#: gitk:4265
msgid "View Name"
msgstr "Име на изглед"
#: gitk:4340
msgid "Apply (F5)"
msgstr "Прилагане (F5)"
#: gitk:4378
msgid "Error in commit selection arguments:"
msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
#: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
msgid "None"
msgstr "Няма"
#: gitk:5045 gitk:5050
msgid "Descendant"
msgstr "Наследник"
#: gitk:5046
msgid "Not descendant"
msgstr "Не е наследник"
#: gitk:5053 gitk:5058
msgid "Ancestor"
msgstr "Предшественик"
#: gitk:5054
msgid "Not ancestor"
msgstr "Не е предшественик"
#: gitk:5348
msgid "Local changes checked in to index but not committed"
msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
#: gitk:5384
msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
msgstr "Локални промени извън индекса"
#: gitk:7158
msgid "and many more"
msgstr "и още много"
#: gitk:7161
msgid "many"
msgstr "много"
#: gitk:7352
msgid "Tags:"
msgstr "Етикети:"
#: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
msgid "Parent"
msgstr "Родител"
#: gitk:7380
msgid "Child"
msgstr "Дете"
#: gitk:7389
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
#: gitk:7392
msgid "Follows"
msgstr "Следва"
#: gitk:7395
msgid "Precedes"
msgstr "Предшества"
#: gitk:7990
#, tcl-format
msgid "Error getting diffs: %s"
msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
#: gitk:8679
msgid "Goto:"
msgstr "Към ред:"
#: gitk:8700
#, tcl-format
msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
#: gitk:8707
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not known"
msgstr "Непозната версия %s"
#: gitk:8717
#, tcl-format
msgid "SHA1 id %s is not known"
msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
#: gitk:8719
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not in the current view"
msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
#: gitk:8861 gitk:8876
msgid "Date"
msgstr "Дата"
#: gitk:8864
msgid "Children"
msgstr "Деца"
#: gitk:8927
#, tcl-format
msgid "Reset %s branch to here"
msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
#: gitk:8929
msgid "Detached head: can't reset"
msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
#: gitk:9034 gitk:9040
msgid "Skipping merge commit "
msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
#: gitk:9049 gitk:9054
msgid "Error getting patch ID for "
msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
#: gitk:9050 gitk:9055
msgid " - stopping\n"
msgstr " — спиране\n"
#: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
msgid "Commit "
msgstr "Подаване"
#: gitk:9064
msgid ""
" is the same patch as\n"
" "
msgstr ""
" е същата кръпка като\n"
" "
#: gitk:9072
msgid ""
" differs from\n"
" "
msgstr ""
" се различава от\n"
" "
#: gitk:9074
msgid ""
"Diff of commits:\n"
"\n"
msgstr ""
"Разлика между подаванията:\n"
"\n"
#: gitk:9086 gitk:9095
#, tcl-format
msgid " has %s children - stopping\n"
msgstr " има %s деца — спиране\n"
#: gitk:9114
#, tcl-format
msgid "Error writing commit to file: %s"
msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
#: gitk:9120
#, tcl-format
msgid "Error diffing commits: %s"
msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
#: gitk:9166
msgid "Top"
msgstr "Най-горе"
#: gitk:9167
msgid "From"
msgstr "От"
#: gitk:9172
msgid "To"
msgstr "До"
#: gitk:9196
msgid "Generate patch"
msgstr "Генериране на кръпка"
#: gitk:9198
msgid "From:"
msgstr "От:"
#: gitk:9207
msgid "To:"
msgstr "До:"
#: gitk:9216
msgid "Reverse"
msgstr "Обръщане"
#: gitk:9218 gitk:9428
msgid "Output file:"
msgstr "Запазване във файла:"
#: gitk:9224
msgid "Generate"
msgstr "Генериране"
#: gitk:9262
msgid "Error creating patch:"
msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
#: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
msgid "ID:"
msgstr "Идентификатор:"
#: gitk:9294
msgid "Tag name:"
msgstr "Име на етикет:"
#: gitk:9297
msgid "Tag message is optional"
msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
#: gitk:9299
msgid "Tag message:"
msgstr "Съобщение за етикет:"
#: gitk:9303 gitk:9474
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
#: gitk:9321
msgid "No tag name specified"
msgstr "Липсва име на етикет"
#: gitk:9325
#, tcl-format
msgid "Tag \"%s\" already exists"
msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
#: gitk:9335
msgid "Error creating tag:"
msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
#: gitk:9425
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
#: gitk:9433
msgid "Write"
msgstr "Запазване"
#: gitk:9451
msgid "Error writing commit:"
msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
#: gitk:9473
msgid "Create branch"
msgstr "Създаване на клон"
#: gitk:9489
#, tcl-format
msgid "Rename branch %s"
msgstr "Преименуване на клона „%s“"
#: gitk:9490
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"
#: gitk:9514
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: gitk:9538
msgid "Please specify a name for the new branch"
msgstr "Укажете име за новия клон"
#: gitk:9543
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
#: gitk:9587
msgid "Please specify a new name for the branch"
msgstr "Укажете ново име за клона"
#: gitk:9650
#, tcl-format
msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
msgstr ""
"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
#: gitk:9655
msgid "Cherry-picking"
msgstr "Отбиране"
#: gitk:9664
#, tcl-format
msgid ""
"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
"Please commit, reset or stash your changes and try again."
msgstr ""
"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
#: gitk:9670
msgid ""
"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
"Do you wish to run git citool to resolve it?"
msgstr ""
"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
#: gitk:9686 gitk:9744
msgid "No changes committed"
msgstr "Не са подадени промени"
#: gitk:9713
#, tcl-format
msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
#: gitk:9718
msgid "Reverting"
msgstr "Отмяна"
#: gitk:9726
#, tcl-format
msgid ""
"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
"commit, reset or stash your changes and try again."
