blob: 25f245e3eefa4e7a0f4a17cdf7c88ecd3d6e6238 [file] [log] [blame]
# Swedish translations for Git.
# Copyright (C) 2010-2019 Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.24.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-28 13:19+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-30 23:18+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: advice.c:109
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%stips: %.*s%s\n"
#: advice.c:162
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en cherry-pick eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
#: advice.c:164
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en incheckning eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
#: advice.c:166
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en sammanslagning eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
#: advice.c:168
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"pull\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
#: advice.c:170
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"revert\" eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
#: advice.c:172
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"%s\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
#: advice.c:180
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
"som lämpligt för att ange lösning och checka in."
#: advice.c:188
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Avslutar på grund av olöst konflikgt."
#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
#: advice.c:195
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Checka in dina ändringar innan du utför sammanslagningen."
#: advice.c:196
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Avslutar på grund av ofullbordad sammanslagning."
#: advice.c:202
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Observera: checkar ut \"%s\".\n"
"\n"
"Du har nu ett \"frånkopplat HEAD\". Du kan se dig omkring, experimentera\n"
"med ändringar och checka in dem, och du kan kasta incheckningar du gör\n"
"i det här läget utan att det påverkar grenar genom att växla tillbaka\n"
"till en gren.\n"
"\n"
"Om du vill skapa en ny gren för att behålla ändringarna du skapar, kan\n"
"du göra det (nu eller senare) genom att använda switch-kommandot med -c.\n"
"Exempel:\n"
"\n"
" git switch -c <namn-på-ny-gren>\n"
"\n"
"Eller gör den här ändringen ogjord med:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Stäng av den här hjälptexten genom att sätta konfigurationsvariabeln\n"
"advice.detachedHead till false\n"
"\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "kommandorad avslutas med \\"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "citat ej stängt"
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "okänt alternativ för whitespace: \"%s\""
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject och --3way kan inte användas samtidigt."
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached och --3way kan inte användas samtidigt."
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way utanför arkiv"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index utanför arkiv"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached utanför arkiv"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Kan inte förbereda reguljärt uttryck för tidsstämpeln %s"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec returnerade %d för indata: %s"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "kan inte hitta filnamn i patchen på rad %d"
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null, fick %s på rad %d"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande nytt filnamn på rad %d"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande gammalt filnamn på rad %d"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "ogiltigt läge på rad %d: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "huvudet är inkonsekvent mellan rad %d och %d"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande sökvägskomponent\n"
"tas bort (rad %d)"
msgstr[1] ""
"git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande "
"sökvägskomponenter\n"
"tas bort (rad %d)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation (rad %d)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "trasig patch på rad %d"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
#: apply.c:2926
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
#: apply.c:3047
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
#: apply.c:3059
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
#: apply.c:3065
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"vid sökning efter:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3087
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
#: apply.c:3095
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"kan inte applicera en binärpatch baklänges utan den omvända patchen för \"%s"
"\""
#: apply.c:3142
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"kan inte applicera binärpatch på \"%s\" utan den fullständiga indexraden"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"patchen appliceras på \"%s\" (%s), som inte motsvarar det nuvarande "
"innehållet."
#: apply.c:3160
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "patchen appliceras på en tom \"%s\", men den är inte tom"
#: apply.c:3178
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "nödvändig efterbild %s för \"%s\" kan inte läsas"
#: apply.c:3191
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
#: apply.c:3197
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
#: apply.c:3218
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
#: apply.c:3341
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "kan inte checka ut %s"
#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "misslyckades läsa %s"
#: apply.c:3401
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "läser från \"%s\" som är på andra sidan av en symbolisk länk"
#: apply.c:3430 apply.c:3673
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
#: apply.c:3516 apply.c:3688
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: finns inte i indexet"
#: apply.c:3525 apply.c:3696
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
#: apply.c:3560
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
"vägssammanslagning."
#: apply.c:3563
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Faller tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
#: apply.c:3579 apply.c:3583
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "kunde inte läsa aktuellt innehåll i \"%s\""
#: apply.c:3595
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Misslyckades falla tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
#: apply.c:3609
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Applicerade patchen på \"%s\" med konflikter.\n"
#: apply.c:3614
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Tillämpade patchen på \"%s\" rent.\n"
#: apply.c:3640
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
#: apply.c:3713
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: fel typ"
#: apply.c:3715
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "ogiltig sökväg \"%s\""
#: apply.c:3924
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: finns redan i indexet"
#: apply.c:3927
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
#: apply.c:3947
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
#: apply.c:3952
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
#: apply.c:3972
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "den berörda filen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
#: apply.c:4083
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar för undermodulen %s"
#: apply.c:4090
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "nytt läge för %s, som inte finns i nuvarande HEAD"
#: apply.c:4093
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar (%s)."
#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "kunde inte lägga till %s till temporärt index"
#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "kunde inte skriva temporärt index till %s"
#: apply.c:4250
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
#: apply.c:4284
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
#: apply.c:4290
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
#: apply.c:4298
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
#: apply.c:4304 apply.c:4449
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
#: apply.c:4347
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "misslyckades skriva till \"%s\""
#: apply.c:4351
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "stänger filen \"%s\""
#: apply.c:4421
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
#: apply.c:4519
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
#: apply.c:4527
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: apply.c:4530
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
#: apply.c:4541
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"
#: apply.c:4563
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
#: apply.c:4567
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Refuserar stycke %d."
#: apply.c:4686
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Ignorerar patch \"%s\"."
