blob: 1c5243cc1dc6fc4fc654b6667bde2d9497f0afba [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
* Copyright (c) 2014-2015 Hisilicon Limited.
*/
#include <linux/acpi.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/netdevice.h>
#include <linux/mfd/syscon.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/of_irq.h>
#include <linux/of_platform.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include "hns_dsaf_mac.h"
#include "hns_dsaf_main.h"
#include "hns_dsaf_ppe.h"
#include "hns_dsaf_rcb.h"
#include "hns_dsaf_misc.h"
static const char *g_dsaf_mode_match[DSAF_MODE_MAX] = {
[DSAF_MODE_DISABLE_2PORT_64VM] = "2port-64vf",
[DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_0VM] = "6port-16rss",
[DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_16VM] = "6port-16vf",
[DSAF_MODE_DISABLE_SP] = "single-port",
};
static const struct acpi_device_id hns_dsaf_acpi_match[] = {
{ "HISI00B1", 0 },
{ "HISI00B2", 0 },
{ },
};
MODULE_DEVICE_TABLE(acpi, hns_dsaf_acpi_match);
static int hns_dsaf_get_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
int ret, i;
u32 desc_num;
u32 buf_size;
u32 reset_offset = 0;
u32 res_idx = 0;
const char *mode_str;
struct regmap *syscon;
struct resource *res;
struct device_node *np = dsaf_dev->dev->of_node, *np_temp;
struct platform_device *pdev = to_platform_device(dsaf_dev->dev);
if (dev_of_node(dsaf_dev->dev)) {
if (of_device_is_compatible(np, "hisilicon,hns-dsaf-v1"))
dsaf_dev->dsaf_ver = AE_VERSION_1;
else
dsaf_dev->dsaf_ver = AE_VERSION_2;
} else if (is_acpi_node(dsaf_dev->dev->fwnode)) {
if (acpi_dev_found(hns_dsaf_acpi_match[0].id))
dsaf_dev->dsaf_ver = AE_VERSION_1;
else if (acpi_dev_found(hns_dsaf_acpi_match[1].id))
dsaf_dev->dsaf_ver = AE_VERSION_2;
else
return -ENXIO;
} else {
dev_err(dsaf_dev->dev, "cannot get cfg data from of or acpi\n");
return -ENXIO;
}
ret = device_property_read_string(dsaf_dev->dev, "mode", &mode_str);
if (ret) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "get dsaf mode fail, ret=%d!\n", ret);
return ret;
}
for (i = 0; i < DSAF_MODE_MAX; i++) {
if (g_dsaf_mode_match[i] &&
!strcmp(mode_str, g_dsaf_mode_match[i]))
break;
}
if (i >= DSAF_MODE_MAX ||
i == DSAF_MODE_INVALID || i == DSAF_MODE_ENABLE) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"%s prs mode str fail!\n", dsaf_dev->ae_dev.name);
return -EINVAL;
}
dsaf_dev->dsaf_mode = (enum dsaf_mode)i;
if (dsaf_dev->dsaf_mode > DSAF_MODE_ENABLE)
dsaf_dev->dsaf_en = HRD_DSAF_NO_DSAF_MODE;
else
dsaf_dev->dsaf_en = HRD_DSAF_MODE;
if ((i == DSAF_MODE_ENABLE_16VM) ||
(i == DSAF_MODE_DISABLE_2PORT_8VM) ||
(i == DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_2VM))
dsaf_dev->dsaf_tc_mode = HRD_DSAF_8TC_MODE;
else
dsaf_dev->dsaf_tc_mode = HRD_DSAF_4TC_MODE;
if (dev_of_node(dsaf_dev->dev)) {
np_temp = of_parse_phandle(np, "subctrl-syscon", 0);
syscon = syscon_node_to_regmap(np_temp);
of_node_put(np_temp);
if (IS_ERR_OR_NULL(syscon)) {
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,
res_idx++);
if (!res) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "subctrl info is needed!\n");
return -ENOMEM;
}
dsaf_dev->sc_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev,
res);
if (IS_ERR(dsaf_dev->sc_base))
return PTR_ERR(dsaf_dev->sc_base);
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,
res_idx++);
if (!res) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "serdes-ctrl info is needed!\n");
return -ENOMEM;
}
dsaf_dev->sds_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev,
res);
if (IS_ERR(dsaf_dev->sds_base))
return PTR_ERR(dsaf_dev->sds_base);
} else {
dsaf_dev->sub_ctrl = syscon;
}
}
res = platform_get_resource_byname(pdev, IORESOURCE_MEM, "ppe-base");
if (!res) {
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, res_idx++);
if (!res) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "ppe-base info is needed!\n");
return -ENOMEM;
}
}
dsaf_dev->ppe_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
if (IS_ERR(dsaf_dev->ppe_base))
return PTR_ERR(dsaf_dev->ppe_base);
dsaf_dev->ppe_paddr = res->start;
if (!HNS_DSAF_IS_DEBUG(dsaf_dev)) {
res = platform_get_resource_byname(pdev, IORESOURCE_MEM,
"dsaf-base");
if (!res) {
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,
res_idx);
if (!res) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"dsaf-base info is needed!\n");
return -ENOMEM;
}
}
dsaf_dev->io_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
if (IS_ERR(dsaf_dev->io_base))
return PTR_ERR(dsaf_dev->io_base);
}
ret = device_property_read_u32(dsaf_dev->dev, "desc-num", &desc_num);
if (ret < 0 || desc_num < HNS_DSAF_MIN_DESC_CNT ||
desc_num > HNS_DSAF_MAX_DESC_CNT) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "get desc-num(%d) fail, ret=%d!\n",
desc_num, ret);
return -EINVAL;
}
dsaf_dev->desc_num = desc_num;
ret = device_property_read_u32(dsaf_dev->dev, "reset-field-offset",
&reset_offset);
if (ret < 0) {
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"get reset-field-offset fail, ret=%d!\r\n", ret);
}
dsaf_dev->reset_offset = reset_offset;
ret = device_property_read_u32(dsaf_dev->dev, "buf-size", &buf_size);
if (ret < 0) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"get buf-size fail, ret=%d!\r\n", ret);
return ret;
}
dsaf_dev->buf_size = buf_size;
dsaf_dev->buf_size_type = hns_rcb_buf_size2type(buf_size);
if (dsaf_dev->buf_size_type < 0) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"buf_size(%d) is wrong!\n", buf_size);
return -EINVAL;
}
dsaf_dev->misc_op = hns_misc_op_get(dsaf_dev);
if (!dsaf_dev->misc_op)
return -ENOMEM;
if (!dma_set_mask_and_coherent(dsaf_dev->dev, DMA_BIT_MASK(64ULL)))
dev_dbg(dsaf_dev->dev, "set mask to 64bit\n");
else
dev_err(dsaf_dev->dev, "set mask to 64bit fail!\n");
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_sbm_link_sram_init_en - config dsaf_sbm_init_en
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_sbm_link_sram_init_en(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_CFG_0_REG, DSAF_CFG_SBM_INIT_S, 1);
}
/**
* hns_dsaf_reg_cnt_clr_ce - config hns_dsaf_reg_cnt_clr_ce
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @hns_dsaf_reg_cnt_clr_ce: config value
*/
static void
hns_dsaf_reg_cnt_clr_ce(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 reg_cnt_clr_ce)
{
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_DSA_REG_CNT_CLR_CE_REG,
DSAF_CNT_CLR_CE_S, reg_cnt_clr_ce);
}
/**
* hns_ppe_qid_cfg - config ppe qid
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @pppe_qid_cfg: value array
*/
static void
hns_dsaf_ppe_qid_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 qid_cfg)
{
u32 i;
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
DSAF_PPE_QID_CFG_0_REG + 0x0004 * i,
DSAF_PPE_QID_CFG_M, DSAF_PPE_QID_CFG_S,
qid_cfg);
}
}
static void hns_dsaf_mix_def_qid_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u16 max_q_per_vf, max_vfn;
u32 q_id, q_num_per_port;
u32 i;
hns_rcb_get_queue_mode(dsaf_dev->dsaf_mode, &max_vfn, &max_q_per_vf);
q_num_per_port = max_vfn * max_q_per_vf;
for (i = 0, q_id = 0; i < DSAF_SERVICE_NW_NUM; i++) {
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
DSAF_MIX_DEF_QID_0_REG + 0x0004 * i,
0xff, 0, q_id);
q_id += q_num_per_port;
}
}
static void hns_dsaf_inner_qid_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u16 max_q_per_vf, max_vfn;
u32 q_id, q_num_per_port;
u32 mac_id;
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver))
return;
hns_rcb_get_queue_mode(dsaf_dev->dsaf_mode, &max_vfn, &max_q_per_vf);
q_num_per_port = max_vfn * max_q_per_vf;
for (mac_id = 0, q_id = 0; mac_id < DSAF_SERVICE_NW_NUM; mac_id++) {
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
DSAFV2_SERDES_LBK_0_REG + 4 * mac_id,
DSAFV2_SERDES_LBK_QID_M,
DSAFV2_SERDES_LBK_QID_S,
q_id);
q_id += q_num_per_port;
}
}
/**
* hns_dsaf_sw_port_type_cfg - cfg sw type
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @psw_port_type: array
*/
static void hns_dsaf_sw_port_type_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
enum dsaf_sw_port_type port_type)
{
u32 i;
for (i = 0; i < DSAF_SW_PORT_NUM; i++) {
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
DSAF_SW_PORT_TYPE_0_REG + 0x0004 * i,
DSAF_SW_PORT_TYPE_M, DSAF_SW_PORT_TYPE_S,
port_type);
}
}
/**
* hns_dsaf_stp_port_type_cfg - cfg stp type
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @pstp_port_type: array
*/
static void hns_dsaf_stp_port_type_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
enum dsaf_stp_port_type port_type)
{
u32 i;
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
DSAF_STP_PORT_TYPE_0_REG + 0x0004 * i,
DSAF_STP_PORT_TYPE_M, DSAF_STP_PORT_TYPE_S,
port_type);
}
}
#define HNS_DSAF_SBM_NUM(dev) \
(AE_IS_VER1((dev)->dsaf_ver) ? DSAF_SBM_NUM : DSAFV2_SBM_NUM)
/**
* hns_dsaf_sbm_cfg - config sbm
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_sbm_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_sbm_cfg;
u32 i;
for (i = 0; i < HNS_DSAF_SBM_NUM(dsaf_dev); i++) {
o_sbm_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + 0x80 * i);
dsaf_set_bit(o_sbm_cfg, DSAF_SBM_CFG_EN_S, 1);
dsaf_set_bit(o_sbm_cfg, DSAF_SBM_CFG_SHCUT_EN_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + 0x80 * i, o_sbm_cfg);
}
}
/**
* hns_dsaf_sbm_cfg_mib_en - config sbm
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static int hns_dsaf_sbm_cfg_mib_en(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 sbm_cfg_mib_en;
u32 i;
u32 reg;
u32 read_cnt;
/* validate configure by setting SBM_CFG_MIB_EN bit from 0 to 1. */
for (i = 0; i < HNS_DSAF_SBM_NUM(dsaf_dev); i++) {
reg = DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + 0x80 * i;
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, reg, DSAF_SBM_CFG_MIB_EN_S, 0);
}
for (i = 0; i < HNS_DSAF_SBM_NUM(dsaf_dev); i++) {
