Merge tag 'l10n-2.26.0-rnd2.1' of git://github.com/git-l10n/git-po.git

l10n-2.26.0-rnd2.1

* tag 'l10n-2.26.0-rnd2.1' of https://github.com/git-l10n/git-po: (28 commits)
 l10n: tr.po: change file mode to 644
 l10n: de.po: Update German translation for Git 2.26.0
 l10n: de.po: add missing space
 l10n: tr: Fix a couple of ambiguities
 l10n: Update Catalan translation
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4839t0f0u)
 l10n: zh_CN: Revise v2.26.0 translation
 l10n: zh_CN: for git v2.26.0 l10n round 1 and 2
 l10n: vi(4839t): Updated Vietnamese translation for v2.26.0
 l10n: vi: fix translation + grammar
 l10n: zh_TW.po: v2.26.0 round 2 (0 untranslated)
 l10n: zh_TW.po: v2.26.0 round 1 (11 untranslated)
 l10n: it.po: update the Italian translation for Git 2.26.0 round 2
 l10n: es: 2.26.0 round#2
 l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4839t)
 l10n: tr: v2.26.0 round 2
 l10n: fr : v2.26.0 rnd 2
 l10n: git.pot: v2.26.0 round 2 (7 new, 2 removed)
 l10n: tr: Add glossary for Turkish translations
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4835t0f0u)
 ...
diff --git a/po/TEAMS b/po/TEAMS
index 4f0519d..dbcce4b 100644
--- a/po/TEAMS
+++ b/po/TEAMS
@@ -56,6 +56,10 @@
 Repository:	https://github.com/nafmo/git-l10n-sv/
 Leader:		Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
 
+Language:	tr (Turkish)
+Repository:	https://github.com/bitigchi/git-po/
+Leader:		Emir SARI <bitigchi@me.com>
+
 Language:	vi (Vietnamese)
 Repository:	https://github.com/vnwildman/git/
 Leader:		Trần Ngọc Quân <vnwildman AT gmail.com>
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 29ba1c8..7990313 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -161,8 +161,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: git 2.25\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-09 16:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-12 00:03+0100\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -171,251 +171,531 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: add-interactive.c:347
+#: add-interactive.c:368
 #, c-format
 msgid "Huh (%s)?"
 msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
 
-#: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
-#: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
-#: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
+#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
 msgid "could not read index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
 #: git-add--interactive.perl:294
 msgid "binary"
 msgstr "двоично"
 
-#: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
 #: git-add--interactive.perl:332
 msgid "nothing"
 msgstr "нищо"
 
-#: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
 #: git-add--interactive.perl:329
 msgid "unchanged"
 msgstr "няма промени"
 
-#: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
+#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
 msgid "Update"
 msgstr "Обновяване"
 
-#: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
+#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
 #, c-format
 msgid "could not stage '%s'"
 msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
 
-#: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
-#: builtin/rebase.c:895
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
+#: builtin/rebase.c:899
 msgid "could not write index"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
+#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
 #, c-format, perl-format
 msgid "updated %d path\n"
 msgid_plural "updated %d paths\n"
 msgstr[0] "%d файл обновен\n"
 msgstr[1] "%d файла обновени\n"
 
-#: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
+#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
 #, c-format, perl-format
 msgid "note: %s is untracked now.\n"
 msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
 
-#: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
 #: builtin/reset.c:144
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
 
-#: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
+#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
 msgid "Revert"
 msgstr "Отмяна"
 
-#: add-interactive.c:746
+#: add-interactive.c:767
 msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
 msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
 
-#: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
+#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
 #, c-format, perl-format
 msgid "reverted %d path\n"
 msgid_plural "reverted %d paths\n"
 msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
 msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
 
-#: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
+#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
 #, c-format
 msgid "No untracked files.\n"
 msgstr "Няма неследени файлове.\n"
 
-#: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
+#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
 msgid "Add untracked"
 msgstr "Добавяне на неследени"
 
-#: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
+#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
 #, c-format, perl-format
 msgid "added %d path\n"
 msgid_plural "added %d paths\n"
 msgstr[0] "%d файл добавен\n"
 msgstr[1] "%d файла добавени\n"
 
-#: add-interactive.c:896
+#: add-interactive.c:917
 #, c-format
 msgid "ignoring unmerged: %s"
 msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
 
-#: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
+#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
 #, c-format
 msgid "Only binary files changed.\n"
 msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
 
-#: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
+#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
 #, c-format
 msgid "No changes.\n"
 msgstr "Няма промени.\n"
 
-#: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
+#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
 msgid "Patch update"
 msgstr "Обновяване на кръпка"
 
-#: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
+#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
 msgid "Review diff"
 msgstr "Преглед на разликата"
 
-#: add-interactive.c:981
+#: add-interactive.c:1002
 msgid "show paths with changes"
 msgstr "извеждане на пътищата с промени"
 
-#: add-interactive.c:983
+#: add-interactive.c:1004
 msgid "add working tree state to the staged set of changes"
 msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
 
-#: add-interactive.c:985
+#: add-interactive.c:1006
 msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
 msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
 
-#: add-interactive.c:987
+#: add-interactive.c:1008
 msgid "pick hunks and update selectively"
 msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
 
-#: add-interactive.c:989
+#: add-interactive.c:1010
 msgid "view diff between HEAD and index"
 msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
 
-#: add-interactive.c:991
+#: add-interactive.c:1012
 msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
 msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
 
-#: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
+#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
 msgid "Prompt help:"
 msgstr "Помощ:"
 
-#: add-interactive.c:1001
+#: add-interactive.c:1022
 msgid "select a single item"
 msgstr "избор на eдин елемент"
 
-#: add-interactive.c:1003
+#: add-interactive.c:1024
 msgid "select a range of items"
 msgstr "избор на поредица от елементи"
 
-#: add-interactive.c:1005
+#: add-interactive.c:1026
 msgid "select multiple ranges"
 msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
 
-#: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
+#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
 msgid "select item based on unique prefix"
 msgstr "избор на базата на уникален префикс"
 
-#: add-interactive.c:1009
+#: add-interactive.c:1030
 msgid "unselect specified items"
 msgstr "изваждане на указаното от избора"
 
-#: add-interactive.c:1011
+#: add-interactive.c:1032
 msgid "choose all items"
 msgstr "избор на всички елементи"
 
-#: add-interactive.c:1013
+#: add-interactive.c:1034
 msgid "(empty) finish selecting"
 msgstr "(празно) приключване на избирането"
 
-#: add-interactive.c:1050
+#: add-interactive.c:1071
 msgid "select a numbered item"
 msgstr "избор на номериран елемент"
 
-#: add-interactive.c:1054
+#: add-interactive.c:1075
 msgid "(empty) select nothing"
 msgstr "(празно) без избор на нищо"
 
-#: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "●●● Команди ●●●"
 
-#: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
 msgid "What now"
 msgstr "Избор на следващо действие"
 
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
 msgid "staged"
 msgstr "в индекса"
 
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
 msgid "unstaged"
 msgstr "извън индекса"
 
-#: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
-#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
-#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
-#: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
 msgid "path"
 msgstr "път"
 
-#: add-interactive.c:1122
+#: add-interactive.c:1143
 msgid "could not refresh index"
 msgstr "индексът не може да бъде обновен"
 
 #
-#: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Изход.\n"
 
-#: add-patch.c:15
-#, c-format
-msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:16
-#, c-format
-msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:17
-#, c-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на това парче [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:111
+#: add-patch.c:37
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"staging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"добавено към индекса."
+
+#: add-patch.c:40
+msgid ""
+"y - stage this hunk\n"
+"n - do not stage this hunk\n"
+"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — добавяне на парчето в индекса\n"
+"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
+"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета от файла\n"
+"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
+"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
+
+#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:58
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"stashing."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"скътано."
+
+#: add-patch.c:61
+msgid ""
+"y - stash this hunk\n"
+"n - do not stash this hunk\n"
+"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — скатаване на парчето\n"
+"n — без скатаване на парчето\n"
+"q — изход, без скатаване на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
+
+#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:81
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"unstaging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"извадено от индекса."
+
+#: add-patch.c:84
+msgid ""
+"y - unstage this hunk\n"
+"n - do not unstage this hunk\n"
+"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — изваждане на парчето от индекса\n"
+"n — без изваждане на парчето от индекса\n"
+"q — изход, без изваждане на това и всички оставащи парчета от индекса\n"
+"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
+"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
+
+#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"applying."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"набелязано за прилагане."
+
+#: add-patch.c:106
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index\n"
+"n - do not apply this hunk to index\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към индекса\n"
+"n — без прилагане на парчето към индекса\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета към индекса\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
+
+#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
+#: git-add--interactive.perl:1463
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
+"%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
+#: git-add--interactive.perl:1464
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
+#: git-add--interactive.perl:1465
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"discarding."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"набелязано за зануляване."
+
+#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
+msgid ""
+"y - discard this hunk from worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от работното "
+"дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво\n"
+
+#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
+"n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:150
+msgid ""
+"y - discard this hunk from index and worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+
+#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
+"q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:171
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index and worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+
+#: add-patch.c:214
+msgid ""
+"y - apply this hunk to worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
+
+#: add-patch.c:318
 #, c-format
 msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:130 add-patch.c:134
+#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
 #, c-format
 msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:176
+#: add-patch.c:395
 msgid "could not parse diff"
 msgstr "разликата не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:194
+#: add-patch.c:414
 msgid "could not parse colored diff"
 msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:508
+#: add-patch.c:428
+#, c-format
+msgid "failed to run '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
+
+#: add-patch.c:587
+msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
+msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
+
+#: add-patch.c:588
+msgid ""
+"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
+"between its input and output lines."
+msgstr ""
+"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
+"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
+
+#: add-patch.c:761
 #, c-format
 msgid ""
 "expected context line #%d in\n"
@@ -424,7 +704,7 @@
 "очаква се ред №%d от контекста в\n"
 "%.*s"
 
-#: add-patch.c:523
+#: add-patch.c:776
 #, c-format
 msgid ""
 "hunks do not overlap:\n"
@@ -437,11 +717,11 @@
 "  не завършва с:\n"
 "%.*s"
 
-#: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
 msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
 msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
 
-#: add-patch.c:803
+#: add-patch.c:1056
 #, c-format
 msgid ""
 "---\n"
@@ -455,17 +735,8 @@
 "За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: изтрийте ги.\n"
 "Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
 
-#: add-patch.c:810
-msgid ""
-"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
-"marked for staging.\n"
-msgstr ""
-"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
-"незабавно\n"
-"добавено към индекса.\n"
-
 #. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
 msgid ""
 "If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
 "edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -475,11 +746,11 @@
 "изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
 "редактирането — отказано.\n"
 
-#: add-patch.c:851
+#: add-patch.c:1103
 msgid "could not parse hunk header"
 msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
+#: add-patch.c:1148
 msgid "'git apply --cached' failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
 
@@ -495,7 +766,7 @@
 #. Consider translating (saying "no" discards!) as
 #. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
 #. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
+#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
 msgid ""
 "Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
 msgstr ""
@@ -503,21 +774,19 @@
 "редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
 "„n“ (не)? "
 
-#: add-patch.c:1009
-msgid ""
-"y - stage this hunk\n"
-"n - do not stage this hunk\n"
-"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
-"a - stage this and all the remaining hunks\n"
-"d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
-msgstr ""
-"y — добавяне на парчето в индекса\n"
-"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
-"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета\n"
-"a — добавяне на това и всички следващи парчета в индекса\n"
-"d — без добавяне на това и всички оставащи парчета в индекса\n"
+#: add-patch.c:1261
+msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
+msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
 
-#: add-patch.c:1016
+#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
+msgid "Apply them to the worktree anyway? "
+msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
+
+#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
+msgid "Nothing was applied.\n"
+msgstr "Нищо не е приложено.\n"
+
+#: add-patch.c:1326
 msgid ""
 "j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
 "J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -539,99 +808,103 @@
 "e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
 "? — извеждане не помощта\n"
 
-#: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
+#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
 msgid "No previous hunk"
 msgstr "Няма друго парче преди това"
 
-#: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
+#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
 msgid "No next hunk"
 msgstr "Няма друго парче след това"
 
-#: add-patch.c:1158
+#: add-patch.c:1468
 msgid "No other hunks to goto"
 msgstr "Няма други парчета"
 
-#: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
+#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
 msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
 msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
 
-#: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
+#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
 msgid "go to which hunk? "
 msgstr "към кое парче да се придвижи? "
 
-#: add-patch.c:1181
+#: add-patch.c:1491
 #, c-format
 msgid "Invalid number: '%s'"
 msgstr "Неправилен номер: „%s“"
 
-#: add-patch.c:1186
+#: add-patch.c:1496
 #, c-format
 msgid "Sorry, only %d hunk available."
 msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
 msgstr[0] "Има само %d парче."
 msgstr[1] "Има само %d парчета."
 
-#: add-patch.c:1195
+#: add-patch.c:1505
 msgid "No other hunks to search"
 msgstr "Няма други парчета за търсене"
 
-#: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
+#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
 msgid "search for regex? "
 msgstr "да се търси с регулярен израз? "
 
-#: add-patch.c:1216
+#: add-patch.c:1526
 #, c-format
 msgid "Malformed search regexp %s: %s"
 msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
 
-#: add-patch.c:1233
+#: add-patch.c:1543
 msgid "No hunk matches the given pattern"
 msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
 
-#: add-patch.c:1240
+#: add-patch.c:1550
 msgid "Sorry, cannot split this hunk"
 msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
 
-#: add-patch.c:1244
+#: add-patch.c:1554
 #, c-format
 msgid "Split into %d hunks."
 msgstr "Разделяне на %d парчета."
 
-#: add-patch.c:1248
+#: add-patch.c:1558
 msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
 msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
 
-#: advice.c:111
+#: add-patch.c:1609
+msgid "'git apply' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
+
+#: advice.c:115
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:164
+#: advice.c:168
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:166
+#: advice.c:170
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:168
+#: advice.c:172
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:170
+#: advice.c:174
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:172
+#: advice.c:176
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
 
-#: advice.c:174
+#: advice.c:178
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:182
+#: advice.c:186
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -639,23 +912,23 @@
 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
 "за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
 
-#: advice.c:190
+#: advice.c:194
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
 
-#: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
+#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
 
-#: advice.c:197
+#: advice.c:201
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
 
-#: advice.c:198
+#: advice.c:202
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
 
-#: advice.c:204
+#: advice.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "Note: switching to '%s'.\n"
@@ -919,295 +1192,295 @@
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
 
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3163
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
 msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
 
-#: apply.c:3170
+#: apply.c:3171
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
 
-#: apply.c:3188
+#: apply.c:3189
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr ""
 "необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
 "прочетен"
 
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3202
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
 
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3209
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
 "бе получено: „%s“)"
 
-#: apply.c:3228
+#: apply.c:3230
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
 
-#: apply.c:3351
+#: apply.c:3353
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: apply.c:3411
+#: apply.c:3413
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
 
-#: apply.c:3440 apply.c:3683
+#: apply.c:3442 apply.c:3685
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
 
-#: apply.c:3526 apply.c:3698
+#: apply.c:3528 apply.c:3700
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3535 apply.c:3706
+#: apply.c:3537 apply.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
 
-#: apply.c:3570
+#: apply.c:3572
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: apply.c:3573
+#: apply.c:3575
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3589 apply.c:3593
+#: apply.c:3591 apply.c:3595
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: apply.c:3605
+#: apply.c:3607
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3619
+#: apply.c:3621
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3626
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3650
+#: apply.c:3652
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
 
-#: apply.c:3723
+#: apply.c:3725
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "„%s“: неправилен вид"
 
-#: apply.c:3725
+#: apply.c:3727
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
 
-#: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1325
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "неправилен път: „%s“"
 
-#: apply.c:3934
+#: apply.c:3936
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3937
+#: apply.c:3939
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
 
-#: apply.c:3957
+#: apply.c:3959
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
 
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3964
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr ""
 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
 
-#: apply.c:3982
+#: apply.c:3984
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
 
-#: apply.c:3986
+#: apply.c:3988
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
 
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:4003
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
 
-#: apply.c:4093
+#: apply.c:4095
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr ""
 "информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4100
+#: apply.c:4102
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
 
-#: apply.c:4103
+#: apply.c:4105
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4114
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
 
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4124
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
 
-#: apply.c:4260
+#: apply.c:4262
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
 
-#: apply.c:4294
+#: apply.c:4296
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
 
-#: apply.c:4300
+#: apply.c:4302
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr ""
 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4308
+#: apply.c:4310
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr ""
 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4314 apply.c:4459
+#: apply.c:4316 apply.c:4461
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
 
-#: apply.c:4357
+#: apply.c:4359
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: apply.c:4361
+#: apply.c:4363
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "затваряне на файла „%s“"
 
-#: apply.c:4431
+#: apply.c:4433
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
 
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4531
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
 
-#: apply.c:4537
+#: apply.c:4539
 msgid "internal error"
 msgstr "вътрешна грешка"
 
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4542
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
 
-#: apply.c:4551
+#: apply.c:4553
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
 
-#: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: apply.c:4573
+#: apply.c:4575
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
 
-#: apply.c:4577
+#: apply.c:4579
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
 
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4698
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4706
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "непознат вход"
 
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4726
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4881
+#: apply.c:4883
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
 
-#: apply.c:4908
+#: apply.c:4910
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:4914 apply.c:4929
+#: apply.c:4916 apply.c:4931
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4924
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1216,135 +1489,135 @@
 msgstr[1] ""
 "Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4968
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4971
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
 msgid "num"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: apply.c:4972
+#: apply.c:4974
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
 
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4977
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
 
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4979
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4983
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4985
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4987
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
 
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4989
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
 
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4991
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
 
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4993
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
 
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4995
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4998
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
 "кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
 "summary“"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5000
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
 
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5002
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
 
-#: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
 
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:5007
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
 
-#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
 msgid "action"
 msgstr "действие"
 
-#: apply.c:5007
+#: apply.c:5009
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:5010 apply.c:5013
+#: apply.c:5012 apply.c:5015
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr ""
 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
 
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5018
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
 
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5020
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
 
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5022
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
 
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5024
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
 
-#: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
+#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
 #: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "повече подробности"
 
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5027
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
 
-#: apply.c:5028
+#: apply.c:5030
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
 
-#: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
 msgid "root"
 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: apply.c:5031
+#: apply.c:5033
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
 
@@ -1367,7 +1640,7 @@
 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
 msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
 
-#: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -1408,8 +1681,8 @@
 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
 
 #: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
 #: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
 #: parse-options.h:190
@@ -1445,7 +1718,7 @@
 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
 
 #: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
+#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
 msgid "repo"
 msgstr "хранилище"
 
@@ -1484,17 +1757,17 @@
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
 msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
 
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
 #, c-format
 msgid "cannot stream blob %s"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
 
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
 #, c-format
 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
 msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
 
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
 #, c-format
 msgid "cannot read %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1523,12 +1796,12 @@
 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
 msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
 
-#: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
 #, c-format
 msgid "deflate error (%d)"
 msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
 
-#: archive-zip.c:614
+#: archive-zip.c:615
 #, c-format
 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
 msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
@@ -1561,12 +1834,12 @@
 msgid "We cannot bisect more!\n"
 msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
 
-#: bisect.c:733
+#: bisect.c:745
 #, c-format
 msgid "Not a valid commit name %s"
 msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
 
-#: bisect.c:758
+#: bisect.c:770
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is bad.\n"
@@ -1575,7 +1848,7 @@
 "Неправилна база за сливане: %s.\n"
 "Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:775
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is new.\n"
@@ -1584,7 +1857,7 @@
 "Нова база за сливане: %s.\n"
 "Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: bisect.c:768
+#: bisect.c:780
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is %s.\n"
@@ -1593,7 +1866,7 @@
 "Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
 "Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: bisect.c:776
+#: bisect.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1604,7 +1877,7 @@
 "Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
 "Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
 
-#: bisect.c:789
+#: bisect.c:801
 #, c-format
 msgid ""
 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1615,36 +1888,36 @@
 "Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
 "Двоичното търсене продължава."
 
-#: bisect.c:822
+#: bisect.c:840
 #, c-format
 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
 msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
 
-#: bisect.c:865
+#: bisect.c:890
 #, c-format
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "необходима е версия „%s“"
 
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
+#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
+#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: bisect.c:958
+#: bisect.c:997
 msgid "reading bisect refs failed"
 msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
 
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:1019
 #, c-format
 msgid "%s was both %s and %s\n"
 msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
 
-#: bisect.c:985
+#: bisect.c:1028
 #, c-format
 msgid ""
 "No testable commit found.\n"
@@ -1653,7 +1926,7 @@
 "Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
 "Проверете параметрите за пътищата.\n"
 
-#: bisect.c:1004
+#: bisect.c:1057
 #, c-format
 msgid "(roughly %d step)"
 msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1663,7 +1936,7 @@
 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
 #. steps)" translation.
 #.
-#: bisect.c:1010
+#: bisect.c:1063
 #, c-format
 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1684,10 +1957,10 @@
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на крайно подаване"
 
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
-#: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
-#: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
+#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
+#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
+#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -1857,8 +2130,8 @@
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
-#: builtin/commit.c:811
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
+#: builtin/commit.c:815
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1929,13 +2202,13 @@
 msgid "index-pack died"
 msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
 
-#: color.c:296
+#: color.c:329
 #, c-format
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
 
-#: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1964,33 +2237,33 @@
 "\n"
 "  git replace --convert-graft-file\n"
 "\n"
-"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
 "\n"
 "  git config advice.graftFileDeprecated false"
 
-#: commit.c:1152
+#: commit.c:1153
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1155
+#: commit.c:1157
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1158
+#: commit.c:1160
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
 
-#: commit.c:1161
+#: commit.c:1163
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
 
-#: commit.c:1415
+#: commit.c:1417
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2000,247 +2273,247 @@
 "Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
 "зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
 
-#: commit-graph.c:130
+#: commit-graph.c:122
 msgid "commit-graph file is too small"
 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
 
-#: commit-graph.c:195
+#: commit-graph.c:189
 #, c-format
 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:202
+#: commit-graph.c:196
 #, c-format
 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:209
+#: commit-graph.c:203
 #, c-format
 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
 msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:232
+#: commit-graph.c:226
 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
 msgstr ""
 "записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
 
-#: commit-graph.c:243
+#: commit-graph.c:237
 #, c-format
 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
 
-#: commit-graph.c:286
+#: commit-graph.c:280
 #, c-format
 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
 
-#: commit-graph.c:350
+#: commit-graph.c:343
 msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
 msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:360
+#: commit-graph.c:353
 msgid "commit-graph chain does not match"
 msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
 
-#: commit-graph.c:407
+#: commit-graph.c:401
 #, c-format
 msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
 msgstr ""
 "грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
 
-#: commit-graph.c:433
+#: commit-graph.c:425
 msgid "unable to find all commit-graph files"
 msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
 
-#: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
+#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
 msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
 msgstr ""
 "неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
 
-#: commit-graph.c:585
+#: commit-graph.c:579
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
 
-#: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
 #, c-format
 msgid "unable to parse commit %s"
 msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
 
-#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
+#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
 
-#: commit-graph.c:1049
+#: commit-graph.c:1043
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1066
+#: commit-graph.c:1060
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1085
+#: commit-graph.c:1079
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1104
+#: commit-graph.c:1098
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1179
+#: commit-graph.c:1173
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
 
-#: commit-graph.c:1192
+#: commit-graph.c:1186
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1196
+#: commit-graph.c:1190
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1220
+#: commit-graph.c:1214
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
 
-#: commit-graph.c:1240
+#: commit-graph.c:1234
 #, c-format
 msgid "invalid commit object id: %s"
 msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:1249
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
 
-#: commit-graph.c:1270
+#: commit-graph.c:1264
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1300
+#: commit-graph.c:1294
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1346
+#: commit-graph.c:1340
 msgid "failed to write correct number of base graph ids"
 msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
 
-#: commit-graph.c:1379 midx.c:814
+#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
+#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
 #, c-format
 msgid "unable to create '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: commit-graph.c:1451
+#: commit-graph.c:1445
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
 msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
 
-#: commit-graph.c:1492
+#: commit-graph.c:1486
 msgid "unable to open commit-graph chain file"
 msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
 
-#: commit-graph.c:1504
+#: commit-graph.c:1498
 msgid "failed to rename base commit-graph file"
 msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
 
-#: commit-graph.c:1524
+#: commit-graph.c:1518
 msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
 msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
 
-#: commit-graph.c:1637
+#: commit-graph.c:1631
 msgid "Scanning merged commits"
 msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
 
-#: commit-graph.c:1648
+#: commit-graph.c:1642
 #, c-format
 msgid "unexpected duplicate commit id %s"
 msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
 
-#: commit-graph.c:1672
+#: commit-graph.c:1665
 msgid "Merging commit-graph"
 msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1862
+#: commit-graph.c:1844
 #, c-format
 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
 msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
 
-#: commit-graph.c:1873
+#: commit-graph.c:1855
 msgid "too many commits to write graph"
 msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1963
+#: commit-graph.c:1944
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
 
-#: commit-graph.c:1973
+#: commit-graph.c:1954
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
 "е преди „%s“, а не трябва"
 
-#: commit-graph.c:1983 commit-graph.c:1998
+#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr ""
 "неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
 "трябва да е %u"
 
-#: commit-graph.c:1990
+#: commit-graph.c:1971
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
 msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
 
-#: commit-graph.c:2008
+#: commit-graph.c:1989
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:2022
+#: commit-graph.c:2003
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
 "анализира"
 
-#: commit-graph.c:2029
+#: commit-graph.c:2010
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr ""
 "идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
 "подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:2039
+#: commit-graph.c:2020
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
 
-#: commit-graph.c:2048
+#: commit-graph.c:2029
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
 msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:2061
+#: commit-graph.c:2042
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
 
-#: commit-graph.c:2066
+#: commit-graph.c:2047
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2248,7 +2521,7 @@
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
 "не е"
 
-#: commit-graph.c:2070
+#: commit-graph.c:2051
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2256,14 +2529,14 @@
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
 "другаде е"
 
-#: commit-graph.c:2085
+#: commit-graph.c:2066
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
 msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
 "другаде е %u"
 
-#: commit-graph.c:2091
+#: commit-graph.c:2072
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
@@ -2312,7 +2585,7 @@
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
 
-#: config.c:406 sequencer.c:2530
+#: config.c:406 sequencer.c:2444
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2452,7 +2725,7 @@
 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
 
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -2477,107 +2750,107 @@
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: config.c:1745
+#: config.c:1743
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
 
-#: config.c:2096
+#: config.c:2097
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
 
-#: config.c:2266
+#: config.c:2267
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
 
-#: config.c:2311
+#: config.c:2312
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr ""
 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
 "%d"
 
-#: config.c:2357
+#: config.c:2358
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
 