#: apply.c:4694
msgid "unrecognized input"
msgstr "indata känns inte igen"
#: apply.c:4714
msgid "unable to read index file"
msgstr "kan inte läsa indexfilen"
#: apply.c:4871
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\": %s"
#: apply.c:4898
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
#: apply.c:4904 apply.c:4919
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
#: apply.c:4912
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
msgid "path"
msgstr "sökväg"
#: apply.c:4956
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
#: apply.c:4959
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "antal"
#: apply.c:4962
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
#: apply.c:4965
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
#: apply.c:4967
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
#: apply.c:4971
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
#: apply.c:4973
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
#: apply.c:4975
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
#: apply.c:4977
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
#: apply.c:4979
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "markera nya filer med \"git add --intent-to-add\""
#: apply.c:4981
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
#: apply.c:4983
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "godta en patch som rör filer utanför arbetskatalogen"
#: apply.c:4986
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
#: apply.c:4988
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
#: apply.c:4990
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
#: apply.c:4995
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
msgid "action"
msgstr "åtgärd"
#: apply.c:4997
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
#: apply.c:5000 apply.c:5003
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
#: apply.c:5006
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "tillämpa patchen baklänges"
#: apply.c:5008
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
#: apply.c:5010
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
#: apply.c:5012
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "tillåt överlappande stycken"
#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "var pratsam"
#: apply.c:5015
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
#: apply.c:5018
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "rot"
#: apply.c:5021
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<flaggor>] <träd-igt> [<sökväg>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] [<flaggor>] <träd-igt> "
"[<sökväg>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
#: archive.c:396
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "ingen sådan referens: %.*s"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "objektnamnet är inte giltigt: %s"
#: archive.c:414
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "inte ett trädobjekt: %s"
#: archive.c:426
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "aktuell arbetskatalog är inte spårad"
#: archive.c:457
msgid "fmt"
msgstr "fmt"
#: archive.c:457
msgid "archive format"
msgstr "arkivformat"
#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:459
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:186
msgid "file"
msgstr "fil"
#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "skriv arkivet till filen"
#: archive.c:463
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
#: archive.c:464
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
#: archive.c:465
msgid "store only"
msgstr "endast spara"
#: archive.c:466
msgid "compress faster"
msgstr "komprimera snabbare"
#: archive.c:474
msgid "compress better"
msgstr "komprimera bättre"
#: archive.c:477
msgid "list supported archive formats"
msgstr "visa understödda arkivformat"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "arkiv"
#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "kommando"
#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Oväntad flagga --remote"
#: archive.c:491
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Flaggan --exec kan endast användas tillsammans med --remote"
#: archive.c:493
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Oväntad flagga --output"
#: archive.c:515
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Okänt arkivformat \"%s\""
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Argumentet stöd inte för formatet \"%s\": -%d"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "kan inte strömma blob:en %s"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "filens läge stöds ej: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "kan inte läsa %s"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "kunde inte starta filtret \"%s\""
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "kan inte omdirigera handtag"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "filtret \"%s\" rapporterade fel"
#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "sökvägen är inte giltig UTF-8: %s"
#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "sökvägen för lång (%d tecken, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "fel i deflate (%d)"
#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "tidsstämpeln för stor för detta system: %<PRIuMAX>"
#: attr.c:213
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%-*s är inte ett giltigt namn på attribut"
#: attr.c:370
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s inte tillåtet: %s:%d"
#: attr.c:410
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
"Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Felaktigt citerat innehåll i filen \"%s\": %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Det finns inte mer att göra \"bisect\" på!\n"
#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Namnet på incheckningen är inte giltigt: %s"
#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är trasig.\n"
"Det betyder att felet har rättats mellan %s och [%s].\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är ny.\n"
"Egenskapen har ändrats mellan %s och [%s].\n"
#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är %s.\n"
"Det betyder att den första \"%s\" incheckningen är mellan %s och [%s].\n"
#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Några %s-revisioner är inte föräldrar till %s-revisionen.\n"
"git bisect kan inte fungera korrekt i detta fall.\n"
"Kanske du skrev fel %s- och %s-revisioner?\n"
#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"sammanslagningsbasen mellan %s och [%s] måste hoppas över.\n"
"Vi kan inte vara säkra på att den första %s incheckningen är mellan %s och "
"%s.\n"
"Vi fortsätter ändå."
#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisect: en sammanslagningsbas måste testas\n"
#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "en %s-revision behövs"
#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa filen \"%s\""
#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "misslyckades läsa bisect-referenser"
#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s var både %s och %s\n"
#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Ingen testbar incheckning hittades.\n"
"Kanske du startade med felaktiga sökvägsparametrar?\n"
#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(ungefär %d steg)"
msgstr[1] "(ungefär %d steg)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisect: %d revision kvar att testa efter denna %s\n"
msgstr[1] "Bisect: %d revisioner kvar att testa efter denna %s\n"
#: blame.c:2700
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents och --reverse fungerar inte så bra tillsammans."
#: blame.c:2714
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "kan inte använda --contents med namn på slutgiltigt incheckningsobjekt"
#: blame.c:2735
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse och --first-parent tillsammans kräver att du anger senaste "
"incheckningen"
#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
#: blame.c:2762
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent tillsammans kräver ett intervall på första-förälder-"
"kedjan"
#: blame.c:2773
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "sökvägen %s i %s finns inte"
#: blame.c:2784
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "kan inte läsa objektet %s för sökvägen %s"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"När du har rättat felorsaken kan du försöka rätta\n"
"fjärrspårningsinformationen genom att utföra\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "Ställer inte in grenen %s som sin egen uppströmsgren."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\" genom "
"ombasering."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\"."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\" genom "
"ombasering."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\"."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\" genom ombasering."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\"."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\" genom "
"ombasering."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\"."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Kan inte skriva inställningar för uppströmsgren"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Spårar inte: tvetydig information för referensen %s"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\"."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Kan inte ställa in spårning; startpunkten \"%s\" är inte en gren."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "den efterfrågade uppströmsgrenen \"%s\" finns inte"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Om du har tänkt basera ditt arbete på en uppströmsgren\n"
"som redan finns på fjärren kan du behöva köra \"git fetch\"\n"
"för att hämta den.\n"
"\n"
"Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som skall\n"
"spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
"för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\"."
