blob: 90e6118ebc0993936e018322538740af3bc53b53 [file] [log] [blame]
{
"name": "SmartOscBaseIOS",
"version": "0.1.0",
"summary": "SmartOscBaseIOS is base ios write for smartosc application",
"description": "'this is base code ios app with MVVM parrtent, SmartOscBaseIOS is base ios write for smartosc application'",
"homepage": "https://git02.smartosc.com/SmartOscMobileApp/smartoscbaseios",
"license": {
"type": "MIT",
"file": "LICENSE"
},
"authors": {
"duongnh": "duongnh@smartosc.com"
},
"source": {
"git": "https://git02.smartosc.com/SmartOscMobileApp/smartoscbaseios.git",
"tag": "0.1.0"
},
"platforms": {
"ios": "9.0"
},
"swift_versions": "5.0",
"source_files": "SmartOscBaseIOS/SmartOscBaseIOS/Classes/**/*.swift",
"swift_version": "5.0"
}