-#: config.c:2359
+#: config.c:2360
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
 
-#: config.c:2440
+#: config.c:2441
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
 
-#: config.c:2472
+#: config.c:2473
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
 
-#: config.c:2501
+#: config.c:2502
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: config.c:2753 config.c:3077
+#: config.c:2754 config.c:3078
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
 
-#: config.c:2764
+#: config.c:2765
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "отваряне на „%s“"
 
-#: config.c:2799 builtin/config.c:328
+#: config.c:2800 builtin/config.c:344
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "неправилен шаблон: %s"
 
-#: config.c:2824
+#: config.c:2825
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
 
-#: config.c:2837 config.c:3090
+#: config.c:2838 config.c:3091
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2848
+#: config.c:2849
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2857 config.c:3095
+#: config.c:2858 config.c:3096
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2942 config.c:3192
+#: config.c:2943 config.c:3193
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: config.c:2976
+#: config.c:2977
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
 
-#: config.c:2978 builtin/remote.c:781
+#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
 
-#: config.c:3068
+#: config.c:3069
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
 
-#: config.c:3235
+#: config.c:3236
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2746,19 +3019,19 @@
 msgid "unable to fork"
 msgstr "неуспешно създаване на процес"
 
-#: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Проверка на свързаността"
 
-#: connected.c:101
+#: connected.c:110
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
 
-#: connected.c:121
+#: connected.c:130
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
 
-#: connected.c:128
+#: connected.c:137
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
 
@@ -3095,7 +3368,7 @@
 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
 
 #: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
-#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
@@ -3631,62 +3904,62 @@
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
 msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
 
-#: dir.c:554
+#: dir.c:555
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
 
-#: dir.c:664
+#: dir.c:695 dir.c:724 dir.c:737
 #, c-format
 msgid "unrecognized pattern: '%s'"
 msgstr "непознат шаблон: „%s“"
 
-#: dir.c:682 dir.c:696
+#: dir.c:754 dir.c:768
 #, c-format
 msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
 msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
 
-#: dir.c:714
+#: dir.c:786
 #, c-format
 msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
 msgstr ""
 "файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
 "шаблонът „%s“ се повтаря"
 
-#: dir.c:724
+#: dir.c:796
 msgid "disabling cone pattern matching"
 msgstr "изключване на пътеводното напасване"
 
-#: dir.c:1101
+#: dir.c:1173
 #, c-format
 msgid "cannot use %s as an exclude file"
 msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
 
-#: dir.c:2078
+#: dir.c:2144
 #, c-format
 msgid "could not open directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
 
-#: dir.c:2415
+#: dir.c:2479
 msgid "failed to get kernel name and information"
 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
 
-#: dir.c:2539
+#: dir.c:2603
 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
 msgstr ""
 "кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
 
-#: dir.c:3343
+#: dir.c:3407
 #, c-format
 msgid "index file corrupt in repo %s"
 msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
 
-#: dir.c:3388 dir.c:3393
+#: dir.c:3452 dir.c:3457
 #, c-format
 msgid "could not create directories for %s"
 msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
 
-#: dir.c:3422
+#: dir.c:3486
 #, c-format
 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
 msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -3935,7 +4208,7 @@
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:688
+#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
 
@@ -3949,19 +4222,19 @@
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
 
-#: gpg-interface.c:223
+#: gpg-interface.c:408
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+
+#: gpg-interface.c:434
 msgid "could not create temporary file"
 msgstr "не може да се създаде временен файл"
 
-#: gpg-interface.c:226
+#: gpg-interface.c:437
 #, c-format
 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
 
-#: gpg-interface.c:390
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-
 #: graph.c:98
 #, c-format
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
@@ -3975,18 +4248,18 @@
 "зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
 "в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
 
-#: grep.c:2124
+#: grep.c:2128
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
 
-#: grep.c:2152
+#: grep.c:2156
 #, c-format
 msgid "'%s': short read"
 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4209,7 +4482,7 @@
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
 
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:631
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -4238,7 +4511,7 @@
 #, c-format
 msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
 msgstr ""
-"данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
+"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
 
 #: list-objects-filter-options.c:58
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
@@ -4294,9 +4567,9 @@
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
-#: builtin/checkout.c:539 builtin/checkout.c:798 builtin/clone.c:809
-#: builtin/stash.c:264
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
+#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
+#: builtin/stash.c:265
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
 
@@ -4364,52 +4637,52 @@
 msgstr ""
 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
 
-#: merge-recursive.c:1188
+#: merge-recursive.c:1191
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
 
-#: merge-recursive.c:1195
+#: merge-recursive.c:1198
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
 
-#: merge-recursive.c:1202
+#: merge-recursive.c:1205
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
 "подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1210 merge-recursive.c:1222
+#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
 
-#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1248
+#: merge-recursive.c:1251
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
 "от подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1255
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
 
-#: merge-recursive.c:1253
+#: merge-recursive.c:1256
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr ""
 "Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
 "подмодула:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1256
+#: merge-recursive.c:1259
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4425,31 +4698,31 @@
 "\n"
 "Това приема предложеното.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1265
+#: merge-recursive.c:1268
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
 
-#: merge-recursive.c:1338
+#: merge-recursive.c:1341
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
 
-#: merge-recursive.c:1343
+#: merge-recursive.c:1346
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
 
-#: merge-recursive.c:1375
+#: merge-recursive.c:1378
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1399
+#: merge-recursive.c:1402
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:1471
+#: merge-recursive.c:1474
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4458,7 +4731,7 @@
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1476
+#: merge-recursive.c:1479
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4467,7 +4740,7 @@
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1483
+#: merge-recursive.c:1486
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4476,7 +4749,7 @@
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1488
+#: merge-recursive.c:1491
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4485,45 +4758,45 @@
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1523
+#: merge-recursive.c:1526
 msgid "rename"
 msgstr "преименуване"
 
-#: merge-recursive.c:1523
+#: merge-recursive.c:1526
 msgid "renamed"
 msgstr "преименуван"
 
-#: merge-recursive.c:1603 merge-recursive.c:2519 merge-recursive.c:3164
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1613
+#: merge-recursive.c:1587
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
 msgstr ""
 "Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
 
-#: merge-recursive.c:1671
+#: merge-recursive.c:1645
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
 "„%s“ е добавен в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1702
+#: merge-recursive.c:1676
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1707
+#: merge-recursive.c:1681
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr ""
 "Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
 "Вместо него се добавя „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1726
+#: merge-recursive.c:1708
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4532,18 +4805,18 @@
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
 
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1713
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (некоригиран конфликт)"
 
-#: merge-recursive.c:1840
+#: merge-recursive.c:1793
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2103
+#: merge-recursive.c:2056
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4554,7 +4827,7 @@
 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
 
-#: merge-recursive.c:2135
+#: merge-recursive.c:2088
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4563,7 +4836,7 @@
 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2145
+#: merge-recursive.c:2098
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4573,7 +4846,7 @@
 "съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
 "на тези пътища там: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2237
+#: merge-recursive.c:2190
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4582,7 +4855,7 @@
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2482
+#: merge-recursive.c:2435
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4591,52 +4864,52 @@
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
 "„%s“ също е с променено име."
 
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:2961
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: merge-recursive.c:3011
+#: merge-recursive.c:2964
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
 
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3028
 msgid "modify"
 msgstr "промяна"
 
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3028
 msgid "modified"
 msgstr "променен"
 
-#: merge-recursive.c:3087
+#: merge-recursive.c:3040
 msgid "content"
 msgstr "съдържание"
 
-#: merge-recursive.c:3091
+#: merge-recursive.c:3044
 msgid "add/add"
 msgstr "добавяне/добавяне"
 
-#: merge-recursive.c:3114
+#: merge-recursive.c:3067
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
 
-#: merge-recursive.c:3136 git-submodule.sh:993
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
 msgid "submodule"
 msgstr "ПОДМОДУЛ"
 
-#: merge-recursive.c:3137
+#: merge-recursive.c:3090
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3167
+#: merge-recursive.c:3120
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Добавяне като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3250
+#: merge-recursive.c:3203
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4645,7 +4918,7 @@
 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
 "„%s“. Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3253
+#: merge-recursive.c:3206
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4654,7 +4927,7 @@
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3257
+#: merge-recursive.c:3210
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4663,7 +4936,7 @@
 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3260
+#: merge-recursive.c:3213
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4672,61 +4945,61 @@
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
 "която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3374
+#: merge-recursive.c:3327
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Изтриване на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3397
+#: merge-recursive.c:3350
 msgid "file/directory"
 msgstr "файл/директория"
 
-#: merge-recursive.c:3402
+#: merge-recursive.c:3355
 msgid "directory/file"
 msgstr "директория/файл"
 
-#: merge-recursive.c:3409
+#: merge-recursive.c:3362
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
 "като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3418
+#: merge-recursive.c:3371
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Добавяне на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3427
+#: merge-recursive.c:3380
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3471
+#: merge-recursive.c:3424
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: merge-recursive.c:3480
+#: merge-recursive.c:3433
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3584
+#: merge-recursive.c:3537
 msgid "Merging:"
 msgstr "Сливане:"
 
-#: merge-recursive.c:3597
+#: merge-recursive.c:3550
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
 
-#: merge-recursive.c:3647
+#: merge-recursive.c:3600
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "сливането не върна подаване"
 
-#: merge-recursive.c:3706
+#: merge-recursive.c:3659
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4735,12 +5008,12 @@
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "  %s"
 
-#: merge-recursive.c:3803
+#: merge-recursive.c:3756
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3821 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
@@ -4994,7 +5267,7 @@
 msgid "unable to parse object: %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:266 object.c:278
 #, c-format
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
@@ -5004,20 +5277,25 @@
 msgstr ""
 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1876
+#: packfile.c:1899
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr ""
 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
 "индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1880
+#: packfile.c:1903
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
 "отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
 "да е отрязан)"
 
+#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+
 #: parse-options.c:38
 #, c-format
 msgid "%s requires a value"
@@ -5033,7 +5311,7 @@
 msgid "%s : incompatible with something else"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
 
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
 #, c-format
 msgid "%s takes no value"
 msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
@@ -5043,42 +5321,42 @@
 msgid "%s isn't available"
 msgstr "опцията „%s“ не е налична"
 
-#: parse-options.c:219
+#: parse-options.c:217
 #, c-format
 msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
 msgstr ""
 "„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
 
-#: parse-options.c:389
+#: parse-options.c:386
 #, c-format
 msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
 msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
 
-#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
+#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
 #, c-format
-msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
 msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
 
-#: parse-options.c:860
+#: parse-options.c:857
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'"
 msgstr "непозната опция: „%s“"
 
-#: parse-options.c:862
+#: parse-options.c:859
 #, c-format
 msgid "unknown switch `%c'"
 msgstr "непознат флаг „%c“"
 
-#: parse-options.c:864
+#: parse-options.c:861
 #, c-format
 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
 msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
 
-#: parse-options.c:888
+#: parse-options.c:885
 msgid "..."
 msgstr "…"
 
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:904
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "употреба: %s"
@@ -5086,21 +5364,21 @@
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:913
+#: parse-options.c:910
 #, c-format
 msgid "  or: %s"
 msgstr "   или: %s"
 
-#: parse-options.c:916
+#: parse-options.c:913
 #, c-format
 msgid "  %s"
 msgstr "  %s"
 
-#: parse-options.c:955
+#: parse-options.c:952
 msgid "-NUM"
 msgstr "-ЧИСЛО"
 
-#: parse-options.c:969
+#: parse-options.c:966
 #, c-format
 msgid "alias of --%s"
 msgstr "псевдоним на „--%s“"
@@ -5188,25 +5466,25 @@
 
 #: pathspec.c:442
 #, c-format
-msgid "%s: '%s' is outside repository"
-msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
+msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
 
-#: pathspec.c:516
+#: pathspec.c:517
 #, c-format
 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
 msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
 
-#: pathspec.c:526
+#: pathspec.c:527
 #, c-format
 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
 msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
 
-#: pathspec.c:593
+#: pathspec.c:594
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
 
-#: pathspec.c:638
+#: pathspec.c:639
 #, c-format
 msgid "line is badly quoted: %s"
 msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -5296,7 +5574,7 @@
 msgstr ""
 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
 
-#: range-diff.c:96 sequencer.c:5163
+#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5352,11 +5630,6 @@
 msgid "unable to stat '%s'"
 msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
 
-#: read-cache.c:1283
-#, c-format
-msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
-msgstr "името на файл в елемент от обект-дърво съдържа „\\“: „%s“"
-
 #: read-cache.c:1330
 #, c-format
 msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
@@ -5435,10 +5708,11 @@
 msgstr "неподредени записи за „%s“"
 
 #: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:499 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:470
-#: builtin/checkout.c:654 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:367
-#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
-#: builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:332
+#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
+#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
+#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
+#: builtin/submodule--helper.c:332
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "файлът с индекса е повреден"
 
@@ -5494,12 +5768,12 @@
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
 
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1145 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
 
-#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2429 sequencer.c:4069
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5524,7 +5798,17 @@
 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
 msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
 
-#: rebase-interactive.c:26
+#: rebase-interactive.c:11
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'.\n"
+"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
+msgstr ""
+"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
+"continue“ след това.\n"
+"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:33
 #, c-format
 msgid ""
 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -5532,7 +5816,7 @@
 "Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
 "Настройката се прескача."
 
-#: rebase-interactive.c:35
+#: rebase-interactive.c:42
 msgid ""
 "\n"
 "Commands:\n"
@@ -5579,14 +5863,14 @@
 "Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
 "последователно отгоре-надолу.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:56
+#: rebase-interactive.c:63
 #, c-format
 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
 msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
 msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
 
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
+#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:228
 msgid ""
 "\n"
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5595,7 +5879,7 @@
 "Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
 "„drop“.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
+#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:232
 msgid ""
 "\n"
 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5603,7 +5887,7 @@
 "\n"
 "Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
+#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:871
 msgid ""
 "\n"
 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5618,7 +5902,7 @@
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
+#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:948
 msgid ""
 "\n"
 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5628,22 +5912,19 @@
 "Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Празните подавания са коментирани"
-
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3536
-#: sequencer.c:3562 sequencer.c:5263 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:254
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
+#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запише"
 
-#: rebase-interactive.c:108
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
+#: builtin/rebase.c:234
 #, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се запише."
 
-#: rebase-interactive.c:173
+#: rebase-interactive.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5652,7 +5933,7 @@
 "Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
 "Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
 
-#: rebase-interactive.c:180
+#: rebase-interactive.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5669,6 +5950,13 @@
 "предупреждение)\n"
 "или „error“ (считане за грешка).\n"
 
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
+#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
+#: builtin/rebase.c:246
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+
 #: refs.c:262
 #, c-format
 msgid "%s does not point to a valid object!"
@@ -5704,15 +5992,15 @@
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
 
-#: refs.c:833 sequencer.c:405 sequencer.c:2793 sequencer.c:2997
-#: sequencer.c:3011 sequencer.c:3269 sequencer.c:5179 strbuf.c:1142
+#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
+#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
 #: wrapper.c:620
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: refs.c:860 strbuf.c:1140 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
-#: builtin/rebase.c:1031
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:1029
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -5766,18 +6054,18 @@
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
 msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
 
-#: refs/files-backend.c:1234
+#: refs/files-backend.c:1233
 #, c-format
 msgid "could not remove reference %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
 #: refs/packed-backend.c:1551
 #, c-format
 msgid "could not delete reference %s: %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
 
-#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
+#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
 #, c-format
 msgid "could not delete references: %s"
 msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -6042,45 +6330,45 @@
 msgstr ""
 "съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
 
-#: remote.c:413
+#: remote.c:414
 msgid "more than one receivepack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:421
+#: remote.c:422
 msgid "more than one uploadpack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:611
+#: remote.c:612
 #, c-format
 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
 msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
 
-#: remote.c:615
+#: remote.c:616
 #, c-format
 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
 msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
 
-#: remote.c:619
+#: remote.c:620
 #, c-format
 msgid "%s tracks both %s and %s"
 msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
 
-#: remote.c:687
+#: remote.c:688
 #, c-format
 msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
 msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:697
+#: remote.c:698
 #, c-format
 msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
 msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:1003
+#: remote.c:1004
 #, c-format
 msgid "src refspec %s does not match any"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
 
-#: remote.c:1008
+#: remote.c:1009
 #, c-format
 msgid "src refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6089,7 +6377,7 @@
 #. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
 #. the <src>.
 #.
-#: remote.c:1023
+#: remote.c:1024
 #, c-format
 msgid ""
 "The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6113,7 +6401,7 @@
 "Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
 "указателя."
 
-#: remote.c:1043
+#: remote.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6124,7 +6412,7 @@
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
 
-#: remote.c:1048
+#: remote.c:1049
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6135,7 +6423,7 @@
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1053
+#: remote.c:1054
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6145,7 +6433,7 @@
 "ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1058
+#: remote.c:1059
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6155,118 +6443,118 @@
 "ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1094
+#: remote.c:1095
 #, c-format
 msgid "%s cannot be resolved to branch"
 msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
 
-#: remote.c:1105
+#: remote.c:1106
 #, c-format
 msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
 msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
 
-#: remote.c:1117
+#: remote.c:1118
 #, c-format
 msgid "dst refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
 
-#: remote.c:1124
+#: remote.c:1125
 #, c-format
 msgid "dst ref %s receives from more than one src"
 msgstr ""
 "указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
 "източник"
 
-#: remote.c:1627 remote.c:1728
+#: remote.c:1628 remote.c:1729
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
 
-#: remote.c:1636
+#: remote.c:1637
 #, c-format
 msgid "no such branch: '%s'"
 msgstr "няма клон на име „%s“"
 
-#: remote.c:1639
+#: remote.c:1640
 #, c-format
 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
 
-#: remote.c:1645
+#: remote.c:1646
 #, c-format
 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
 
-#: remote.c:1660
+#: remote.c:1661
 #, c-format
 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
 msgstr ""
 "липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
 "хранилището „%s“"
 
-#: remote.c:1672
+#: remote.c:1673
 #, c-format
 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
 msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
 
-#: remote.c:1682
+#: remote.c:1683
 #, c-format
 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
 msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
 
-#: remote.c:1695
+#: remote.c:1696
 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
 msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
 
-#: remote.c:1717
+#: remote.c:1718
 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
 msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
 
-#: remote.c:1843
+#: remote.c:1844
 #, c-format
 msgid "couldn't find remote ref %s"
 msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: remote.c:1856
+#: remote.c:1857
 #, c-format
 msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
 msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
 
-#: remote.c:2019
+#: remote.c:2020
 #, c-format
 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
 msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
 
-#: remote.c:2023
+#: remote.c:2024
 msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
 msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
 
-#: remote.c:2026
+#: remote.c:2027
 #, c-format
 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
 msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
 
-#: remote.c:2030
+#: remote.c:2031
 #, c-format
 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
 msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
 
-#: remote.c:2033
+#: remote.c:2034
 #, c-format
 msgid " (use \"%s\" for details)\n"
 msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
 
-#: remote.c:2037
+#: remote.c:2038
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
 
-#: remote.c:2043
+#: remote.c:2044
 msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
 msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
 
-#: remote.c:2046
+#: remote.c:2047
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
@@ -6274,11 +6562,11 @@
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 
-#: remote.c:2054
+#: remote.c:2055
 msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
 msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2057
+#: remote.c:2058
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6293,11 +6581,11 @@
 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
 
-#: remote.c:2067
+#: remote.c:2068
 msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
 msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2250
+#: remote.c:2251
 #, c-format
 msgid "cannot parse expected object name '%s'"
 msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6312,7 +6600,7 @@
 msgid "duplicate replace ref: %s"
 msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
 
-#: replace-object.c:73
+#: replace-object.c:82
 #, c-format
 msgid "replace depth too high for object %s"
 msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
@@ -6378,8 +6666,8 @@
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2067 builtin/log.c:1871
-#: builtin/submodule--helper.c:1436 builtin/submodule--helper.c:1448
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
+#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
 msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -6432,16 +6720,16 @@
 "опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
 "p“ и „-s“"
 
-#: run-command.c:762
+#: run-command.c:763
 msgid "open /dev/null failed"
 msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
 
-#: run-command.c:1268
+#: run-command.c:1269
 #, c-format
 msgid "cannot create async thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
 
-#: run-command.c:1332
+#: run-command.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -6492,39 +6780,39 @@
 msgid "the receiving end does not support push options"
 msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
 
-#: sequencer.c:189
+#: sequencer.c:191
 #, c-format
 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
 msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
 
-#: sequencer.c:294
+#: sequencer.c:296
 #, c-format
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:313 builtin/rebase.c:781 builtin/rebase.c:1706 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
 #, c-format
 msgid "could not remove '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:323
+#: sequencer.c:325
 msgid "revert"
 msgstr "отмяна"
 
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:327
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "отбиране"
 
-#: sequencer.c:327
-msgid "rebase -i"
-msgstr "rebase -i"
-
 #: sequencer.c:329
+msgid "rebase"
+msgstr "пребазиране"
+
+#: sequencer.c:331
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "неизвестно действие: %d"
 
-#: sequencer.c:387
+#: sequencer.c:389
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6532,7 +6820,7 @@
 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
 
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:392
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6542,114 +6830,110 @@
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
 "подайте резултата с командата „git commit'“."
 
-#: sequencer.c:403 sequencer.c:2993
+#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:410
+#: sequencer.c:412
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
 
-#: sequencer.c:415 sequencer.c:2798 sequencer.c:2999 sequencer.c:3013
-#: sequencer.c:3277
+#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:3185
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
 
-#: sequencer.c:438 sequencer.c:1707 sequencer.c:2818 sequencer.c:3259
-#: sequencer.c:3368 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:783 builtin/merge.c:1117
-#: builtin/rebase.c:589
+#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: builtin/rebase.c:593
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:464
+#: sequencer.c:466
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
 
-#: sequencer.c:468
+#: sequencer.c:470
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
 
-#: sequencer.c:500
+#: sequencer.c:502
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: превъртане"
 
-#: sequencer.c:539 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
 
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. "rebase -i".
+#. "rebase".
 #.
-#: sequencer.c:633
+#: sequencer.c:635
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:650
+#: sequencer.c:652
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
 
-#: sequencer.c:664
+#: sequencer.c:666
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:744
+#: sequencer.c:746
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
 
-#: sequencer.c:755
+#: sequencer.c:757
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
 
-#: sequencer.c:792 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1074
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
 
-#: sequencer.c:802
+#: sequencer.c:804
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:807
+#: sequencer.c:809
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:814
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:816
+#: sequencer.c:818
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "непозната променлива „%s“"
 
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:823
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
 
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:825
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
 
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:827
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
 
-#: sequencer.c:902 sequencer.c:1427
-msgid "malformed ident line"
-msgstr "неправилен формат на ред за идентификация"
-
-#: sequencer.c:925
+#: sequencer.c:876
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6678,13 +6962,13 @@
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1148
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
 "(prepare-commit-msg)"
 
-#: sequencer.c:1224
+#: sequencer.c:1154
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6713,7 +6997,7 @@
 "\n"
 "  git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1237
+#: sequencer.c:1167
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6739,342 +7023,337 @@
 "\n"
 "  git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1209
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:1281
+#: sequencer.c:1211
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1257
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr ""
 "състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
 "подаването"
 
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1259
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "несвързан връх „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1333
+#: sequencer.c:1263
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (начално подаване)"
 
-#: sequencer.c:1354
+#: sequencer.c:1284
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1286
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
 
-#: sequencer.c:1360 sequencer.c:1458 builtin/commit.c:1569
+#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2055
+#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1431
-msgid "corrupted author without date information"
-msgstr "неправилен автор без дата"
-
-#: sequencer.c:1447 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
 
-#: sequencer.c:1480 sequencer.c:1550
+#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
 
-#: sequencer.c:1516 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1668 builtin/merge.c:883
-#: builtin/merge.c:908
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: builtin/merge.c:911
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:1577
+#: sequencer.c:1474
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1582
+#: sequencer.c:1479
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1656 sequencer.c:1767
+#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "непозната команда: %d"
 
-#: sequencer.c:1714 sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Това е обединение от %d подавания"
 
-#: sequencer.c:1724
+#: sequencer.c:1630
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1726 sequencer.c:3304
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:1728
+#: sequencer.c:1634
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr ""
 "съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: sequencer.c:1734
+#: sequencer.c:1640
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запази"
 
-#: sequencer.c:1741 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
 
-#: sequencer.c:1749
+#: sequencer.c:1655
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1756
+#: sequencer.c:1662
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
 
-#: sequencer.c:1762
+#: sequencer.c:1668
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
 
-#: sequencer.c:1850
+#: sequencer.c:1756
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "индексът не е слят."
 
-#: sequencer.c:1857
+#: sequencer.c:1763
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
 
-#: sequencer.c:1876
+#: sequencer.c:1782
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
 
-#: sequencer.c:1884 sequencer.c:1892
+#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
 
-#: sequencer.c:1898
+#: sequencer.c:1804
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1917
+#: sequencer.c:1823
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
 
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1888
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
 
-#: sequencer.c:2037
+#: sequencer.c:1943
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2038
+#: sequencer.c:1944
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2105
+#: sequencer.c:1961
+#, c-format
+msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
+msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
+
+#: sequencer.c:2018
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: sequencer.c:2112
+#: sequencer.c:2025
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
 
-#: sequencer.c:2189
+#: sequencer.c:2102
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2198
+#: sequencer.c:2111
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
 
-#: sequencer.c:2235
+#: sequencer.c:2142
 #, c-format
-msgid "could not parse '%.*s'"
-msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:2289
+#: sequencer.c:2203
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2300
+#: sequencer.c:2214
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
 
-#: sequencer.c:2348 builtin/rebase.c:172 builtin/rebase.c:197
-#: builtin/rebase.c:223 builtin/rebase.c:248
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2298
 msgid "cancelling a cherry picking in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2391
+#: sequencer.c:2305
 msgid "cancelling a revert in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
 
-#: sequencer.c:2435
+#: sequencer.c:2349
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
 
-#: sequencer.c:2437
+#: sequencer.c:2351
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2442
+#: sequencer.c:2356
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
 
-#: sequencer.c:2453
+#: sequencer.c:2367
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr ""
 "по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
 
-#: sequencer.c:2455
+#: sequencer.c:2369
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
 
-#: sequencer.c:2533
+#: sequencer.c:2447
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2630
+#: sequencer.c:2540
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
 
-#: sequencer.c:2646
+#: sequencer.c:2556
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2736 sequencer.c:4463
+#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
 
-#: sequencer.c:2752
+#: sequencer.c:2660
 msgid "revert is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
 
-#: sequencer.c:2754
+#: sequencer.c:2662
 #, c-format
 msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2665
 msgid "cherry-pick is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2759
+#: sequencer.c:2667
 #, c-format
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2773
+#: sequencer.c:2681
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr ""
 "директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
 "създадена"
 
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2696
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:2848 sequencer.c:4209
+#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr ""
 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
 
-#: sequencer.c:2850 sequencer.c:2861
+#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:2852 sequencer.c:2896
+#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr ""
 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
 "предстои да бъде създаден"
 
-#: sequencer.c:2882 builtin/grep.c:736
+#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2792
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:2793
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "неочакван край на файл"
 
-#: sequencer.c:2891
+#: sequencer.c:2799
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr ""
 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
 "повреден"
 
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:2810
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
 "Не се правят промени."
 