#: branch.c:364
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "\"%s\" är redan utcheckad på \"%s\""
#: branch.c:387
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD i arbetskatalogen %s har inte uppdaterats"
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
#: bundle.c:146
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "behöver ett arkiv för att verifiera ett paket (bundle)."
#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Paketet (bundlen) innehåller denna referens:"
msgstr[1] "Paketet (bundlen) innehåller dessa %d referenser:"
#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Paketet (bundlen) beskriver en komplett historik."
#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
#: bundle.c:272
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "kan inte duplicera pakethandtag"
#: bundle.c:279
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
#: bundle.c:290
msgid "pack-objects died"
msgstr "pack-objects misslyckades"
#: bundle.c:332
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list dog"
#: bundle.c:381
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "okänt argument: %s"
#: bundle.c:468
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
#: bundle.c:478
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "kan inte skapa \"%s\""
#: bundle.c:503
msgid "index-pack died"
msgstr "index-pack dog"
#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
#: commit.c:192
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
"Stöd för <GIT_DIR>/info/grafts avråds från och\n"
"kommer tas bort i en framtida version av Git.\n"
"\n"
"Använd \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"för att omvandla grafts till ersättningsreferenser.\n"
"\n"
"Slå av detta meddelande genom att skriva\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
#: commit.c:1134
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
#: commit.c:1137
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
#: commit.c:1391
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Varning: incheckningsmeddelandet är inte korrekt UTF-8.\n"
"Uppdatera det efter att ha rättat meddelandet, eller ändra variabeln\n"
"i18n.commitencoding till den teckenkodning som används i ditt projekt.\n"
#: commit-graph.c:127
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "incheckningsgraffilen %s är för liten"
#: commit-graph.c:192
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "incheckningsgrafens signatur %X stämmer inte med signaturen %X"
#: commit-graph.c:199
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "incheckningsgrafens version %X stämmer inte med versionen %X"
#: commit-graph.c:206
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "incheckningsgrafens hashversion %X stämmer inte med versionen %X"
#: commit-graph.c:229
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"incheckningsgrafen saknar post i styckeuppslagningstabell; filen kan vara "
"ofullständig"
#: commit-graph.c:240
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "felaktigt offset för stycke %08x%08x i incheckningsgraffilen"
#: commit-graph.c:283
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "incheckningsgrafens stycke-id %08x förekommer flera gånger"
#: commit-graph.c:347
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "incheckningsgrafen har inga bas-graf-stycken"
#: commit-graph.c:357
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "incheckningsgrafens kedja stämmer inte"
#: commit-graph.c:404
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr "ogiltig incheckingsgrafkedja: rad \"%s\" är inte ett hash-värde"
#: commit-graph.c:430
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "kan inte hitta alla incheckingsgraffiler"
#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr "ogiltig incheckningsposition. incheckningsgrafen är troligtvis trasig"
#: commit-graph.c:582
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
#: commit-graph.c:859
#, c-format
msgid "unable to get tree for %s"
msgstr "kunde inte hämta trädet på %s"
#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "kunde inte hämta typ för objektet %s"
#: commit-graph.c:1049
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Läser in kända incheckningar i incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1066
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Expanderar nåbara incheckningar i incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1085
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Rensar incheckningsmärken i incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1104
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Beräknar generationsvärden för incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1179
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
#: commit-graph.c:1192
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "fel vid tillägg av paketet %s"
#: commit-graph.c:1196
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "fel vid öppning av indexet för %s"
#: commit-graph.c:1220
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referens"
msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referenser"
#: commit-graph.c:1240
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "ogiltigt inchecknings-objekt-id %s"
#: commit-graph.c:1255
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Söker incheckningar för incheckingsgraf i packade objekt"
#: commit-graph.c:1270
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Räknar olika incheckningar i incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1300
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Söker ytterligare kanter i incheckingsgraf"
#: commit-graph.c:1346
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "kunde inte skriva korrekt antal bas-graf-id:n"
#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för %s"
#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "kunde inte skapa \"%s\""
#: commit-graph.c:1451
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
msgstr[1] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
#: commit-graph.c:1492
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "Kunde inte öppna incheckningsgrafkedjefilen"
#: commit-graph.c:1504
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "kunde inte byta namn på bas-incheckingsgraffilen"
#: commit-graph.c:1524
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "kunde inte byta namn på temporär incheckningsgraffil"
#: commit-graph.c:1635
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Söker sammanslagna incheckningar"
#: commit-graph.c:1646
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "oväntat duplicerat inchecknings-id %s"
#: commit-graph.c:1670
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Slår ihop incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
#: commit-graph.c:1871
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
#: commit-graph.c:1961
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"filen med incheckningsgraf har felaktig checksumma och är troligtvis trasig"
#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr "incheckningsgrafen har felaktig OID-ordning: %s så %s"
#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"incheckningsgrafen har felaktig utbredningsvärde: fanout[%d] = %u != %u"
#: commit-graph.c:1988
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "kunde inte tolka incheckning %s från incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:2006
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Bekräftar incheckningar i incheckningsgrafen"
#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"misslyckades tolka incheckning %s från objektdatabasen för incheckningsgraf"
#: commit-graph.c:2027
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr "rot-trädets OID för incheckningen %s i incheckningsgrafen är %s != %s"
#: commit-graph.c:2037
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s är för lång"
#: commit-graph.c:2046
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "incheckningsgrafens förälder för %s är %s != %s"
#: commit-graph.c:2059
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
"incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s avslutas för tidigt"
#: commit-graph.c:2064
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
"incheckningsgrafen har generationsnummer noll för incheckningen %s, men icke-"
"noll på annan plats"
#: commit-graph.c:2068
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
"incheckningsgrafen har generationsnummer skilt från noll för incheckningen "
"%s, men noll på annan plats"
#: commit-graph.c:2083
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr "incheckningsgrafens generation för incheckningen %s är %u != %u"
#: commit-graph.c:2089
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"incheckningsdatumet för incheckningen %s i incheckningsgrafen är %<PRIuMAX> !"
