chore: release pubsub 1.9.1 (#3426)

diff --git a/pubsub/CHANGES.md b/pubsub/CHANGES.md
index f4e7056..58ace0a 100644
--- a/pubsub/CHANGES.md
+++ b/pubsub/CHANGES.md
@@ -1,5 +1,13 @@
 # Changes
 
+### [1.9.1](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/compare/pubsub/v1.9.0...v1.9.1) (2020-12-10)
+
+
+### Bug Fixes
+
+* **pubsub:** fix default stream ack deadline seconds ([#3430](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/issues/3430)) ([a10263a](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/commit/a10263adc2ec9483ecedd0bf0b028863342ea760))
+* **pubsub:** respect streamAckDeadlineSeconds with MaxExtensionPeriod ([#3367](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/issues/3367)) ([45131b6](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/commit/45131b6c526ded2964ffd067c4a5420d508f0b1a))
+
 ## [1.9.0](https://www.github.com/googleapis/google-cloud-go/compare/pubsub/v1.8.3...v1.9.0) (2020-12-03)
 
 ### Features