reg = DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + 0x80 * i;
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, reg, DSAF_SBM_CFG_MIB_EN_S, 1);
}
/* waitint for all sbm enable finished */
for (i = 0; i < HNS_DSAF_SBM_NUM(dsaf_dev); i++) {
read_cnt = 0;
reg = DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + 0x80 * i;
do {
udelay(1);
sbm_cfg_mib_en = dsaf_get_dev_bit(
dsaf_dev, reg, DSAF_SBM_CFG_MIB_EN_S);
read_cnt++;
} while (sbm_cfg_mib_en == 0 &&
read_cnt < DSAF_CFG_READ_CNT);
if (sbm_cfg_mib_en == 0) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"sbm_cfg_mib_en fail,%s,sbm_num=%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, i);
return -ENODEV;
}
}
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_sbm_bp_wl_cfg - config sbm
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_sbm_bp_wl_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_sbm_bp_cfg;
u32 reg;
u32 i;
/* XGE */
for (i = 0; i < DSAF_XGE_NUM; i++) {
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_0_XGE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG0_COM_MAX_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG0_COM_MAX_BUF_NUM_S, 512);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG0_VC0_MAX_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG0_VC0_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG0_VC1_MAX_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG0_VC1_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_1_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG1_TC4_MAX_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG1_TC4_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG1_TC0_MAX_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG1_TC0_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_2_XGE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_S, 104);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_S, 128);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_3_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAF_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAF_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 110);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAF_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAF_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 160);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
/* for no enable pfc mode */
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_4_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAF_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAF_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 128);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAF_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAF_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 192);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
/* PPE */
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_2_PPE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_S, 10);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_S, 12);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
/* RoCEE */
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_2_ROCEE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_S, 2);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_M,
DSAF_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_S, 4);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
}
static void hns_dsafv2_sbm_bp_wl_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_sbm_bp_cfg;
u32 reg;
u32 i;
/* XGE */
for (i = 0; i < DSAFV2_SBM_XGE_CHN; i++) {
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_0_XGE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG0_COM_MAX_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG0_COM_MAX_BUF_NUM_S, 256);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG0_VC0_MAX_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG0_VC0_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG0_VC1_MAX_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG0_VC1_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_1_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG1_TC4_MAX_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG1_TC4_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG1_TC0_MAX_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG1_TC0_MAX_BUF_NUM_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_2_XGE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_SET_BUF_NUM_S, 104);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg, DSAFV2_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_RESET_BUF_NUM_S, 128);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_3_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAFV2_SBM_CFG3_SET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 55);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAFV2_SBM_CFG3_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 110);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
/* for no enable pfc mode */
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_4_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG4_SET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAFV2_SBM_CFG4_SET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 128);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG4_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_M,
DSAFV2_SBM_CFG4_RESET_BUF_NUM_NO_PFC_S, 192);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
/* PPE */
for (i = 0; i < DSAFV2_SBM_PPE_CHN; i++) {
reg = DSAF_SBM_BP_CFG_2_PPE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_SET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_SET_BUF_NUM_S, 2);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_RESET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_RESET_BUF_NUM_S, 3);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_CFG_USEFUL_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_PPE_CFG_USEFUL_NUM_S, 52);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
/* RoCEE */
for (i = 0; i < DASFV2_ROCEE_CRD_NUM; i++) {
reg = DSAFV2_SBM_BP_CFG_2_ROCEE_REG_0_REG + 0x80 * i;
o_sbm_bp_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG2_ROCEE_SET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_ROCEE_SET_BUF_NUM_S, 2);
dsaf_set_field(o_sbm_bp_cfg,
DSAFV2_SBM_CFG2_ROCEE_RESET_BUF_NUM_M,
DSAFV2_SBM_CFG2_ROCEE_RESET_BUF_NUM_S, 4);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, o_sbm_bp_cfg);
}
}
/**
* hns_dsaf_voq_bp_all_thrd_cfg - voq
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_voq_bp_all_thrd_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 voq_bp_all_thrd;
u32 i;
for (i = 0; i < DSAF_VOQ_NUM; i++) {
voq_bp_all_thrd = dsaf_read_dev(
dsaf_dev, DSAF_VOQ_BP_ALL_THRD_0_REG + 0x40 * i);
if (i < DSAF_XGE_NUM) {
dsaf_set_field(voq_bp_all_thrd,
DSAF_VOQ_BP_ALL_DOWNTHRD_M,
DSAF_VOQ_BP_ALL_DOWNTHRD_S, 930);
dsaf_set_field(voq_bp_all_thrd,
DSAF_VOQ_BP_ALL_UPTHRD_M,
DSAF_VOQ_BP_ALL_UPTHRD_S, 950);
} else {
dsaf_set_field(voq_bp_all_thrd,
DSAF_VOQ_BP_ALL_DOWNTHRD_M,
DSAF_VOQ_BP_ALL_DOWNTHRD_S, 220);
dsaf_set_field(voq_bp_all_thrd,
DSAF_VOQ_BP_ALL_UPTHRD_M,
DSAF_VOQ_BP_ALL_UPTHRD_S, 230);
}
dsaf_write_dev(
dsaf_dev, DSAF_VOQ_BP_ALL_THRD_0_REG + 0x40 * i,
voq_bp_all_thrd);
}
}
static void hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MATCH_CFG_L_REG,
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_low);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MATCH_CFG_H_REG,
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_high);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @ptbl_tcam_data: addr
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_LOW_0_REG,
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_low);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_HIGH_0_REG,
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_high);
}
/**
* dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @ptbl_tcam_mcast: addr
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg *mcast)
{
u32 mcast_cfg4;
mcast_cfg4 = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_4_0_REG);
dsaf_set_bit(mcast_cfg4, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_ITEM_VLD_S,
mcast->tbl_mcast_item_vld);
dsaf_set_bit(mcast_cfg4, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_OLD_EN_S,
mcast->tbl_mcast_old_en);
dsaf_set_field(mcast_cfg4, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_VM128_112_M,
DSAF_TBL_MCAST_CFG4_VM128_112_S,
mcast->tbl_mcast_port_msk[4]);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_4_0_REG, mcast_cfg4);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_3_0_REG,
mcast->tbl_mcast_port_msk[3]);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_2_0_REG,
mcast->tbl_mcast_port_msk[2]);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_1_0_REG,
mcast->tbl_mcast_port_msk[1]);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_0_0_REG,
mcast->tbl_mcast_port_msk[0]);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @ptbl_tcam_ucast: addr
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg *tbl_tcam_ucast)
{
u32 ucast_cfg1;
ucast_cfg1 = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_UCAST_CFG_0_REG);
dsaf_set_bit(ucast_cfg1, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_MAC_DISCARD_S,
tbl_tcam_ucast->tbl_ucast_mac_discard);
dsaf_set_bit(ucast_cfg1, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_ITEM_VLD_S,
tbl_tcam_ucast->tbl_ucast_item_vld);
dsaf_set_bit(ucast_cfg1, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_OLD_EN_S,
tbl_tcam_ucast->tbl_ucast_old_en);
dsaf_set_bit(ucast_cfg1, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_DVC_S,
tbl_tcam_ucast->tbl_ucast_dvc);
dsaf_set_field(ucast_cfg1, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_OUT_PORT_M,