-#: sequencer.c:2943
+#: sequencer.c:2851
 msgid "no revert in progress"
 msgstr "в момента не тече пребазиране"
 
-#: sequencer.c:2951
+#: sequencer.c:2859
 msgid "no cherry-pick in progress"
 msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2961
+#: sequencer.c:2869
 msgid "failed to skip the commit"
 msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
 
-#: sequencer.c:2968
+#: sequencer.c:2876
 msgid "there is nothing to skip"
 msgstr "няма какво да се прескочи"
 
-#: sequencer.c:2971
+#: sequencer.c:2879
 #, c-format
 msgid ""
 "have you committed already?\n"
@@ -7084,21 +7363,21 @@
 "\n"
 "  git %s --continue"
 
-#: sequencer.c:3095 sequencer.c:4121
+#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "„%s“ не може да се обнови"
 
-#: sequencer.c:3134 sequencer.c:4101
+#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:3151
+#: sequencer.c:3059
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3159
+#: sequencer.c:3067
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -7117,22 +7396,22 @@
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3169
+#: sequencer.c:3077
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3176
+#: sequencer.c:3084
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3190 sequencer.c:3194 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3221
+#: sequencer.c:3129
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -7147,11 +7426,11 @@
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3227
+#: sequencer.c:3135
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
 
-#: sequencer.c:3233
+#: sequencer.c:3141
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -7168,72 +7447,72 @@
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3294
+#: sequencer.c:3202
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3348
+#: sequencer.c:3256
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
 
-#: sequencer.c:3353
+#: sequencer.c:3261
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
 
-#: sequencer.c:3391 builtin/rebase.c:876 builtin/rebase.c:882
+#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:3436
+#: sequencer.c:3344
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sequencer.c:3467
+#: sequencer.c:3375
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
 
-#: sequencer.c:3489
+#: sequencer.c:3397
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:3498
+#: sequencer.c:3406
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3510
+#: sequencer.c:3418
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
 
-#: sequencer.c:3526
+#: sequencer.c:3434
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
 
-#: sequencer.c:3688
+#: sequencer.c:3594
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
 
-#: sequencer.c:3704
+#: sequencer.c:3610
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3773 builtin/rebase.c:733
+#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
 
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3691
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3788 builtin/rebase.c:749 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -7244,31 +7523,26 @@
 "надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
 "или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
 
-#: sequencer.c:3849
-#, c-format
-msgid "could not checkout %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-
-#: sequencer.c:3863
+#: sequencer.c:3755
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
 
-#: sequencer.c:3868 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
 
-#: sequencer.c:3883
+#: sequencer.c:3775
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
 
-#: sequencer.c:3885
+#: sequencer.c:3777
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
 
-#: sequencer.c:3893
+#: sequencer.c:3785
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -7291,48 +7565,48 @@
 "  git rebase --edit-todo\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:3869
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
 msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:3940
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "непозната команда %d"
 
-#: sequencer.c:4109
+#: sequencer.c:3999
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4114
+#: sequencer.c:4004
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4128
+#: sequencer.c:4018
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
 
-#: sequencer.c:4221
+#: sequencer.c:4111
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: sequencer.c:4230
+#: sequencer.c:4120
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
 
-#: sequencer.c:4232
+#: sequencer.c:4122
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "неправилен файл: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4234
+#: sequencer.c:4124
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4237
+#: sequencer.c:4127
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7342,69 +7616,59 @@
 "В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
 "отново изпълнете „git rebase --continue“."
 
-#: sequencer.c:4273 sequencer.c:4312
+#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:4327
+#: sequencer.c:4217
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:4334
+#: sequencer.c:4224
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
 
-#: sequencer.c:4440
+#: sequencer.c:4338
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
 
-#: sequencer.c:4444
+#: sequencer.c:4342
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: неправилна версия"
 
-#: sequencer.c:4479
+#: sequencer.c:4377
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
 
-#: sequencer.c:4952
+#: sequencer.c:4846
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: неподдържани опции"
 
-#: sequencer.c:4955
+#: sequencer.c:4849
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
 
-#: sequencer.c:5113
-msgid ""
-"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
-"continue'.\n"
-"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
-msgstr ""
-"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
-"continue“ след това.\n"
-"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-
-#: sequencer.c:5226 sequencer.c:5243
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
 msgid "nothing to do"
 msgstr "няма какво да се прави"
 
-#: sequencer.c:5257
+#: sequencer.c:5119
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
 
-#: sequencer.c:5351
+#: sequencer.c:5213
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "скриптът вече е преподреден."
 
 #: setup.c:124
 #, c-format
-msgid "'%s' is outside repository"
-msgstr "„%s“ е извън хранилището"
+msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
 
-#: setup.c:174
+#: setup.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -7415,7 +7679,7 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА -- ПЪТ…"
 
-#: setup.c:187
+#: setup.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -7428,12 +7692,12 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:236
+#: setup.c:254
 #, c-format
 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
 msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
 
-#: setup.c:255
+#: setup.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -7445,95 +7709,95 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:391
+#: setup.c:409
 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
 msgstr ""
 "не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
 
-#: setup.c:395
+#: setup.c:413
 msgid "this operation must be run in a work tree"
 msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
 
-#: setup.c:541
+#: setup.c:559
 #, c-format
 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
 msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
 
-#: setup.c:549
+#: setup.c:567
 msgid "unknown repository extensions found:"
 msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
 
-#: setup.c:568
+#: setup.c:586
 #, c-format
 msgid "error opening '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 
-#: setup.c:570
+#: setup.c:588
 #, c-format
 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
 msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
 
-#: setup.c:572
+#: setup.c:590
 #, c-format
 msgid "error reading %s"
 msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
 
-#: setup.c:574
+#: setup.c:592
 #, c-format
 msgid "invalid gitfile format: %s"
 msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
 
-#: setup.c:576
+#: setup.c:594
 #, c-format
 msgid "no path in gitfile: %s"
 msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
 
-#: setup.c:578
+#: setup.c:596
 #, c-format
 msgid "not a git repository: %s"
 msgstr "не е хранилище на Git: %s"
 
-#: setup.c:677
+#: setup.c:695
 #, c-format
 msgid "'$%s' too big"
 msgstr "„%s“ е прекалено голям"
 
-#: setup.c:691
+#: setup.c:709
 #, c-format
 msgid "not a git repository: '%s'"
 msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
 
-#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
+#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
 #, c-format
 msgid "cannot chdir to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
+#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
 msgid "cannot come back to cwd"
 msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
 
-#: setup.c:852
+#: setup.c:870
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
 
-#: setup.c:1090
+#: setup.c:1108
 msgid "Unable to read current working directory"
 msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
 
-#: setup.c:1099 setup.c:1105
+#: setup.c:1117 setup.c:1123
 #, c-format
 msgid "cannot change to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:1110
+#: setup.c:1128
 #, c-format
 msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
 msgstr ""
 "нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
 "git: %s"
 
-#: setup.c:1116
+#: setup.c:1134
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7544,7 +7808,7 @@
 "Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
 "„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
 
-#: setup.c:1227
+#: setup.c:1245
 #, c-format
 msgid ""
 "problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7554,15 +7818,15 @@
 "(0%.3o).\n"
 "Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
 
-#: setup.c:1271
+#: setup.c:1289
 msgid "open /dev/null or dup failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
 
-#: setup.c:1286
+#: setup.c:1304
 msgid "fork failed"
 msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
 
-#: setup.c:1291
+#: setup.c:1309
 msgid "setsid failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
 
@@ -7647,198 +7911,198 @@
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
 
-#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
+#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
+#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1307
 msgid "invalid object type"
 msgstr "неправилен вид обект"
 
-#: sha1-file.c:1380
+#: sha1-file.c:1391
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
 "type“"
 
-#: sha1-file.c:1383
+#: sha1-file.c:1394
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:1389
+#: sha1-file.c:1400
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
 
-#: sha1-file.c:1392
+#: sha1-file.c:1403
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:1584
+#: sha1-file.c:1629
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:1588
+#: sha1-file.c:1633
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sha1-file.c:1592
+#: sha1-file.c:1637
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1596
+#: sha1-file.c:1641
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1699
+#: sha1-file.c:1746
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sha1-file.c:1706
+#: sha1-file.c:1753
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
 
-#: sha1-file.c:1713
+#: sha1-file.c:1760
 msgid "file write error"
 msgstr "грешка при запис на файл"
 
-#: sha1-file.c:1732
+#: sha1-file.c:1780
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1797
+#: sha1-file.c:1845
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1799
+#: sha1-file.c:1847
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
 
-#: sha1-file.c:1823
+#: sha1-file.c:1871
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1829
+#: sha1-file.c:1877
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1833
+#: sha1-file.c:1881
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1837
+#: sha1-file.c:1885
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
+#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1922
+#: sha1-file.c:1972
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
 
-#: sha1-file.c:1962
+#: sha1-file.c:2011
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "повредено подаване"
 
-#: sha1-file.c:1970
+#: sha1-file.c:2019
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "повреден етикет"
 
-#: sha1-file.c:2069
+#: sha1-file.c:2119
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2072
+#: sha1-file.c:2122
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
+#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
 
-#: sha1-file.c:2160
+#: sha1-file.c:2211
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2184
+#: sha1-file.c:2235
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект"
 
-#: sha1-file.c:2186
+#: sha1-file.c:2237
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
+#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
 
-#: sha1-file.c:2427
+#: sha1-file.c:2478
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2432
+#: sha1-file.c:2483
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:2438
+#: sha1-file.c:2489
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:2449
+#: sha1-file.c:2500
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
 
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:486
 #, c-format
 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
 msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
 
-#: sha1-name.c:498
+#: sha1-name.c:497
 msgid "The candidates are:"
 msgstr "Възможностите са:"
 
-#: sha1-name.c:797
+#: sha1-name.c:796
 msgid ""
 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -7850,57 +8114,122 @@
 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
 "running \"git config advice.objectNameWarning false\""
 msgstr ""
-"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
-"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
+"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
+"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
 "Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
 "\n"
 "  git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
 "\n"
-"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
-"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Може "
-"да\n"
-"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
+"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което\n"
+"се създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
 "\n"
 "  git config advice.objectNameWarning false"
 
+#: sha1-name.c:916
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
+msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
+
+#: sha1-name.c:924
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
+msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
+
+#: sha1-name.c:1689
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
+
+#: sha1-name.c:1695
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' exists, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
+
+#: sha1-name.c:1704
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
+
+#: sha1-name.c:1732
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“."
+
+#: sha1-name.c:1748
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
+
+#: sha1-name.c:1756
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
+
+#: sha1-name.c:1758
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
+
+#: sha1-name.c:1771
+msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
+msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
+
+#: sha1-name.c:1909
+#, c-format
+msgid "invalid object name '%.*s'."
+msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
+
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:822
+#: strbuf.c:837
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB"
 msgstr "%u.%2.2u GiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:824
+#: strbuf.c:839
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:832
+#: strbuf.c:847
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB"
 msgstr "%u.%2.2u MiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:834
+#: strbuf.c:849
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:841
+#: strbuf.c:856
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB"
 msgstr "%u.%2.2u KiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:843
+#: strbuf.c:858
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:849
+#: strbuf.c:864
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -7908,14 +8237,14 @@
 msgstr[1] "%u байта"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:851
+#: strbuf.c:866
 #, c-format
 msgid "%u byte/s"
 msgid_plural "%u bytes/s"
 msgstr[0] "%u байт/сек."
 msgstr[1] "%u байта/сек."
 
-#: strbuf.c:1149
+#: strbuf.c:1164
 #, c-format
 msgid "could not edit '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -7950,56 +8279,129 @@
 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
 msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
 
+#: submodule.c:434
+#, c-format
+msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
+msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
+
+#: submodule.c:815
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
+"same. Skipping it."
+msgstr ""
+"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
+"същото име, затова първият се прескача."
+
 #: submodule.c:910
 #, c-format
 msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
 msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
 
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2016
+#: submodule.c:995
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
+"submodule %s"
+msgstr ""
+"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
+"изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1118
+#, c-format
+msgid "process for submodule '%s' failed"
+msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
+
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
 
-#: submodule.c:1481
+#: submodule.c:1158
 #, c-format
-msgid "Could not access submodule '%s'"
-msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен"
+msgid "Pushing submodule '%s'\n"
+msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
 
-#: submodule.c:1651
+#: submodule.c:1161
+#, c-format
+msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
+
+#: submodule.c:1453
+#, c-format
+msgid "Fetching submodule %s%s\n"
+msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
+
+#: submodule.c:1483
+#, c-format
+msgid "Could not access submodule '%s'\n"
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
+
+#: submodule.c:1637
+#, c-format
+msgid ""
+"Errors during submodule fetch:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
+"%s"
+
+#: submodule.c:1662
 #, c-format
 msgid "'%s' not recognized as a git repository"
 msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
 
-#: submodule.c:1789
+#: submodule.c:1679
+#, c-format
+msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
+msgstr ""
+"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1720
+#, c-format
+msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
+msgstr ""
+"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1800
 #, c-format
 msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
 msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
 
-#: submodule.c:1802
+#: submodule.c:1813
 #, c-format
 msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
 msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
 
-#: submodule.c:1817
+#: submodule.c:1828
 #, c-format
 msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
 msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
 
-#: submodule.c:1907
+#: submodule.c:1855 submodule.c:2165
+#, c-format
+msgid "could not recurse into submodule '%s'"
+msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1876
+msgid "could not reset submodule index"
+msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
+
+#: submodule.c:1918
 #, c-format
 msgid "submodule '%s' has dirty index"
 msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
 
-#: submodule.c:1959
+#: submodule.c:1970
 #, c-format
 msgid "Submodule '%s' could not be updated."
 msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
 
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2038
 #, c-format
 msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
 msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
 
-#: submodule.c:2048
+#: submodule.c:2059
 #, c-format
 msgid ""
 "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8007,17 +8409,17 @@
 "не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
 "работно дърво"
 
-#: submodule.c:2060 submodule.c:2119
+#: submodule.c:2071 submodule.c:2130
 #, c-format
 msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
 msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
 
-#: submodule.c:2064
+#: submodule.c:2075
 #, c-format
 msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
 msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
 
-#: submodule.c:2071
+#: submodule.c:2082
 #, c-format
 msgid ""
 "Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -8028,16 +8430,11 @@
 "„%s“ към\n"
 "„%s“\n"
 
-#: submodule.c:2154
-#, c-format
-msgid "could not recurse into submodule '%s'"
-msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:2198
+#: submodule.c:2209
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
 
-#: submodule.c:2237
+#: submodule.c:2248
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -8063,7 +8460,7 @@
 msgid "invalid value for %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
 
-#: submodule-config.c:769
+#: submodule-config.c:765
 #, c-format
 msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
 msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -8079,7 +8476,7 @@
 msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
 msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
 
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
 #, c-format
 msgid "more than one %s"
 msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -8210,7 +8607,7 @@
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
 
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:656
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
 
@@ -8223,7 +8620,7 @@
 msgid "unable to find remote helper for '%s'"
 msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
 
-#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:570
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:571
 msgid "can't dup helper output fd"
 msgstr ""
 "файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
@@ -8244,105 +8641,105 @@
 "насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
 "указатели"
 
-#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
+#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:425
 #, c-format
 msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
 msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:413
+#: transport-helper.c:414
 #, c-format
 msgid "%s also locked %s"
 msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
 
-#: transport-helper.c:492
+#: transport-helper.c:493
 msgid "couldn't run fast-import"
 msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:515
+#: transport-helper.c:516
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:544 transport-helper.c:1133
+#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
 
-#: transport-helper.c:589
+#: transport-helper.c:590
 #, c-format
 msgid "unknown response to connect: %s"
 msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:611
+#: transport-helper.c:612
 msgid "setting remote service path not supported by protocol"
 msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
 
-#: transport-helper.c:613
+#: transport-helper.c:614
 msgid "invalid remote service path"
 msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
 
-#: transport-helper.c:659
+#: transport-helper.c:660
 #, c-format
 msgid "can't connect to subservice %s"
 msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
 
-#: transport-helper.c:735
+#: transport-helper.c:736
 #, c-format
 msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
 msgstr ""
 "очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
 
-#: transport-helper.c:788
+#: transport-helper.c:789
 #, c-format
 msgid "helper reported unexpected status of %s"
 msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:849
+#: transport-helper.c:850
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support dry-run"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
 
-#: transport-helper.c:852
+#: transport-helper.c:853
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
 
-#: transport-helper.c:855
+#: transport-helper.c:856
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
 
-#: transport-helper.c:860
+#: transport-helper.c:861
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --atomic"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
 
-#: transport-helper.c:866
+#: transport-helper.c:867
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
 
-#: transport-helper.c:964
+#: transport-helper.c:965
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
 "изброяване на указателите"
 
-#: transport-helper.c:969
+#: transport-helper.c:970
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
 
-#: transport-helper.c:1016
+#: transport-helper.c:1017
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1022
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1046
+#: transport-helper.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8351,63 +8748,63 @@
 "Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
 "направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
 
-#: transport-helper.c:1119
+#: transport-helper.c:1120
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1271
+#: transport-helper.c:1272
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "неуспешно четене на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1298
+#: transport-helper.c:1299
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "неуспешен запис в „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1347
+#: transport-helper.c:1348
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1351
+#: transport-helper.c:1352
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1370 transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1411
+#: transport-helper.c:1412
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
 
-#: transport-helper.c:1415
+#: transport-helper.c:1416
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1433 transport-helper.c:1442
+#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
 
-#: tree-walk.c:33
+#: tree-walk.c:32
 msgid "too-short tree object"
 msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
 
-#: tree-walk.c:39
+#: tree-walk.c:38
 msgid "malformed mode in tree entry"
 msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
 
-#: tree-walk.c:43
+#: tree-walk.c:42
 msgid "empty filename in tree entry"
 msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
 
-#: tree-walk.c:118
+#: tree-walk.c:117
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
 
@@ -8649,7 +9046,7 @@
 "във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
 "и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
 
-#: unpack-trees.c:1441
+#: unpack-trees.c:1445
 msgid "Updating index flags"
 msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
 
@@ -8682,33 +9079,37 @@
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "неправилна част от пътя „..“"
 
-#: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
+#: walker.c:170
+msgid "Fetching objects"
+msgstr "Доставяне на обектите"
+
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: worktree.c:304
+#: worktree.c:305
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
 
-#: worktree.c:315
+#: worktree.c:316
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr ""
 "файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
 
-#: worktree.c:327
+#: worktree.c:328
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "„%s“ не съществува."
 
-#: worktree.c:333
+#: worktree.c:334
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
 
-#: worktree.c:341
+#: worktree.c:342
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -9276,128 +9677,132 @@
 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
 
-#: builtin/add.c:87
+#: builtin/add.c:88
 #, c-format
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
 
-#: builtin/add.c:92 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
 msgid "updating files failed"
 msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
 
-#: builtin/add.c:102
+#: builtin/add.c:103
 #, c-format
 msgid "remove '%s'\n"
 msgstr "изтриване на „%s“\n"
 
-#: builtin/add.c:177
+#: builtin/add.c:178
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
 
-#: builtin/add.c:252 builtin/rev-parse.c:899
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/add.c:263
+#: builtin/add.c:277
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
 
-#: builtin/add.c:267
+#: builtin/add.c:281
 msgid "Could not write patch"
 msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
 
-#: builtin/add.c:270
+#: builtin/add.c:284
 msgid "editing patch failed"
 msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
 
-#: builtin/add.c:273
+#: builtin/add.c:287
 #, c-format
 msgid "Could not stat '%s'"
 msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
 
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:289
 msgid "Empty patch. Aborted."
 msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
 
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:294
 #, c-format
 msgid "Could not apply '%s'"
 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
 
-#: builtin/add.c:288
+#: builtin/add.c:302
 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr ""
 "Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
 
-#: builtin/add.c:308 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "пробно изпълнение"
 
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:325
 msgid "interactive picking"
 msgstr "интерактивно отбиране на промени"
 
-#: builtin/add.c:312 builtin/checkout.c:1482 builtin/reset.c:307
+#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "интерактивен избор на парчета код"
 
-#: builtin/add.c:313
+#: builtin/add.c:327
 msgid "edit current diff and apply"
 msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
 
-#: builtin/add.c:314
+#: builtin/add.c:328
 msgid "allow adding otherwise ignored files"
 msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
 
-#: builtin/add.c:315
+#: builtin/add.c:329
 msgid "update tracked files"
 msgstr "обновяване на следените файлове"
 
-#: builtin/add.c:316
+#: builtin/add.c:330
 msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
 msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
 
-#: builtin/add.c:317
+#: builtin/add.c:331
 msgid "record only the fact that the path will be added later"
 msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
 
-#: builtin/add.c:318
+#: builtin/add.c:332
 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
 msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
 
-#: builtin/add.c:321
+#: builtin/add.c:335
 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
 msgstr ""
 "игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
 "no-all“)"
 
-#: builtin/add.c:323
+#: builtin/add.c:337
 msgid "don't add, only refresh the index"
 msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
 
-#: builtin/add.c:324
+#: builtin/add.c:338
 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
 msgstr ""
 "прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
 
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:339
 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
 msgstr ""
 "проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
 "игнорират"
 
-#: builtin/add.c:327 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:341 builtin/update-index.c:1004
 msgid "override the executable bit of the listed files"
 msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
 
-#: builtin/add.c:329
+#: builtin/add.c:343
 msgid "warn when adding an embedded repository"
 msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
 
-#: builtin/add.c:347
+#: builtin/add.c:345
+msgid "backend for `git stash -p`"
+msgstr "реализация на „git stash -p“"
+
+#: builtin/add.c:363
 #, c-format
 msgid ""
 "You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -9428,168 +9833,180 @@
 "\n"
 "За повече информация погледнете „git help submodule“."
 
-#: builtin/add.c:375
+#: builtin/add.c:391
 #, c-format
 msgid "adding embedded git repository: %s"
 msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
 
-#: builtin/add.c:393
-#, c-format
-msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
-msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
+#: builtin/add.c:410
+msgid ""
+"Use -f if you really want to add them.\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
+msgstr ""
+"Ползвайте опцията „-f“, ако наистина искате да ги добавите.\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+"  git config advice.addIgnoredFile false"
 
-#: builtin/add.c:400
+#: builtin/add.c:419
 msgid "adding files failed"
 msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
 
-#: builtin/add.c:428 builtin/commit.c:348
+#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
 msgstr ""
 "опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
 "interactive“/„--patch“"
 
-#: builtin/add.c:434
+#: builtin/add.c:464
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
 msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
 
-#: builtin/add.c:446
+#: builtin/add.c:476
 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
 msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
 
-#: builtin/add.c:449
+#: builtin/add.c:479
 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
 msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
 
-#: builtin/add.c:453
+#: builtin/add.c:483
 #, c-format
 msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
 msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
 
-#: builtin/add.c:471 builtin/checkout.c:1648 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
+#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
 msgstr ""
 "опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
 
-#: builtin/add.c:478 builtin/checkout.c:1660 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
+#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
 msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
 msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
 
-#: builtin/add.c:482
+#: builtin/add.c:512
 #, c-format
 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
 msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
 
-#: builtin/add.c:483
-#, c-format
-msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
-msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
+#: builtin/add.c:514
+msgid ""
+"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
+msgstr ""
+"„git add .“ ли искахте да изпълните?\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+"  git config advice.addEmptyPathspec false"
 
-#: builtin/am.c:347
+#: builtin/am.c:352
 msgid "could not parse author script"
 msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
 
-#: builtin/am.c:431
+#: builtin/am.c:436
 #, c-format
 msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
 msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
 
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:478
 #, c-format
 msgid "Malformed input line: '%s'."
 msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
 
-#: builtin/am.c:511
+#: builtin/am.c:516
 #, c-format
 msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
 msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
 
-#: builtin/am.c:537
+#: builtin/am.c:542
 msgid "fseek failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
 
-#: builtin/am.c:725
+#: builtin/am.c:730
 #, c-format
 msgid "could not parse patch '%s'"
 msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
 
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:795
 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
 msgstr ""
 "Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
 
-#: builtin/am.c:838
+#: builtin/am.c:843
 msgid "invalid timestamp"
 msgstr "неправилна стойност за време"
 
-#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
 msgid "invalid Date line"
 msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
 
-#: builtin/am.c:850
+#: builtin/am.c:855
 msgid "invalid timezone offset"
 msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
 
-#: builtin/am.c:943
+#: builtin/am.c:948
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
 
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/am.c:953
+#: builtin/am.c:958
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
 
-#: builtin/am.c:1084
+#: builtin/am.c:1089
 #, c-format
 msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
 msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
 
-#: builtin/am.c:1085
+#: builtin/am.c:1090
 #, c-format
 msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
 msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
 
-#: builtin/am.c:1086
+#: builtin/am.c:1091
 #, c-format
 msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
 msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
 
-#: builtin/am.c:1169
+#: builtin/am.c:1174
 msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
 msgstr ""
 "Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
 "редовете може да се загубят."
 
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1202
 msgid "Patch is empty."
 msgstr "Кръпката е празна."
 
-#: builtin/am.c:1262
+#: builtin/am.c:1267
 #, c-format
 msgid "missing author line in commit %s"
 msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
 
-#: builtin/am.c:1265
+#: builtin/am.c:1270
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %.*s"
 msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1484
+#: builtin/am.c:1489
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: builtin/am.c:1486
+#: builtin/am.c:1491
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
 
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1510
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9597,24 +10014,24 @@
 "Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
 "Да не би да сте я редактирали на ръка?"
 
-#: builtin/am.c:1511
+#: builtin/am.c:1516
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
 
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1542
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Неуспешно сливане на промените."
 
