blob: 0440443132b7dd77160ac2e0f02c5804e222cd71 [file] [log] [blame]
# Swedish translations for Git.
# Copyright (C) 2010-2015 Peter krefting <peter@softwolves.pp.se>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-21 14:21+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-21 14:57+0800\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "tips: %.*s\n"
#: advice.c:88
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
"som lämpligt för att ange lösning och checka in."
#: archive.c:11
msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [flaggor] <träd-igt> [<sökväg>...]"
#: archive.c:12
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:13
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] [flaggor] <träd-igt> "
"[<sökväg>...]"
#: archive.c:14
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
#: archive.c:427
msgid "fmt"
msgstr "fmt"
#: archive.c:427
msgid "archive format"
msgstr "arkivformat"
#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
#: archive.c:429
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2517
#: builtin/blame.c:2518 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:101
#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:394
#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:151
msgid "file"
msgstr "fil"
#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "skriv arkivet till filen"
#: archive.c:433
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
#: archive.c:434
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
#: archive.c:435
msgid "store only"
msgstr "endast spara"
#: archive.c:436
msgid "compress faster"
msgstr "komprimera snabbare"
#: archive.c:444
msgid "compress better"
msgstr "komprimera bättre"
#: archive.c:447
msgid "list supported archive formats"
msgstr "visa understödda arkivformat"
#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:86
msgid "repo"
msgstr "arkiv"
#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
msgid "command"
msgstr "kommando"
#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
#: attr.c:258
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
"Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
#: branch.c:60
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "Ställer inte in grenen %s som sin egen uppströmsgren."
#: branch.c:83
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen %s från %s genom ombasering."
#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen %s från %s."
#: branch.c:88
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala grenen %s genom ombasering."
#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala grenen %s."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärreferensen %s genom ombasering."
#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärreferensen %s."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr ""
"Grenen %s ställdes in att spåra den lokala referensen %s genom ombasering."
#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala referensen %s."
#: branch.c:133
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Spårar inte: tvetydig information för referensen %s"
#: branch.c:162
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
#: branch.c:167
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\""
#: branch.c:175
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
#: branch.c:195
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Kan inte ställa in spårning; startpunkten \"%s\" är inte en gren."
#: branch.c:197
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "den efterfrågade uppströmsgrenen \"%s\" finns inte"
#: branch.c:199
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Om du har tänkt basera ditt arbete på en uppströmsgren\n"
"som redan finns på fjärren kan du behöva köra \"git fetch\"\n"
"för att hämta den.\n"
"\n"
"Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som skall\n"
"spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
"för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
#: branch.c:243
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
#: branch.c:263
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
#: branch.c:268
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\""
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 builtin/commit.c:770
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
#: bundle.c:163 sequencer.c:645 sequencer.c:1100 builtin/blame.c:2706
#: builtin/branch.c:652 builtin/commit.c:1049 builtin/log.c:330
#: builtin/log.c:823 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1669 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Paketet (bundlen) innehåller denna referens:"
msgstr[1] "Paketet (bundlen) innehåller dessa %d referenser:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Paketet (bundlen) beskriver en komplett historik."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
#: bundle.c:251
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
#: bundle.c:269
msgid "pack-objects died"
msgstr "pack-objects misslyckades"
#: bundle.c:309
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list dog"
#: bundle.c:358
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
#: bundle.c:438 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "okänt argument: %s"
#: bundle.c:444
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
#: bundle.c:454
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "kan inte skapa \"%s\""
#: bundle.c:475
msgid "index-pack died"
msgstr "index-pack dog"
#: color.c:260
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
#: commit.c:40
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"
#: config.c:469 config.c:471
#, c-format
msgid "bad config file line %d in %s"
msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i %s"
#: config.c:587
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i %s: %s"
#: config.c:589
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\": %s"
#: config.c:674
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "misslyckades expandera användarkatalog i: \"%s\""
#: config.c:752 config.c:763
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "felaktigt zlib-komprimeringsgrad %d"
#: config.c:885
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
#: config.c:1211
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
#: config.c:1272
msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
#: config.c:1596
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
#: config.c:1598
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
#: config.c:1657
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s har flera värden"
#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Kunde inte köra \"git rev-list\""
#: connected.c:89
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "kunde inte skriva till rev-list: %s"
#: connected.c:97
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in: %s"
#: date.c:95
msgid "in the future"
msgstr "i framtiden"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "%lu sekund sedan"
msgstr[1] "%lu sekunder sedan"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "%lu minut sedan"
msgstr[1] "%lu minuter sedan"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "%lu timme sedan"
msgstr[1] "%lu timmar sedan"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "%lu dag sedan"
msgstr[1] "%lu dagar sedan"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "%lu vecka sedan"
msgstr[1] "%lu veckor sedan"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "%lu månad sedan"
msgstr[1] "%lu månader sedan"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu år"
msgstr[1] "%lu år"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "%s, %lu månad sedan"
msgstr[1] "%s, %lu månader sedan"
#: date.c:154 date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "%lu år sedan"
msgstr[1] "%lu år sedan"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "kunde inte läsa orderfilen \"%s\""
#: diffcore-rename.c:516
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Utför onöjaktig namnbytesdetektering"
#: diff.c:114
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " Misslyckades tolka dirstat-avskärningsprocentandel \"%s\"\n"
#: diff.c:119
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Okänd dirstat-parameter \"%s\"\n"
#: diff.c:214
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Okänt värde för konfigurationsvariabeln \"diff.submodule\": \"%s\""
#: diff.c:266
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
"%s"
#: diff.c:2957
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
#: diff.c:3352
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
#: diff.c:3515
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
"%s"
#: diff.c:3529
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
msgid "could not run gpg."