DSAF_TBL_UCAST_CFG1_OUT_PORT_S,
tbl_tcam_ucast->tbl_ucast_out_port);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_UCAST_CFG_0_REG, ucast_cfg1);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_line_cfg - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @ptbl_lin: addr
*/
static void hns_dsaf_tbl_line_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_tbl_line_cfg *tbl_lin)
{
u32 tbl_line;
tbl_line = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_LIN_CFG_0_REG);
dsaf_set_bit(tbl_line, DSAF_TBL_LINE_CFG_MAC_DISCARD_S,
tbl_lin->tbl_line_mac_discard);
dsaf_set_bit(tbl_line, DSAF_TBL_LINE_CFG_DVC_S,
tbl_lin->tbl_line_dvc);
dsaf_set_field(tbl_line, DSAF_TBL_LINE_CFG_OUT_PORT_M,
DSAF_TBL_LINE_CFG_OUT_PORT_S,
tbl_lin->tbl_line_out_port);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_LIN_CFG_0_REG, tbl_line);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_pul - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_pul(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_tbl_pul;
o_tbl_pul = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_MCAST_VLD_S, 1);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_MCAST_VLD_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_line_pul - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_line_pul(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 tbl_pul;
tbl_pul = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
dsaf_set_bit(tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_LINE_VLD_S, 1);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, tbl_pul);
dsaf_set_bit(tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_LINE_VLD_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, tbl_pul);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_data_mcast_pul - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_data_mcast_pul(
struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_tbl_pul;
o_tbl_pul = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_DATA_VLD_S, 1);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_MCAST_VLD_S, 1);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_DATA_VLD_S, 0);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_MCAST_VLD_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_data_ucast_pul - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_data_ucast_pul(
struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_tbl_pul;
o_tbl_pul = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_DATA_VLD_S, 1);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_UCAST_VLD_S, 1);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_DATA_VLD_S, 0);
dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_UCAST_VLD_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
}
void hns_dsaf_set_promisc_mode(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 en)
{
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver) && !HNS_DSAF_IS_DEBUG(dsaf_dev))
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_CFG_0_REG,
DSAF_CFG_MIX_MODE_S, !!en);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_stat_en - tbl
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @ptbl_stat_en: addr
*/
static void hns_dsaf_tbl_stat_en(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 o_tbl_ctrl;
o_tbl_ctrl = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_DFX_CTRL_0_REG);
dsaf_set_bit(o_tbl_ctrl, DSAF_TBL_DFX_LINE_LKUP_NUM_EN_S, 1);
dsaf_set_bit(o_tbl_ctrl, DSAF_TBL_DFX_UC_LKUP_NUM_EN_S, 1);
dsaf_set_bit(o_tbl_ctrl, DSAF_TBL_DFX_MC_LKUP_NUM_EN_S, 1);
dsaf_set_bit(o_tbl_ctrl, DSAF_TBL_DFX_BC_LKUP_NUM_EN_S, 1);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_DFX_CTRL_0_REG, o_tbl_ctrl);
}
/**
* hns_dsaf_rocee_bp_en - rocee back press enable
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_rocee_bp_en(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver))
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_XGE_CTRL_SIG_CFG_0_REG,
DSAF_FC_XGE_TX_PAUSE_S, 1);
}
/* set msk for dsaf exception irq*/
static void hns_dsaf_int_xge_msk_set(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn_num, u32 mask_set)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_XGE_INT_MSK_0_REG + 0x4 * chnn_num, mask_set);
}
static void hns_dsaf_int_ppe_msk_set(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn_num, u32 msk_set)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_PPE_INT_MSK_0_REG + 0x4 * chnn_num, msk_set);
}
static void hns_dsaf_int_rocee_msk_set(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn, u32 msk_set)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_ROCEE_INT_MSK_0_REG + 0x4 * chnn, msk_set);
}
static void
hns_dsaf_int_tbl_msk_set(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 msk_set)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_INT_MSK_0_REG, msk_set);
}
/* clr dsaf exception irq*/
static void hns_dsaf_int_xge_src_clr(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn_num, u32 int_src)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_XGE_INT_SRC_0_REG + 0x4 * chnn_num, int_src);
}
static void hns_dsaf_int_ppe_src_clr(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn, u32 int_src)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_PPE_INT_SRC_0_REG + 0x4 * chnn, int_src);
}
static void hns_dsaf_int_rocee_src_clr(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 chnn, u32 int_src)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_ROCEE_INT_SRC_0_REG + 0x4 * chnn, int_src);
}
static void hns_dsaf_int_tbl_src_clr(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 int_src)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_INT_SRC_0_REG, int_src);
}
/**
* hns_dsaf_single_line_tbl_cfg - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @address:
* @ptbl_line:
*/
static void hns_dsaf_single_line_tbl_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 address, struct dsaf_tbl_line_cfg *ptbl_line)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_line_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*Write Line*/
hns_dsaf_tbl_line_cfg(dsaf_dev, ptbl_line);
/*Write Plus*/
hns_dsaf_tbl_line_pul(dsaf_dev);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_uc_cfg - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @address,
* @ptbl_tcam_data,
*/
static void hns_dsaf_tcam_uc_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg *ptbl_tcam_ucast)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*Write Tcam Data*/
hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg(dsaf_dev, ptbl_tcam_data);
/*Write Tcam Ucast*/
hns_dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg(dsaf_dev, ptbl_tcam_ucast);
/*Write Plus*/
hns_dsaf_tbl_tcam_data_ucast_pul(dsaf_dev);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_mc_cfg - cfg the tcam for mc
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @address: tcam index
* @ptbl_tcam_data: tcam data struct pointer
* @ptbl_tcam_mcast: tcam mask struct pointer, it must be null for HNSv1
*/
static void hns_dsaf_tcam_mc_cfg(
struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_mask,
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg *ptbl_tcam_mcast)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*Write Tcam Data*/
hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg(dsaf_dev, ptbl_tcam_data);
/*Write Tcam Mcast*/
hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg(dsaf_dev, ptbl_tcam_mcast);
/* Write Match Data */
if (ptbl_tcam_mask)
hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(dsaf_dev, ptbl_tcam_mask);
/* Write Puls */
hns_dsaf_tbl_tcam_data_mcast_pul(dsaf_dev);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_uc_cfg_vague - INT
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @address,
* @ptbl_tcam_data,
*/
static void hns_dsaf_tcam_uc_cfg_vague(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_data *tcam_mask,
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg *tcam_uc)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg(dsaf_dev, tcam_data);
hns_dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg(dsaf_dev, tcam_uc);
hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(dsaf_dev, tcam_mask);
hns_dsaf_tbl_tcam_data_ucast_pul(dsaf_dev);
/*Restore Match Data*/
tcam_mask->tbl_tcam_data_high = 0xffffffff;
tcam_mask->tbl_tcam_data_low = 0xffffffff;
hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(dsaf_dev, tcam_mask);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_mc_cfg_vague - INT
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @address,
* @ptbl_tcam_data,
* @ptbl_tcam_mask
* @ptbl_tcam_mcast
*/
static void hns_dsaf_tcam_mc_cfg_vague(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_data *tcam_mask,
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg *tcam_mc)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
hns_dsaf_tbl_tcam_data_cfg(dsaf_dev, tcam_data);
hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg(dsaf_dev, tcam_mc);
hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(dsaf_dev, tcam_mask);
hns_dsaf_tbl_tcam_data_mcast_pul(dsaf_dev);
/*Restore Match Data*/
tcam_mask->tbl_tcam_data_high = 0xffffffff;
tcam_mask->tbl_tcam_data_low = 0xffffffff;
hns_dsaf_tbl_tcam_match_cfg(dsaf_dev, tcam_mask);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_mc_invld - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @address
*/
static void hns_dsaf_tcam_mc_invld(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 address)
{
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*write tcam mcast*/
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_0_0_REG, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_1_0_REG, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_2_0_REG, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_3_0_REG, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_4_0_REG, 0);