-#: builtin/am.c:1569
+#: builtin/am.c:1574
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "прилагане върху празна история"
 
-#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
+#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
 
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1643
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
 
@@ -9622,44 +10039,45 @@
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1653
 #, c-format
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr ""
 "Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
 "на всичко:"
 
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:394
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1704
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr ""
 "Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
+#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Прилагане: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1761
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
 
-#: builtin/am.c:1762
+#: builtin/am.c:1767
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
 
-#: builtin/am.c:1766
-msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
+#: builtin/am.c:1771
+msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
 msgstr ""
-"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
-"current-patch“ to see the failed patch"
+"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
+"\n"
+"  git am --show-current-patch=diff"
 
-#: builtin/am.c:1810
+#: builtin/am.c:1815
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9669,7 +10087,7 @@
 "Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
 "кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
 
-#: builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1822
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9680,17 +10098,17 @@
 "След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
 "За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
 
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
 #: builtin/reset.c:354
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
 
-#: builtin/am.c:1976
+#: builtin/am.c:1981
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
 
-#: builtin/am.c:2020
+#: builtin/am.c:2025
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9701,149 +10119,160 @@
 "сочи към\n"
 "„ORIG_HEAD“"
 
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2132
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
 
-#: builtin/am.c:2153
+#: builtin/am.c:2172
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
+
+#: builtin/am.c:2176
+#, c-format
+msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
+msgstr ""
+"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
+
+#: builtin/am.c:2207
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
 
-#: builtin/am.c:2154
+#: builtin/am.c:2208
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2214
 msgid "run interactively"
 msgstr "интерактивна работа"
 
-#: builtin/am.c:2162
+#: builtin/am.c:2216
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
 
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2218
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
 
-#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
 msgid "be quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2221
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
 
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2224
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
 
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2226
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2228
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2230
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2232
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr ""
 "подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
 
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2235
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
 "от „am.keepcr“"
 
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2238
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
 
-#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2267
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "прекарване през „git-apply“"
 
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1386 builtin/fmt-merge-msg.c:673
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:676 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
+#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
 #: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
 #: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
 #: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
 msgid "n"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
 msgid "format"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2264
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "формат на кръпките"
 
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2270
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
 
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2272
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
 
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2275
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "псевдоними на „--continue“"
 
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2278
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2281
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr ""
 "възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
 "прилагането на кръпката."
 
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2284
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr ""
 "преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
 
-#: builtin/am.c:2233
-msgid "show the patch being applied."
-msgstr "показване на прилаганата кръпка."
+#: builtin/am.c:2288
+msgid "show the patch being applied"
+msgstr "показване на прилаганата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2293
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
 
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2295
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "използване на текущото време като това за автор"
 
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1507
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:509
-#: builtin/rebase.c:1513 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
 msgid "key-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
 
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:510 builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията с GPG"
 
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2301
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
 
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2319
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9851,18 +10280,18 @@
 "Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
 "ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
 
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2326
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2341
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr ""
 "предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
 "файл „mbox“."
 
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2365
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -9871,11 +10300,11 @@
 "Открита е излишна директория „%s“.\n"
 "Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
 
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2371
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
 
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2381
 msgid "interactive mode requires patches on the command line"
 msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
 
@@ -10044,7 +10473,7 @@
 "Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
 "направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:322
+#: builtin/bisect--helper.c:310
 #, c-format
 msgid "bisecting only with a %s commit"
 msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -10053,15 +10482,15 @@
 #. translation. The program will only accept English input
 #. at this point.
 #.
-#: builtin/bisect--helper.c:330
+#: builtin/bisect--helper.c:318
 msgid "Are you sure [Y/n]? "
 msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:377
+#: builtin/bisect--helper.c:379
 msgid "no terms defined"
 msgstr "не са указани управляващи думи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:380
+#: builtin/bisect--helper.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -10070,7 +10499,7 @@
 "Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
 "и %s за новото състояние.\n"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:390
+#: builtin/bisect--helper.c:392
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -10079,117 +10508,117 @@
 "на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
 "Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
 
-#: builtin/bisect--helper.c:476
+#: builtin/bisect--helper.c:478
 #, c-format
 msgid "unrecognized option: '%s'"
 msgstr "непозната опция: %s"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:480
+#: builtin/bisect--helper.c:482
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
 msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:512
+#: builtin/bisect--helper.c:514
 msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
 msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:527
+#: builtin/bisect--helper.c:529
 #, c-format
 msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
 msgstr ""
 "Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
 "СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
 
-#: builtin/bisect--helper.c:548
+#: builtin/bisect--helper.c:550
 msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
 msgstr ""
 "не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
 "„cogito“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:551
+#: builtin/bisect--helper.c:553
 msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
 msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:575
+#: builtin/bisect--helper.c:577
 #, c-format
 msgid "invalid ref: '%s'"
 msgstr "неправилен указател: „%s“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:633
 msgid "perform 'git bisect next'"
 msgstr "извършване на „git bisect next“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:635
 msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
 msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:637
 msgid "cleanup the bisection state"
 msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:639
 msgid "check for expected revs"
 msgstr "проверка за очакваните версии"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:641
 msgid "reset the bisection state"
 msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:643
 msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
 msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:645
 msgid "check and set terms in a bisection state"
 msgstr ""
 "проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:647
 msgid "check whether bad or good terms exist"
 msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:649
 msgid "print out the bisect terms"
 msgstr "извеждане на управляващите думи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:651
 msgid "start the bisect session"
 msgstr "начало на двоично търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:651
+#: builtin/bisect--helper.c:653
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr ""
 "обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:653
+#: builtin/bisect--helper.c:655
 msgid "no log for BISECT_WRITE"
 msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
 msgid "--write-terms requires two arguments"
 msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:674
+#: builtin/bisect--helper.c:677
 msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
 msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
 msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:685
+#: builtin/bisect--helper.c:688
 msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:691
+#: builtin/bisect--helper.c:694
 msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
 msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:697
+#: builtin/bisect--helper.c:700
 msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:703
+#: builtin/bisect--helper.c:706
 msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
 msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
 
@@ -10596,7 +11025,7 @@
 msgid "do not use"
 msgstr "да не се ползва"
 
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:505
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
 msgid "upstream"
 msgstr "клон-източник"
 
@@ -10708,7 +11137,7 @@
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "ФОРМАТ за изхода"
 
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:784
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
 
@@ -10814,19 +11243,19 @@
 msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
 msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
 
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3228
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3375
 msgid "do not show progress meter"
 msgstr "без извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3230
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3377
 msgid "show progress meter"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3232
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3379
 msgid "show progress meter during object writing phase"
 msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
 
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3382
 msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
 msgstr ""
 "същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -10848,11 +11277,11 @@
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
 
-#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1609
+#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1686
 msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
 msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
 
-#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1640
+#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1717
 #, c-format
 msgid "Unknown subcommand: %s"
 msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -10910,7 +11339,7 @@
 msgstr ""
 "да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:992
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:1002
 msgid "blob"
 msgstr "обект-BLOB"
 
@@ -10973,8 +11402,8 @@
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1435 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:506
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1464 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:499
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "без показване на напредъка"
 
@@ -10986,27 +11415,27 @@
 msgid "ignore index when checking"
 msgstr "прескачане на индекса при проверката"
 
-#: builtin/check-ignore.c:160
+#: builtin/check-ignore.c:163
 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
 msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
 
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:166
 msgid "-z only makes sense with --stdin"
 msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
 
-#: builtin/check-ignore.c:165
+#: builtin/check-ignore.c:168
 msgid "no path specified"
 msgstr "не е зададен път"
 
-#: builtin/check-ignore.c:169
+#: builtin/check-ignore.c:172
 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
 msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
 
-#: builtin/check-ignore.c:171
+#: builtin/check-ignore.c:174
 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
 msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
 
-#: builtin/check-ignore.c:174
+#: builtin/check-ignore.c:177
 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
 msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
 
@@ -11064,9 +11493,9 @@
 msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
 
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1385 builtin/submodule--helper.c:1388
-#: builtin/submodule--helper.c:1396 builtin/submodule--helper.c:1882
-#: builtin/worktree.c:679
+#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
+#: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
+#: builtin/worktree.c:672
 msgid "string"
 msgstr "НИЗ"
 
@@ -11182,11 +11611,11 @@
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "пътят „%s“ не е слят"
 
-#: builtin/checkout.c:682 builtin/sparse-checkout.c:103
+#: builtin/checkout.c:684 builtin/sparse-checkout.c:106
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
 
-#: builtin/checkout.c:732
+#: builtin/checkout.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -11196,50 +11625,50 @@
 "индекса:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:835
+#: builtin/checkout.c:837
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:877
+#: builtin/checkout.c:879
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
 
-#: builtin/checkout.c:881 builtin/clone.c:716
+#: builtin/checkout.c:883 builtin/clone.c:717
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/checkout.c:885
+#: builtin/checkout.c:887
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:888
+#: builtin/checkout.c:890
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Вече сте на „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:892
+#: builtin/checkout.c:894
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
 
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/checkout.c:1291
+#: builtin/checkout.c:896 builtin/checkout.c:1320
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:896
+#: builtin/checkout.c:898
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:947
+#: builtin/checkout.c:949
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr "… и още %d.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:953
+#: builtin/checkout.c:955
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -11261,7 +11690,7 @@
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:972
+#: builtin/checkout.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -11288,28 +11717,19 @@
 "  git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:1007
+#: builtin/checkout.c:1009
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
 
-#: builtin/checkout.c:1011
+#: builtin/checkout.c:1013
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
 
-#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1286
+#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1315
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
 
-#: builtin/checkout.c:1178
-msgid "only one reference expected"
-msgstr "очаква се само един указател"
-
-#: builtin/checkout.c:1195
-#, c-format
-msgid "only one reference expected, %d given."
-msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-
-#: builtin/checkout.c:1232
+#: builtin/checkout.c:1128
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -11318,233 +11738,8 @@
 "„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
 "ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
 
-#: builtin/checkout.c:1245 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
-#, c-format
-msgid "invalid reference: %s"
-msgstr "неправилен указател: %s"
-
-#: builtin/checkout.c:1258 builtin/checkout.c:1622
-#, c-format
-msgid "reference is not a tree: %s"
-msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-
-#: builtin/checkout.c:1305
-#, c-format
-msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
-msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1307
-#, c-format
-msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
-msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1308 builtin/checkout.c:1316
-#, c-format
-msgid "a branch is expected, got '%s'"
-msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1311
-#, c-format
-msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
-msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1327
+#: builtin/checkout.c:1135
 msgid ""
-"cannot switch branch while merging\n"
-"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
-msgstr ""
-"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
-"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-
-#: builtin/checkout.c:1331
-msgid ""
-"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
-"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
-msgstr ""
-"по време на прилагане на поредица от кръпки не може да преминете към друг "
-"клон.\n"
-"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-
-#: builtin/checkout.c:1335
-msgid ""
-"cannot switch branch while rebasing\n"
-"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
-msgstr ""
-"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
-"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-
-#: builtin/checkout.c:1339
-msgid ""
-"cannot switch branch while cherry-picking\n"
-"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
-msgstr ""
-"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
-"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-
-#: builtin/checkout.c:1343
-msgid ""
-"cannot switch branch while reverting\n"
-"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
-msgstr ""
-"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
-"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-
-#: builtin/checkout.c:1347
-msgid "you are switching branch while bisecting"
-msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-
-#: builtin/checkout.c:1354
-msgid "paths cannot be used with switching branches"
-msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-
-#: builtin/checkout.c:1357 builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1365
-#, c-format
-msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
-msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-
-#: builtin/checkout.c:1369 builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1375
-#: builtin/checkout.c:1380 builtin/checkout.c:1385
-#, c-format
-msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
-msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1382
-#, c-format
-msgid "'%s' cannot take <start-point>"
-msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-
-#: builtin/checkout.c:1390
-#, c-format
-msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
-msgstr ""
-"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
-"не е такъв"
-
-#: builtin/checkout.c:1397
-msgid "missing branch or commit argument"
-msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:52
-#: builtin/commit-graph.c:113 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:285
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:138 builtin/push.c:563
-#: builtin/send-pack.c:174
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/checkout.c:1440
-msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-
-#: builtin/checkout.c:1441 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
-msgid "style"
-msgstr "СТИЛ"
-
-#: builtin/checkout.c:1442
-msgid "conflict style (merge or diff3)"
-msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-
-#: builtin/checkout.c:1454 builtin/worktree.c:503
-msgid "detach HEAD at named commit"
-msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-
-#: builtin/checkout.c:1455
-msgid "set upstream info for new branch"
-msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-
-#: builtin/checkout.c:1457
-msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-
-#: builtin/checkout.c:1459
-msgid "new-branch"
-msgstr "НОВ_КЛОН"
-
-#: builtin/checkout.c:1459
-msgid "new unparented branch"
-msgstr "нов клон без родител"
-
-#: builtin/checkout.c:1461 builtin/merge.c:288
-msgid "update ignored files (default)"
-msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1464
-msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
-msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-
-#: builtin/checkout.c:1477
-msgid "checkout our version for unmerged files"
-msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-
-#: builtin/checkout.c:1480
-msgid "checkout their version for unmerged files"
-msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-
-#: builtin/checkout.c:1484
-msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
-msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-
-#: builtin/checkout.c:1537
-msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-
-#: builtin/checkout.c:1540
-msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
-msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-
-#: builtin/checkout.c:1577
-msgid "--track needs a branch name"
-msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-
-#: builtin/checkout.c:1582
-msgid "missing branch name; try -b"
-msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-
-#: builtin/checkout.c:1615
-#, c-format
-msgid "could not resolve %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-
-#: builtin/checkout.c:1631
-msgid "invalid path specification"
-msgstr "указан е неправилен път"
-
-#: builtin/checkout.c:1638
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
-msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1642
-#, c-format
-msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
-msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1651
-msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
-msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-
-#: builtin/checkout.c:1654 builtin/reset.c:324
-msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
-msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-
-#: builtin/checkout.c:1665
-msgid ""
-"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
-"checking out of the index."
-msgstr ""
-"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
-"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-
-#: builtin/checkout.c:1670
-msgid "you must specify path(s) to restore"
-msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-
-#: builtin/checkout.c:1689
-#, c-format
-msgid ""
-"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
-"We found %d remotes with a reference that matched. So we fell back\n"
-"on trying to resolve the argument as a path, but failed there too!\n"
-"\n"
 "If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
 "you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
 "\n"
@@ -11554,9 +11749,6 @@
 "one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
 "checkout.defaultRemote=origin in your config."
 msgstr ""
-"„%s“ съвпада с повече от един отдалечен клон — открити са %d възможности.\n"
-"Пробата аргументът да се тълкува като път също бе неуспешна.\n"
-"\n"
 "Ако искате да изтеглите клона от конкретно хранилище, напр. „origin“,\n"
 "изрично го укажете към опцията „--track“:\n"
 "\n"
@@ -11568,69 +11760,303 @@
 "\n"
 "  checkout.defaultRemote=origin"
 
-#: builtin/checkout.c:1714 builtin/checkout.c:1716 builtin/checkout.c:1765
-#: builtin/checkout.c:1767 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
-#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
+#: builtin/checkout.c:1145
+#, c-format
+msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
+msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
+
+#: builtin/checkout.c:1211
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "очаква се само един указател"
+
+#: builtin/checkout.c:1228
+#, c-format
+msgid "only one reference expected, %d given."
+msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
+
+#: builtin/checkout.c:1274 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:448
+#, c-format
+msgid "invalid reference: %s"
+msgstr "неправилен указател: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:1287 builtin/checkout.c:1649
+#, c-format
+msgid "reference is not a tree: %s"
+msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:1334
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1336
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
+msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1337 builtin/checkout.c:1345
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1340
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1356
+msgid ""
+"cannot switch branch while merging\n"
+"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1360
+msgid ""
+"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
+"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на прилагане на поредица от кръпки не може да преминете към друг "
+"клон.\n"
+"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1364
+msgid ""
+"cannot switch branch while rebasing\n"
+"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1368
+msgid ""
+"cannot switch branch while cherry-picking\n"
+"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1372
+msgid ""
+"cannot switch branch while reverting\n"
+"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1376
+msgid "you are switching branch while bisecting"
+msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
+
+#: builtin/checkout.c:1383
+msgid "paths cannot be used with switching branches"
+msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
+
+#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1390 builtin/checkout.c:1394
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
+
+#: builtin/checkout.c:1398 builtin/checkout.c:1401 builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1409 builtin/checkout.c:1414
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1411
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot take <start-point>"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
+
+#: builtin/checkout.c:1419
+#, c-format
+msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
+msgstr ""
+"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
+"не е такъв"
+
+#: builtin/checkout.c:1426
+msgid "missing branch or commit argument"
+msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
+
+#: builtin/checkout.c:1468 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:72
+#: builtin/commit-graph.c:135 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:286
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:118 builtin/push.c:563
+#: builtin/send-pack.c:174
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "извеждане на напредъка"
+
+#: builtin/checkout.c:1469
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1470 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
+msgid "style"
+msgstr "СТИЛ"
+
+#: builtin/checkout.c:1471
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
+
+#: builtin/checkout.c:1483 builtin/worktree.c:496
+msgid "detach HEAD at named commit"
+msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
+
+#: builtin/checkout.c:1484
+msgid "set upstream info for new branch"
+msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1486
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
+
+#: builtin/checkout.c:1488
+msgid "new-branch"
+msgstr "НОВ_КЛОН"
+
+#: builtin/checkout.c:1488
+msgid "new unparented branch"
+msgstr "нов клон без родител"
+
+#: builtin/checkout.c:1490 builtin/merge.c:289
+msgid "update ignored files (default)"
+msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1493
+msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
+msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
+
+#: builtin/checkout.c:1506
+msgid "checkout our version for unmerged files"
+msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
+
+#: builtin/checkout.c:1509
+msgid "checkout their version for unmerged files"
+msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
+
+#: builtin/checkout.c:1513
+msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
+msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
+
+#: builtin/checkout.c:1565
+msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
+
+#: builtin/checkout.c:1568
+msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
+
+#: builtin/checkout.c:1605
+msgid "--track needs a branch name"
+msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1610
+msgid "missing branch name; try -b"
+msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
+
+#: builtin/checkout.c:1642
+#, c-format
+msgid "could not resolve %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+
+#: builtin/checkout.c:1658
+msgid "invalid path specification"
+msgstr "указан е неправилен път"
+
+#: builtin/checkout.c:1665
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
+msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1669
+#, c-format
+msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
+msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1678
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
+msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
+
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
+msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
+
+#: builtin/checkout.c:1692
+msgid ""
+"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
+"checking out of the index."
+msgstr ""
+"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
+"са несъвместими с изтегляне от индекса."
+
+#: builtin/checkout.c:1697
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
+
+#: builtin/checkout.c:1723 builtin/checkout.c:1725 builtin/checkout.c:1774
+#: builtin/checkout.c:1776 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:494
 msgid "branch"
 msgstr "клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1715
+#: builtin/checkout.c:1724
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1717
+#: builtin/checkout.c:1726
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
 
-#: builtin/checkout.c:1718
+#: builtin/checkout.c:1727
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1720
+#: builtin/checkout.c:1729
 msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
 msgstr ""
 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1721
+#: builtin/checkout.c:1730
 msgid "use overlay mode (default)"
 msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1766
+#: builtin/checkout.c:1775
 msgid "create and switch to a new branch"
 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1768
+#: builtin/checkout.c:1777
 msgid "create/reset and switch to a branch"
 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
 
-#: builtin/checkout.c:1770
+#: builtin/checkout.c:1779
 msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
 msgstr ""
 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
 
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1781
 msgid "throw away local modifications"
 msgstr "зануляване на локалните промени"
 
-#: builtin/checkout.c:1804
+#: builtin/checkout.c:1813
 msgid "which tree-ish to checkout from"
 msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
 
-#: builtin/checkout.c:1806
+#: builtin/checkout.c:1815
 msgid "restore the index"
 msgstr "възстановяване на индекса"
 
-#: builtin/checkout.c:1808
+#: builtin/checkout.c:1817
 msgid "restore the working tree (default)"
 msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1810
+#: builtin/checkout.c:1819
 msgid "ignore unmerged entries"
 msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
 
-#: builtin/checkout.c:1811
+#: builtin/checkout.c:1820
 msgid "use overlay mode"
 msgstr "използване на припокриващ режим"
 
@@ -11773,9 +12199,9 @@
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "изтриване на цели директории"
 
-#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
-#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:464 builtin/name-rev.c:466
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:562 builtin/describe.c:564
+#: builtin/grep.c:889 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
 #: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "ШАБЛОН"
@@ -11862,18 +12288,18 @@
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
 
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1392
-#: builtin/submodule--helper.c:1885
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1912
 msgid "reference repository"
 msgstr "еталонно хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1394
-#: builtin/submodule--helper.c:1887
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1409
+#: builtin/submodule--helper.c:1914
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
 
 #: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:327
+#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:327
 msgid "name"
 msgstr "ИМЕ"
 
@@ -11889,8 +12315,8 @@
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:840
-#: builtin/pull.c:227
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:828
+#: builtin/pull.c:207
 msgid "depth"
 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
 
@@ -11898,7 +12324,7 @@
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3283
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
 msgid "time"
 msgstr "ВРЕМЕ"
 
@@ -11907,7 +12333,7 @@
 msgstr "плитко клониране до момент във времето"
 
 #: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/rebase.c:1480
 msgid "revision"
 msgstr "ВЕРСИЯ"
 
@@ -11915,7 +12341,8 @@
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
 
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1419
+#: builtin/submodule--helper.c:1928
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr ""
 "клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
@@ -11956,12 +12383,12 @@
 msgid "option to transmit"
 msgstr "опция за пренос"
 
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:240
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:220
 #: builtin/push.c:574
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:243
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:223
 #: builtin/push.c:576
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv6"
@@ -12040,96 +12467,96 @@
 "Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
 "и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
 
-#: builtin/clone.c:704
+#: builtin/clone.c:705
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/clone.c:752
+#: builtin/clone.c:753
 msgid "failed to initialize sparse-checkout"
 msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
 
-#: builtin/clone.c:775
+#: builtin/clone.c:776
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
 "което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
 
-#: builtin/clone.c:806
+#: builtin/clone.c:807
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
 
-#: builtin/clone.c:856
+#: builtin/clone.c:862
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
 
-#: builtin/clone.c:919
+#: builtin/clone.c:925
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
 
-#: builtin/clone.c:921
+#: builtin/clone.c:927
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clone.c:959 builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/clone.c:965 builtin/receive-pack.c:1950
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Прекалено много аргументи."
 
-#: builtin/clone.c:963
+#: builtin/clone.c:969
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
 
-#: builtin/clone.c:976
+#: builtin/clone.c:982
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:985
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:992
+#: builtin/clone.c:998
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "не съществува хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:998 builtin/fetch.c:1787
+#: builtin/clone.c:1004 builtin/fetch.c:1796
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1008
+#: builtin/clone.c:1014
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
 
-#: builtin/clone.c:1018
+#: builtin/clone.c:1024
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
 
-#: builtin/clone.c:1033 builtin/clone.c:1054 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
+#: builtin/clone.c:1039 builtin/clone.c:1060 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: builtin/clone.c:1038
+#: builtin/clone.c:1044
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
 
-#: builtin/clone.c:1058
+#: builtin/clone.c:1064
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1060
+#: builtin/clone.c:1066
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1084
+#: builtin/clone.c:1090
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -12137,44 +12564,44 @@
 "Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
 "if-able“"
 
-#: builtin/clone.c:1148
+#: builtin/clone.c:1154
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1150
+#: builtin/clone.c:1156
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1152
+#: builtin/clone.c:1158
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1154
+#: builtin/clone.c:1160
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1157
+#: builtin/clone.c:1163
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1162
+#: builtin/clone.c:1168
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1237 builtin/clone.c:1245
+#: builtin/clone.c:1243 builtin/clone.c:1251
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1248
+#: builtin/clone.c:1254
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
 
@@ -12251,13 +12678,13 @@
 msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
 
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1496 builtin/merge.c:270
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
 #: builtin/tag.c:412
 msgid "message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1501
 msgid "commit message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
 
@@ -12265,8 +12692,8 @@
 msgid "read commit log message from file"
 msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1508 builtin/merge.c:287
-#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1513 builtin/merge.c:288
+#: builtin/pull.c:175 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "подписване на подаването с GPG"
 
@@ -12358,53 +12785,53 @@
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
 
-#: builtin/commit.c:382
+#: builtin/commit.c:385
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
 
-#: builtin/commit.c:396
+#: builtin/commit.c:400
 msgid "unable to update temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/commit.c:398
+#: builtin/commit.c:402
 msgid "Failed to update main cache tree"
 msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
 
-#: builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:446 builtin/commit.c:492
+#: builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:450 builtin/commit.c:496
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:475
+#: builtin/commit.c:479
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:481
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:485
+#: builtin/commit.c:489
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:504
+#: builtin/commit.c:508
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:602
+#: builtin/commit.c:606
 #, c-format
 msgid "commit '%s' lacks author header"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
 
-#: builtin/commit.c:604
+#: builtin/commit.c:608
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
 
-#: builtin/commit.c:623
+#: builtin/commit.c:627
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
 
-#: builtin/commit.c:676
+#: builtin/commit.c:680
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
@@ -12412,38 +12839,38 @@
 "не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
 "използвани всички подобни знаци"
 
-#: builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:1092
+#: builtin/commit.c:718 builtin/commit.c:751 builtin/commit.c:1097
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
 
-#: builtin/commit.c:726 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:730 builtin/shortlog.c:319
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
 
-#: builtin/commit.c:728
+#: builtin/commit.c:732
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
 
-#: builtin/commit.c:732
+#: builtin/commit.c:736
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:763 builtin/commit.c:779
+#: builtin/commit.c:767 builtin/commit.c:783
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:770
+#: builtin/commit.c:774
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:834
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/commit.c:849
+#: builtin/commit.c:853
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -12458,7 +12885,7 @@
 "  %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:854
+#: builtin/commit.c:858
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -12474,7 +12901,7 @@
 "  %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:871
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12483,7 +12910,7 @@
 "Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
 "с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:875
+#: builtin/commit.c:879
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12494,147 +12921,147 @@
 "с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
 "съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:896
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:  %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sАвтор:  %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:900
+#: builtin/commit.c:904
 #, c-format
 msgid "%sDate:   %s"
 msgstr "%sДата:  %s"
 
-#: builtin/commit.c:907
+#: builtin/commit.c:911
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:925
+#: builtin/commit.c:929
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:992
+#: builtin/commit.c:997
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
 
-#: builtin/commit.c:1006 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:275
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1050
+#: builtin/commit.c:1055
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
 "Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
 "никой автор"
 
-#: builtin/commit.c:1064
+#: builtin/commit.c:1069
 #, c-format
 msgid "Invalid ignored mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1082 builtin/commit.c:1322
+#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1327
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1127
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1171
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1180
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Няма какво да бъде поправено."
 
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1183
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1185
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1188
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1193
+#: builtin/commit.c:1198
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1200
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
 msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
 
-#: builtin/commit.c:1203
+#: builtin/commit.c:1208
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr ""
 "Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
 "„--amend“."
 