"= %<PRIuMAX>"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"
#: config.c:124
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"överskred maximalt inkluderingsdjup (%d) när\n"
"\t%s\n"
"inkluderades från\n"
"\t%s\n"
"Det kan bero på cirkulära inkluderingar."
#: config.c:140
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "kunde inte expandera inkluderingssökväg \"%s\""
#: config.c:151
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "relativa konfigureringsinkluderingar måste komma från filer"
#: config.c:197
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "relativa konfigureringsinkluderingsvillkor måste komma från filer"
#: config.c:376
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "nyckeln innehåller inte ett stycke: %s"
#: config.c:382
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "nyckeln innehåller inte variabelnamn: %s"
#: config.c:406 sequencer.c:2401
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "felaktig nyckel: %s"
#: config.c:412
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "ogiltig nyckel (nyradstecken): %s"
#: config.c:448 config.c:460
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "falsk konfigureringsparameter: %s"
#: config.c:495
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "felaktigt format i %s"
#: config.c:821
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i blob:en %s"
#: config.c:825
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i filen %s"
#: config.c:829
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i standard in"
#: config.c:833
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i undermoduls-blob:en %s"
#: config.c:837
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i kommandoraden %s"
#: config.c:841
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i %s"
#: config.c:978
msgid "out of range"
msgstr "utanför intervallet"
#: config.c:978
msgid "invalid unit"
msgstr "ogiltig enhet"
#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\": %s"
#: config.c:998
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr ""
"felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i blob:en %s: %s"
#: config.c:1001
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr ""
"felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i filen %s: %s"
#: config.c:1004
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i standard in: %s"
#: config.c:1007
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i undermodul-blob:"
"en %s: %s"
#: config.c:1010
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i kommandoraden "
"%s: %s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i %s: %s"
#: config.c:1108
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "misslyckades expandera användarkatalog i: \"%s\""
#: config.c:1117
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "\"%s\" för \"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
#: config.c:1208
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "förkortningslängd utanför intervallet: %d"
#: config.c:1222 config.c:1233
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "felaktigt zlib-komprimeringsgrad %d"
#: config.c:1325
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "core.commentChar kan bara vara ett tecken"
#: config.c:1358
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
#: config.c:1425
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "felformat värde för %s"
#: config.c:1451
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "felformat värde för %s: %s"
#: config.c:1452
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "måste vara en av nothing, matching, simple, upstream eller current"
#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "felaktig paketkomprimeringsgrad %d"
#: config.c:1634
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "kunde inte läsa konfigurerings-blobobjektet \"%s\""
#: config.c:1637
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "referensen \"%s\" pekar inte på en blob"
#: config.c:1654
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "kan inte slå upp konfigurerings-bloben \"%s\""
#: config.c:1684
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
#: config.c:1740
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
#: config.c:2091
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
#: config.c:2261
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
#: config.c:2306
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "värdet \"%d\" för splitIndex.maxPercentage borde vara mellan 0 och 100"
#: config.c:2352
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
#: config.c:2354
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
#: config.c:2435
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "felaktigt sektionsnamn \"%s\""
#: config.c:2467
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s har flera värden"
#: config.c:2496
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "kan inte skriva nya konfigurationsfilen \"%s\""
#: config.c:2748 config.c:3072
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "kunde inte låsa konfigurationsfilen %s"
#: config.c:2759
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "öppnar %s"
#: config.c:2794 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "ogiltigt mönster: %s"
#: config.c:2819
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "ogiltig konfigurationsfil: \"%s\""
#: config.c:2832 config.c:3085
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat misslyckades på %s"
#: config.c:2843
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "kunde inte utföra mmap på \"%s\""
#: config.c:2852 config.c:3090
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod misslyckades på %s"
#: config.c:2937 config.c:3187
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "kunde inte skriva konfigurationsfilen %s"
#: config.c:2971
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte ställa in \"%s\" till \"%s\""
#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort inställning för \"%s\""
#: config.c:3063
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "felaktigt namn på stycke: %s"
#: config.c:3230
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "värde saknas för \"%s\""
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "fjärren lade på vid inledande kontakt"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Kunde inte läsa från fjärrarkiv.\n"
"\n"
"Se till att du har korrekt åtkomstbehörighet\n"
"och att arkivet existerar."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "Servern stöder inte \"%s\""
#: connect.c:103
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "servern stöder inte funktionen \"%s\""
#: connect.c:114
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr "förväntade \"flush\" efter förmågor"
#: connect.c:233
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "ignorerar förmågor efter första raden \"%s\""
#: connect.c:252
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "protokollfel: förväntade inte capabilities^{}"
#: connect.c:273
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "protokollfel: förväntade \"shallow sha-1\" fick \"%s\""
#: connect.c:275
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "arkivet på andra sidan kan inte vara grunt"
#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "ogiltigt paket"
#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "protokollfel: förväntade inte \"%s\""
#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "ogiltigt svar på ls-refs: %s"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "oväntad \"flush\" efter ref-listan"
#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "protokollet \"%s\" stöds inte"
#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "kunde inte sätta SO_KEEPALIVE på uttaget"
#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Slår upp %s..."
#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "kan inte slå upp %s (port %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"klart.\n"
"Ansluter till %s (port %s)..."