/*Write Plus*/
hns_dsaf_tbl_tcam_mcast_pul(dsaf_dev);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
static void
hns_dsaf_tcam_addr_get(struct dsaf_drv_tbl_tcam_key *mac_key, u8 *addr)
{
addr[0] = mac_key->high.bits.mac_0;
addr[1] = mac_key->high.bits.mac_1;
addr[2] = mac_key->high.bits.mac_2;
addr[3] = mac_key->high.bits.mac_3;
addr[4] = mac_key->low.bits.mac_4;
addr[5] = mac_key->low.bits.mac_5;
}
/**
* hns_dsaf_tcam_uc_get - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @address
* @ptbl_tcam_data
* @ptbl_tcam_ucast
*/
static void hns_dsaf_tcam_uc_get(
struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg *ptbl_tcam_ucast)
{
u32 tcam_read_data0;
u32 tcam_read_data4;
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*read tcam item puls*/
hns_dsaf_tbl_tcam_load_pul(dsaf_dev);
/*read tcam data*/
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_high
= dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_HIGH_0_REG);
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_low
= dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_LOW_0_REG);
/*read tcam mcast*/
tcam_read_data0 = dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA0_0_REG);
tcam_read_data4 = dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA4_0_REG);
ptbl_tcam_ucast->tbl_ucast_item_vld
= dsaf_get_bit(tcam_read_data4,
DSAF_TBL_MCAST_CFG4_ITEM_VLD_S);
ptbl_tcam_ucast->tbl_ucast_old_en
= dsaf_get_bit(tcam_read_data4, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_OLD_EN_S);
ptbl_tcam_ucast->tbl_ucast_mac_discard
= dsaf_get_bit(tcam_read_data0,
DSAF_TBL_UCAST_CFG1_MAC_DISCARD_S);
ptbl_tcam_ucast->tbl_ucast_out_port
= dsaf_get_field(tcam_read_data0,
DSAF_TBL_UCAST_CFG1_OUT_PORT_M,
DSAF_TBL_UCAST_CFG1_OUT_PORT_S);
ptbl_tcam_ucast->tbl_ucast_dvc
= dsaf_get_bit(tcam_read_data0, DSAF_TBL_UCAST_CFG1_DVC_S);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tcam_mc_get - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @address
* @ptbl_tcam_data
* @ptbl_tcam_ucast
*/
static void hns_dsaf_tcam_mc_get(
struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 address,
struct dsaf_tbl_tcam_data *ptbl_tcam_data,
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg *ptbl_tcam_mcast)
{
u32 data_tmp;
spin_lock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
/*Write Addr*/
hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(dsaf_dev, address);
/*read tcam item puls*/
hns_dsaf_tbl_tcam_load_pul(dsaf_dev);
/*read tcam data*/
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_high =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_HIGH_0_REG);
ptbl_tcam_data->tbl_tcam_data_low =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_LOW_0_REG);
/*read tcam mcast*/
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_port_msk[0] =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA0_0_REG);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_port_msk[1] =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA1_0_REG);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_port_msk[2] =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA2_0_REG);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_port_msk[3] =
dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA3_0_REG);
data_tmp = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA4_0_REG);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_item_vld =
dsaf_get_bit(data_tmp, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_ITEM_VLD_S);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_old_en =
dsaf_get_bit(data_tmp, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_OLD_EN_S);
ptbl_tcam_mcast->tbl_mcast_port_msk[4] =
dsaf_get_field(data_tmp, DSAF_TBL_MCAST_CFG4_VM128_112_M,
DSAF_TBL_MCAST_CFG4_VM128_112_S);
spin_unlock_bh(&dsaf_dev->tcam_lock);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_line_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_line_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 i;
/* defaultly set all lineal mac table entry resulting discard */
struct dsaf_tbl_line_cfg tbl_line[] = {{1, 0, 0} };
for (i = 0; i < DSAF_LINE_SUM; i++)
hns_dsaf_single_line_tbl_cfg(dsaf_dev, i, tbl_line);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_tcam_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 i;
struct dsaf_tbl_tcam_data tcam_data[] = {{0, 0} };
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg tcam_ucast[] = {{0, 0, 0, 0, 0} };
/*tcam tbl*/
for (i = 0; i < DSAF_TCAM_SUM; i++)
hns_dsaf_tcam_uc_cfg(dsaf_dev, i, tcam_data, tcam_ucast);
}
/**
* hns_dsaf_pfc_en_cfg - dsaf pfc pause cfg
* @mac_cb: mac contrl block
*/
static void hns_dsaf_pfc_en_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
int mac_id, int tc_en)
{
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_PFC_EN_0_REG + mac_id * 4, tc_en);
}
static void hns_dsaf_set_pfc_pause(struct dsaf_device *dsaf_dev,
int mac_id, int tx_en, int rx_en)
{
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
if (!tx_en || !rx_en)
dev_err(dsaf_dev->dev, "dsaf v1 can not close pfc!\n");
return;
}
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_PAUSE_CFG_REG + mac_id * 4,
DSAF_PFC_PAUSE_RX_EN_B, !!rx_en);
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_PAUSE_CFG_REG + mac_id * 4,
DSAF_PFC_PAUSE_TX_EN_B, !!tx_en);
}
int hns_dsaf_set_rx_mac_pause_en(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
u32 en)
{
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
if (!en) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "dsafv1 can't close rx_pause!\n");
return -EINVAL;
}
}
dsaf_set_dev_bit(dsaf_dev, DSAF_PAUSE_CFG_REG + mac_id * 4,
DSAF_MAC_PAUSE_RX_EN_B, !!en);
return 0;
}
void hns_dsaf_get_rx_mac_pause_en(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
u32 *en)
{
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver))
*en = 1;
else
*en = dsaf_get_dev_bit(dsaf_dev,
DSAF_PAUSE_CFG_REG + mac_id * 4,
DSAF_MAC_PAUSE_RX_EN_B);
}
/**
* hns_dsaf_tbl_tcam_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @dsaf_mode
*/
static void hns_dsaf_comm_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 i;
u32 o_dsaf_cfg;
bool is_ver1 = AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver);
o_dsaf_cfg = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_CFG_0_REG);
dsaf_set_bit(o_dsaf_cfg, DSAF_CFG_EN_S, dsaf_dev->dsaf_en);
dsaf_set_bit(o_dsaf_cfg, DSAF_CFG_TC_MODE_S, dsaf_dev->dsaf_tc_mode);
dsaf_set_bit(o_dsaf_cfg, DSAF_CFG_CRC_EN_S, 0);
dsaf_set_bit(o_dsaf_cfg, DSAF_CFG_MIX_MODE_S, 0);
dsaf_set_bit(o_dsaf_cfg, DSAF_CFG_LOCA_ADDR_EN_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_CFG_0_REG, o_dsaf_cfg);
hns_dsaf_reg_cnt_clr_ce(dsaf_dev, 1);
hns_dsaf_stp_port_type_cfg(dsaf_dev, DSAF_STP_PORT_TYPE_FORWARD);
/* set 22 queue per tx ppe engine, only used in switch mode */
hns_dsaf_ppe_qid_cfg(dsaf_dev, DSAF_DEFAUTL_QUEUE_NUM_PER_PPE);
/* set promisc def queue id */
hns_dsaf_mix_def_qid_cfg(dsaf_dev);
/* set inner loopback queue id */
hns_dsaf_inner_qid_cfg(dsaf_dev);
/* in non switch mode, set all port to access mode */
hns_dsaf_sw_port_type_cfg(dsaf_dev, DSAF_SW_PORT_TYPE_NON_VLAN);
/*set dsaf pfc to 0 for parseing rx pause*/
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
hns_dsaf_pfc_en_cfg(dsaf_dev, i, 0);
hns_dsaf_set_pfc_pause(dsaf_dev, i, is_ver1, is_ver1);
}
/*msk and clr exception irqs */
for (i = 0; i < DSAF_COMM_CHN; i++) {
hns_dsaf_int_xge_src_clr(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_ppe_src_clr(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_rocee_src_clr(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_xge_msk_set(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_ppe_msk_set(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_rocee_msk_set(dsaf_dev, i, 0xfffffffful);
}
hns_dsaf_int_tbl_src_clr(dsaf_dev, 0xfffffffful);
hns_dsaf_int_tbl_msk_set(dsaf_dev, 0xfffffffful);
}
/**
* hns_dsaf_inode_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_inode_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 reg;
u32 tc_cfg;
u32 i;
if (dsaf_dev->dsaf_tc_mode == HRD_DSAF_4TC_MODE)
tc_cfg = HNS_DSAF_I4TC_CFG;
else
tc_cfg = HNS_DSAF_I8TC_CFG;
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
for (i = 0; i < DSAF_INODE_NUM; i++) {
reg = DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_0_REG + 0x80 * i;
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_M,
DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_S,
i % DSAF_XGE_NUM);
}
} else {
for (i = 0; i < DSAF_PORT_TYPE_NUM; i++) {
reg = DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_0_REG + 0x80 * i;
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_M,
DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_S, 0);
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAFV2_INODE_IN_PORT1_NUM_M,
DSAFV2_INODE_IN_PORT1_NUM_S, 1);
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAFV2_INODE_IN_PORT2_NUM_M,
DSAFV2_INODE_IN_PORT2_NUM_S, 2);
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAFV2_INODE_IN_PORT3_NUM_M,
DSAFV2_INODE_IN_PORT3_NUM_S, 3);
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAFV2_INODE_IN_PORT4_NUM_M,
DSAFV2_INODE_IN_PORT4_NUM_S, 4);
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, reg,
DSAFV2_INODE_IN_PORT5_NUM_M,
DSAFV2_INODE_IN_PORT5_NUM_S, 5);
}
}
for (i = 0; i < DSAF_INODE_NUM; i++) {
reg = DSAF_INODE_PRI_TC_CFG_0_REG + 0x80 * i;
dsaf_write_dev(dsaf_dev, reg, tc_cfg);
}
}
/**
* hns_dsaf_sbm_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static int hns_dsaf_sbm_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
u32 flag;
u32 finish_msk;
u32 cnt = 0;
int ret;
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