msgstr "kunde inte köra gpg."
#: gpg-interface.c:141
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "gpg godtog inte data"
#: gpg-interface.c:152
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg misslyckades signera data"
#: gpg-interface.c:185
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "kunde inte skapa temporära filen \"%s\": %s"
#: gpg-interface.c:188
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\": %s"
#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
#: grep.c:1735
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "\"%s\": %s"
#: grep.c:1746
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "\"%s\": kort läsning %s"
#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "git-kommandon tillgängliga i \"%s\""
#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
#: help.c:230
msgid "The most commonly used git commands are:"
msgstr "De mest använda git-kommandona är:"
#: help.c:289
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"\"%s\" verkar vara ett git-kommando, men vi kan inte\n"
"köra det. Kanske git-%s är trasigt?"
#: help.c:346
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Oj då. Ditt system rapporterar inga Git-kommandon alls."
#: help.c:368
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns.\n"
"Fortsätter under förutsättningen att du menade \"%s\""
#: help.c:373
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "automatiskt om %0.1f sekunder..."
#: help.c:380
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: \"%s\" är inte ett git-kommando. Se \"git --help\"."
#: help.c:384 help.c:444
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Menade du detta?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Menade du ett av dessa?"
#: help.c:440
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
#: lockfile.c:283
msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
msgstr "FEL: återöppna en låsfil som fortfarande är öppen"
#: lockfile.c:285
msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
msgstr "FEL: återöppna en låsfil som har överlämnats"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "misslyckades läsa cachen"
#: merge.c:94 builtin/checkout.c:374 builtin/checkout.c:580
#: builtin/clone.c:662
msgid "unable to write new index file"
msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
#: merge-recursive.c:189
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(felaktig incheckning)\n"
#: merge-recursive.c:209
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "addinfo_cache misslyckades för sökvägen \"%s\""
#: merge-recursive.c:270
msgid "error building trees"
msgstr "fel vid byggande av träd"
#: merge-recursive.c:688
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "misslyckades skapa sökvägen \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:699
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Tar bort %s för att göra plats för underkatalog\n"
#: merge-recursive.c:713 merge-recursive.c:734
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": kanske en K/F-konflikt?"
#: merge-recursive.c:724
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "vägrar förlora ospårad fil vid \"%s\""
#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
#: merge-recursive.c:766
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
#: merge-recursive.c:789 builtin/clone.c:321
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "misslyckades öppna \"%s\""
#: merge-recursive.c:797
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\""
#: merge-recursive.c:800
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
#: merge-recursive.c:938
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Misslyckades exekvera intern sammanslagning"
#: merge-recursive.c:942
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Kunde inte lägga till %s till databasen"
#: merge-recursive.c:958
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "objekttyp som ej stöds upptäcktes i trädet"
#: merge-recursive.c:1033 merge-recursive.c:1047
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
"i trädet."
#: merge-recursive.c:1039 merge-recursive.c:1052
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
"i trädet vid %s."