#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"kunde inte ansluta till %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "klart."
#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "kunde inte slå upp %s (%s)"
#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "okänd port %s"
#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "konstigt värdnamn \"%s\" blockerat"
#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "konstig port \"%s\" blockerad"
#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "kan inte starta mellanserver (proxy) %s"
#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr "ingen sökväg angavs; se \"git help pull\" för giltig URL-syntax"
#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -4"
#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -6"
#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte val av port"
#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "konstigt sökvägsnamn \"%s\" blockerat"
#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "kunde inte grena (fork)"
# Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
# objects in the database.
#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Kontrollerar konnektivitet"
#: connected.c:100
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Kunde inte köra \"git rev-list\""
#: connected.c:120
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "kunde inte skriva till rev-list"
#: connected.c:127
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "felaktig crlf_action %d"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF skulle ersättas av LF i %s"
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF kommer att ersättas av LF i %s.\n"
"Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF skulle ersättas av CRLF i %s"
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF kommer att ersättas av CRLF i %s.\n"
"Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM är förbjudet i \"%s\" om kodat som %s"
#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
"tree-encoding."
msgstr ""
"Filen \"%s\" innehåller byte order mark (BOM). Använd UTF-%s som "
"teckenkodning i arbetskatalogen."
#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM krävs om \"%s\" kodas som %s"
#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"Filen \"%s\" saknar byte order mark (BOM). Använd UTF-%sBE eller UTF-%sLE "
"(beroende på byteordning) som teckenkodning i arbetskatalogen."
#: convert.c:425 convert.c:496
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "misslyckades omkoda \"%s\" från %s till %s"
#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr ""
"omkodning av \"%s\" från %s till %s och tillbaka ger inte samma resultat"
#: convert.c:674
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "kan inte grena (fork) för att köra externt filter \"%s\""
#: convert.c:694
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "kunde inte skicka indata till externt filter \"%s\""
#: convert.c:701
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades %d"
#: convert.c:736 convert.c:739
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "läsning från externt filter \"%s\" misslyckades"
#: convert.c:742 convert.c:797
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades"
#: convert.c:845
msgid "unexpected filter type"
msgstr "oväntad filtertyp"
#: convert.c:856
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "sökvägen för lång för externt filter"
#: convert.c:930
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"externt filter \"%s\" är inte längre tillgängligt trots att alla sökvägar "
"inte har filtrerats"
#: convert.c:1229
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "true/false är inte giltig teckenkodning för arbetskatalogen"
#: convert.c:1417 convert.c:1451
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: \"clean\"-filtret \"%s\" misslyckades"
#: convert.c:1495
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: \"smudge\"-filtret \"%s\" misslyckades"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "i framtiden"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> sekund sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> sekunder sedan"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> minut sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> minuter sedan"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> timme sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> timmar sedan"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> dag sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> dagar sedan"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> vecka sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> veckor sedan"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> månad sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> månader sedan"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> år"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> år"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> månad sedan"
msgstr[1] "%s, %<PRIuMAX> månader sedan"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> år sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> år sedan"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Sprider ö-markeringar"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "felaktigt trädobjektet %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "kunde inte hämta ö-regex för \"%s\": %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr "ö-regex från konfiguration har för många fångstgrupper (max=%d)"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Markerade %d öar, klar.\n"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "kunde inte läsa orderfilen \"%s\""
#: diffcore-rename.c:543
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Utför onöjaktig namnbytesdetektering"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [<flaggor>] <sökväg> <sökväg>"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"Inte ett git-arkiv. Använd --no-index för att jämföra två sökvägar utanför "
"en arbetskatalog."
#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " Misslyckades tolka dirstat-avskärningsprocentandel \"%s\"\n"
#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Okänd dirstat-parameter \"%s\"\n"
#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"färginställningen för flyttade block måste vara en av \"no\", \"default\", "
"\"blocks\", \"zebra\", \"dimmed_zebra\", \"plain\""
#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
"okänt läge \"%s\" för color-moved-ws, möjliga värden är \"ignore-space-change"
"\", \"ignore-space-at-eol\", \"ignore-all-space\", \"allow-indentation-change"
"\""
#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change kan inte kombineras med andra "
"blankstegslägen"
#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Okänt värde för konfigurationsvariabeln \"diff.submodule\": \"%s\""
#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
"%s"
#: diff.c:4218
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
#: diff.c:4563
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, -check och -s är ömsesidigt uteslutande"
#: diff.c:4566
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S och --find-object är ömsesidigt uteslutande"
#: diff.c:4644
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
#: diff.c:4692
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "ogiltigt värde för --stat: %s"
#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s förväntar ett numeriskt värde"
#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
"%s"
#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "okänd ändringsklass \"%c\" i --diff-filter=%s"
#: diff.c:4838
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "okänt värde efter ws-error-highlight=%.*s"
#: diff.c:4852
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "kunde inte slå upp \"%s\""
#: diff.c:4902 diff.c:4908
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr "%s förväntar formen <n>/<m>"
#: diff.c:4920
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s förväntar ett tecken, fick \"%s\""
#: diff.c:4941
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "felaktigt argument till --color-moved: %s"
#: diff.c:4960
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "ogiltigt läge %s\" i --color-moved-ws"
#: diff.c:5000
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"flaggan diff-algorithm godtar\"myers\", \"minimal\", \"patience\" och "
"\"histogram\""
#: diff.c:5036 diff.c:5056
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "ogiltigt argument för %s"
#: diff.c:5194
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
#: diff.c:5250
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "felaktigt argument --word-diff: %s"
#: diff.c:5273
msgid "Diff output format options"
msgstr "Formatflaggor för diff-utdata"
#: diff.c:5275 diff.c:5281
msgid "generate patch"
msgstr "skapar patch"
#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
msgid "suppress diff output"
msgstr "undertryck diff-utdata"
#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: diff.c:5284 diff.c:5287
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "skapa diffar med <n> rader sammanhang"
#: diff.c:5289
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "generera diff i råformat"
#: diff.c:5292
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "synonym till \"-p --raw\""
#: diff.c:5296
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "synonym till \"-p --stat\""
#: diff.c:5300
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "maskinläsbar --stat"
#: diff.c:5303
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "skriv bara ut den sista raden för --stat"
#: diff.c:5305 diff.c:5313
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<param1,param2>..."