hns_dsaf_sbm_bp_wl_cfg(dsaf_dev);
finish_msk = DSAF_SRAM_INIT_OVER_M;
} else {
hns_dsafv2_sbm_bp_wl_cfg(dsaf_dev);
finish_msk = DSAFV2_SRAM_INIT_OVER_M;
}
/* enable sbm chanel, disable sbm chanel shcut function*/
hns_dsaf_sbm_cfg(dsaf_dev);
/* enable sbm mib */
ret = hns_dsaf_sbm_cfg_mib_en(dsaf_dev);
if (ret) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"hns_dsaf_sbm_cfg_mib_en fail,%s, ret=%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, ret);
return ret;
}
/* enable sbm initial link sram */
hns_dsaf_sbm_link_sram_init_en(dsaf_dev);
do {
usleep_range(200, 210);/*udelay(200);*/
flag = dsaf_get_dev_field(dsaf_dev, DSAF_SRAM_INIT_OVER_0_REG,
finish_msk, DSAF_SRAM_INIT_OVER_S);
cnt++;
} while (flag != (finish_msk >> DSAF_SRAM_INIT_OVER_S) &&
cnt < DSAF_CFG_READ_CNT);
if (flag != (finish_msk >> DSAF_SRAM_INIT_OVER_S)) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"hns_dsaf_sbm_init fail %s, flag=%d, cnt=%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, flag, cnt);
return -ENODEV;
}
hns_dsaf_rocee_bp_en(dsaf_dev);
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_tbl_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_tbl_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
hns_dsaf_tbl_stat_en(dsaf_dev);
hns_dsaf_tbl_tcam_init(dsaf_dev);
hns_dsaf_tbl_line_init(dsaf_dev);
}
/**
* hns_dsaf_voq_init - INT
* @dsaf_id: dsa fabric id
*/
static void hns_dsaf_voq_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
hns_dsaf_voq_bp_all_thrd_cfg(dsaf_dev);
}
/**
* hns_dsaf_init_hw - init dsa fabric hardware
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
*/
static int hns_dsaf_init_hw(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
int ret;
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"hns_dsaf_init_hw begin %s !\n", dsaf_dev->ae_dev.name);
dsaf_dev->misc_op->dsaf_reset(dsaf_dev, 0);
mdelay(10);
dsaf_dev->misc_op->dsaf_reset(dsaf_dev, 1);
hns_dsaf_comm_init(dsaf_dev);
/*init XBAR_INODE*/
hns_dsaf_inode_init(dsaf_dev);
/*init SBM*/
ret = hns_dsaf_sbm_init(dsaf_dev);
if (ret)
return ret;
/*init TBL*/
hns_dsaf_tbl_init(dsaf_dev);
/*init VOQ*/
hns_dsaf_voq_init(dsaf_dev);
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_remove_hw - uninit dsa fabric hardware
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
*/
static void hns_dsaf_remove_hw(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
/*reset*/
dsaf_dev->misc_op->dsaf_reset(dsaf_dev, 0);
}
/**
* hns_dsaf_init - init dsa fabric
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* retuen 0 - success , negative --fail
*/
static int hns_dsaf_init(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
u32 i;
int ret;
if (HNS_DSAF_IS_DEBUG(dsaf_dev))
return 0;
if (AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver))
dsaf_dev->tcam_max_num = DSAF_TCAM_SUM;
else
dsaf_dev->tcam_max_num =
DSAF_TCAM_SUM - DSAFV2_MAC_FUZZY_TCAM_NUM;
spin_lock_init(&dsaf_dev->tcam_lock);
ret = hns_dsaf_init_hw(dsaf_dev);
if (ret)
return ret;
/* malloc mem for tcam mac key(vlan+mac) */
priv->soft_mac_tbl = vzalloc(array_size(DSAF_TCAM_SUM,
sizeof(*priv->soft_mac_tbl)));
if (!priv->soft_mac_tbl) {
ret = -ENOMEM;
goto remove_hw;
}
/*all entry invall */
for (i = 0; i < DSAF_TCAM_SUM; i++)
(priv->soft_mac_tbl + i)->index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
return 0;
remove_hw:
hns_dsaf_remove_hw(dsaf_dev);
return ret;
}
/**
* hns_dsaf_free - free dsa fabric
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
*/
static void hns_dsaf_free(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
hns_dsaf_remove_hw(dsaf_dev);
/* free all mac mem */
vfree(priv->soft_mac_tbl);
priv->soft_mac_tbl = NULL;
}
/**
* hns_dsaf_find_soft_mac_entry - find dsa fabric soft entry
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @mac_key: mac entry struct pointer
*/
static u16 hns_dsaf_find_soft_mac_entry(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key *mac_key)
{
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry;
u32 i;
soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
for (i = 0; i < dsaf_dev->tcam_max_num; i++) {
/* invall tab entry */
if ((soft_mac_entry->index != DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) &&
(soft_mac_entry->tcam_key.high.val == mac_key->high.val) &&
(soft_mac_entry->tcam_key.low.val == mac_key->low.val))
/* return find result --soft index */
return soft_mac_entry->index;
soft_mac_entry++;
}
return DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
}
/**
* hns_dsaf_find_empty_mac_entry - search dsa fabric soft empty-entry
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
*/
static u16 hns_dsaf_find_empty_mac_entry(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry;
u32 i;
soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
for (i = 0; i < dsaf_dev->tcam_max_num; i++) {
/* inv all entry */
if (soft_mac_entry->index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX)
/* return find result --soft index */
return i;
soft_mac_entry++;
}
return DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
}
/**
* hns_dsaf_find_empty_mac_entry_reverse
* search dsa fabric soft empty-entry from the end
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
*/
static u16 hns_dsaf_find_empty_mac_entry_reverse(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
struct dsaf_drv_priv *priv = hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry;
int i;
soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl + (DSAF_TCAM_SUM - 1);
for (i = (DSAF_TCAM_SUM - 1); i > 0; i--) {
/* search all entry from end to start.*/
if (soft_mac_entry->index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX)
return i;
soft_mac_entry--;
}
return DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
}
/**
* hns_dsaf_set_mac_key - set mac key
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @mac_key: tcam key pointer
* @vlan_id: vlan id
* @in_port_num: input port num
* @addr: mac addr
*/
static void hns_dsaf_set_mac_key(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key *mac_key, u16 vlan_id, u8 in_port_num,
u8 *addr)
{
u8 port;
if (dsaf_dev->dsaf_mode <= DSAF_MODE_ENABLE)
/*DSAF mode : in port id fixed 0*/
port = 0;
else
/*non-dsaf mode*/
port = in_port_num;
mac_key->high.bits.mac_0 = addr[0];
mac_key->high.bits.mac_1 = addr[1];
mac_key->high.bits.mac_2 = addr[2];
mac_key->high.bits.mac_3 = addr[3];
mac_key->low.bits.mac_4 = addr[4];
mac_key->low.bits.mac_5 = addr[5];
mac_key->low.bits.port_vlan = 0;
dsaf_set_field(mac_key->low.bits.port_vlan, DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_M,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_S, vlan_id);
dsaf_set_field(mac_key->low.bits.port_vlan, DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_M,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_S, port);
}
/**
* hns_dsaf_set_mac_uc_entry - set mac uc-entry
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @mac_entry: uc-mac entry
*/
int hns_dsaf_set_mac_uc_entry(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry)
{
u16 entry_index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mac_key;
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg mac_data;
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
struct dsaf_tbl_tcam_data tcam_data;
/* mac addr check */
if (MAC_IS_ALL_ZEROS(mac_entry->addr) ||
MAC_IS_BROADCAST(mac_entry->addr) ||
MAC_IS_MULTICAST(mac_entry->addr)) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "set_uc %s Mac %pM err!\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_entry->addr);
return -EINVAL;
}
/* config key */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mac_key, mac_entry->in_vlan_id,
mac_entry->in_port_num, mac_entry->addr);
/* entry ie exist? */
entry_index = hns_dsaf_find_soft_mac_entry(dsaf_dev, &mac_key);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/*if has not inv entry,find a empty entry */
entry_index = hns_dsaf_find_empty_mac_entry(dsaf_dev);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/* has not empty,return error */
dev_err(dsaf_dev->dev,
"set_uc_entry failed, %s Mac key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
}
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"set_uc_entry, %s Mac key(%#x:%#x) entry_index%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val, entry_index);
/* config hardware entry */
mac_data.tbl_ucast_item_vld = 1;
mac_data.tbl_ucast_mac_discard = 0;
mac_data.tbl_ucast_old_en = 0;
/* default config dvc to 0 */
mac_data.tbl_ucast_dvc = 0;
mac_data.tbl_ucast_out_port = mac_entry->port_num;
tcam_data.tbl_tcam_data_high = mac_key.high.val;
tcam_data.tbl_tcam_data_low = mac_key.low.val;
hns_dsaf_tcam_uc_cfg(dsaf_dev, entry_index, &tcam_data, &mac_data);
/* config software entry */
soft_mac_entry += entry_index;
soft_mac_entry->index = entry_index;
soft_mac_entry->tcam_key.high.val = mac_key.high.val;
soft_mac_entry->tcam_key.low.val = mac_key.low.val;
return 0;
}
int hns_dsaf_rm_mac_addr(
struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry)
{
u16 entry_index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg mac_data;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mac_key;
/* mac addr check */
if (!is_valid_ether_addr(mac_entry->addr)) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "rm_uc_addr %s Mac %pM err!\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_entry->addr);
return -EINVAL;
}
/* config key */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mac_key, mac_entry->in_vlan_id,
mac_entry->in_port_num, mac_entry->addr);
entry_index = hns_dsaf_find_soft_mac_entry(dsaf_dev, &mac_key);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/* can not find the tcam entry, return 0 */
dev_info(dsaf_dev->dev,