-#: builtin/commit.c:1220
+#: builtin/commit.c:1225
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
 "несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1231
 #, c-format
 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
 msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
 
-#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1362 builtin/commit.c:1524
 msgid "show status concisely"
 msgstr "кратка информация за състоянието"
 
-#: builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1526
 msgid "show branch information"
 msgstr "информация за клоните"
 
-#: builtin/commit.c:1361
+#: builtin/commit.c:1366
 msgid "show stash information"
 msgstr "информация за скатаното"
 
-#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1528
 msgid "compute full ahead/behind values"
 msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
 
-#: builtin/commit.c:1365
+#: builtin/commit.c:1370
 msgid "version"
 msgstr "версия"
 
-#: builtin/commit.c:1365 builtin/commit.c:1525 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:650
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1530 builtin/push.c:549
+#: builtin/worktree.c:643
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "формат на изхода за четене от програма"
 
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1532
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
 
-#: builtin/commit.c:1371 builtin/commit.c:1530
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1538
 #: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1525 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1569 parse-options.h:336
 msgid "mode"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr ""
 "извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
 "информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
 "Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
 
-#: builtin/commit.c:1378
+#: builtin/commit.c:1383
 msgid ""
 "show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
 "traditional)"
@@ -12643,11 +13070,11 @@
 "„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
 "файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
 
-#: builtin/commit.c:1380 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1385 parse-options.h:192
 msgid "when"
 msgstr "КОГА"
 
-#: builtin/commit.c:1381
+#: builtin/commit.c:1386
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -12656,176 +13083,176 @@
 "една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
 "„untracked“ (неследени)"
 
-#: builtin/commit.c:1383
+#: builtin/commit.c:1388
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
 
-#: builtin/commit.c:1384
+#: builtin/commit.c:1389
 msgid "do not detect renames"
 msgstr "без засичане на преименуванията"
 
-#: builtin/commit.c:1386
+#: builtin/commit.c:1391
 msgid "detect renames, optionally set similarity index"
 msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
 
-#: builtin/commit.c:1406
+#: builtin/commit.c:1411
 msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
 msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1494
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "без информация след успешно подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1495
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1497
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Опции за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1493 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1498 builtin/merge.c:275 builtin/tag.c:414
 msgid "read message from file"
 msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "author"
 msgstr "АВТОР"
 
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "override author for commit"
 msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1495 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1500 builtin/gc.c:538
 msgid "date"
 msgstr "ДАТА"
 
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
 msgid "override date for commit"
 msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1498 builtin/commit.c:1499
-#: builtin/commit.c:1500 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1505 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1503
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предходното без следа"
 
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1505
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предното"
 
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1506
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
 
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:289
-#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1507 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:290
+#: builtin/pull.c:144 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
 
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1508
 msgid "use specified template file"
 msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1509
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "редактиране на подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1511
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1517
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "подаване на всички променени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1518
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1519
 msgid "interactively add files"
 msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1520
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "интерактивно добавяне на промени"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "подаване само на указаните файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1522
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
 "без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
 "подаване (pre-commit и commit-msg)"
 
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
 
-#: builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1536
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "поправяне на предишното подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1537
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
 
-#: builtin/commit.c:1539
+#: builtin/commit.c:1544
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "позволяване на празни подавания"
 
-#: builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1546
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
 
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1619
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1626
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:1640
+#: builtin/commit.c:1645
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1652
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1657
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1686
+#: builtin/commit.c:1691
 msgid ""
 "repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -12852,59 +13279,64 @@
 "git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
 "reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
 
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:103
-#: builtin/commit-graph.c:187 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
+#: builtin/commit-graph.c:52
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
+
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:125
+#: builtin/commit-graph.c:210 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
 msgid "dir"
 msgstr "директория"
 
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:104
-#: builtin/commit-graph.c:188
+#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
+#: builtin/commit-graph.c:211
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
 
-#: builtin/commit-graph.c:51
+#: builtin/commit-graph.c:71
 msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
 msgstr ""
 "ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
 
-#: builtin/commit-graph.c:73 t/helper/test-read-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:94 t/helper/test-read-graph.c:23
 #, c-format
 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
 msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
 
-#: builtin/commit-graph.c:106
+#: builtin/commit-graph.c:128
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
 
-#: builtin/commit-graph.c:108
+#: builtin/commit-graph.c:130
 msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
 msgstr ""
 "проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
 
-#: builtin/commit-graph.c:110
+#: builtin/commit-graph.c:132
 msgid "start walk at commits listed by stdin"
 msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/commit-graph.c:112
+#: builtin/commit-graph.c:134
 msgid "include all commits already in the commit-graph file"
 msgstr ""
 "включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
 
-#: builtin/commit-graph.c:115
+#: builtin/commit-graph.c:137
 msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
 msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
 
-#: builtin/commit-graph.c:117 builtin/commit-graph.c:121
+#: builtin/commit-graph.c:139 builtin/commit-graph.c:143
 msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
 msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
 
-#: builtin/commit-graph.c:119
+#: builtin/commit-graph.c:141
 msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
 msgstr ""
 "максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
 "граф"
 
-#: builtin/commit-graph.c:137
+#: builtin/commit-graph.c:159
 msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
 msgstr ""
 "опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -12913,212 +13345,219 @@
 msgid "git config [<options>]"
 msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
+#: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
 #, c-format
 msgid "unrecognized --type argument, %s"
 msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
 
-#: builtin/config.c:115
+#: builtin/config.c:116
 msgid "only one type at a time"
 msgstr "само по един вид"
 
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:125
 msgid "Config file location"
 msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
 
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:126
 msgid "use global config file"
 msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
 
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:127
 msgid "use system config file"
 msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
 
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:128
 msgid "use repository config file"
 msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
 
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:129
 msgid "use per-worktree config file"
 msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
 
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:130
 msgid "use given config file"
 msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
 
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
 msgid "blob-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
 
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
 msgid "read config from given blob object"
 msgstr ""
 "изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
 
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:132
 msgid "Action"
 msgstr "Действие"
 
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:133
 msgid "get value: name [value-regex]"
 msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:134
 msgid "get all values: key [value-regex]"
 msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:135
 msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
 msgstr ""
 "извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
 "[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:136
 msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
 msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
 
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:137
 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
 msgstr ""
 "замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
 "[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:138
 msgid "add a new variable: name value"
 msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:139
 msgid "remove a variable: name [value-regex]"
 msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:140
 msgid "remove all matches: name [value-regex]"
 msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
 
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:141
 msgid "rename section: old-name new-name"
 msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
 
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:142
 msgid "remove a section: name"
 msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
 
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:143
 msgid "list all"
 msgstr "изброяване на всички"
 
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:144
 msgid "open an editor"
 msgstr "отваряне на редактор"
 
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:145
 msgid "find the color configured: slot [default]"
 msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
 
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:146
 msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
 msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
 
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:147
 msgid "Type"
 msgstr "Вид"
 
-#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
+#: builtin/config.c:148 builtin/env--helper.c:38
 msgid "value is given this type"
 msgstr "стойността е от този вид"
 
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:149
 msgid "value is \"true\" or \"false\""
 msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
 
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:150
 msgid "value is decimal number"
 msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
 
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:151
 msgid "value is --bool or --int"
 msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
 
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:152
 msgid "value is a path (file or directory name)"
 msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
 
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:153
 msgid "value is an expiry date"
 msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
 
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:154
 msgid "Other"
 msgstr "Други"
 
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:155
 msgid "terminate values with NUL byte"
 msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:156
 msgid "show variable names only"
 msgstr "извеждане на имената на променливите"
 
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:157
 msgid "respect include directives on lookup"
 msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
 
-#: builtin/config.c:157
+#: builtin/config.c:158
 msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
 msgstr ""
 "извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
 "обект-BLOB, команден ред)"
 
-#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
+#: builtin/config.c:159
+msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
+msgstr ""
+"извеждане на обхвата на настройката „worktree“ (работно дърво), "
+"„local“ (хранилище), „global“ (потребител), „system“ (система), "
+"„command“ (команда)"
+
+#: builtin/config.c:160 builtin/env--helper.c:40
 msgid "value"
 msgstr "СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:160
 msgid "with --get, use default value when missing entry"
 msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
 
-#: builtin/config.c:172
+#: builtin/config.c:174
 #, c-format
 msgid "wrong number of arguments, should be %d"
 msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
 
-#: builtin/config.c:174
+#: builtin/config.c:176
 #, c-format
 msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
 msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
 
-#: builtin/config.c:308
+#: builtin/config.c:324
 #, c-format
 msgid "invalid key pattern: %s"
 msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
 
-#: builtin/config.c:344
+#: builtin/config.c:360
 #, c-format
 msgid "failed to format default config value: %s"
 msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
 
-#: builtin/config.c:401
+#: builtin/config.c:417
 #, c-format
 msgid "cannot parse color '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
 
-#: builtin/config.c:443
+#: builtin/config.c:459
 msgid "unable to parse default color value"
 msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
 
-#: builtin/config.c:496 builtin/config.c:742
+#: builtin/config.c:512 builtin/config.c:768
 msgid "not in a git directory"
 msgstr "не е в директория под Git"
 
-#: builtin/config.c:499
+#: builtin/config.c:515
 msgid "writing to stdin is not supported"
 msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
 
-#: builtin/config.c:502
+#: builtin/config.c:518
 msgid "writing config blobs is not supported"
 msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
 
-#: builtin/config.c:587
+#: builtin/config.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -13133,23 +13572,23 @@
 "#\tname = %s\n"
 "#\temail = %s\n"
 
-#: builtin/config.c:611
+#: builtin/config.c:627
 msgid "only one config file at a time"
 msgstr "само по един конфигурационен файл"
 
-#: builtin/config.c:616
+#: builtin/config.c:632
 msgid "--local can only be used inside a git repository"
 msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
 
-#: builtin/config.c:619
+#: builtin/config.c:635
 msgid "--blob can only be used inside a git repository"
 msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
 
-#: builtin/config.c:638
+#: builtin/config.c:655
 msgid "$HOME not set"
 msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
 
-#: builtin/config.c:658
+#: builtin/config.c:679
 msgid ""
 "--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
 "extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -13160,20 +13599,20 @@
 "повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
 "„git help worktree“"
 
-#: builtin/config.c:688
+#: builtin/config.c:714
 msgid "--get-color and variable type are incoherent"
 msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
 
-#: builtin/config.c:693
+#: builtin/config.c:719
 msgid "only one action at a time"
 msgstr "само по едно действие"
 
-#: builtin/config.c:706
+#: builtin/config.c:732
 msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
 msgstr ""
 "опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
 
-#: builtin/config.c:712
+#: builtin/config.c:738
 msgid ""
 "--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
 "list"
@@ -13181,33 +13620,33 @@
 "опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
 "„--get-regexp“ и „--list“"
 
-#: builtin/config.c:718
+#: builtin/config.c:744
 msgid "--default is only applicable to --get"
 msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
 
-#: builtin/config.c:731
+#: builtin/config.c:757
 #, c-format
 msgid "unable to read config file '%s'"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/config.c:734
+#: builtin/config.c:760
 msgid "error processing config file(s)"
 msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
 
-#: builtin/config.c:744
+#: builtin/config.c:770
 msgid "editing stdin is not supported"
 msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
 
-#: builtin/config.c:746
+#: builtin/config.c:772
 msgid "editing blobs is not supported"
 msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
 
-#: builtin/config.c:760
+#: builtin/config.c:786
 #, c-format
 msgid "cannot create configuration file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: builtin/config.c:773
+#: builtin/config.c:799
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -13217,7 +13656,7 @@
 "За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
 "replace-all“."
 
-#: builtin/config.c:847 builtin/config.c:858
+#: builtin/config.c:873 builtin/config.c:884
 #, c-format
 msgid "no such section: %s"
 msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -13275,12 +13714,12 @@
 msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
 msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
 
-#: builtin/describe.c:381
+#: builtin/describe.c:394
 #, c-format
 msgid "finished search at %s\n"
 msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:407
+#: builtin/describe.c:421
 #, c-format
 msgid ""
 "No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -13289,7 +13728,7 @@
 "Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
 "Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
 
-#: builtin/describe.c:411
+#: builtin/describe.c:425
 #, c-format
 msgid ""
 "No tags can describe '%s'.\n"
@@ -13298,12 +13737,12 @@
 "Никой етикет не описва „%s“.\n"
 "Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
 
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:455
 #, c-format
 msgid "traversed %lu commits\n"
 msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
 
-#: builtin/describe.c:444
+#: builtin/describe.c:458
 #, c-format
 msgid ""
 "more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -13312,93 +13751,93 @@
 "открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
 "търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
 
-#: builtin/describe.c:512
+#: builtin/describe.c:526
 #, c-format
 msgid "describe %s\n"
 msgstr "описание на „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:515
+#: builtin/describe.c:529
 #, c-format
 msgid "Not a valid object name %s"
 msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:537
 #, c-format
 msgid "%s is neither a commit nor blob"
 msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
 
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:551
 msgid "find the tag that comes after the commit"
 msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
 
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:552
 msgid "debug search strategy on stderr"
 msgstr ""
 "извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
 "стандартната грешка"
 
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:553
 msgid "use any ref"
 msgstr "използване на произволен указател"
 
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:554
 msgid "use any tag, even unannotated"
 msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
 
-#: builtin/describe.c:541
+#: builtin/describe.c:555
 msgid "always use long format"
 msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
 
-#: builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:556
 msgid "only follow first parent"
 msgstr "проследяване само на първия родител"
 
-#: builtin/describe.c:545
+#: builtin/describe.c:559
 msgid "only output exact matches"
 msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
 
-#: builtin/describe.c:547
+#: builtin/describe.c:561
 msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
 msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
 
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:563
 msgid "only consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:565
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:473
+#: builtin/describe.c:567 builtin/name-rev.c:535
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
 
-#: builtin/describe.c:554 builtin/describe.c:557
+#: builtin/describe.c:568 builtin/describe.c:571
 msgid "mark"
 msgstr "МАРКЕР"
 
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:569
 msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
 msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
 
-#: builtin/describe.c:558
+#: builtin/describe.c:572
 msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
 msgstr ""
 "добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
 
-#: builtin/describe.c:576
+#: builtin/describe.c:590
 msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
 msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
 
-#: builtin/describe.c:605
+#: builtin/describe.c:619
 msgid "No names found, cannot describe anything."
 msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
 
-#: builtin/describe.c:656
+#: builtin/describe.c:670
 msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
 
-#: builtin/describe.c:658
+#: builtin/describe.c:672
 msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
 
@@ -13583,7 +14022,7 @@
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
 
-#: builtin/fast-export.c:852
+#: builtin/fast-export.c:853
 msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
 msgstr ""
 "Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
@@ -13683,19 +14122,19 @@
 msgid "fetch.parallel cannot be negative"
 msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
 
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:184
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:248
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:228
 msgid "set upstream for git pull/fetch"
 msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:187
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
 
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:190
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
 
@@ -13707,7 +14146,7 @@
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:194
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
 
@@ -13719,7 +14158,7 @@
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
 
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:197
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
 
@@ -13729,7 +14168,7 @@
 "окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
 "хранилище и презаписване на променените"
 
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:141
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:121
 msgid "on-demand"
 msgstr "ПРИ НУЖДА"
 
@@ -13737,7 +14176,7 @@
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:205
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
 
@@ -13745,7 +14184,7 @@
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
 
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:208
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
 
@@ -13753,7 +14192,7 @@
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
 
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:231
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:211
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "превръщане в пълно хранилище"
 
@@ -13769,15 +14208,15 @@
 "стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
 "приоритет)"
 
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:214
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
 
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:216
 msgid "refmap"
 msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
 
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:237
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:217
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
 
@@ -13789,7 +14228,7 @@
 msgid "run 'gc --auto' after fetching"
 msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:246
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:226
 msgid "check for forced-updates on all updated branches"
 msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
 
@@ -13881,24 +14320,24 @@
 "\n"
 "  git config fetch.showForcedUpdates false\n"
 
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:920
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
 
-#: builtin/fetch.c:932
+#: builtin/fetch.c:941
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr ""
 "отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
 "обновявани"
 
-#: builtin/fetch.c:1017 builtin/fetch.c:1155
+#: builtin/fetch.c:1026 builtin/fetch.c:1164
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "От %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1028
+#: builtin/fetch.c:1037
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13908,57 +14347,57 @@
 "„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
 "предизвикват конфликта"
 
-#: builtin/fetch.c:1125
+#: builtin/fetch.c:1134
 #, c-format
 msgid "  (%s will become dangling)"
 msgstr "  (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1126
+#: builtin/fetch.c:1135
 #, c-format
 msgid "  (%s has become dangling)"
 msgstr "  (обектът „%s“ вече е извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1167
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[изтрит]"
 
-#: builtin/fetch.c:1159 builtin/remote.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1168 builtin/remote.c:1112
 msgid "(none)"
 msgstr "(нищо)"
 
-#: builtin/fetch.c:1182
+#: builtin/fetch.c:1191
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
 
-#: builtin/fetch.c:1201
+#: builtin/fetch.c:1210
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1204
+#: builtin/fetch.c:1213
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1412
+#: builtin/fetch.c:1421
 msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
 msgstr ""
 "засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
 
-#: builtin/fetch.c:1427
+#: builtin/fetch.c:1436
 msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
 msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
 
-#: builtin/fetch.c:1429
+#: builtin/fetch.c:1438
 msgid "not setting upstream for a remote tag"
 msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
 
-#: builtin/fetch.c:1431
+#: builtin/fetch.c:1440
 msgid "unknown branch type"
 msgstr "непознат вид клон"
 
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1442
 msgid ""
 "no source branch found.\n"
 "you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -13966,22 +14405,22 @@
 "не е открит клон за следене.\n"
 "Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
 
-#: builtin/fetch.c:1559 builtin/fetch.c:1622
+#: builtin/fetch.c:1568 builtin/fetch.c:1631
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Доставяне на „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1569 builtin/fetch.c:1624 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1578 builtin/fetch.c:1633 builtin/remote.c:101
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "„%s“ не може да се достави"
 
-#: builtin/fetch.c:1581
+#: builtin/fetch.c:1590
 #, c-format
 msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
 msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1684
+#: builtin/fetch.c:1693
 msgid ""
 "No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13989,45 +14428,45 @@
 "Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
 "на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
 
-#: builtin/fetch.c:1721
+#: builtin/fetch.c:1730
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
 
-#: builtin/fetch.c:1771
+#: builtin/fetch.c:1780
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
 msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
 
-#: builtin/fetch.c:1773
+#: builtin/fetch.c:1782
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1778
+#: builtin/fetch.c:1787
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1789
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1796
+#: builtin/fetch.c:1805
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1798
+#: builtin/fetch.c:1807
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr ""
 "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
 
-#: builtin/fetch.c:1807
+#: builtin/fetch.c:1816
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1814
+#: builtin/fetch.c:1823
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1832
+#: builtin/fetch.c:1841
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialclone"
@@ -14041,25 +14480,25 @@
 msgstr ""
 "git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
 msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
 msgstr ""
 "вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
 "журнал"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
 msgid "alias for --log (deprecated)"
-msgstr "псевдоним на „--log“ (остаряло)"
+msgstr "псевдоним на „--log“ (ОСТАРЯЛО)"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
 msgid "text"
 msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:681
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
 msgid "use <text> as start of message"
 msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:682
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
 msgid "file to read from"
 msgstr "файл, от който да се чете"
 
@@ -14268,7 +14707,7 @@
 msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
 
 #
-#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:842
+#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:843
 #, c-format
 msgid "invalid %s"
 msgstr "неправилен указател „%s“"
@@ -14475,7 +14914,7 @@
 "Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
 "Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
 
-#: builtin/grep.c:29
+#: builtin/grep.c:30
 msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
 msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
 
@@ -14493,271 +14932,271 @@
 #. variable for tweaking threads, currently
 #. grep.threads
 #.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/pack-objects.c:2708
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1538 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/pack-objects.c:2854
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:592 builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:578 builtin/grep.c:618
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:650
+#: builtin/grep.c:633
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
 
-#: builtin/grep.c:716
+#: builtin/grep.c:704
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
 
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:803
 msgid "search in index instead of in the work tree"
 msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:805
 msgid "find in contents not managed by git"
 msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
 
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:807
 msgid "search in both tracked and untracked files"
 msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
 
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:809
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
 msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
 
-#: builtin/grep.c:823
+#: builtin/grep.c:811
 msgid "recursively search in each submodule"
 msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
 
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:814
 msgid "show non-matching lines"
 msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:816
 msgid "case insensitive matching"
 msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
 
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:818
 msgid "match patterns only at word boundaries"
 msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
 
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:820
 msgid "process binary files as text"
 msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
 
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:822
 msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "прескачане на двоичните файлове"
 
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:825
 msgid "process binary files with textconv filters"
 msgstr ""
 "обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
 
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:827
 msgid "search in subdirectories (default)"
 msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:829
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
 
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:833
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
 
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:836
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:839
 msgid "interpret patterns as fixed strings"
 msgstr "шаблоните са дословни низове"
 
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:842
 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
 msgstr "регулярни изрази на Perl"
 
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:845
 msgid "show line numbers"
 msgstr "извеждане на номерата на редовете"
 
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:846
 msgid "show column number of first match"
 msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
 
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:847
 msgid "don't show filenames"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:848
 msgid "show filenames"
 msgstr "извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:850
 msgid "show filenames relative to top directory"
 msgstr ""
 "извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
 "хранилището"
 
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:852
 msgid "show only filenames instead of matching lines"
 msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:854
 msgid "synonym for --files-with-matches"
 msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
 
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:857
 msgid "show only the names of files without match"
 msgstr ""
 "извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
 "шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:859
 msgid "print NUL after filenames"
 msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
 
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:862
 msgid "show only matching parts of a line"
 msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:864
 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
 msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:865
 msgid "highlight matches"
 msgstr "оцветяване на напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:867
 msgid "print empty line between matches from different files"
 msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
 
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:869
 msgid "show filename only once above matches from same file"
 msgstr ""
 "извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
 
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:872
 msgid "show <n> context lines before and after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:875
 msgid "show <n> context lines before matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:877
 msgid "show <n> context lines after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:879
 msgid "use <n> worker threads"
 msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
 
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:880
 msgid "shortcut for -C NUM"
 msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
 
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:883
 msgid "show a line with the function name before matches"
 msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:885
 msgid "show the surrounding function"
 msgstr "извеждане на обхващащата функция"
 
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:888
 msgid "read patterns from file"
 msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:890
 msgid "match <pattern>"
 msgstr "напасване на ШАБЛОН"
 
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:892
 msgid "combine patterns specified with -e"
 msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
 
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:904
 msgid "indicate hit with exit status without output"
 msgstr ""
 "без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
 "напасване"
 
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:906
 msgid "show only matches from files that match all patterns"
 msgstr ""
 "извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
 
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:908
 msgid "show parse tree for grep expression"
 msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
 
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
 msgid "pager"
 msgstr "програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
 msgid "show matching files in the pager"
 msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:928
+#: builtin/grep.c:916
 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
 msgstr ""
 "позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
 "опция)"
 
-#: builtin/grep.c:992
+#: builtin/grep.c:983
 msgid "no pattern given"
 msgstr "не сте задали шаблон"
 
-#: builtin/grep.c:1028
+#: builtin/grep.c:1019
 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
 
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:1027
 #, c-format
 msgid "unable to resolve revision: %s"
 msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
 
-#: builtin/grep.c:1067
+#: builtin/grep.c:1057
+msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
+msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
+
+#: builtin/grep.c:1061
 msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
 msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1070 builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/grep.c:1064 builtin/pack-objects.c:3547
 msgid "no threads support, ignoring --threads"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1073 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2705
+#: builtin/grep.c:1067 builtin/index-pack.c:1535 builtin/pack-objects.c:2851
 #, c-format
 msgid "invalid number of threads specified (%d)"
 msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
 
-#: builtin/grep.c:1096
+#: builtin/grep.c:1101
 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
 msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:1119
-msgid "option not supported with --recurse-submodules"
-msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-
-#: builtin/grep.c:1125
+#: builtin/grep.c:1127
 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
 
-#: builtin/grep.c:1131
+#: builtin/grep.c:1133
 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
 msgstr ""
 "опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
 "файлове"
 
-#: builtin/grep.c:1139
+#: builtin/grep.c:1141
 msgid "both --cached and trees are given"
 msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
 
@@ -14945,7 +15384,7 @@
 msgid "used more bytes than were available"
 msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
 
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:604
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:606
 msgid "pack too large for current definition of off_t"
 msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
 
@@ -15005,200 +15444,200 @@
 msgid "serious inflate inconsistency"
 msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
 
-#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:764
-#: builtin/index-pack.c:803 builtin/index-pack.c:812
+#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:765
+#: builtin/index-pack.c:804 builtin/index-pack.c:813
 #, c-format
 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
 msgstr ""
 "СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
 
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:157
-#: builtin/pack-objects.c:217 builtin/pack-objects.c:311
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:158
+#: builtin/pack-objects.c:218 builtin/pack-objects.c:313
 #, c-format
 msgid "unable to read %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/index-pack.c:801
+#: builtin/index-pack.c:802
 #, c-format
 msgid "cannot read existing object info %s"
 msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/index-pack.c:809
+#: builtin/index-pack.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot read existing object %s"
 msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:824
 #, c-format
 msgid "invalid blob object %s"
 msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:846
 msgid "fsck error in packed object"
 msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
 
-#: builtin/index-pack.c:847
+#: builtin/index-pack.c:848
 #, c-format
 msgid "Not all child objects of %s are reachable"
 msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
 
-#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
+#: builtin/index-pack.c:920 builtin/index-pack.c:951
 msgid "failed to apply delta"
 msgstr "разликата не може да бъде приложена"
 
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
 msgid "Receiving objects"
 msgstr "Получаване на обекти"
 
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
 msgid "Indexing objects"
 msgstr "Индексиране на обекти"
 
-#: builtin/index-pack.c:1152
+#: builtin/index-pack.c:1155
 msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
 msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1157
+#: builtin/index-pack.c:1160
 msgid "cannot fstat packfile"
 msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1163
 msgid "pack has junk at the end"
 msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
 
-#: builtin/index-pack.c:1172
+#: builtin/index-pack.c:1175
 msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
 msgstr ""
 "фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
 "докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
 "kernel.org“."
 
-#: builtin/index-pack.c:1195
+#: builtin/index-pack.c:1198
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Откриване на съответните разлики"
 
-#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2481
+#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2615
 #, c-format
 msgid "unable to create thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:1246
+#: builtin/index-pack.c:1249
 msgid "confusion beyond insanity"
 msgstr ""
 "фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
 "докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
 "kernel.org“."
 
