tree: 15ba4c31c0280f95c75cde8fdd9d2e73b52a164c [path history] [tgz]
  1. 1-UTF-8.txt
  2. 2-UTF-8.txt
  3. EUCJP.txt
  4. ISO-2022-JP.txt
  5. ISO-8859-1.txt