#: merge-recursive.c:1093
msgid "rename"
msgstr "namnbyte"
#: merge-recursive.c:1093
msgid "renamed"
msgstr "namnbytt"
#: merge-recursive.c:1149
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
#: merge-recursive.c:1171
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
"namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
#: merge-recursive.c:1176
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (lämnad olöst)"
#: merge-recursive.c:1230
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
#: merge-recursive.c:1260
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Byter namn på %s till %s och %s till %s istället"
#: merge-recursive.c:1459
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. %s tillagd i %s"
#: merge-recursive.c:1469
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Lägger till sammanslagen %s"
#: merge-recursive.c:1474 merge-recursive.c:1672
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Lägger till som %s istället"
#: merge-recursive.c:1525
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "kan inte läsa objektet %s"
#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "objektet %s är inte en blob"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modify"
msgstr "ändra"
#: merge-recursive.c:1576
msgid "modified"
msgstr "ändrad"
#: merge-recursive.c:1586
msgid "content"
msgstr "innehåll"
#: merge-recursive.c:1593
msgid "add/add"
msgstr "tillägg/tillägg"
#: merge-recursive.c:1627
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
#: merge-recursive.c:1641
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
#: merge-recursive.c:1645 git-submodule.sh:1150
msgid "submodule"
msgstr "undermodul"
#: merge-recursive.c:1646
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Tar bort %s"
#: merge-recursive.c:1757
msgid "file/directory"
msgstr "fil/katalog"
#: merge-recursive.c:1763
msgid "directory/file"
msgstr "katalog/fil"
#: merge-recursive.c:1768
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
#: merge-recursive.c:1778
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Lägger till %s"
#: merge-recursive.c:1795
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Ödesdigert sammanslagningsfel, borde inte inträffa."
#: merge-recursive.c:1814
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Redan à jour!"
#: merge-recursive.c:1823
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
#: merge-recursive.c:1853
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr "Obehandlad sökväg??? %s"
#: merge-recursive.c:1898
msgid "Merging:"
msgstr "Slår ihop:"
#: merge-recursive.c:1911
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
#: merge-recursive.c:1948
msgid "merge returned no commit"
msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
#: merge-recursive.c:2005
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
#: merge-recursive.c:2016 builtin/merge.c:667
msgid "Unable to write index."
msgstr "Kunde inte skriva indexet."
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "Kan inte checka in oinitierat/orefererat anteckningsträd"
#: notes-utils.c:82
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Felaktigt värde för notes.rewriteMode: '%s'"
#: notes-utils.c:92
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "Vägrar skriva över anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:119
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Felaktigt värde på %s: \"%s\""
#: object.c:241
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
#: parse-options.c:546
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:564
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "användning: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:568
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " eller: %s"
#: parse-options.c:571
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:605
msgid "-NUM"
msgstr "-TAL"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"de globala sökvägsinställningarna \"glob\" och \"noglob\" är inkompatibla"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"den globala sökvägsinställningen \"literal\" är inkompatibel med alla andra "
"globala sökvägsinställningar"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "ogiltig parameter för sökvägsuttrycket för \"prefix\""
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "felaktigt sökvägsuttryck \"%.*s\" i \"%s\""
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "\")\" saknas i slutet av sökvägsuttrycket för \"%s\""
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Tecknet \"%c\" i sökvägsuttrycket i \"%s\" har inte implementerats"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: \"literal\" och \"glob\" är inkompatibla"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: \"%s\" är utanför arkivet"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Sökvägsangivelsen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: sökvägsuttrycket hanteras inte av det här kommandot: %s"
#: pathspec.c:432
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
#: pathspec.c:441
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
"Ingenting att exkludera från med :(exkludera)-mönster.\n"
"Glömde du kanske att antingen lägga till \":/\" eller \".\"?"
#: pretty.c:968
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "kunde inte tolka format för --pretty"
#: progress.c:225
msgid "done"
msgstr "klart"
#: read-cache.c:1267
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"index.version satt, men värdet är ogiltigt.\n"
"Använder version %i"
#: read-cache.c:1277
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION satt, men värdet är ogiltigt.\n"
"Använder version %i"
#: remote.c:782
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Kan inte hämta både %s och %s till %s"
#: remote.c:786
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s spårar vanligtvis %s, inte %s"
#: remote.c:790
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s spårar både %s och %s"
#: remote.c:798
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"
#: remote.c:1980
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Din gren är baserad på \"%s\", men den har försvunnit uppströms.\n"
#: remote.c:1984
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (använd \"git branch --unset-upstream\" för att rätta)\n"
#: remote.c:1987
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Din gren är à jour med \"%s\".\n"
#: remote.c:1991
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckning.\n"
msgstr[1] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckningar.\n"
#: remote.c:1997
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (använd \"git push\" för att publicera dina lokala incheckningar)\n"
#: remote.c:2000
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckning, och kan snabbspolas.\n"
msgstr[1] ""
"Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckningar, och kan snabbspolas.\n"
#: remote.c:2008
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (använd \"git pull\" för att uppdatera din lokala gren)\n"
#: remote.c:2011
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
"och har %d respektive %d olika incheckning.\n"
msgstr[1] ""
"Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
"och har %d respektive %d olika incheckningar.\n"
#: remote.c:2021
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
#: run-command.c:87
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "misslyckades öppna /dev/null"
#: run-command.c:89
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) misslyckades"
#: send-pack.c:268
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "misslyckades underteckna push-certifikatet"
#: send-pack.c:325
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --signed"
#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893 builtin/merge.c:995
#: builtin/merge.c:1005
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:785 builtin/merge.c:997
#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "Kunde inte skriva till \"%s\""
#: sequencer.c:195
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
"med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\""
#: sequencer.c:198
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
"med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\"\n"
"och checka in resultatet med \"git commit\""
#: sequencer.c:211 sequencer.c:856 sequencer.c:939
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "Kunde inte skriva till %s"
#: sequencer.c:214
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Fel vid ombrytning av %s"
#: sequencer.c:229
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Dina lokala ändringar skulle skrivas över av \"cherry-pick\"."