-#: builtin/index-pack.c:1252
+#: builtin/index-pack.c:1255
 #, c-format
 msgid "completed with %d local object"
 msgid_plural "completed with %d local objects"
 msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
 msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
 
-#: builtin/index-pack.c:1264
+#: builtin/index-pack.c:1267
 #, c-format
 msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
 msgstr ""
 "Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
 "диска)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1268
+#: builtin/index-pack.c:1271
 #, c-format
 msgid "pack has %d unresolved delta"
 msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
 msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
 msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
 
-#: builtin/index-pack.c:1292
+#: builtin/index-pack.c:1295
 #, c-format
 msgid "unable to deflate appended object (%d)"
 msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: builtin/index-pack.c:1388
+#: builtin/index-pack.c:1392
 #, c-format
 msgid "local object %s is corrupt"
 msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
 
-#: builtin/index-pack.c:1402
+#: builtin/index-pack.c:1406
 #, c-format
 msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
 msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1431
 #, c-format
 msgid "cannot write %s file '%s'"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1435
+#: builtin/index-pack.c:1439
 #, c-format
 msgid "cannot close written %s file '%s'"
 msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1459
+#: builtin/index-pack.c:1463
 msgid "error while closing pack file"
 msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
 
-#: builtin/index-pack.c:1473
+#: builtin/index-pack.c:1477
 msgid "cannot store pack file"
 msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1485
 msgid "cannot store index file"
 msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2716
+#: builtin/index-pack.c:1529 builtin/pack-objects.c:2862
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
 msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1593
+#: builtin/index-pack.c:1597
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
 msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1595
+#: builtin/index-pack.c:1599
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
 msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1643
+#: builtin/index-pack.c:1647
 #, c-format
 msgid "non delta: %d object"
 msgid_plural "non delta: %d objects"
 msgstr[0] "%d обект не е разлика"
 msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
 
-#: builtin/index-pack.c:1650
+#: builtin/index-pack.c:1654
 #, c-format
 msgid "chain length = %d: %lu object"
 msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
 msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
 msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
 
-#: builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1693
 msgid "Cannot come back to cwd"
 msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
 
-#: builtin/index-pack.c:1738 builtin/index-pack.c:1741
-#: builtin/index-pack.c:1757 builtin/index-pack.c:1761
+#: builtin/index-pack.c:1742 builtin/index-pack.c:1745
+#: builtin/index-pack.c:1761 builtin/index-pack.c:1765
 #, c-format
 msgid "bad %s"
 msgstr "неправилна стойност „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1777
+#: builtin/index-pack.c:1781
 msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
 msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1779
+#: builtin/index-pack.c:1783
 msgid "--stdin requires a git repository"
 msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
 
-#: builtin/index-pack.c:1785
+#: builtin/index-pack.c:1789
 msgid "--verify with no packfile name given"
 msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
 
-#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:581
+#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:582
 msgid "fsck error in pack objects"
 msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
 
@@ -15929,7 +16368,7 @@
 msgid "do not print remote URL"
 msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
 
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1561
 msgid "exec"
 msgstr "КОМАНДА"
 
@@ -16016,184 +16455,184 @@
 msgid "git merge --continue"
 msgstr "git merge --continue"
 
-#: builtin/merge.c:118
+#: builtin/merge.c:119
 msgid "switch `m' requires a value"
 msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
 
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
 #, c-format
 msgid "option `%s' requires a value"
 msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
 
-#: builtin/merge.c:187
+#: builtin/merge.c:188
 #, c-format
 msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
 msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
 
-#: builtin/merge.c:188
+#: builtin/merge.c:189
 #, c-format
 msgid "Available strategies are:"
 msgstr "Наличните стратегии са:"
 
-#: builtin/merge.c:193
+#: builtin/merge.c:194
 #, c-format
 msgid "Available custom strategies are:"
 msgstr "Допълнителните стратегии са:"
 
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:132
 msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
 msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:135
 msgid "show a diffstat at the end of the merge"
 msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:138
 msgid "(synonym to --stat)"
 msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
 
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:141
 msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
 msgstr ""
 "добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
 "за подаване"
 
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:147
 msgid "create a single commit instead of doing a merge"
 msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:150
 msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
 msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
 
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:153
 msgid "edit message before committing"
 msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
 
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:260
 msgid "allow fast-forward (default)"
 msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
 
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:160
 msgid "abort if fast-forward is not possible"
 msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
 
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:163
 msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
 msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
 
-#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
-#: builtin/rebase.c:512 builtin/rebase.c:1531 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:267 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:167
+#: builtin/rebase.c:520 builtin/rebase.c:1575 builtin/revert.c:114
 msgid "strategy"
 msgstr "СТРАТЕГИЯ"
 
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:168
 msgid "merge strategy to use"
 msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
 
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:191
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:171
 msgid "option=value"
 msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:192
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
 msgid "option for selected merge strategy"
 msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
 
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:272
 msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
 
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:279
 msgid "abort the current in-progress merge"
 msgstr "преустановяване на текущото сливане"
 
-#: builtin/merge.c:280
+#: builtin/merge.c:281
 msgid "--abort but leave index and working tree alone"
 msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
 
-#: builtin/merge.c:282
+#: builtin/merge.c:283
 msgid "continue the current in-progress merge"
 msgstr "продължаване на текущото сливане"
 
-#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:199
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:179
 msgid "allow merging unrelated histories"
 msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
 
-#: builtin/merge.c:290
+#: builtin/merge.c:291
 msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
 "без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
 "съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
 
-#: builtin/merge.c:307
+#: builtin/merge.c:308
 msgid "could not run stash."
 msgstr "не може да се извърши скатаване"
 
-#: builtin/merge.c:312
+#: builtin/merge.c:313
 msgid "stash failed"
 msgstr "неуспешно скатаване"
 
-#: builtin/merge.c:317
+#: builtin/merge.c:318
 #, c-format
 msgid "not a valid object: %s"
 msgstr "неправилен обект: „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:339 builtin/merge.c:356
+#: builtin/merge.c:340 builtin/merge.c:357
 msgid "read-tree failed"
 msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
 
-#: builtin/merge.c:386
+#: builtin/merge.c:387
 msgid " (nothing to squash)"
 msgstr " (няма какво да се вкара)"
 
-#: builtin/merge.c:397
+#: builtin/merge.c:398
 #, c-format
 msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
 msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
 
-#: builtin/merge.c:447
+#: builtin/merge.c:448
 #, c-format
 msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
 msgstr ""
 "Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
 
-#: builtin/merge.c:498
+#: builtin/merge.c:499
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point to a commit"
 msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
 
-#: builtin/merge.c:585
+#: builtin/merge.c:586
 #, c-format
 msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
 msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:705
+#: builtin/merge.c:708
 msgid "Not handling anything other than two heads merge."
 msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
 
-#: builtin/merge.c:719
+#: builtin/merge.c:722
 #, c-format
 msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
 msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
 
-#: builtin/merge.c:734
+#: builtin/merge.c:737
 #, c-format
 msgid "unable to write %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
 
-#: builtin/merge.c:786
+#: builtin/merge.c:789
 #, c-format
 msgid "Could not read from '%s'"
 msgstr "От „%s“ не може да се чете"
 
-#: builtin/merge.c:795
+#: builtin/merge.c:798
 #, c-format
 msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
 msgstr ""
 "Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
 "използвайте командата „git commit“.\n"
 
-#: builtin/merge.c:801
+#: builtin/merge.c:804
 msgid ""
 "Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
 "especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -16202,11 +16641,11 @@
 "В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
 "сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
 
-#: builtin/merge.c:806
+#: builtin/merge.c:809
 msgid "An empty message aborts the commit.\n"
 msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
 
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:812
 #, c-format
 msgid ""
 "Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -16215,76 +16654,76 @@
 "Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
 "съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/merge.c:862
+#: builtin/merge.c:865
 msgid "Empty commit message."
 msgstr "Празно съобщение при подаване."
 
-#: builtin/merge.c:877
+#: builtin/merge.c:880
 #, c-format
 msgid "Wonderful.\n"
 msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
 
-#: builtin/merge.c:938
+#: builtin/merge.c:941
 #, c-format
 msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
 msgstr ""
 "Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
 "резултата.\n"
 
-#: builtin/merge.c:977
+#: builtin/merge.c:980
 msgid "No current branch."
 msgstr "Няма текущ клон."
 
-#: builtin/merge.c:979
+#: builtin/merge.c:982
 msgid "No remote for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой."
 
-#: builtin/merge.c:981
+#: builtin/merge.c:984
 msgid "No default upstream defined for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
 
-#: builtin/merge.c:986
+#: builtin/merge.c:989
 #, c-format
 msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
 msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:1043
+#: builtin/merge.c:1046
 #, c-format
 msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
 msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:1146
+#: builtin/merge.c:1149
 #, c-format
 msgid "not something we can merge in %s: %s"
 msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
 
-#: builtin/merge.c:1180
+#: builtin/merge.c:1183
 msgid "not something we can merge"
 msgstr "не може да се слее"
 
-#: builtin/merge.c:1283
+#: builtin/merge.c:1286
 msgid "--abort expects no arguments"
 msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1290
 msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
 msgstr ""
 "Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
 "(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
 
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1299
 msgid "--quit expects no arguments"
 msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1309
+#: builtin/merge.c:1312
 msgid "--continue expects no arguments"
 msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1316
 msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
 msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
 
-#: builtin/merge.c:1329
+#: builtin/merge.c:1332
 msgid ""
 "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
 "Please, commit your changes before you merge."
@@ -16292,7 +16731,7 @@
 "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
 "Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
 
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1339
 msgid ""
 "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
 "Please, commit your changes before you merge."
@@ -16300,103 +16739,103 @@
 "Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
 "съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
 
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1342
 msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
 msgstr ""
 "Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
 "съществува)."
 
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1356
 msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
 msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
 
-#: builtin/merge.c:1355
+#: builtin/merge.c:1358
 msgid "You cannot combine --squash with --commit."
 msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
 
-#: builtin/merge.c:1371
+#: builtin/merge.c:1374
 msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
 msgstr ""
 "Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
 
-#: builtin/merge.c:1388
+#: builtin/merge.c:1391
 msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
 msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
 
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1393
 msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
 msgstr ""
 "Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
 "извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
 
-#: builtin/merge.c:1395
+#: builtin/merge.c:1398
 #, c-format
 msgid "%s - not something we can merge"
 msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
 
-#: builtin/merge.c:1397
+#: builtin/merge.c:1400
 msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
 msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
 
-#: builtin/merge.c:1476
+#: builtin/merge.c:1481
 msgid "refusing to merge unrelated histories"
 msgstr "независими истории не може да се слеят"
 
-#: builtin/merge.c:1485
+#: builtin/merge.c:1490
 msgid "Already up to date."
 msgstr "Вече е обновено."
 
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1500
 #, c-format
 msgid "Updating %s..%s\n"
 msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
 
-#: builtin/merge.c:1537
+#: builtin/merge.c:1542
 #, c-format
 msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
 msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1544
+#: builtin/merge.c:1549
 #, c-format
 msgid "Nope.\n"
 msgstr "Неуспешно сливане.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1569
+#: builtin/merge.c:1574
 msgid "Already up to date. Yeeah!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: builtin/merge.c:1575
+#: builtin/merge.c:1580
 msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
 msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
 
-#: builtin/merge.c:1598 builtin/merge.c:1663
+#: builtin/merge.c:1603 builtin/merge.c:1668
 #, c-format
 msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
 msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1602
+#: builtin/merge.c:1607
 #, c-format
 msgid "Trying merge strategy %s...\n"
 msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1654
+#: builtin/merge.c:1659
 #, c-format
 msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
 msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1656
+#: builtin/merge.c:1661
 #, c-format
 msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
 msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1665
+#: builtin/merge.c:1670
 #, c-format
 msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
 msgstr ""
 "Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
 "ръка.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1677
+#: builtin/merge.c:1682
 #, c-format
 msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
 msgstr ""
@@ -16655,54 +17094,54 @@
 msgid "Renaming %s to %s\n"
 msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
 
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:518
 #, c-format
 msgid "renaming '%s' failed"
 msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
 
-#: builtin/name-rev.c:403
+#: builtin/name-rev.c:465
 msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
 
-#: builtin/name-rev.c:404
+#: builtin/name-rev.c:466
 msgid "git name-rev [<options>] --all"
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
 
-#: builtin/name-rev.c:405
+#: builtin/name-rev.c:467
 msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
 
-#: builtin/name-rev.c:462
+#: builtin/name-rev.c:524
 msgid "print only names (no SHA-1)"
 msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
 
-#: builtin/name-rev.c:463
+#: builtin/name-rev.c:525
 msgid "only use tags to name the commits"
 msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
 
-#: builtin/name-rev.c:465
+#: builtin/name-rev.c:527
 msgid "only use refs matching <pattern>"
 msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/name-rev.c:467
+#: builtin/name-rev.c:529
 msgid "ignore refs matching <pattern>"
 msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/name-rev.c:469
+#: builtin/name-rev.c:531
 msgid "list all commits reachable from all refs"
 msgstr ""
 "извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
 "указатели"
 
-#: builtin/name-rev.c:470
+#: builtin/name-rev.c:532
 msgid "read from stdin"
 msgstr "четене от стандартния вход"
 
-#: builtin/name-rev.c:471
+#: builtin/name-rev.c:533
 msgid "allow to print `undefined` names (default)"
 msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
 
-#: builtin/name-rev.c:477
+#: builtin/name-rev.c:539
 msgid "dereference tags in the input (internal use)"
 msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
 
@@ -17124,7 +17563,7 @@
 msgid "use notes from <notes-ref>"
 msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
 
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1607
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
 #, c-format
 msgid "unknown subcommand: %s"
 msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -17142,130 +17581,107 @@
 "git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
 "СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:428
+#: builtin/pack-objects.c:430
 #, c-format
 msgid "bad packed object CRC for %s"
 msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:439
+#: builtin/pack-objects.c:441
 #, c-format
 msgid "corrupt packed object for %s"
 msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:570
+#: builtin/pack-objects.c:572
 #, c-format
 msgid "recursive delta detected for object %s"
 msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:781
+#: builtin/pack-objects.c:783
 #, c-format
 msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
 msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:794
-#, c-format
-msgid "packfile is invalid: %s"
-msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-
-#: builtin/pack-objects.c:798
-#, c-format
-msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-
-#: builtin/pack-objects.c:802
-msgid "unable to seek in reused packfile"
-msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-
-#: builtin/pack-objects.c:813
-msgid "unable to read from reused packfile"
-msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-
-#: builtin/pack-objects.c:841
+#: builtin/pack-objects.c:972
 msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
 msgstr ""
 "изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
 "стойността на „pack.packSizeLimit“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:854
+#: builtin/pack-objects.c:985
 msgid "Writing objects"
 msgstr "Записване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1046 builtin/update-index.c:90
 #, c-format
 msgid "failed to stat %s"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:970
+#: builtin/pack-objects.c:1099
 #, c-format
 msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
 msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1164
+#: builtin/pack-objects.c:1297
 msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
 msgstr ""
 "изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
 "пакетират"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1592
+#: builtin/pack-objects.c:1724
 #, c-format
 msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
 msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1601
+#: builtin/pack-objects.c:1733
 #, c-format
 msgid "delta base offset out of bound for %s"
 msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1870
+#: builtin/pack-objects.c:2004
 msgid "Counting objects"
 msgstr "Преброяване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2000
-#, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-
-#: builtin/pack-objects.c:2015
+#: builtin/pack-objects.c:2149
 #, c-format
 msgid "unable to parse object header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2101
-#: builtin/pack-objects.c:2111
+#: builtin/pack-objects.c:2219 builtin/pack-objects.c:2235
+#: builtin/pack-objects.c:2245
 #, c-format
 msgid "object %s cannot be read"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2088 builtin/pack-objects.c:2115
+#: builtin/pack-objects.c:2222 builtin/pack-objects.c:2249
 #, c-format
 msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
 msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2125
+#: builtin/pack-objects.c:2259
 msgid "suboptimal pack - out of memory"
 msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2440
+#: builtin/pack-objects.c:2574
 #, c-format
 msgid "Delta compression using up to %d threads"
 msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2572
+#: builtin/pack-objects.c:2713
 #, c-format
 msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
 msgstr ""
 "обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2659
+#: builtin/pack-objects.c:2801
 msgid "Compressing objects"
 msgstr "Компресиране на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2665
+#: builtin/pack-objects.c:2807
 msgid "inconsistency with delta count"
 msgstr "неправилен брой разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2742
+#: builtin/pack-objects.c:2888
 #, c-format
 msgid ""
 "expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -17274,7 +17690,7 @@
 "очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2748
+#: builtin/pack-objects.c:2894
 #, c-format
 msgid ""
 "expected object ID, got garbage:\n"
@@ -17283,250 +17699,252 @@
 "очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2846
+#: builtin/pack-objects.c:2992
 msgid "invalid value for --missing"
 msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2905 builtin/pack-objects.c:3013
+#: builtin/pack-objects.c:3051 builtin/pack-objects.c:3159
 msgid "cannot open pack index"
 msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/pack-objects.c:3082
 #, c-format
 msgid "loose object at %s could not be examined"
 msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3021
+#: builtin/pack-objects.c:3167
 msgid "unable to force loose object"
 msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3113
+#: builtin/pack-objects.c:3260
 #, c-format
 msgid "not a rev '%s'"
 msgstr "„%s“ не е версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3116
+#: builtin/pack-objects.c:3263
 #, c-format
 msgid "bad revision '%s'"
 msgstr "неправилна версия „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3288
 msgid "unable to add recent objects"
 msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3194
+#: builtin/pack-objects.c:3341
 #, c-format
 msgid "unsupported index version %s"
 msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3198
+#: builtin/pack-objects.c:3345
 #, c-format
 msgid "bad index version '%s'"
 msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3236
+#: builtin/pack-objects.c:3383
 msgid "<version>[,<offset>]"
 msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3384
 msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
 msgstr ""
 "запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3240
+#: builtin/pack-objects.c:3387
 msgid "maximum size of each output pack file"
 msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3242
+#: builtin/pack-objects.c:3389
 msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
 msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3391
 msgid "ignore packed objects"
 msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3246
+#: builtin/pack-objects.c:3393
 msgid "limit pack window by objects"
 msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3395
 msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
 msgstr ""
 "ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3250
+#: builtin/pack-objects.c:3397
 msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
 msgstr ""
 "максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3399
 msgid "reuse existing deltas"
 msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3254
+#: builtin/pack-objects.c:3401
 msgid "reuse existing objects"
 msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3403
 msgid "use OFS_DELTA objects"
 msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3258
+#: builtin/pack-objects.c:3405
 msgid "use threads when searching for best delta matches"
 msgstr ""
 "стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3407
 msgid "do not create an empty pack output"
 msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3409
 msgid "read revision arguments from standard input"
 msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3411
 msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
 msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3414
 msgid "include objects reachable from any reference"
 msgstr ""
 "включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
 "указател"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3417
 msgid "include objects referred by reflog entries"
 msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3273
+#: builtin/pack-objects.c:3420
 msgid "include objects referred to by the index"
 msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3423
 msgid "output pack to stdout"
 msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3278
+#: builtin/pack-objects.c:3425
 msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
 msgstr ""
 "включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3427
 msgid "keep unreachable objects"
 msgstr "запазване на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3429
 msgid "pack loose unreachable objects"
 msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3284
+#: builtin/pack-objects.c:3431
 msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
 msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3434
 msgid "use the sparse reachability algorithm"
 msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3436
 msgid "create thin packs"
 msgstr "създаване на съкратени пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3438
 msgid "create packs suitable for shallow fetches"
 msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3440
 msgid "ignore packs that have companion .keep file"
 msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/pack-objects.c:3442
 msgid "ignore this pack"
 msgstr "пропускане на този пакет"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3297
+#: builtin/pack-objects.c:3444
 msgid "pack compression level"
 msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3299
+#: builtin/pack-objects.c:3446
 msgid "do not hide commits by grafts"
 msgstr ""
 "извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
 "присажданията"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3448
 msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
 msgstr ""
 "използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
 "преброяването на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/pack-objects.c:3450
 msgid "write a bitmap index together with the pack index"
 msgstr ""
 "запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3454
 msgid "write a bitmap index if possible"
 msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3458
 msgid "handling for missing objects"
 msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3314
+#: builtin/pack-objects.c:3461
 msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
 msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3463
 msgid "respect islands during delta compression"
 msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3492
 #, c-format
 msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
 msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3350
+#: builtin/pack-objects.c:3497
 #, c-format
 msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
 msgstr ""
 "Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
 "ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3551
 msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
 msgstr ""
 "опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
 "файлове за пренос"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3553
 msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
 msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3558
 msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
 msgstr ""
 "опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
 "индекс"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3561
 msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
 msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3567
 msgid "cannot use --filter without --stdout"
 msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3481
+#: builtin/pack-objects.c:3627
 msgid "Enumerating objects"
 msgstr "Изброяване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3511
+#: builtin/pack-objects.c:3657
 #, c-format
-msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
+msgid ""
+"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
+"reused %<PRIu32>"
 msgstr ""
-"Общо %<PRIu32> (разлики %<PRIu32>), преизползвани %<PRIu32> (разлики "
-"%<PRIu32>)"
+"Общо: %<PRIu32> (разлики: %<PRIu32>), преизползвани: %<PRIu32> (разлики: "
+"%<PRIu32>), преизползвани при пакетиране: %<PRIu32>"
 
 #: builtin/pack-refs.c:8
 msgid "git pack-refs [<options>]"
@@ -17568,53 +17986,53 @@
 msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
 msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
 
-#: builtin/pull.c:66 builtin/pull.c:68
+#: builtin/pull.c:45 builtin/pull.c:47
 #, c-format
 msgid "Invalid value for %s: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: builtin/pull.c:88
+#: builtin/pull.c:67
 msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
 
-#: builtin/pull.c:142
+#: builtin/pull.c:122
 msgid "control for recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/pull.c:146
+#: builtin/pull.c:126
 msgid "Options related to merging"
 msgstr "Опции при сливане"
 
-#: builtin/pull.c:149
+#: builtin/pull.c:129
 msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
 msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
 
-#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:467 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:157 builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:126
 msgid "allow fast-forward"
 msgstr "позволяване на превъртания"
 
-#: builtin/pull.c:186
+#: builtin/pull.c:166
 msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
 msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/pull.c:182
 msgid "Options related to fetching"
 msgstr "Опции при доставяне"
 
-#: builtin/pull.c:212
+#: builtin/pull.c:192
 msgid "force overwrite of local branch"
 msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
 
-#: builtin/pull.c:220
+#: builtin/pull.c:200
 msgid "number of submodules pulled in parallel"
 msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
 
-#: builtin/pull.c:320
+#: builtin/pull.c:300
 #, c-format
 msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
 
-#: builtin/pull.c:437
+#: builtin/pull.c:426
 msgid ""
 "There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
 "fetched."
@@ -17622,14 +18040,14 @@
 "Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
 "който да пребазирате."
 
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:428
 msgid ""
 "There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
 msgstr ""
 "Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
 "да слеете."
 
-#: builtin/pull.c:440
+#: builtin/pull.c:429
 msgid ""
 "Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
 "matches on the remote end."
@@ -17637,7 +18055,7 @@
 "Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
 "отдалеченото хранилище."
 
-#: builtin/pull.c:443
+#: builtin/pull.c:432
 #, c-format
 msgid ""
 "You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -17648,44 +18066,44 @@
 "Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
 "да укажете отдалечения клон на командния ред."
 
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1375 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:437 builtin/rebase.c:1409 git-parse-remote.sh:73
 msgid "You are not currently on a branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 git-parse-remote.sh:79
 msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
 msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
 
-#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:441 builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:82
 msgid "Please specify which branch you want to merge with."
 msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
 
-#: builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:468
+#: builtin/pull.c:442 builtin/pull.c:457
 msgid "See git-pull(1) for details."
 msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
 
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
-#: builtin/rebase.c:1381 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:459
+#: builtin/rebase.c:1415 git-parse-remote.sh:64
 msgid "<remote>"
 msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
 
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:470 builtin/pull.c:475
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:459 builtin/pull.c:464
 #: git-parse-remote.sh:65
 msgid "<branch>"
 msgstr "КЛОН"
 
-#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1373 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:452 builtin/rebase.c:1407 git-parse-remote.sh:75
 msgid "There is no tracking information for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой."
 
-#: builtin/pull.c:472 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:95
 msgid ""
 "If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
 msgstr ""
 "Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
 "командата:"
 
-#: builtin/pull.c:477
+#: builtin/pull.c:466
 #, c-format
 msgid ""
 "Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -17694,32 +18112,32 @@
 "За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
 "но такъв не е доставен."
 
-#: builtin/pull.c:587
+#: builtin/pull.c:576
 #, c-format
 msgid "unable to access commit %s"
 msgstr "недостъпно подаване: %s"
 
-#: builtin/pull.c:867
+#: builtin/pull.c:857
 msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
 msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:922
+#: builtin/pull.c:912
 msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
 msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
 
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:920
 msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
 msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
 
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:924
 msgid "pull with rebase"
 msgstr "издърпване с пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:925
 msgid "please commit or stash them."
 msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
 
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:950
 #, c-format
 msgid ""
 "fetch updated the current branch head.\n"
@@ -17729,7 +18147,7 @@
 "доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
 "ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
 
-#: builtin/pull.c:966
+#: builtin/pull.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -17746,15 +18164,15 @@
 "  git reset --hard\n"
 "за връщане към нормално състояние."
 