"rm_uc_addr no tcam, %s Mac key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return 0;
}
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"rm_uc_addr, %s Mac key(%#x:%#x) entry_index%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val, entry_index);
hns_dsaf_tcam_uc_get(
dsaf_dev, entry_index,
(struct dsaf_tbl_tcam_data *)&mac_key,
&mac_data);
/* unicast entry not used locally should not clear */
if (mac_entry->port_num != mac_data.tbl_ucast_out_port)
return -EFAULT;
return hns_dsaf_del_mac_entry(dsaf_dev,
mac_entry->in_vlan_id,
mac_entry->in_port_num,
mac_entry->addr);
}
static void hns_dsaf_setup_mc_mask(struct dsaf_device *dsaf_dev,
u8 port_num, u8 *mask, u8 *addr)
{
if (MAC_IS_BROADCAST(addr))
memset(mask, 0xff, ETH_ALEN);
else
memcpy(mask, dsaf_dev->mac_cb[port_num]->mc_mask, ETH_ALEN);
}
static void hns_dsaf_mc_mask_bit_clear(char *dst, const char *src)
{
u16 *a = (u16 *)dst;
const u16 *b = (const u16 *)src;
a[0] &= b[0];
a[1] &= b[1];
a[2] &= b[2];
}
/**
* hns_dsaf_add_mac_mc_port - add mac mc-port
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @mac_entry: mc-mac entry
*/
int hns_dsaf_add_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry)
{
u16 entry_index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mac_key;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mask_key;
struct dsaf_tbl_tcam_data *pmask_key = NULL;
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg mac_data;
struct dsaf_drv_priv *priv = hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
struct dsaf_tbl_tcam_data tcam_data;
u8 mc_addr[ETH_ALEN];
int mskid;
/*chechk mac addr */
if (MAC_IS_ALL_ZEROS(mac_entry->addr)) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "set_entry failed,addr %pM!\n",
mac_entry->addr);
return -EINVAL;
}
ether_addr_copy(mc_addr, mac_entry->addr);
if (!AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
u8 mc_mask[ETH_ALEN];
/* prepare for key data setting */
hns_dsaf_setup_mc_mask(dsaf_dev, mac_entry->in_port_num,
mc_mask, mac_entry->addr);
hns_dsaf_mc_mask_bit_clear(mc_addr, mc_mask);
/* config key mask */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mask_key,
0x0,
0xff,
mc_mask);
pmask_key = (struct dsaf_tbl_tcam_data *)(&mask_key);
}
/*config key */
hns_dsaf_set_mac_key(
dsaf_dev, &mac_key, mac_entry->in_vlan_id,
mac_entry->in_port_num, mc_addr);
memset(&mac_data, 0, sizeof(struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg));
/* check if the tcam is exist */
entry_index = hns_dsaf_find_soft_mac_entry(dsaf_dev, &mac_key);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/*if hasnot , find a empty*/
entry_index = hns_dsaf_find_empty_mac_entry(dsaf_dev);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/*if hasnot empty, error*/
dev_err(dsaf_dev->dev,
"set_uc_entry failed, %s Mac key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
} else {
/* if exist, add in */
hns_dsaf_tcam_mc_get(dsaf_dev, entry_index, &tcam_data,
&mac_data);
}
/* config hardware entry */
if (mac_entry->port_num < DSAF_SERVICE_NW_NUM) {
mskid = mac_entry->port_num;
} else if (mac_entry->port_num >= DSAF_BASE_INNER_PORT_NUM) {
mskid = mac_entry->port_num -
DSAF_BASE_INNER_PORT_NUM + DSAF_SERVICE_NW_NUM;
} else {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"%s,pnum(%d)error,key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_entry->port_num,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
dsaf_set_bit(mac_data.tbl_mcast_port_msk[mskid / 32], mskid % 32, 1);
mac_data.tbl_mcast_old_en = 0;
mac_data.tbl_mcast_item_vld = 1;
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"set_uc_entry, %s Mac key(%#x:%#x) entry_index%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val, entry_index);
tcam_data.tbl_tcam_data_high = mac_key.high.val;
tcam_data.tbl_tcam_data_low = mac_key.low.val;
/* config mc entry with mask */
hns_dsaf_tcam_mc_cfg(dsaf_dev, entry_index, &tcam_data,
pmask_key, &mac_data);
/*config software entry */
soft_mac_entry += entry_index;
soft_mac_entry->index = entry_index;
soft_mac_entry->tcam_key.high.val = mac_key.high.val;
soft_mac_entry->tcam_key.low.val = mac_key.low.val;
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_del_mac_entry - del mac mc-port
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @vlan_id: vlian id
* @in_port_num: input port num
* @addr : mac addr
*/
int hns_dsaf_del_mac_entry(struct dsaf_device *dsaf_dev, u16 vlan_id,
u8 in_port_num, u8 *addr)
{
u16 entry_index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mac_key;
struct dsaf_drv_priv *priv =
(struct dsaf_drv_priv *)hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
/*check mac addr */
if (MAC_IS_ALL_ZEROS(addr) || MAC_IS_BROADCAST(addr)) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "del_entry failed,addr %pM!\n",
addr);
return -EINVAL;
}
/*config key */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mac_key, vlan_id, in_port_num, addr);
/*exist ?*/
entry_index = hns_dsaf_find_soft_mac_entry(dsaf_dev, &mac_key);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/*not exist, error */
dev_err(dsaf_dev->dev,
"del_mac_entry failed, %s Mac key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"del_mac_entry, %s Mac key(%#x:%#x) entry_index%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val, entry_index);
/*do del opt*/
hns_dsaf_tcam_mc_invld(dsaf_dev, entry_index);
/*del soft emtry */
soft_mac_entry += entry_index;
soft_mac_entry->index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
return 0;
}
/**
* hns_dsaf_del_mac_mc_port - del mac mc- port
* @dsaf_dev: dsa fabric device struct pointer
* @mac_entry: mac entry
*/
int hns_dsaf_del_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev,
struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry)
{
u16 entry_index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mac_key;
struct dsaf_drv_priv *priv = hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl;
u16 vlan_id;
u8 in_port_num;
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg mac_data;
struct dsaf_tbl_tcam_data tcam_data;
int mskid;
const u8 empty_msk[sizeof(mac_data.tbl_mcast_port_msk)] = {0};
struct dsaf_drv_tbl_tcam_key mask_key;
struct dsaf_tbl_tcam_data *pmask_key = NULL;
u8 mc_addr[ETH_ALEN];
if (!(void *)mac_entry) {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"hns_dsaf_del_mac_mc_port mac_entry is NULL\n");
return -EINVAL;
}
/*check mac addr */
if (MAC_IS_ALL_ZEROS(mac_entry->addr)) {
dev_err(dsaf_dev->dev, "del_port failed, addr %pM!\n",
mac_entry->addr);
return -EINVAL;
}
/* always mask vlan_id field */
ether_addr_copy(mc_addr, mac_entry->addr);
if (!AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver)) {
u8 mc_mask[ETH_ALEN];
/* prepare for key data setting */
hns_dsaf_setup_mc_mask(dsaf_dev, mac_entry->in_port_num,
mc_mask, mac_entry->addr);
hns_dsaf_mc_mask_bit_clear(mc_addr, mc_mask);
/* config key mask */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mask_key, 0x00, 0xff, mc_mask);
pmask_key = (struct dsaf_tbl_tcam_data *)(&mask_key);
}
/* get key info */
vlan_id = mac_entry->in_vlan_id;
in_port_num = mac_entry->in_port_num;
/* config key */
hns_dsaf_set_mac_key(dsaf_dev, &mac_key, vlan_id, in_port_num, mc_addr);
/* check if the tcam entry is exist */
entry_index = hns_dsaf_find_soft_mac_entry(dsaf_dev, &mac_key);
if (entry_index == DSAF_INVALID_ENTRY_IDX) {
/*find none */
dev_err(dsaf_dev->dev,
"find_soft_mac_entry failed, %s Mac key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
dev_dbg(dsaf_dev->dev,
"del_mac_mc_port, %s key(%#x:%#x) index%d\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_key.high.val,
mac_key.low.val, entry_index);
/* read entry */
hns_dsaf_tcam_mc_get(dsaf_dev, entry_index, &tcam_data, &mac_data);
/*del the port*/
if (mac_entry->port_num < DSAF_SERVICE_NW_NUM) {
mskid = mac_entry->port_num;
} else if (mac_entry->port_num >= DSAF_BASE_INNER_PORT_NUM) {
mskid = mac_entry->port_num -
DSAF_BASE_INNER_PORT_NUM + DSAF_SERVICE_NW_NUM;
} else {
dev_err(dsaf_dev->dev,
"%s,pnum(%d)error,key(%#x:%#x)\n",
dsaf_dev->ae_dev.name, mac_entry->port_num,
mac_key.high.val, mac_key.low.val);
return -EINVAL;
}
dsaf_set_bit(mac_data.tbl_mcast_port_msk[mskid / 32], mskid % 32, 0);
/*check non port, do del entry */
if (!memcmp(mac_data.tbl_mcast_port_msk, empty_msk,
sizeof(mac_data.tbl_mcast_port_msk))) {
hns_dsaf_tcam_mc_invld(dsaf_dev, entry_index);
/* del soft entry */
soft_mac_entry += entry_index;
soft_mac_entry->index = DSAF_INVALID_ENTRY_IDX;
} else { /* not zero, just del port, update */
tcam_data.tbl_tcam_data_high = mac_key.high.val;
tcam_data.tbl_tcam_data_low = mac_key.low.val;
hns_dsaf_tcam_mc_cfg(dsaf_dev, entry_index,
&tcam_data,
pmask_key, &mac_data);
}
return 0;
}
int hns_dsaf_clr_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev, u8 mac_id,
u8 port_num)
{
struct dsaf_drv_priv *priv = hns_dsaf_dev_priv(dsaf_dev);
struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_entry;
struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg mac_data;
int ret = 0, i;
if (HNS_DSAF_IS_DEBUG(dsaf_dev))
return 0;
for (i = 0; i < DSAF_TCAM_SUM - DSAFV2_MAC_FUZZY_TCAM_NUM; i++) {
u8 addr[ETH_ALEN];
u8 port;
soft_mac_entry = priv->soft_mac_tbl + i;
hns_dsaf_tcam_addr_get(&soft_mac_entry->tcam_key, addr);
port = dsaf_get_field(
soft_mac_entry->tcam_key.low.bits.port_vlan,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_M,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_S);
/* check valid tcam mc entry */
if (soft_mac_entry->index != DSAF_INVALID_ENTRY_IDX &&
port == mac_id &&
is_multicast_ether_addr(addr) &&
!is_broadcast_ether_addr(addr)) {
const u32 empty_msk[DSAF_PORT_MSK_NUM] = {0};
struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry mac_entry;
/* disable receiving of this multicast address for
* the VF.