#: diff.c:5306
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr ""
"skriv ut distributionen av relativa mängder ändringar för varje underkatalog"
#: diff.c:5310
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "synonym för --dirstat=cumulative"
#: diff.c:5314
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "synonym för --dirstat=filer,param1,param2..."
#: diff.c:5318
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr "varna om ändringar introducerar konfliktmarkörer eller blankstegsfel"
#: diff.c:5321
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr "kortfattad summering såsom skapade, namnbyten och ändrade lägen"
#: diff.c:5324
msgid "show only names of changed files"
msgstr "visa endast namnen på ändrade filer"
#: diff.c:5327
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "visa endast namn och status för ändrade filer"
#: diff.c:5329
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "<bredd>[,<namn-bredd>[,<antal>]]"
#: diff.c:5330
msgid "generate diffstat"
msgstr "skapa diffstat"
#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
msgid "<width>"
msgstr "<bredd>"
#: diff.c:5333
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "generera en diffstat med given bredd"
#: diff.c:5336
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "generera en diffstat med given namnbredd"
#: diff.c:5339
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "generera en diffstat med given grafbredd"
#: diff.c:5341
msgid "<count>"
msgstr "<antal>"
#: diff.c:5342
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "generera diffstat med begränsade rader"
#: diff.c:5345
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "skapa kompakt översikt i diffstat"
#: diff.c:5348
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "skapa en binärdiff som kan appliceras"
#: diff.c:5351
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"visa fullständiga objektnamn i \"index\"-rader för läget både före och efter"
#: diff.c:5353
msgid "show colored diff"
msgstr "visa färgad diff"
#: diff.c:5354
msgid "<kind>"
msgstr "<typ>"
#: diff.c:5355
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
"ljusmarkera blankstegsfel i \"context\" (sammanhang), \"old\" (gamla) eller "
"\"new\" (nya) rader i diffen"
#: diff.c:5358
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
"skriv inte om sökvägsnamn och använd NUL-tecken som fältseparerare i --raw "
"eller --numstat"
#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
msgid "<prefix>"
msgstr "<prefix>"
#: diff.c:5362
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "visa givet källprefix istället för \"a/\""
#: diff.c:5365
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "visa givet målprefix istället för \"b/\""
#: diff.c:5368
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "lägg till ytterligare prefix på alla rader i utdata"
#: diff.c:5371
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "visa inte käll- eller målprefix"
#: diff.c:5374
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr "visa sammnhang mellan diff-stycken upp till angivet antal rader"
#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
msgid "<char>"
msgstr "<tecken>"
#: diff.c:5379
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "ange tecken för att ange ny rad istället för \"+\""
#: diff.c:5384
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "ange tecken för att ange gammal rad istället för \"-\""
#: diff.c:5389
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "ange tecken för att ange sammanhang istället för \" \""
#: diff.c:5392
msgid "Diff rename options"
msgstr "Diff-namnbytesflaggor"
#: diff.c:5393
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "<n>[/<m>]"
#: diff.c:5394
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr "dela upp kompletta omskrivningar till ta bort och skapa-par"
#: diff.c:5398
msgid "detect renames"
msgstr "detektera namnändringar"
#: diff.c:5402
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "ta bort för-version för borttagningar"
#: diff.c:5405
msgid "detect copies"
msgstr "detektera kopior"
#: diff.c:5409
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "använd oförändrade som källa för att hitta kopior"
#: diff.c:5411
msgid "disable rename detection"
msgstr "inaktivera detektering av namnbyten"
#: diff.c:5414
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "använd tomma blob:ar som namnändringskälla"
#: diff.c:5416
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr "fortsätt lista historiken för en fil bortom namnändringar"
#: diff.c:5419
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"förhindra namnbyte/kopie-detektering om antalet namnbyten/kopior överskriver "
"given gräns"
#: diff.c:5421
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Alternativ för diff-algoritm"
#: diff.c:5423
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "skapa minsta möjliga diff"
#: diff.c:5426
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "ignorera blanktecken vid radjämförelse"
#: diff.c:5429
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "ignorera ändringar i antal blanktecken vid radjämförelse"
#: diff.c:5432
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "ignorera blanktecken vid radslut"
#: diff.c:5435
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "ignorera CR-tecken vid radslut"
#: diff.c:5438
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "ignorera ändringar i rader som är helt blanka"
#: diff.c:5441
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr "heuristik för att flytta diff-gränser för lättare läsning"
#: diff.c:5444
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "skapa diffar med algoritmen \"patience diff\""
#: diff.c:5448
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "skapa diffar med algoritmen \"histogram diff\""
#: diff.c:5450
msgid "<algorithm>"
msgstr "<algoritm>"
#: diff.c:5451
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "välj en diff-algoritm"
#: diff.c:5453
msgid "<text>"
msgstr "<text>"
#: diff.c:5454
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "skapa diffar med algoritmen \"anchored diff\""
#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
msgid "<mode>"
msgstr "<läge>"
#: diff.c:5457
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr "visa orddiff, där <läge> avgränsar ändrade ord"
#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
msgid "<regex>"
msgstr "<reguttr>"
#: diff.c:5460
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "använd <reguttr> för att bestämma vad som är ett ord"
#: diff.c:5463
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "motsvarar --word-diff=color --word-diff-regex=<reguttr>"
#: diff.c:5466
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "flyttade kodrader färgas på annat sätt"
#: diff.c:5469
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr "hur blanktecken ignoreras i --color-moved"
#: diff.c:5472
msgid "Other diff options"
msgstr "Andra diff-flaggor"
#: diff.c:5474
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"vid start från underkatalog, uteslut ändringar utanför och visa relativa "