-#: builtin/pull.c:981
+#: builtin/pull.c:971
 msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
 msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
 
-#: builtin/pull.c:985
+#: builtin/pull.c:975
 msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
 msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
 
-#: builtin/pull.c:992
+#: builtin/pull.c:982
 msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
 msgstr ""
 "пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -18206,220 +18624,211 @@
 msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
 msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
 
-#: builtin/rebase.c:177 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:228
+#: builtin/rebase.c:175 builtin/rebase.c:199 builtin/rebase.c:226
 #, c-format
 msgid "unusable todo list: '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:186 builtin/rebase.c:212 builtin/rebase.c:236
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се запише."
-
-#: builtin/rebase.c:271
-msgid "no HEAD?"
-msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-
-#: builtin/rebase.c:298
+#: builtin/rebase.c:292
 #, c-format
 msgid "could not create temporary %s"
 msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:304
+#: builtin/rebase.c:298
 msgid "could not mark as interactive"
 msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
 
-#: builtin/rebase.c:362
+#: builtin/rebase.c:352
 msgid "could not generate todo list"
 msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
 
-#: builtin/rebase.c:402
+#: builtin/rebase.c:391
 msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
 msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:461
 msgid "git rebase--interactive [<options>]"
 msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/rebase.c:469
-msgid "keep empty commits"
-msgstr "запазване на празните подавания"
+#: builtin/rebase.c:474 builtin/rebase.c:1550
+msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
+msgstr "(ОСТАРЯЛО) запазване на празните подавания"
 
-#: builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:128
 msgid "allow commits with empty messages"
 msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:472
+#: builtin/rebase.c:480
 msgid "rebase merge commits"
 msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
 
-#: builtin/rebase.c:474
+#: builtin/rebase.c:482
 msgid "keep original branch points of cousins"
 msgstr ""
 "запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
 
-#: builtin/rebase.c:476
+#: builtin/rebase.c:484
 msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
 msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
 
-#: builtin/rebase.c:477
+#: builtin/rebase.c:485
 msgid "sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията"
 
-#: builtin/rebase.c:479 builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1490
 msgid "display a diffstat of what changed upstream"
 msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:489
 msgid "continue rebase"
 msgstr "продължаване на пребазирането"
 
-#: builtin/rebase.c:483
+#: builtin/rebase.c:491
 msgid "skip commit"
 msgstr "прескачане на подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:492
 msgid "edit the todo list"
 msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:486
+#: builtin/rebase.c:494
 msgid "show the current patch"
 msgstr "извеждане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:497
 msgid "shorten commit ids in the todo list"
 msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:491
+#: builtin/rebase.c:499
 msgid "expand commit ids in the todo list"
 msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:501
 msgid "check the todo list"
 msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:503
 msgid "rearrange fixup/squash lines"
 msgstr ""
 "преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
 "предходните им със и без смени на съобщението"
 
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:505
 msgid "insert exec commands in todo list"
 msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:506
 msgid "onto"
 msgstr "върху"
 
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
 msgid "restrict-revision"
 msgstr "ограничена версия"
 
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
 msgid "restrict revision"
 msgstr "ограничена версия"
 
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:511
 msgid "squash-onto"
 msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
 
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:512
 msgid "squash onto"
 msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
 
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:514
 msgid "the upstream commit"
 msgstr "подаване на източника"
 
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
 msgid "head-name"
 msgstr "име на върха"
 
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
 msgid "head name"
 msgstr "име на върха"
 
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:521
 msgid "rebase strategy"
 msgstr "стратегия на пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:514
+#: builtin/rebase.c:522
 msgid "strategy-opts"
 msgstr "опции на стратегията"
 
-#: builtin/rebase.c:515
+#: builtin/rebase.c:523
 msgid "strategy options"
 msgstr "опции на стратегията"
 
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:524
 msgid "switch-to"
 msgstr "преминаване към"
 
-#: builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:525
 msgid "the branch or commit to checkout"
 msgstr "клонът, към който да се премине"
 
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
 msgid "onto-name"
 msgstr "име на база"
 
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
 msgid "onto name"
 msgstr "име на база"
 
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
 msgid "cmd"
 msgstr "команда"
 
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
 msgid "the command to run"
 msgstr "команда за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:522 builtin/rebase.c:1540
+#: builtin/rebase.c:530 builtin/rebase.c:1584
 msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
 msgstr ""
 "автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
 
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:546
 msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
 msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
 
-#: builtin/rebase.c:556
+#: builtin/rebase.c:562
 #, c-format
 msgid "%s requires an interactive rebase"
 msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:608
+#: builtin/rebase.c:612
 #, c-format
 msgid "could not get 'onto': '%s'"
 msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:623
+#: builtin/rebase.c:627
 #, c-format
 msgid "invalid orig-head: '%s'"
 msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:648
+#: builtin/rebase.c:652
 #, c-format
 msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
 msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:724
+#: builtin/rebase.c:728
 #, c-format
 msgid "Could not read '%s'"
 msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/rebase.c:742
+#: builtin/rebase.c:746
 #, c-format
 msgid "Cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/rebase.c:849
+#: builtin/rebase.c:853
 msgid "could not determine HEAD revision"
 msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
 
-#: builtin/rebase.c:972 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:976 git-rebase--preserve-merges.sh:81
 msgid ""
 "Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
 "\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -18433,7 +18842,7 @@
 "За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
 "изпълнете „git rebase --abort“."
 
-#: builtin/rebase.c:1060
+#: builtin/rebase.c:1058
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -18451,7 +18860,16 @@
 "\n"
 "В резултат те не могат да се пребазират."
 
-#: builtin/rebase.c:1367
+#: builtin/rebase.c:1383
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
+"\"."
+msgstr ""
+"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
+"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
+
+#: builtin/rebase.c:1401
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -18468,7 +18886,7 @@
 "  git rebase КЛОН\n"
 "\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1383
+#: builtin/rebase.c:1417
 #, c-format
 msgid ""
 "If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -18481,151 +18899,143 @@
 "\n"
 "  git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1447
 msgid "exec commands cannot contain newlines"
 msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
 
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1451
 msgid "empty exec command"
 msgstr "празна команда за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1481
 msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
 msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1448
+#: builtin/rebase.c:1483
 msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
 msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
 
-#: builtin/rebase.c:1450
+#: builtin/rebase.c:1485
 msgid "allow pre-rebase hook to run"
 msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
 
-#: builtin/rebase.c:1452
+#: builtin/rebase.c:1487
 msgid "be quiet. implies --no-stat"
 msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
 
-#: builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/rebase.c:1493
 msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
 msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1496
 msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
 msgstr ""
 "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1464
-msgid "make committer date match author date"
-msgstr "датата на подаване да е датата от автора"
+#: builtin/rebase.c:1498 builtin/rebase.c:1502 builtin/rebase.c:1504
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "подава се на командата „git am“"
 
-#: builtin/rebase.c:1466
-msgid "ignore author date and use current date"
-msgstr "ползване на текущата дата, а не тази от автора"
-
-#: builtin/rebase.c:1468
-msgid "synonym of --reset-author-date"
-msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-
-#: builtin/rebase.c:1470 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/rebase.c:1506 builtin/rebase.c:1508
 msgid "passed to 'git apply'"
 msgstr "подава се на командата „git apply“"
 
-#: builtin/rebase.c:1472
-msgid "ignore changes in whitespace"
-msgstr "без промени в празните знаци"
-
-#: builtin/rebase.c:1476 builtin/rebase.c:1479
+#: builtin/rebase.c:1510 builtin/rebase.c:1513
 msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
 msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
 
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1515
 msgid "continue"
 msgstr "продължаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/rebase.c:1518
 msgid "skip current patch and continue"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:1520
 msgid "abort and check out the original branch"
 msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1489
+#: builtin/rebase.c:1523
 msgid "abort but keep HEAD where it is"
 msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
 
-#: builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:1524
 msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
 msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1527
 msgid "show the patch file being applied or merged"
 msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
 
-#: builtin/rebase.c:1496
-msgid "use merging strategies to rebase"
-msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
+#: builtin/rebase.c:1530
+msgid "use apply strategies to rebase"
+msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
 
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1534
+msgid "use merging strategies to rebase"
+msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:1538
 msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
 msgstr ""
 "позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1542
 msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
-msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
 
-#: builtin/rebase.c:1509
-msgid "preserve empty commits during rebase"
-msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
+#: builtin/rebase.c:1547
+msgid "how to handle commits that become empty"
+msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
 
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1554
 msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
 msgstr ""
 "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
 
-#: builtin/rebase.c:1517
+#: builtin/rebase.c:1560
 msgid "automatically stash/stash pop before and after"
 msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1519
+#: builtin/rebase.c:1562
 msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
 msgstr ""
 "добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
 "редактирания списък"
 
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1566
 msgid "allow rebasing commits with empty messages"
 msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
 
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1570
 msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
 msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
 
-#: builtin/rebase.c:1529
+#: builtin/rebase.c:1573
 msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
 msgstr ""
 "за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
 "\n"
 "  git merge-base --fork-point"
 
-#: builtin/rebase.c:1531
+#: builtin/rebase.c:1575
 msgid "use the given merge strategy"
 msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
 
-#: builtin/rebase.c:1533 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1577 builtin/revert.c:115
 msgid "option"
 msgstr "опция"
 
-#: builtin/rebase.c:1534
+#: builtin/rebase.c:1578
 msgid "pass the argument through to the merge strategy"
 msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
 
-#: builtin/rebase.c:1537
+#: builtin/rebase.c:1581
 msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
 msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1554
+#: builtin/rebase.c:1598
 msgid ""
 "the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
 "See its entry in 'git help config' for details."
@@ -18633,41 +19043,41 @@
 "поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
 "За повече информация вижте „git help config“."
 
-#: builtin/rebase.c:1560
+#: builtin/rebase.c:1604
 msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
 msgstr ""
 "Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
 "пребазирате в момента."
 
-#: builtin/rebase.c:1601
+#: builtin/rebase.c:1645
 msgid ""
 "git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
 msgstr ""
 "Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
 "нея."
 
-#: builtin/rebase.c:1606
+#: builtin/rebase.c:1650
 msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
 msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1608
+#: builtin/rebase.c:1652
 msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
 msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1612
+#: builtin/rebase.c:1656
 msgid "No rebase in progress?"
 msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1616
+#: builtin/rebase.c:1660
 msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
 msgstr ""
 "Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
 
-#: builtin/rebase.c:1639
+#: builtin/rebase.c:1683
 msgid "Cannot read HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/rebase.c:1651
+#: builtin/rebase.c:1695
 msgid ""
 "You must edit all merge conflicts and then\n"
 "mark them as resolved using git add"
@@ -18675,16 +19085,16 @@
 "Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
 "отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
 
-#: builtin/rebase.c:1670
+#: builtin/rebase.c:1714
 msgid "could not discard worktree changes"
 msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
 
-#: builtin/rebase.c:1689
+#: builtin/rebase.c:1733
 #, c-format
 msgid "could not move back to %s"
 msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
 
-#: builtin/rebase.c:1734
+#: builtin/rebase.c:1778
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18705,172 +19115,170 @@
 "за\n"
 "да не загубите случайно промени.\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1806
 msgid "switch `C' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
 
-#: builtin/rebase.c:1798
+#: builtin/rebase.c:1847
 #, c-format
 msgid "Unknown mode: %s"
 msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1820
+#: builtin/rebase.c:1869
 msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
 msgstr ""
 "опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
 
-#: builtin/rebase.c:1860
+#: builtin/rebase.c:1899
+msgid "cannot combine apply options with merge options"
+msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:1912
+#, c-format
+msgid "Unknown rebase backend: %s"
+msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1937
 msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
 msgstr ""
 "опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
 "interactive“"
 
-#: builtin/rebase.c:1872
-msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
-msgstr ""
-"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
-"работа"
-
-#: builtin/rebase.c:1891
+#: builtin/rebase.c:1957
 msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
 msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1895
+#: builtin/rebase.c:1961
 msgid ""
 "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
 msgstr ""
 "ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
 "несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1919
+#: builtin/rebase.c:1985
 #, c-format
 msgid "invalid upstream '%s'"
 msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1925
+#: builtin/rebase.c:1991
 msgid "Could not create new root commit"
 msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1951
+#: builtin/rebase.c:2017
 #, c-format
 msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
 msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
 
-#: builtin/rebase.c:1954
+#: builtin/rebase.c:2020
 #, c-format
 msgid "'%s': need exactly one merge base"
 msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1962
+#: builtin/rebase.c:2028
 #, c-format
 msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
 msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1987
+#: builtin/rebase.c:2054
 #, c-format
 msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1995 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:1961
+#: builtin/rebase.c:2062 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:1990
 #, c-format
 msgid "No such ref: %s"
 msgstr "Такъв указател няма: %s"
 
-#: builtin/rebase.c:2006
+#: builtin/rebase.c:2073
 msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
 msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: builtin/rebase.c:2044
+#: builtin/rebase.c:2111
 msgid "Cannot autostash"
 msgstr "Не може да се скатае автоматично"
 
-#: builtin/rebase.c:2047
+#: builtin/rebase.c:2114
 #, c-format
 msgid "Unexpected stash response: '%s'"
 msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2120
 #, c-format
 msgid "Could not create directory for '%s'"
 msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/rebase.c:2056
+#: builtin/rebase.c:2123
 #, c-format
 msgid "Created autostash: %s\n"
 msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2059
+#: builtin/rebase.c:2126
 msgid "could not reset --hard"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
 
-#: builtin/rebase.c:2068
+#: builtin/rebase.c:2135
 msgid "Please commit or stash them."
 msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
 
-#: builtin/rebase.c:2095
-#, c-format
-msgid "could not parse '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-
-#: builtin/rebase.c:2108
+#: builtin/rebase.c:2169
 #, c-format
 msgid "could not switch to %s"
 msgstr "не може да се премине към „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:2119
+#: builtin/rebase.c:2180
 msgid "HEAD is up to date."
 msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
 
-#: builtin/rebase.c:2121
+#: builtin/rebase.c:2182
 #, c-format
 msgid "Current branch %s is up to date.\n"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2129
+#: builtin/rebase.c:2190
 msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
 msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:2131
+#: builtin/rebase.c:2192
 #, c-format
 msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2139
+#: builtin/rebase.c:2200
 msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
 msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
 
-#: builtin/rebase.c:2146
+#: builtin/rebase.c:2207
 #, c-format
 msgid "Changes to %s:\n"
 msgstr "Промените в „%s“:\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2149
+#: builtin/rebase.c:2210
 #, c-format
 msgid "Changes from %s to %s:\n"
 msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2174
+#: builtin/rebase.c:2235
 #, c-format
 msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
 msgstr ""
 "Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
 "пребазирате…\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2183
+#: builtin/rebase.c:2244
 msgid "Could not detach HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
 
-#: builtin/rebase.c:2192
+#: builtin/rebase.c:2253
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
 msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
 
-#: builtin/receive-pack.c:32
+#: builtin/receive-pack.c:33
 msgid "git receive-pack <git-dir>"
 msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
 
-#: builtin/receive-pack.c:830
+#: builtin/receive-pack.c:821
 msgid ""
 "By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
 "is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -18903,7 +19311,7 @@
 "За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
 "задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
 
-#: builtin/receive-pack.c:850
+#: builtin/receive-pack.c:841
 msgid ""
 "By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
 "'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -18924,11 +19332,11 @@
 "За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
 "„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
 
-#: builtin/receive-pack.c:1936
+#: builtin/receive-pack.c:1938
 msgid "quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/receive-pack.c:1952
 msgid "You must specify a directory."
 msgstr "Трябва да укажете директория."
 
@@ -18953,49 +19361,49 @@
 msgid "git reflog exists <ref>"
 msgstr "git reflog exists УКАЗАТЕЛ"
 
-#: builtin/reflog.c:567 builtin/reflog.c:572
+#: builtin/reflog.c:568 builtin/reflog.c:573
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
 
-#: builtin/reflog.c:605
+#: builtin/reflog.c:606
 #, c-format
 msgid "Marking reachable objects..."
 msgstr "Отбелязване на достижимите обекти…"
 
-#: builtin/reflog.c:643
+#: builtin/reflog.c:644
 #, c-format
 msgid "%s points nowhere!"
 msgstr "„%s“ не сочи наникъде!"
 
-#: builtin/reflog.c:695
+#: builtin/reflog.c:696
 msgid "no reflog specified to delete"
 msgstr "не е указан журнал с подавания за изтриване"
 
-#: builtin/reflog.c:704
+#: builtin/reflog.c:705
 #, c-format
 msgid "not a reflog: %s"
 msgstr "„%s“ не е журнал с подавания"
 
-#: builtin/reflog.c:709
+#: builtin/reflog.c:710
 #, c-format
 msgid "no reflog for '%s'"
 msgstr "липсва журнал с подаванията за „%s“"
 
-#: builtin/reflog.c:755
+#: builtin/reflog.c:756
 #, c-format
 msgid "invalid ref format: %s"
 msgstr "неправилен формат на указател: %s"
 
-#: builtin/reflog.c:764
+#: builtin/reflog.c:765
 msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
 msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
 
-#: builtin/remote.c:16
+#: builtin/remote.c:17
 msgid "git remote [-v | --verbose]"
 msgstr "git remote [-v | --verbose]"
 
-#: builtin/remote.c:17
+#: builtin/remote.c:18
 msgid ""
 "git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
 "mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -19003,83 +19411,83 @@
 "git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
 "mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
 
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:39
 msgid "git remote rename <old> <new>"
 msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:44
 msgid "git remote remove <name>"
 msgstr "git remote remove ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:49
 msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
 msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
 
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
 msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
 msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
 msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
 msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:23
+#: builtin/remote.c:24
 msgid ""
 "git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
 msgstr ""
 "git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
 "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
 
-#: builtin/remote.c:24
+#: builtin/remote.c:25
 msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
 msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
 
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:75
 msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
 msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
 msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
 msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
 
-#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
 msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
 msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
 
-#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
+#: builtin/remote.c:29 builtin/remote.c:82
 msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
 msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
 
-#: builtin/remote.c:33
+#: builtin/remote.c:34
 msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
 msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
 
-#: builtin/remote.c:53
+#: builtin/remote.c:54
 msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
 msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
 
-#: builtin/remote.c:54
+#: builtin/remote.c:55
 msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
 msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
 
-#: builtin/remote.c:59
+#: builtin/remote.c:60
 msgid "git remote show [<options>] <name>"
 msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:64
+#: builtin/remote.c:65
 msgid "git remote prune [<options>] <name>"
 msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
 
-#: builtin/remote.c:69
+#: builtin/remote.c:70
 msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
 msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
 
-#: builtin/remote.c:98
+#: builtin/remote.c:99
 #, c-format
 msgid "Updating %s"
 msgstr "Обновяване на „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:130
+#: builtin/remote.c:131
 msgid ""
 "--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
 "\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -19087,86 +19495,102 @@
 "Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
 "ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
 
-#: builtin/remote.c:147
+#: builtin/remote.c:148
 #, c-format
 msgid "unknown mirror argument: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
 
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:164
 msgid "fetch the remote branches"
 msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
 
-#: builtin/remote.c:165
+#: builtin/remote.c:166
 msgid "import all tags and associated objects when fetching"
 msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
 
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
 msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
 msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
 
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
 msgid "branch(es) to track"
 msgstr "клон/и за следене"
 
-#: builtin/remote.c:171
+#: builtin/remote.c:172
 msgid "master branch"
 msgstr "основен клон"
 
-#: builtin/remote.c:173
+#: builtin/remote.c:174
 msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
 msgstr ""
 "настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
 
-#: builtin/remote.c:185
+#: builtin/remote.c:186
 msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
 msgstr ""
 "няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
 
-#: builtin/remote.c:187
+#: builtin/remote.c:188
 msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
 msgstr ""
 "указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
 "които се доставя"
 
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:696
 #, c-format
 msgid "remote %s already exists."
 msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
 
-#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:700
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid remote name"
 msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
 
-#: builtin/remote.c:238
+#: builtin/remote.c:239
 #, c-format
 msgid "Could not setup master '%s'"
 msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
 
-#: builtin/remote.c:344
+#: builtin/remote.c:354
 #, c-format
 msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
 msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
 
-#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
+#: builtin/remote.c:453 builtin/remote.c:461
 msgid "(matching)"
 msgstr "(съвпадащи)"
 
-#: builtin/remote.c:455
+#: builtin/remote.c:465
 msgid "(delete)"
 msgstr "(за изтриване)"
 
-#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
+#: builtin/remote.c:653
+#, c-format
+msgid "could not set '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се зададе"
+
+#: builtin/remote.c:658
+#, c-format
+msgid ""
+"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
+"\t%s:%d\n"
+"now names the non-existent remote '%s'"
+msgstr ""
+"Настройката „remote.pushDefault“ с обхват „%s“ в:\n"
+"  %s:%d\n"
+"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
+
+#: builtin/remote.c:689 builtin/remote.c:832 builtin/remote.c:940
 #, c-format
 msgid "No such remote: '%s'"
 msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:646
+#: builtin/remote.c:706
 #, c-format
 msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
 msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:666
+#: builtin/remote.c:726
 #, c-format
 msgid ""
 "Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -19177,17 +19601,17 @@
 "  %s\n"
 " Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
 
-#: builtin/remote.c:701
+#: builtin/remote.c:766
 #, c-format
 msgid "deleting '%s' failed"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:735
+#: builtin/remote.c:800
 #, c-format
 msgid "creating '%s' failed"
 msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:876
 msgid ""
 "Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
 "to delete it, use:"
@@ -19201,121 +19625,121 @@
 "Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
 "Изтрийте ги чрез командата:"
 
-#: builtin/remote.c:815
+#: builtin/remote.c:890
 #, c-format
 msgid "Could not remove config section '%s'"
 msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:993
 #, c-format
 msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
 msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
 
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:996
 msgid " tracked"
 msgstr " следен"
 
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:998
 msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
 msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
 
-#: builtin/remote.c:923
+#: builtin/remote.c:1000
 msgid " ???"
 msgstr " неясно състояние"
 
 # CHECK
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:1041
 #, c-format
 msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
 msgstr ""
 "неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
 "от 1 клон"
 
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:1050
 #, c-format
 msgid "rebases interactively onto remote %s"
 msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:1052
 #, c-format
 msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
 msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:978
+#: builtin/remote.c:1055
 #, c-format
 msgid "rebases onto remote %s"
 msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:982
+#: builtin/remote.c:1059
 #, c-format
 msgid " merges with remote %s"
 msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:985
+#: builtin/remote.c:1062
 #, c-format
 msgid "merges with remote %s"
 msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:988
+#: builtin/remote.c:1065
 #, c-format
 msgid "%-*s  and with remote %s\n"
 msgstr "%-*s  и с отдалечения клон „%s“\n"
 
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1108
 msgid "create"
 msgstr "създаден"
 
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1111
 msgid "delete"
 msgstr "изтрит"
 
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1115
 msgid "up to date"
 msgstr "актуален"
 
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1118
 msgid "fast-forwardable"
 msgstr "може да се превърти"
 
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1121
 msgid "local out of date"
 msgstr "локалният е изостанал"
 
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1128
 #, c-format
 msgid "  %-*s forces to %-*s (%s)"
 msgstr "  %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
 
-#: builtin/remote.c:1054
+#: builtin/remote.c:1131
 #, c-format
 msgid "  %-*s pushes to %-*s (%s)"
 msgstr "  %-*s изтласква към %-*s (%s)"
 
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1135
 #, c-format
 msgid "  %-*s forces to %s"
 msgstr "  %-*s принудително изтласква към %s"
 
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1138
 #, c-format
 msgid "  %-*s pushes to %s"
 msgstr "  %-*s изтласква към %s"
 
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1206
 msgid "do not query remotes"
 msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
 
-#: builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1233
 #, c-format
 msgid "* remote %s"
 msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1234
 #, c-format
 msgid " Fetch URL: %s"
 msgstr " Адрес за доставяне: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1235 builtin/remote.c:1251 builtin/remote.c:1390
 msgid "(no URL)"
 msgstr "(без адрес)"
 
@@ -19323,25 +19747,25 @@
 #. with the one in " Fetch URL: %s"
 #. translation.
 #.
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1249 builtin/remote.c:1251
 #, c-format
 msgid " Push URL: %s"
 msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1253 builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
 #, c-format
 msgid " HEAD branch: %s"
 msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1253
 msgid "(not queried)"
 msgstr "(без проверка)"
 
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1255
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(непознат)"
 
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1259
 #, c-format
 msgid ""
 " HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -19350,153 +19774,153 @@
 "хранилище\n"
 " не е еднозначен и е някой от следните):\n"
 
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1271
 #, c-format
 msgid " Remote branch:%s"
 msgid_plural " Remote branches:%s"
 msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
 msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
 
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1274 builtin/remote.c:1300
 msgid " (status not queried)"
 msgstr " (състоянието не бе проверено)"
 
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1283
 msgid " Local branch configured for 'git pull':"
 msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
 msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
 msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
 
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1291
 msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
 msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
 
-#: builtin/remote.c:1220
+#: builtin/remote.c:1297
 #, c-format
 msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
 msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
 msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
 msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
 
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1318
 msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
 msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1320
 msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
 msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
 
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1335
 msgid "Cannot determine remote HEAD"
 msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
 
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1337
 msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
 msgstr ""
 "Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
 
-#: builtin/remote.c:1270
+#: builtin/remote.c:1347
 #, c-format
 msgid "Could not delete %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1355
 #, c-format
 msgid "Not a valid ref: %s"
 msgstr "Неправилен указател: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1357
 #, c-format
 msgid "Could not setup %s"
 msgstr "„%s“ не може да се настрои"
 
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1375
 #, c-format
 msgid " %s will become dangling!"
 msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
 
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1376
 #, c-format
 msgid " %s has become dangling!"
 msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
 
-#: builtin/remote.c:1309
+#: builtin/remote.c:1386
 #, c-format
 msgid "Pruning %s"
 msgstr "Окастряне на „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1387
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "адрес: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1403
 #, c-format
 msgid " * [would prune] %s"
 msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
 
-#: builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1406
 #, c-format
 msgid " * [pruned] %s"
 msgstr " ● [окастрено] %s"
 
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1451
 msgid "prune remotes after fetching"
 msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
 
-#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
+#: builtin/remote.c:1514 builtin/remote.c:1568 builtin/remote.c:1636
 #, c-format
 msgid "No such remote '%s'"
 msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:1453
+#: builtin/remote.c:1530
 msgid "add branch"
 msgstr "добавяне на клон"
 
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1537
 msgid "no remote specified"
 msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
 
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1554
 msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
 msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
 
-#: builtin/remote.c:1479
+#: builtin/remote.c:1556
 msgid "return all URLs"
 msgstr "извеждане на всички адреси"
 
-#: builtin/remote.c:1507
+#: builtin/remote.c:1584
 #, c-format
 msgid "no URLs configured for remote '%s'"
 msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
 
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1610
 msgid "manipulate push URLs"
 msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
 
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1612
 msgid "add URL"
 msgstr "добавяне на адреси"
 
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1614
 msgid "delete URLs"
 msgstr "изтриване на адреси"
 
-#: builtin/remote.c:1544
+#: builtin/remote.c:1621
 msgid "--add --delete doesn't make sense"
 msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
 
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1660
 #, c-format
 msgid "Invalid old URL pattern: %s"
 msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1668
 #, c-format
 msgid "No such URL found: %s"
 msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
 