*/
ether_addr_copy(mac_entry.addr, addr);
mac_entry.in_vlan_id = dsaf_get_field(
soft_mac_entry->tcam_key.low.bits.port_vlan,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_M,
DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_S);
mac_entry.in_port_num = mac_id;
mac_entry.port_num = port_num;
if (hns_dsaf_del_mac_mc_port(dsaf_dev, &mac_entry)) {
ret = -EINVAL;
continue;
}
/* disable receiving of this multicast address for
* the mac port if all VF are disable
*/
hns_dsaf_tcam_mc_get(dsaf_dev, i,
(struct dsaf_tbl_tcam_data *)
(&soft_mac_entry->tcam_key),
&mac_data);
dsaf_set_bit(mac_data.tbl_mcast_port_msk[mac_id / 32],
mac_id % 32, 0);
if (!memcmp(mac_data.tbl_mcast_port_msk, empty_msk,
sizeof(u32) * DSAF_PORT_MSK_NUM)) {
mac_entry.port_num = mac_id;
if (hns_dsaf_del_mac_mc_port(dsaf_dev,
&mac_entry)) {
ret = -EINVAL;
continue;
}
}
}
}
return ret;
}
static struct dsaf_device *hns_dsaf_alloc_dev(struct device *dev,
size_t sizeof_priv)
{
struct dsaf_device *dsaf_dev;
dsaf_dev = devm_kzalloc(dev,
sizeof(*dsaf_dev) + sizeof_priv, GFP_KERNEL);
if (unlikely(!dsaf_dev)) {
dsaf_dev = ERR_PTR(-ENOMEM);
} else {
dsaf_dev->dev = dev;
dev_set_drvdata(dev, dsaf_dev);
}
return dsaf_dev;
}
/**
* hns_dsaf_free_dev - free dev mem
* @dev: struct device pointer
*/
static void hns_dsaf_free_dev(struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
(void)dev_set_drvdata(dsaf_dev->dev, NULL);
}
/**
* dsaf_pfc_unit_cnt - set pfc unit count
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @pport_rate: value array
* @pdsaf_pfc_unit_cnt: value array
*/
static void hns_dsaf_pfc_unit_cnt(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
enum dsaf_port_rate_mode rate)
{
u32 unit_cnt;
switch (rate) {
case DSAF_PORT_RATE_10000:
unit_cnt = HNS_DSAF_PFC_UNIT_CNT_FOR_XGE;
break;
case DSAF_PORT_RATE_1000:
unit_cnt = HNS_DSAF_PFC_UNIT_CNT_FOR_GE_1000;
break;
case DSAF_PORT_RATE_2500:
unit_cnt = HNS_DSAF_PFC_UNIT_CNT_FOR_GE_1000;
break;
default:
unit_cnt = HNS_DSAF_PFC_UNIT_CNT_FOR_XGE;
}
dsaf_set_dev_field(dsaf_dev,
(DSAF_PFC_UNIT_CNT_0_REG + 0x4 * (u64)mac_id),
DSAF_PFC_UNINT_CNT_M, DSAF_PFC_UNINT_CNT_S,
unit_cnt);
}
/**
* dsaf_port_work_rate_cfg - fifo
* @dsaf_id: dsa fabric id
* @xge_ge_work_mode
*/
static void
hns_dsaf_port_work_rate_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
enum dsaf_port_rate_mode rate_mode)
{
u32 port_work_mode;
port_work_mode = dsaf_read_dev(
dsaf_dev, DSAF_XGE_GE_WORK_MODE_0_REG + 0x4 * (u64)mac_id);
if (rate_mode == DSAF_PORT_RATE_10000)
dsaf_set_bit(port_work_mode, DSAF_XGE_GE_WORK_MODE_S, 1);
else
dsaf_set_bit(port_work_mode, DSAF_XGE_GE_WORK_MODE_S, 0);
dsaf_write_dev(dsaf_dev,
DSAF_XGE_GE_WORK_MODE_0_REG + 0x4 * (u64)mac_id,
port_work_mode);
hns_dsaf_pfc_unit_cnt(dsaf_dev, mac_id, rate_mode);
}
/**
* hns_dsaf_fix_mac_mode - dsaf modify mac mode
* @mac_cb: mac contrl block
*/
void hns_dsaf_fix_mac_mode(struct hns_mac_cb *mac_cb)
{
enum dsaf_port_rate_mode mode;
struct dsaf_device *dsaf_dev = mac_cb->dsaf_dev;
int mac_id = mac_cb->mac_id;
if (mac_cb->mac_type != HNAE_PORT_SERVICE)
return;
if (mac_cb->phy_if == PHY_INTERFACE_MODE_XGMII)
mode = DSAF_PORT_RATE_10000;
else
mode = DSAF_PORT_RATE_1000;
hns_dsaf_port_work_rate_cfg(dsaf_dev, mac_id, mode);
}
static u32 hns_dsaf_get_inode_prio_reg(int index)
{
int base_index, offset;
u32 base_addr = DSAF_INODE_IN_PRIO_PAUSE_BASE_REG;
base_index = (index + 1) / DSAF_REG_PER_ZONE;
offset = (index + 1) % DSAF_REG_PER_ZONE;
return base_addr + DSAF_INODE_IN_PRIO_PAUSE_BASE_OFFSET * base_index +
DSAF_INODE_IN_PRIO_PAUSE_OFFSET * offset;
}
void hns_dsaf_update_stats(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 node_num)
{
struct dsaf_hw_stats *hw_stats
= &dsaf_dev->hw_stats[node_num];
bool is_ver1 = AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver);
int i;
u32 reg_tmp;
hw_stats->pad_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_PAD_DISCARD_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->man_pkts += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_FINAL_IN_MAN_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->rx_pkts += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_FINAL_IN_PKT_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->rx_pkt_id += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_SBM_PID_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
reg_tmp = is_ver1 ? DSAF_INODE_FINAL_IN_PAUSE_NUM_0_REG :
DSAFV2_INODE_FINAL_IN_PAUSE_NUM_0_REG;
hw_stats->rx_pause_frame +=
dsaf_read_dev(dsaf_dev, reg_tmp + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->release_buf_num += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_SBM_RELS_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->sbm_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_SBM_DROP_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->crc_false += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_CRC_FALSE_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->bp_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_BP_DISCARD_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->rslt_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_RSLT_DISCARD_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->local_addr_false += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_LOCAL_ADDR_FALSE_NUM_0_REG + 0x80 * (u64)node_num);
hw_stats->vlan_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_SW_VLAN_TAG_DISC_0_REG + 4 * (u64)node_num);
hw_stats->stp_drop += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_INODE_IN_DATA_STP_DISC_0_REG + 4 * (u64)node_num);
/* pfc pause frame statistics stored in dsaf inode*/
if ((node_num < DSAF_SERVICE_NW_NUM) && !is_ver1) {
for (i = 0; i < DSAF_PRIO_NR; i++) {
reg_tmp = hns_dsaf_get_inode_prio_reg(i);
hw_stats->rx_pfc[i] += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
reg_tmp + 0x4 * (u64)node_num);
hw_stats->tx_pfc[i] += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_XOD_XGE_PFC_PRIO_CNT_BASE_REG +
DSAF_XOD_XGE_PFC_PRIO_CNT_OFFSET * i +
0xF0 * (u64)node_num);
}
}
hw_stats->tx_pkts += dsaf_read_dev(dsaf_dev,
DSAF_XOD_RCVPKT_CNT_0_REG + 0x90 * (u64)node_num);
}
/**
*hns_dsaf_get_regs - dump dsaf regs
*@dsaf_dev: dsaf device
*@data:data for value of regs
*/
void hns_dsaf_get_regs(struct dsaf_device *ddev, u32 port, void *data)
{
u32 i = 0;
u32 j;
u32 *p = data;
u32 reg_tmp;
bool is_ver1 = AE_IS_VER1(ddev->dsaf_ver);
/* dsaf common registers */
p[0] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_SRAM_INIT_OVER_0_REG);
p[1] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_CFG_0_REG);
p[2] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ECC_ERR_INVERT_0_REG);
p[3] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ABNORMAL_TIMEOUT_0_REG);
p[4] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_FSM_TIMEOUT_0_REG);
p[5] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_DSA_REG_CNT_CLR_CE_REG);
p[6] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_DSA_SBM_INF_FIFO_THRD_REG);
p[7] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_DSA_SRAM_1BIT_ECC_SEL_REG);
p[8] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_DSA_SRAM_1BIT_ECC_CNT_REG);
p[9] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PFC_EN_0_REG + port * 4);
p[10] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PFC_UNIT_CNT_0_REG + port * 4);
p[11] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_MSK_0_REG + port * 4);
p[12] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_SRC_0_REG + port * 4);
p[13] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_STS_0_REG + port * 4);
p[14] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_MSK_0_REG + port * 4);
p[15] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PPE_INT_MSK_0_REG + port * 4);
p[16] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ROCEE_INT_MSK_0_REG + port * 4);
p[17] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_SRC_0_REG + port * 4);
p[18] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PPE_INT_SRC_0_REG + port * 4);
p[19] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ROCEE_INT_SRC_0_REG + port * 4);
p[20] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_INT_STS_0_REG + port * 4);
p[21] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PPE_INT_STS_0_REG + port * 4);
p[22] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ROCEE_INT_STS_0_REG + port * 4);
p[23] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PPE_QID_CFG_0_REG + port * 4);
for (i = 0; i < DSAF_SW_PORT_NUM; i++)
p[24 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SW_PORT_TYPE_0_REG + i * 4);
p[32] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_MIX_DEF_QID_0_REG + port * 4);
for (i = 0; i < DSAF_SW_PORT_NUM; i++)
p[33 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_PORT_DEF_VLAN_0_REG + i * 4);
for (i = 0; i < DSAF_TOTAL_QUEUE_NUM; i++)
p[41 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VM_DEF_VLAN_0_REG + i * 4);
/* dsaf inode registers */
p[170] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_INODE_CUT_THROUGH_CFG_0_REG);
p[171] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_ECC_ERR_ADDR_0_REG + port * 0x80);
for (i = 0; i < DSAF_INODE_NUM / DSAF_COMM_CHN; i++) {
j = i * DSAF_COMM_CHN + port;
p[172 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_IN_PORT_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[175 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_PRI_TC_CFG_0_REG + j * 0x80);
p[178 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_BP_STATUS_0_REG + j * 0x80);
p[181 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_PAD_DISCARD_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[184 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_FINAL_IN_MAN_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[187 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_FINAL_IN_PKT_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[190 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_SBM_PID_NUM_0_REG + j * 0x80);
reg_tmp = is_ver1 ? DSAF_INODE_FINAL_IN_PAUSE_NUM_0_REG :
DSAFV2_INODE_FINAL_IN_PAUSE_NUM_0_REG;
p[193 + i] = dsaf_read_dev(ddev, reg_tmp + j * 0x80);
p[196 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_SBM_RELS_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[199 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_SBM_DROP_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[202 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_CRC_FALSE_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[205 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_BP_DISCARD_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[208 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_RSLT_DISCARD_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[211 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_LOCAL_ADDR_FALSE_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[214 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_VOQ_OVER_NUM_0_REG + j * 0x80);
p[217 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_BD_SAVE_STATUS_0_REG + j * 4);
p[220 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_BD_ORDER_STATUS_0_REG + j * 4);
p[223 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_SW_VLAN_TAG_DISC_0_REG + j * 4);
p[226 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_IN_DATA_STP_DISC_0_REG + j * 4);
}
p[229] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_INODE_GE_FC_EN_0_REG + port * 4);
for (i = 0; i < DSAF_INODE_NUM / DSAF_COMM_CHN; i++) {
j = i * DSAF_COMM_CHN + port;
p[230 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_VC0_IN_PKT_NUM_0_REG + j * 4);
}
p[233] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_INODE_VC1_IN_PKT_NUM_0_REG + port * 0x80);
/* dsaf inode registers */
for (i = 0; i < HNS_DSAF_SBM_NUM(ddev) / DSAF_COMM_CHN; i++) {
j = i * DSAF_COMM_CHN + port;
p[234 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_CFG_REG_0_REG + j * 0x80);
p[237 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CFG_0_XGE_REG_0_REG + j * 0x80);
p[240 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CFG_1_REG_0_REG + j * 0x80);
p[243 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CFG_2_XGE_REG_0_REG + j * 0x80);
p[246 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_FREE_CNT_0_0_REG + j * 0x80);
p[249 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_FREE_CNT_1_0_REG + j * 0x80);
p[252 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CNT_0_0_REG + j * 0x80);
p[255 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CNT_1_0_REG + j * 0x80);
p[258 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CNT_2_0_REG + j * 0x80);
p[261 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CNT_3_0_REG + j * 0x80);
p[264 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_INER_ST_0_REG + j * 0x80);
p[267 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_MIB_REQ_FAILED_TC_0_REG + j * 0x80);