"sökvägar"
#: diff.c:5478
msgid "treat all files as text"
msgstr "hantera alla filer som text"
#: diff.c:5480
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "växla två indatafiler, vänd diffen"
#: diff.c:5482
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr "avsluta med 1 vid ändringar, annars 0"
#: diff.c:5484
msgid "disable all output of the program"
msgstr "slå av alla utdata från programmet"
#: diff.c:5486
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "tillåt köra en extern diff-hjälpare"
#: diff.c:5488
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr "kör externt textkonverteringsfiler när binärfiler jämförs"
#: diff.c:5490
msgid "<when>"
msgstr "<när>"
#: diff.c:5491
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "ignorera ändringar i undermoduler när diffen skapas"
#: diff.c:5494
msgid "<format>"
msgstr "<format>"
#: diff.c:5495
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "ange hur ändringar i undermoduler visas"
#: diff.c:5499
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "dölj \"git add -N\"-poster från indexet"
#: diff.c:5502
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "tolka \"git add -N\"-poster som äkta i indexet"
#: diff.c:5504
msgid "<string>"
msgstr "<sträng>"
#: diff.c:5505
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angiven sträng"
#: diff.c:5508
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
msgstr ""
"se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet reguljärt "
"uttryck"
#: diff.c:5511
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "visa alla ändringar i ändringsuppsättningen med -S eller -G"
#: diff.c:5514
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "tolka <sträng> i -S som utökade POSIX-reguljära uttryck"
#: diff.c:5517
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "styr ordningen i vilken filer visas i utdata"
#: diff.c:5518
msgid "<object-id>"
msgstr "<objekt-id>"
#: diff.c:5519
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet objekt"
#: diff.c:5521
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
#: diff.c:5522
msgid "select files by diff type"
msgstr "välj filter efter diff-typ"
#: diff.c:5524
msgid "<file>"
msgstr "<fil>"
#: diff.c:5525
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Skriv utdata till en specifik fil"
#: diff.c:6180
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"onöjaktig namnbytesdetektering utfördes inte på grund av för många filer."
#: diff.c:6183
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr "hittade bara kopior från ändrade sökvägar på grund av för många filer."
#: diff.c:6186
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"du kan sätta variabeln %s till åtminstone %d och försöka kommandot på nytt."
#: dir.c:549
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några av git kända filer"
#: dir.c:938
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "kan inte använda %s som exkluderingsfil"
#: dir.c:1877
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "kunde inte öppna katalogen \"%s\""
#: dir.c:2128
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "misslyckades hämta kärnans namn och information"
#: dir.c:2252
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "ospårad cache är inaktiverad på systemet eller platsen"
#: dir.c:3056
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "indexfilen trasig i arkivet %s"
#: dir.c:3101 dir.c:3106
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "kunde inte skapa kataloger för %s"
#: dir.c:3135
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte migrera git-katalog från \"%s\" till \"%s\""
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c"
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "Filtrerar innehåll"
#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "kunde inte ta status på filen \"%s\""
#: environment.c:148
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "felaktig git-namnrymdssökväg \"%s\""
#: environment.c:330
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "kunde inte ställa in GIT_DIR till \"%s\""
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "för många flaggor för att köra %s"
#: fetch-pack.c:150
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: förväntade grund lista"
#: fetch-pack.c:153
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: förväntade ett flush-paket efter grund lista"
#: fetch-pack.c:164
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick flush-paket"
#: fetch-pack.c:184
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick \"%s\""
#: fetch-pack.c:195
msgid "unable to write to remote"
msgstr "kunde inte skriva till fjärren"
#: fetch-pack.c:257
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc kräver \"multi_ack_detailed\""
#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "ogiltig \"shallow\"-rad: %s"
#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "ogiltig \"unshallow\"-rad: %s"
#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objektet hittades inte: %s"
#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "fel i objekt: %s"
#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "ingen \"shallow\" hittades: %s"
#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "förväntade shallow/unshallow, fick %s"
#: fetch-pack.c:414
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "fick %s %d %s"
#: fetch-pack.c:431
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "ogiltig incheckning %s"
#: fetch-pack.c:462
msgid "giving up"
msgstr "ger upp"
#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
msgid "done"
msgstr "klart"
#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "fick %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Markerar %s som komplett"
#: fetch-pack.c:742
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "har redan %s (%s)"
#: fetch-pack.c:781
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av sidbandsmultiplexare"
#: fetch-pack.c:789
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "protokollfel: felaktigt packhuvud"
#: fetch-pack.c:857
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av %s"
#: fetch-pack.c:873
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s misslyckades"
#: fetch-pack.c:875
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "fel i sidbands-avmultiplexare"
#: fetch-pack.c:907
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Serverversionen är %.*s"
#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Servern stöder %s"
#: fetch-pack.c:914
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Servern stöder inte klienter med grunda arkiv"
#: fetch-pack.c:974
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Servern stöder inte --shallow-since"
#: fetch-pack.c:979
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Servern stöder inte --shallow-exclude"
#: fetch-pack.c:983
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Servern stöder inte --deepen"
#: fetch-pack.c:1000
msgid "no common commits"
msgstr "inga gemensamma incheckningar"
#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-patch: hämtning misslyckades."