msgstr ""
"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
#: gitk:9730
msgid ""
"Revert failed because of merge conflict.\n"
" Do you wish to run git citool to resolve it?"
msgstr ""
"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
#: gitk:9773
msgid "Confirm reset"
msgstr "Потвърждаване на зануляването"
#: gitk:9775
#, tcl-format
msgid "Reset branch %s to %s?"
msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
#: gitk:9777
msgid "Reset type:"
msgstr "Вид зануляване:"
#: gitk:9780
msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
#: gitk:9783
msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
#: gitk:9786
msgid ""
"Hard: Reset working tree and index\n"
"(discard ALL local changes)"
msgstr ""
"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
"(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
#: gitk:9803
msgid "Resetting"
msgstr "Зануляване"
#: gitk:9876
#, tcl-format
msgid "A local branch named %s exists already"
msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
#: gitk:9884
msgid "Checking out"
msgstr "Изтегляне"
#: gitk:9943
msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
#: gitk:9949
#, tcl-format
msgid ""
"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
"Really delete branch %s?"
msgstr ""
"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
"Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
#: gitk:9980
#, tcl-format
msgid "Tags and heads: %s"
msgstr "Етикети и върхове: %s"
#: gitk:9997
msgid "Filter"
msgstr "Филтриране"
#: gitk:10293
msgid ""
"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
"tag information will be incomplete."
msgstr ""
"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
#: gitk:11270
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
#: gitk:11274
msgid "Id"
msgstr "Идентификатор"
#: gitk:11357
msgid "Gitk font chooser"
msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
#: gitk:11374
msgid "B"
msgstr "Ч"
#: gitk:11377
msgid "I"
msgstr "К"
#: gitk:11495
msgid "Commit list display options"
msgstr "Настройки на списъка с подавания"
#: gitk:11498
msgid "Maximum graph width (lines)"
msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
#: gitk:11502
#, no-tcl-format
msgid "Maximum graph width (% of pane)"
msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
#: gitk:11505
msgid "Show local changes"
msgstr "Показване на локалните промени"
#: gitk:11508
msgid "Auto-select SHA1 (length)"
msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
#: gitk:11512
msgid "Hide remote refs"
msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
#: gitk:11516
msgid "Diff display options"
msgstr "Настройки на показването на разликите"
#: gitk:11518
msgid "Tab spacing"
msgstr "Широчина на табулатора"
#: gitk:11521
msgid "Display nearby tags/heads"
msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
#: gitk:11524
msgid "Maximum # tags/heads to show"
msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
#: gitk:11527
msgid "Limit diffs to listed paths"
msgstr "Разлика само в избраните пътища"
#: gitk:11530
msgid "Support per-file encodings"
msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
#: gitk:11536 gitk:11683
msgid "External diff tool"
msgstr "Външен инструмент за разлики"
#: gitk:11537
msgid "Choose..."
msgstr "Избор…"
#: gitk:11542
msgid "General options"
msgstr "Общи настройки"
#: gitk:11545
msgid "Use themed widgets"
msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
#: gitk:11547
msgid "(change requires restart)"
msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
#: gitk:11549
msgid "(currently unavailable)"
msgstr "(в момента недостъпно)"
#: gitk:11560
msgid "Colors: press to choose"
msgstr "Цветове: избира се с натискане"
#: gitk:11563
msgid "Interface"
msgstr "Интерфейс"
#: gitk:11564
msgid "interface"
msgstr "интерфейс"
#: gitk:11567
msgid "Background"
msgstr "Фон"
#: gitk:11568 gitk:11598
msgid "background"
msgstr "фон"
#: gitk:11571
msgid "Foreground"
msgstr "Знаци"
#: gitk:11572
msgid "foreground"
msgstr "знаци"
#: gitk:11575
msgid "Diff: old lines"
msgstr "Разлика: стари редове"
#: gitk:11576
msgid "diff old lines"
msgstr "разлика, стари редове"
#: gitk:11580
msgid "Diff: new lines"
msgstr "Разлика: нови редове"
#: gitk:11581
msgid "diff new lines"
msgstr "разлика, нови редове"
#: gitk:11585
msgid "Diff: hunk header"
msgstr "Разлика: начало на парче"
#: gitk:11587
msgid "diff hunk header"
msgstr "разлика, начало на парче"
#: gitk:11591
msgid "Marked line bg"
msgstr "Фон на отбелязан ред"
#: gitk:11593
msgid "marked line background"
msgstr "фон на отбелязан ред"
#: gitk:11597
msgid "Select bg"
msgstr "Избор на фон"
#: gitk:11606
msgid "Fonts: press to choose"
msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
#: gitk:11608
msgid "Main font"
msgstr "Основен шрифт"
#: gitk:11609
msgid "Diff display font"
msgstr "Шрифт за разликите"
#: gitk:11610
msgid "User interface font"
msgstr "Шрифт на интерфейса"
#: gitk:11632
msgid "Gitk preferences"
msgstr "Настройки на Gitk"
#: gitk:11641
msgid "General"
msgstr "Общи"
#: gitk:11642
msgid "Colors"
msgstr "Цветове"
#: gitk:11643
msgid "Fonts"
msgstr "Шрифтове"
#: gitk:11693
#, tcl-format
msgid "Gitk: choose color for %s"
msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
#: gitk:12206
msgid ""
"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
msgstr ""
"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
#: gitk:12416
msgid "Cannot find a git repository here."
msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
#: gitk:12463
#, tcl-format
msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
#: gitk:12475
msgid "Bad arguments to gitk:"
msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"