p[270 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[273 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_DROP_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[276 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_INF_OUTPORT_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[279 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC0_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[282 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC1_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[285 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC2_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[288 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC3_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[291 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC4_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[294 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC5_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[297 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC6_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[300 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_INPORT_TC7_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[303 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_REQ_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[306 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_LNK_RELS_CNT_0_REG + j * 0x80);
p[309 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CFG_3_REG_0_REG + j * 0x80);
p[312 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_SBM_BP_CFG_4_REG_0_REG + j * 0x80);
}
/* dsaf onode registers */
for (i = 0; i < DSAF_XOD_NUM; i++) {
p[315 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_TSA_TC0_TC3_CFG_0_REG + i * 0x90);
p[323 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_TSA_TC4_TC7_CFG_0_REG + i * 0x90);
p[331 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_BW_TC0_TC3_CFG_0_REG + i * 0x90);
p[339 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_BW_TC4_TC7_CFG_0_REG + i * 0x90);
p[347 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_BW_OFFSET_CFG_0_REG + i * 0x90);
p[355 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ETS_TOKEN_CFG_0_REG + i * 0x90);
}
p[363] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XOD_PFS_CFG_0_0_REG + port * 0x90);
p[364] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XOD_PFS_CFG_1_0_REG + port * 0x90);
p[365] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XOD_PFS_CFG_2_0_REG + port * 0x90);
for (i = 0; i < DSAF_XOD_BIG_NUM / DSAF_COMM_CHN; i++) {
j = i * DSAF_COMM_CHN + port;
p[366 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_GNT_L_0_REG + j * 0x90);
p[369 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_GNT_H_0_REG + j * 0x90);
p[372 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_CONNECT_STATE_0_REG + j * 0x90);
p[375 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVPKT_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[378 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVTC0_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[381 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVTC1_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[384 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVTC2_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[387 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVTC3_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[390 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVVC0_CNT_0_REG + j * 0x90);
p[393 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_RCVVC1_CNT_0_REG + j * 0x90);
}
p[396] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN0_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[397] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN1_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[398] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN2_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[399] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN3_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[400] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN4_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[401] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN5_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[402] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN6_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[403] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_XGE_RCVIN7_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[404] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_PPE_RCVIN0_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[405] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_PPE_RCVIN1_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[406] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ROCEE_RCVIN0_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[407] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_ROCEE_RCVIN1_CNT_0_REG + port * 0x90);
p[408] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XOD_FIFO_STATUS_0_REG + port * 0x90);
/* dsaf voq registers */
for (i = 0; i < DSAF_VOQ_NUM / DSAF_COMM_CHN; i++) {
j = (i * DSAF_COMM_CHN + port) * 0x90;
p[409 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_ECC_INVERT_EN_0_REG + j);
p[412 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_SRAM_PKT_NUM_0_REG + j);
p[415 + i] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_VOQ_IN_PKT_NUM_0_REG + j);
p[418 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_OUT_PKT_NUM_0_REG + j);
p[421 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_ECC_ERR_ADDR_0_REG + j);
p[424 + i] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_VOQ_BP_STATUS_0_REG + j);
p[427 + i] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_VOQ_SPUP_IDLE_0_REG + j);
p[430 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_XGE_XOD_REQ_0_0_REG + j);
p[433 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_XGE_XOD_REQ_1_0_REG + j);
p[436 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_PPE_XOD_REQ_0_REG + j);
p[439 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_ROCEE_XOD_REQ_0_REG + j);
p[442 + i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_VOQ_BP_ALL_THRD_0_REG + j);
}
/* dsaf tbl registers */
p[445] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_CTRL_0_REG);
p[446] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_INT_MSK_0_REG);
p[447] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_INT_SRC_0_REG);
p[448] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_INT_STS_0_REG);
p[449] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_ADDR_0_REG);
p[450] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_LINE_ADDR_0_REG);
p[451] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_HIGH_0_REG);
p[452] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_LOW_0_REG);
p[453] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_4_0_REG);
p[454] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_3_0_REG);
p[455] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_2_0_REG);
p[456] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_1_0_REG);
p[457] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_MCAST_CFG_0_0_REG);
p[458] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_UCAST_CFG_0_REG);
p[459] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_LIN_CFG_0_REG);
p[460] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_HIGH_0_REG);
p[461] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RDATA_LOW_0_REG);
p[462] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA4_0_REG);
p[463] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA3_0_REG);
p[464] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA2_0_REG);
p[465] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA1_0_REG);
p[466] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_TCAM_RAM_RDATA0_0_REG);
p[467] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_LIN_RDATA_0_REG);
for (i = 0; i < DSAF_SW_PORT_NUM; i++) {
j = i * 0x8;
p[468 + 2 * i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_TBL_DA0_MIS_INFO1_0_REG + j);
p[469 + 2 * i] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_TBL_DA0_MIS_INFO0_0_REG + j);
}
p[484] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_SA_MIS_INFO2_0_REG);
p[485] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_SA_MIS_INFO1_0_REG);
p[486] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_SA_MIS_INFO0_0_REG);
p[487] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
p[488] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_OLD_RSLT_0_REG);
p[489] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_OLD_SCAN_VAL_0_REG);
p[490] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_DFX_CTRL_0_REG);
p[491] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_DFX_STAT_0_REG);
p[492] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_DFX_STAT_2_0_REG);
p[493] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_LKUP_NUM_I_0_REG);
p[494] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_LKUP_NUM_O_0_REG);
p[495] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_TBL_UCAST_BCAST_MIS_INFO_0_0_REG);
/* dsaf other registers */
p[496] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_INODE_FIFO_WL_0_REG + port * 0x4);
p[497] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_ONODE_FIFO_WL_0_REG + port * 0x4);
p[498] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_GE_WORK_MODE_0_REG + port * 0x4);
p[499] = dsaf_read_dev(ddev,
DSAF_XGE_APP_RX_LINK_UP_0_REG + port * 0x4);
p[500] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_NETPORT_CTRL_SIG_0_REG + port * 0x4);
p[501] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_XGE_CTRL_SIG_CFG_0_REG + port * 0x4);
if (!is_ver1)
p[502] = dsaf_read_dev(ddev, DSAF_PAUSE_CFG_REG + port * 0x4);
/* mark end of dsaf regs */
for (i = 503; i < 504; i++)
p[i] = 0xdddddddd;
}
static char *hns_dsaf_get_node_stats_strings(char *data, int node,
struct dsaf_device *dsaf_dev)
{
char *buff = data;
int i;
bool is_ver1 = AE_IS_VER1(dsaf_dev->dsaf_ver);
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_pad_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_manage_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_rx_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_rx_pkt_id", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_rx_pause_frame", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_release_buf_num", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_sbm_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_crc_false_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_bp_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_lookup_rslt_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_local_rslt_fail_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_vlan_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "innod%d_stp_drop_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
if (node < DSAF_SERVICE_NW_NUM && !is_ver1) {
for (i = 0; i < DSAF_PRIO_NR; i++) {
snprintf(buff + 0 * ETH_GSTRING_LEN * DSAF_PRIO_NR,
ETH_GSTRING_LEN, "inod%d_pfc_prio%d_pkts",
node, i);
snprintf(buff + 1 * ETH_GSTRING_LEN * DSAF_PRIO_NR,
ETH_GSTRING_LEN, "onod%d_pfc_prio%d_pkts",
node, i);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
}
buff += 1 * DSAF_PRIO_NR * ETH_GSTRING_LEN;
}
snprintf(buff, ETH_GSTRING_LEN, "onnod%d_tx_pkts", node);
buff += ETH_GSTRING_LEN;
return buff;
}
static u64 *hns_dsaf_get_node_stats(struct dsaf_device *ddev, u64 *data,
int node_num)
{
u64 *p = data;
int i;
struct dsaf_hw_stats *hw_stats = &ddev->hw_stats[node_num];
bool is_ver1 = AE_IS_VER1(ddev->dsaf_ver);
p[0] = hw_stats->pad_drop;
p[1] = hw_stats->man_pkts;
p[2] = hw_stats->rx_pkts;
p[3] = hw_stats->rx_pkt_id;
p[4] = hw_stats->rx_pause_frame;
p[5] = hw_stats->release_buf_num;
p[6] = hw_stats->sbm_drop;
p[7] = hw_stats->crc_false;
p[8] = hw_stats->bp_drop;
p[9] = hw_stats->rslt_drop;
p[10] = hw_stats->local_addr_false;
p[11] = hw_stats->vlan_drop;
p[12] = hw_stats->stp_drop;
if (node_num < DSAF_SERVICE_NW_NUM && !is_ver1) {
for (i = 0; i < DSAF_PRIO_NR; i++) {
p[13 + i + 0 * DSAF_PRIO_NR] = hw_stats->rx_pfc[i];
p[13 + i + 1 * DSAF_PRIO_NR] = hw_stats->tx_pfc[i];
}
p[29] = hw_stats->tx_pkts;
return &p[30];
}
p[13] = hw_stats->tx_pkts;
return &p[14];
}
/**
*hns_dsaf_get_stats - get dsaf statistic
*@ddev: dsaf device
*@data:statistic value
*@port: port num
*/
void hns_dsaf_get_stats(struct dsaf_device *ddev, u64 *data, int port)
{
u64 *p = data;
int node_num = port;
/* for ge/xge node info */
p = hns_dsaf_get_node_stats(ddev, p, node_num);
/* for ppe node info */
node_num = port + DSAF_PPE_INODE_BASE;
(void)hns_dsaf_get_node_stats(ddev, p, node_num);
}
/**
*hns_dsaf_get_sset_cou