#: fetch-pack.c:1150
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Servern stöder inte grunda förfrågningar"
#: fetch-pack.c:1157
msgid "Server supports filter"
msgstr "Servern stöder filter"
#: fetch-pack.c:1180
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "kunde inte skriva anrop till fjärren"
#: fetch-pack.c:1198
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "fel vid läsning av styckehuvudet \"%s\""
#: fetch-pack.c:1204
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "förväntade \"%s\", tog emot \"%s\""
#: fetch-pack.c:1243
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "förväntade bekräftelserad: \"%s\""
#: fetch-pack.c:1248
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "fel vid hantering av bekräftelser: %d"
#: fetch-pack.c:1258
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr "väntade att paketfil skulle sändas efter \"ready\""
#: fetch-pack.c:1260
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"väntade inte att några ytterligare sektioner skulle sändas efter \"ready\""
#: fetch-pack.c:1302
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "fel vid hantering av grund (\"shallow\") info: %d"
#: fetch-pack.c:1349
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "förväntade wanted-ref, fick %s"
#: fetch-pack.c:1354
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "oväntad wanted-ref: \"%s\""
#: fetch-pack.c:1359
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "fel vid hantering av önskade referenser: %d"
#: fetch-pack.c:1693
msgid "no matching remote head"
msgstr "inget motsvarande fjärrhuvud"
#: fetch-pack.c:1716 builtin/clone.c:685
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
#: fetch-pack.c:1743
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "ingen sådan fjärreferens: %s"
#: fetch-pack.c:1746
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Servern tillåter inte förfrågan om ej tillkännagivet objekt %s"
#: gpg-interface.c:321
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg misslyckades signera data"
#: gpg-interface.c:347
msgid "could not create temporary file"
msgstr "kunde inte skapa temporära fil"
#: gpg-interface.c:350
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignorera felaktig färg \"%.*s\" i log.graphColors"
#: grep.c:668
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
msgstr ""
"angivet mönster innehåller NULL-byte (via -f <fil>). Detta stöds endast med -"
"P under PCRE v2"
#: grep.c:2124
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:408 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
#: grep.c:2152
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "\"%s\": kort läsning"
#: help.c:23
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "starta arbetskatalog (se också: git help tutorial)"
#: help.c:24
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "jobba med aktuell förändring (se också: git help everyday)"
#: help.c:25
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "utforska historiken och tillståndet (se också: git help revisions)"
#: help.c:26
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "utöka, markera och justera din gemensamma historik"
#: help.c:27
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "samarbeta (se också: git help workflows)"
#: help.c:31
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr "Huvudsakliga porslinskommandon"
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr "Tilläggskommandon / manipulerare"
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr "Tilläggskommandon / frågare"
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Interaktion med andra"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr "Lågnivåkommandon / maniupulerare"
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr "Lågnivåkommandon / frågare"
#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
msgstr "Lågnivåkommandon / synka arkiv"
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Lågnivåkommandon / interna hjälpare"
#: help.c:298
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "git-kommandon tillgängliga i \"%s\""
#: help.c:305
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
#: help.c:314
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Dessa vanliga Git-kommandon används i olika situationer:"
#: help.c:363 git.c:98
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "okänd kommandolisttyp \"%s\""
#: help.c:403
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "De vanliga Git-vägledningarna är:"
#: help.c:512
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "Se \"git help <kommando>\" för att läsa om ett specifikt underkommando"
#: help.c:517
msgid "External commands"
msgstr "Externa kommandon"
#: help.c:532
msgid "Command aliases"
msgstr "Kommadoalias"
#: help.c:596
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"\"%s\" verkar vara ett git-kommando, men vi kan inte\n"
"köra det. Kanske git-%s är trasigt?"
#: help.c:655
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Oj då. Ditt system rapporterar inga Git-kommandon alls."
#: help.c:677
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns."
#: help.c:682
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade \"%s\"."
#: help.c:687
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade \"%s\"."
#: help.c:695
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: \"%s\" är inte ett git-kommando. Se \"git --help\"."
#: help.c:699
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
"Mest likt kommando är"
msgstr[1] ""
"\n"
"Mest lika kommandon är"
#: help.c:714
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<flaggor>]"
#: help.c:783
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: help.c:787
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Menade du detta?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Menade du ett av dessa?"
#: ident.c:349
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"*** Vänligen berätta vem du är.\n"
"\n"
"Kör\n"
"\n"
" git config --global user.email \"du@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Ditt Namn\"\n"
"\n"
"för att ställa in ditt kontos standardidentitet.\n"
"Kör utan --global för att endast ändra i aktuellt arkiv.\n"
"\n"
#: ident.c:379
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "ingen e-post angavs och autodetektering är inaktiverad"
#: ident.c:384
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr "kunde inte autodetektera e-postadress (fick \"%s\")"
#: ident.c:401
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "inget namn angavs och autodetektering är inaktiverad"
#: ident.c:407
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "kunde inte autodetektera namn (fick \"%s\")"
#: ident.c:415
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "tomt ident-namn (för <%s>) ej tillåtet"
#: ident.c:421
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "namnet består enbart av ej tillåtna tecken: %s"
#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "felaktigt datumformat: %s"
#: list-objects.c:127
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
msgstr "posten \"%s\" i trädet %s har träd-läge, men är inte ett träd"
#: list-objects.c:140
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
msgstr "posten \"%s\" i trädet %s har blob-läge, men är inte en blob"
#: list-objects.c:375
#, c-format
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "kunde inte läsa in rot-trädet för incheckningen %s"
#: list-objects-filter.c:492
#, c-format
msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
msgstr "kunde inte nå gles blob på \"%s\""
#: list-objects-filter.c:495
#, c-format
msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
msgstr "kunde inte tolka gles filterdata i %s"
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "förväntade \"tree:<djup>\""
#: list-object