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1670
 msgid "Will not delete all non-push URLs"
 msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
 
@@ -19758,8 +20182,8 @@
 msgid "unable to write object to database"
 msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
 
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:423
-#: builtin/replace.c:453
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:424
+#: builtin/replace.c:454
 #, c-format
 msgid "not a valid object name: '%s'"
 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -19783,17 +20207,17 @@
 msgid "could not parse %s as a commit"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
 
-#: builtin/replace.c:415
+#: builtin/replace.c:416
 #, c-format
 msgid "bad mergetag in commit '%s'"
 msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
 
-#: builtin/replace.c:417
+#: builtin/replace.c:418
 #, c-format
 msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
 msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
 
-#: builtin/replace.c:429
+#: builtin/replace.c:430
 #, c-format
 msgid ""
 "original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -19802,31 +20226,31 @@
 "Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
 "изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
 
-#: builtin/replace.c:468
+#: builtin/replace.c:469
 #, c-format
 msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
 msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
 
-#: builtin/replace.c:469
+#: builtin/replace.c:470
 msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
 msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
 
-#: builtin/replace.c:479
+#: builtin/replace.c:480
 #, c-format
 msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
 msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
 
-#: builtin/replace.c:487
+#: builtin/replace.c:488
 #, c-format
 msgid "graft for '%s' unnecessary"
 msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
 
-#: builtin/replace.c:491
+#: builtin/replace.c:492
 #, c-format
 msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
 msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
 
-#: builtin/replace.c:526
+#: builtin/replace.c:527
 #, c-format
 msgid ""
 "could not convert the following graft(s):\n"
@@ -19835,71 +20259,71 @@
 "следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/replace.c:547
+#: builtin/replace.c:548
 msgid "list replace refs"
 msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
 
-#: builtin/replace.c:548
+#: builtin/replace.c:549
 msgid "delete replace refs"
 msgstr "изтриване на указателите за замяна"
 
-#: builtin/replace.c:549
+#: builtin/replace.c:550
 msgid "edit existing object"
 msgstr "редактиране на съществуващ обект"
 
-#: builtin/replace.c:550
+#: builtin/replace.c:551
 msgid "change a commit's parents"
 msgstr "смяна на родителите на подаване"
 
-#: builtin/replace.c:551
+#: builtin/replace.c:552
 msgid "convert existing graft file"
 msgstr "преобразуване на файла за присадките"
 
-#: builtin/replace.c:552
+#: builtin/replace.c:553
 msgid "replace the ref if it exists"
 msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
 
-#: builtin/replace.c:554
+#: builtin/replace.c:555
 msgid "do not pretty-print contents for --edit"
 msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
 
-#: builtin/replace.c:555
+#: builtin/replace.c:556
 msgid "use this format"
 msgstr "използване на този ФОРМАТ"
 
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
 msgid "--format cannot be used when not listing"
 msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
 
-#: builtin/replace.c:576
+#: builtin/replace.c:577
 msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
 msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
 
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
 msgid "--raw only makes sense with --edit"
 msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
 
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
 msgid "-d needs at least one argument"
 msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
 msgid "bad number of arguments"
 msgstr "неправилен брой аргументи"
 
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
 msgid "-e needs exactly one argument"
 msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
 msgid "-g needs at least one argument"
 msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:610
+#: builtin/replace.c:611
 msgid "--convert-graft-file takes no argument"
 msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/replace.c:616
+#: builtin/replace.c:617
 msgid "only one pattern can be given with -l"
 msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
 
@@ -19984,8 +20408,8 @@
 msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
 msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
 
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
 msgid "be quiet, only report errors"
 msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
 
@@ -20072,21 +20496,21 @@
 msgid "Could not write new index file."
 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
 
-#: builtin/rev-list.c:411
+#: builtin/rev-list.c:499
 msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
 msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
 
-#: builtin/rev-list.c:472
+#: builtin/rev-list.c:560
 msgid "object filtering requires --objects"
 msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
 
-#: builtin/rev-list.c:522
+#: builtin/rev-list.c:610
 msgid "rev-list does not support display of notes"
 msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
 
-#: builtin/rev-list.c:525
-msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
-msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
+#: builtin/rev-list.c:615
+msgid "marked counting is incompatible with --objects"
+msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
 
 #: builtin/rev-parse.c:408
 msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
@@ -20254,40 +20678,44 @@
 msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
 msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
 
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
 msgid "do not list removed files"
 msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
 
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
 msgid "only remove from the index"
 msgstr "изтриване само от индекса"
 
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
 msgid "override the up-to-date check"
 msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
 
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
 msgid "allow recursive removal"
 msgstr "рекурсивно изтриване"
 
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
 msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
 msgstr ""
 "изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
 "изтриване"
 
-#: builtin/rm.c:289
+#: builtin/rm.c:282
+msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
+msgstr "Не са зададени пътища. Кои файлове да се изтрият?"
+
+#: builtin/rm.c:305
 msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
 msgstr ""
 "за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
 "или ги скатайте"
 
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:323
 #, c-format
 msgid "not removing '%s' recursively without -r"
 msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
 
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:362
 #, c-format
 msgid "git rm: unable to remove %s"
 msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
@@ -20543,65 +20971,83 @@
 "извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
 "локалното хранилище"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:20
-msgid "git sparse-checkout (init|list|set|disable) <options>"
-msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|disable) ОПЦИЯ…"
+#: builtin/sparse-checkout.c:21
+msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) <options>"
+msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) ОПЦИЯ…"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:63
+#: builtin/sparse-checkout.c:64
 msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
 msgstr ""
 "това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:241
+#: builtin/sparse-checkout.c:225
+msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
+msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:266
 msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
 msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:258
+#: builtin/sparse-checkout.c:283
 msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
 msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:277
+#: builtin/sparse-checkout.c:302
 msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
 msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:283
+#: builtin/sparse-checkout.c:308
 msgid "initialize sparse-checkout"
 msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:316
+#: builtin/sparse-checkout.c:341
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:382
-msgid "git sparse-checkout set (--stdin | <patterns>)"
-msgstr "git sparse-checkout set (--stdin | ШАБЛОН…)"
+#: builtin/sparse-checkout.c:398
+#, c-format
+msgid "could not normalize path %s"
+msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:399
+#: builtin/sparse-checkout.c:410
+msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
+msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:435
+#, c-format
+msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
+msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:489 builtin/sparse-checkout.c:513
+msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
+msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:558
 msgid "read patterns from standard in"
 msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:405
+#: builtin/sparse-checkout.c:564
 msgid "set sparse-checkout patterns"
 msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:468
+#: builtin/sparse-checkout.c:581
 msgid "disable sparse-checkout"
 msgstr "без използване на частично изтегляне"
 
-#: builtin/sparse-checkout.c:480
+#: builtin/sparse-checkout.c:593
 msgid "error while refreshing working directory"
 msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
 
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
 msgid "git stash list [<options>]"
 msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
 msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
 msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
 
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
 msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
 msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
 
@@ -20609,15 +21055,47 @@
 msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
 msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
 
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
 msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
 msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
 
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
 msgid "git stash clear"
 msgstr "git stash clear"
 
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+#: builtin/stash.c:28
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+"     [--pathspec-from-file=<file> [--pathspec-file-nul]]\n"
+"     [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
+"     [--pathspec-from-file=ФАЙЛ [--pathspec-file-nul]]\n"
+"     [--] [ПЪТ…]]"
+
+#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
+msgid ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
+msgstr ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
+
+#: builtin/stash.c:53
+msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:58
+msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:73
+msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
+msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/stash.c:78
 msgid ""
 "git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
 "     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
@@ -20627,196 +21105,176 @@
 "     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
 "     [--] [ПЪТ…]]"
 
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
-msgid ""
-"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
-msgstr ""
-"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"     [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
-
-#: builtin/stash.c:52
-msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:57
-msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:72
-msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
-msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
-
-#: builtin/stash.c:127
+#: builtin/stash.c:128
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a stash-like commit"
 msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
 
-#: builtin/stash.c:147
+#: builtin/stash.c:148
 #, c-format
 msgid "Too many revisions specified:%s"
 msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
 
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
 msgid "No stash entries found."
 msgstr "Не е открито нищо скатано."
 
-#: builtin/stash.c:175
+#: builtin/stash.c:176
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid reference"
 msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
 
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
 msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
 msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
 
-#: builtin/stash.c:403
+#: builtin/stash.c:404
 msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
 msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
 
-#: builtin/stash.c:414
+#: builtin/stash.c:415
 #, c-format
 msgid "could not generate diff %s^!."
 msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
 
-#: builtin/stash.c:421
+#: builtin/stash.c:422
 msgid "conflicts in index.Try without --index."
 msgstr ""
 "в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
 "index“."
 
-#: builtin/stash.c:427
+#: builtin/stash.c:428
 msgid "could not save index tree"
 msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:436
+#: builtin/stash.c:437
 msgid "could not restore untracked files from stash"
 msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
 
-#: builtin/stash.c:450
+#: builtin/stash.c:451
 #, c-format
 msgid "Merging %s with %s"
 msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
 msgid "Index was not unstashed."
 msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
 
-#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
 msgid "attempt to recreate the index"
 msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
 
-#: builtin/stash.c:554
+#: builtin/stash.c:555
 #, c-format
 msgid "Dropped %s (%s)"
 msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
 
-#: builtin/stash.c:557
+#: builtin/stash.c:558
 #, c-format
 msgid "%s: Could not drop stash entry"
 msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
 
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:583
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a stash reference"
 msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
 
-#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
 msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
 msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
 
-#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
 msgid "No branch name specified"
 msgstr "Не е указано име на клон"
 
-#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
 #, c-format
 msgid "Cannot update %s with %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
 msgid "stash message"
 msgstr "съобщение при скатаване"
 
-#: builtin/stash.c:823
+#: builtin/stash.c:824
 msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
 msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/stash.c:1045 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
 msgid "No changes selected"
 msgstr "Не са избрани никакви промени"
 
-#: builtin/stash.c:1145 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
 msgid "You do not have the initial commit yet"
 msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
 
-#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
 msgid "Cannot save the current index state"
 msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1181 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
 msgid "Cannot save the untracked files"
 msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
 
-#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
 #: git-legacy-stash.sh:214
 msgid "Cannot save the current worktree state"
 msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
 msgid "Cannot record working tree state"
 msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
 msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
 msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
 
-#: builtin/stash.c:1294
+#: builtin/stash.c:1298
 msgid "Did you forget to 'git add'?"
 msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
 
-#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
 msgid "No local changes to save"
 msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
 
-#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
 msgid "Cannot initialize stash"
 msgstr "Скатаването не може да стартира"
 
-#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
 msgid "Cannot save the current status"
 msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1336
+#: builtin/stash.c:1340
 #, c-format
 msgid "Saved working directory and index state %s"
 msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
 msgid "Cannot remove worktree changes"
 msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
 
-#: builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
 msgid "keep index"
 msgstr "запазване на индекса"
 
-#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1499
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
 msgid "stash in patch mode"
 msgstr "скатаване в режим за кръпки"
 
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
 msgid "quiet mode"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
 msgid "include untracked files in stash"
 msgstr "скатаване и на неследените файлове"
 
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
 msgid "include ignore files"
 msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/stash.c:1564
+#: builtin/stash.c:1600
 #, c-format
 msgid "could not exec %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -20837,7 +21295,7 @@
 msgid "prepend comment character and space to each line"
 msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1970
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1999
 #, c-format
 msgid "Expecting a full ref name, got %s"
 msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -20852,7 +21310,7 @@
 msgid "cannot strip one component off url '%s'"
 msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1395
 msgid "alternative anchor for relative paths"
 msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
 
@@ -20895,7 +21353,7 @@
 msgid "Suppress output of entering each submodule command"
 msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1053
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1063
 msgid "Recurse into nested submodules"
 msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
 
@@ -20941,26 +21399,26 @@
 msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
 msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:914
+#: builtin/submodule--helper.c:789 builtin/submodule--helper.c:924
 #, c-format
 msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
 msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:827
+#: builtin/submodule--helper.c:837
 #, c-format
 msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
 msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:854 builtin/submodule--helper.c:1023
+#: builtin/submodule--helper.c:864 builtin/submodule--helper.c:1033
 #, c-format
 msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
 msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:878 builtin/submodule--helper.c:1189
+#: builtin/submodule--helper.c:888 builtin/submodule--helper.c:1199
 msgid "Suppress submodule status output"
 msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:879
+#: builtin/submodule--helper.c:889
 msgid ""
 "Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
 "HEAD"
@@ -20968,47 +21426,47 @@
 "Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
 "подмодула"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:880
+#: builtin/submodule--helper.c:890
 msgid "recurse into nested submodules"
 msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:885
+#: builtin/submodule--helper.c:895
 msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
 msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:909
+#: builtin/submodule--helper.c:919
 msgid "git submodule--helper name <path>"
 msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:983
 #, c-format
 msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
 msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:979
+#: builtin/submodule--helper.c:989
 #, c-format
 msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
 msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:1003
 #, c-format
 msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
 msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1004
+#: builtin/submodule--helper.c:1014
 #, c-format
 msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
 msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1051
+#: builtin/submodule--helper.c:1061
 msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
 msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1058
+#: builtin/submodule--helper.c:1068
 msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
 msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1112
+#: builtin/submodule--helper.c:1122
 #, c-format
 msgid ""
 "Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -21017,7 +21475,7 @@
 "Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
 "(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1124
+#: builtin/submodule--helper.c:1134
 #, c-format
 msgid ""
 "Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -21026,47 +21484,47 @@
 "Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
 "отхвърлите с опцията „-f“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1132
+#: builtin/submodule--helper.c:1142
 #, c-format
 msgid "Cleared directory '%s'\n"
 msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1134
+#: builtin/submodule--helper.c:1144
 #, c-format
 msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
 msgstr ""
 "Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1145
+#: builtin/submodule--helper.c:1155
 #, c-format
 msgid "could not create empty submodule directory %s"
 msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1161
+#: builtin/submodule--helper.c:1171
 #, c-format
 msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
 msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1190
+#: builtin/submodule--helper.c:1200
 msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
 msgstr ""
 "Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
 "локални промени"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1191
+#: builtin/submodule--helper.c:1201
 msgid "Unregister all submodules"
 msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1196
+#: builtin/submodule--helper.c:1206
 msgid ""
 "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
 msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1210
+#: builtin/submodule--helper.c:1220
 msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
 msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1275
+#: builtin/submodule--helper.c:1289
 msgid ""
 "An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
 "To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -21078,156 +21536,157 @@
 "задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
 "при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1314 builtin/submodule--helper.c:1317
+#: builtin/submodule--helper.c:1328 builtin/submodule--helper.c:1331
 #, c-format
 msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
 msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1353
+#: builtin/submodule--helper.c:1367
 #, c-format
 msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
 msgstr ""
 "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1360
+#: builtin/submodule--helper.c:1374
 #, c-format
 msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
 msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1383
+#: builtin/submodule--helper.c:1398
 msgid "where the new submodule will be cloned to"
 msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1386
+#: builtin/submodule--helper.c:1401
 msgid "name of the new submodule"
 msgstr "име на новия подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1389
+#: builtin/submodule--helper.c:1404
 msgid "url where to clone the submodule from"
 msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1412
 msgid "depth for shallow clones"
 msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1897
+#: builtin/submodule--helper.c:1415 builtin/submodule--helper.c:1924
 msgid "force cloning progress"
 msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1402 builtin/submodule--helper.c:1899
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1926
 msgid "disallow cloning into non-empty directory"
 msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1424
 msgid ""
 "git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
-"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
+"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
+"<url> --path <path>"
 msgstr ""
 "git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
-"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
+"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] [--single-branch] --url АДРЕС --path ПЪТ"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1431
+#: builtin/submodule--helper.c:1449
 #, c-format
 msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
 msgstr ""
 "„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
 "друг подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1442
+#: builtin/submodule--helper.c:1460
 #, c-format
 msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
 msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1446
+#: builtin/submodule--helper.c:1464
 #, c-format
 msgid "directory not empty: '%s'"
 msgstr "директорията не е празна: „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1458
+#: builtin/submodule--helper.c:1476
 #, c-format
 msgid "could not get submodule directory for '%s'"
 msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1494
+#: builtin/submodule--helper.c:1512
 #, c-format
 msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
 msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1498
+#: builtin/submodule--helper.c:1516
 #, c-format
 msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
 msgstr ""
 "Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1594
+#: builtin/submodule--helper.c:1617
 #, c-format
 msgid "Submodule path '%s' not initialized"
 msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1598
+#: builtin/submodule--helper.c:1621
 msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
 msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1628
+#: builtin/submodule--helper.c:1651
 #, c-format
 msgid "Skipping unmerged submodule %s"
 msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1657
+#: builtin/submodule--helper.c:1680
 #, c-format
 msgid "Skipping submodule '%s'"
 msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1803
+#: builtin/submodule--helper.c:1830
 #, c-format
 msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
 msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1814
+#: builtin/submodule--helper.c:1841
 #, c-format
 msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
 msgstr ""
 "Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1876 builtin/submodule--helper.c:2120
+#: builtin/submodule--helper.c:1903 builtin/submodule--helper.c:2149
 msgid "path into the working tree"
 msgstr "път към работното дърво"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1879
+#: builtin/submodule--helper.c:1906
 msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
 msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1883
+#: builtin/submodule--helper.c:1910
 msgid "rebase, merge, checkout or none"
 msgstr ""
 "„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
 "„none“ (нищо да не се прави)"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1889
+#: builtin/submodule--helper.c:1916
 msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
 msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1892
+#: builtin/submodule--helper.c:1919
 msgid "parallel jobs"
 msgstr "брой паралелни процеси"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1894
+#: builtin/submodule--helper.c:1921
 msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
 msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1895
+#: builtin/submodule--helper.c:1922
 msgid "don't print cloning progress"
 msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1904
+#: builtin/submodule--helper.c:1933
 msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
 msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1917
+#: builtin/submodule--helper.c:1946
 msgid "bad value for update parameter"
 msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:1965
+#: builtin/submodule--helper.c:1994
 #, c-format
 msgid ""
 "Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -21236,50 +21695,50 @@
 "Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
 "но той не е на никой клон"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2088
+#: builtin/submodule--helper.c:2117
 #, c-format
 msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
 msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2121
+#: builtin/submodule--helper.c:2150
 msgid "recurse into submodules"
 msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2127
+#: builtin/submodule--helper.c:2156
 msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
 msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2183
+#: builtin/submodule--helper.c:2212
 msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
 msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2186
+#: builtin/submodule--helper.c:2215
 msgid "unset the config in the .gitmodules file"
 msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2191
+#: builtin/submodule--helper.c:2220
 msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
 msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2192
+#: builtin/submodule--helper.c:2221
 msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
 msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2193
+#: builtin/submodule--helper.c:2222
 msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
 msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2212 git-submodule.sh:173
+#: builtin/submodule--helper.c:2241 git-submodule.sh:174
 #, sh-format
 msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
 msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2262 git.c:433 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:433 git.c:684
 #, c-format
 msgid "%s doesn't support --super-prefix"
 msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2268
+#: builtin/submodule--helper.c:2297
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
 msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -21533,7 +21992,7 @@
 msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
 msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
 
-#: builtin/unpack-objects.c:501
+#: builtin/unpack-objects.c:502
 msgid "Unpacking objects"
 msgstr "Разпакетиране на обектите"
 
@@ -21933,7 +22392,7 @@
 msgid "git worktree unlock <path>"
 msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
 
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:898
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:891
 #, c-format
 msgid "failed to delete '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -21988,12 +22447,12 @@
 msgid "'%s' already exists"
 msgstr "„%s“ вече съществува"
 
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/worktree.c:244
 #, c-format
 msgid "unable to re-add worktree '%s'"
 msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
 
-#: builtin/worktree.c:256
+#: builtin/worktree.c:249
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -22003,7 +22462,7 @@
 "За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
 "„remove“"
 
-#: builtin/worktree.c:258
+#: builtin/worktree.c:251
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -22013,125 +22472,125 @@
 "За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
 "„remove“"
 
-#: builtin/worktree.c:308
+#: builtin/worktree.c:301
 #, c-format
 msgid "could not create directory of '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/worktree.c:439 builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
 msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:434
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
 msgstr ""
 "Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
 "„%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:450
+#: builtin/worktree.c:443
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
 msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:456
+#: builtin/worktree.c:449
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
 msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
 
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:490
 msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
 msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:493
 msgid "create a new branch"
 msgstr "създаване на нов клон"
 
-#: builtin/worktree.c:502
+#: builtin/worktree.c:495
 msgid "create or reset a branch"
 msgstr "създаване или зануляване на клони"
 
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:497
 msgid "populate the new working tree"
 msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:498
 msgid "keep the new working tree locked"
 msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:508
+#: builtin/worktree.c:501
 msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
 msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
 
-#: builtin/worktree.c:511
+#: builtin/worktree.c:504
 msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
 msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
 
-#: builtin/worktree.c:519
+#: builtin/worktree.c:512
 msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
 
-#: builtin/worktree.c:580
+#: builtin/worktree.c:573
 msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
 msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
 
-#: builtin/worktree.c:680
+#: builtin/worktree.c:673
 msgid "reason for locking"
 msgstr "причина за заключване"
 
-#: builtin/worktree.c:692 builtin/worktree.c:725 builtin/worktree.c:799
-#: builtin/worktree.c:926
+#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:919
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a working tree"
 msgstr "„%s“ не е работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:694 builtin/worktree.c:727
+#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
 msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
 msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
 
-#: builtin/worktree.c:699
+#: builtin/worktree.c:692
 #, c-format
 msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
 msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:701
+#: builtin/worktree.c:694
 #, c-format
 msgid "'%s' is already locked"
 msgstr "„%s“ вече е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:729
+#: builtin/worktree.c:722
 #, c-format
 msgid "'%s' is not locked"
 msgstr "„%s“ не е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:770
+#: builtin/worktree.c:763
 msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
 msgstr ""
 "не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
 
-#: builtin/worktree.c:778
+#: builtin/worktree.c:771
 msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
 msgstr ""
 "принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
 "заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:801 builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
 #, c-format
 msgid "'%s' is a main working tree"
 msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:806
+#: builtin/worktree.c:799
 #, c-format
 msgid "could not figure out destination name from '%s'"
 msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:812
+#: builtin/worktree.c:805
 #, c-format
 msgid "target '%s' already exists"
 msgstr "целта „%s“ вече съществува"
 
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:813
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22140,7 +22599,7 @@
 "не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
 "или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:822
+#: builtin/worktree.c:815
 msgid ""
 "cannot move a locked working tree;\n"
 "use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -22148,41 +22607,41 @@
 "не може да преместите заключено работно дърво:\n"
 "или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:825
+#: builtin/worktree.c:818
 #, c-format
 msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
 msgstr ""
 "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
 
-#: builtin/worktree.c:830
+#: builtin/worktree.c:823
 #, c-format
 msgid "failed to move '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:878
+#: builtin/worktree.c:871
 #, c-format
 msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
 msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:882
+#: builtin/worktree.c:875
 #, c-format
 msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
 msgstr ""
 "„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
 "необходима опцията „--force“"
 
-#: builtin/worktree.c:887
+#: builtin/worktree.c:880
 #, c-format
 msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
 msgstr ""
 "командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
 
-#: builtin/worktree.c:910
+#: builtin/worktree.c:903
 msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
 msgstr ""
 "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:933
+#: builtin/worktree.c:926
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22191,7 +22650,7 @@
 "не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
 "или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:935
+#: builtin/worktree.c:928
 msgid ""
 "cannot remove a locked working tree;\n"
 "use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -22199,7 +22658,7 @@
 "не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
 "или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:938
+#: builtin/worktree.c:931
 #, c-format
 msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
 msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -22533,41 +22992,41 @@
 msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
 msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
 
-#: remote-curl.c:1037
+#: remote-curl.c:1038
 msgid "fetch failed."
 msgstr "неуспешно доставяне."
 
-#: remote-curl.c:1085
+#: remote-curl.c:1086
 msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
 msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
 
-#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
+#: remote-curl.c:1130 remote-curl.c:1136
 #, c-format
 msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
 msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
 
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1261
+#: remote-curl.c:1148 remote-curl.c:1263
 #, c-format
 msgid "http transport does not support %s"
 msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
 
-#: remote-curl.c:1183
+#: remote-curl.c:1184
 msgid "git-http-push failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
 
-#: remote-curl.c:1367
+#: remote-curl.c:1369
 msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
 msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
 
-#: remote-curl.c:1399
+#: remote-curl.c:1401
 msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
 msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
 
-#: remote-curl.c:1406
+#: remote-curl.c:1408
 msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
 msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
 
-#: remote-curl.c:1446
+#: remote-curl.c:1448
 #, c-format
 msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
 msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
@@ -23518,63 +23977,52 @@
 msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
 msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
 
-#: git-submodule.sh:202
+#: git-submodule.sh:203
 msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
 msgstr ""
 "Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
 "дърво"
 
-#: git-submodule.sh:212
+#: git-submodule.sh:213
 #, sh-format
 msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
 msgstr ""
 "адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
 "„./“ или „../“"
 
-#: git-submodule.sh:231
+#: git-submodule.sh:232
 #, sh-format
 msgid "'$sm_path' already exists in the index"
 msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
 
-#: git-submodule.sh:234
+#: git-submodule.sh:235
 #, sh-format
 msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
 msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
 
-#: git-submodule.sh:241
+#: git-submodule.sh:242
 #, sh-format
 msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
 msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
 
-#: git-submodule.sh:247
-#, sh-format
-msgid ""
-"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
-"$sm_path\n"
-"Use -f if you really want to add it."
-msgstr ""
-"Следният път се игнорира поради някой от файловете „.gitignore“:\n"
-"${sm_path}\n"
-"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:273
 #, sh-format
 msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
 msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
 
-#: git-submodule.sh:272
+#: git-submodule.sh:275
 #, sh-format
 msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
 msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
 
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:283
 #, sh-format
 msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
 msgstr ""
 "Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
 "отдалечените хранилища:"
 
-#: git-submodule.sh:282
+#: git-submodule.sh:285
 #, sh-format
 msgid ""
 "If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -23591,37 +24039,37 @@
 "правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
 "друго име като аргумент към опцията „--name“."
 
-#: git-submodule.sh:288
+#: git-submodule.sh:291
 #, sh-format
 msgid "Reactivating local git directory for s