#: sequencer.c:231
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Dina lokala ändringar skulle skrivas över av \"revert\"."
#: sequencer.c:234
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:321
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
#: sequencer.c:339
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Kunde inte bestämma HEAD:s incheckning\n"
#: sequencer.c:359
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Kan inte uppdatera cacheträd\n"
#: sequencer.c:406
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka incheckningen %s\n"
#: sequencer.c:411
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka föräldraincheckningen %s\n"
#: sequencer.c:477
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Din indexfil har inte slagits ihop."
#: sequencer.c:496
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
#: sequencer.c:504
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Incheckning %s har inte förälder %d"
#: sequencer.c:508
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Huvudlinje angavs, men incheckningen %s är inte en sammanslagning"
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:521
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
#: sequencer.c:525
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
#: sequencer.c:611
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
#: sequencer.c:612
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "kunde inte tillämpa %s... %s"
#: sequencer.c:648
msgid "empty commit set passed"
msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
#: sequencer.c:656
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
#: sequencer.c:660
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: misslyckades uppdatera indexet"
#: sequencer.c:720
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "kan inte %s under en %s"
#: sequencer.c:742
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "Kan inte tolka rad %d."
#: sequencer.c:747
msgid "No commits parsed."
msgstr "Inga incheckningar lästes."
#: sequencer.c:760
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s"
#: sequencer.c:764
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "kunde inte läsa %s."
#: sequencer.c:771
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Oanvändbart manus: %s"
#: sequencer.c:801
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Felaktig nyckel: %s"
#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Felaktigt värde för %s: %s"
#: sequencer.c:816
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Trasigt manus: %s"
#: sequencer.c:837
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "en \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår redan"
#: sequencer.c:838
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
#: sequencer.c:842
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Kunde inte skapa \"sequencer\"-katalogen \"%s\""
#: sequencer.c:858 sequencer.c:943
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Fel vid ombrytning av %s."
#: sequencer.c:877 sequencer.c:1013
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ingen \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår"
#: sequencer.c:879
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "kan inte bestämma HEAD"
#: sequencer.c:881
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
#: sequencer.c:903 builtin/apply.c:4128
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "kan inte öppna %s: %s"
#: sequencer.c:906
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "kan inte läsa %s: %s"
#: sequencer.c:907
msgid "unexpected end of file"
msgstr "oväntat filslut"
#: sequencer.c:913
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
#: sequencer.c:936
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Kunde inte formatera %s."
#: sequencer.c:1081
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen \"%s\""
#: sequencer.c:1084
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: felaktig revision"
#: sequencer.c:1118
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Kan inte ångra som första incheckning"
#: sequencer.c:1119
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "Kan inte göra \"cherry-pick\" i ett tomt huvud"
#: sha1_name.c:440
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"Git skapar normalt aldrig referenser som slutar med 40 hexadecimala\n"
"tecken, då detta ignoreras när du anger 40-hex enbart. Dessa\n"
"referenser kan skapas av misstag. Till exempel, för\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"där \"$br\" på något sätt blivit tomt och en 40-hex-referens skapats.\n"
"Undersök referenserna och ta kanske bort dem. Stäng av meddelandet\n"
"genom att köra \"git config advice.objectNameWarning false\""
#: sha1_name.c:1068
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD pekar inte på en gren"
#: sha1_name.c:1071
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "Okänd gren: \"%s\""
#: sha1_name.c:1073
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Ingen standarduppström angiven för grenen \"%s\""
#: sha1_name.c:1077
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "Uppströmsgrenen \"%s\" är inte lagrad som en fjärrspårande gren"
#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Kan inte ändra .gitmodules-fil som inte slagits ihop, lös "
"sammanslagningskonflikter först"
#: submodule.c:68 submodule.c:102
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Hittade inte någon sektion i .gitmodules där sökväg=%s"
#: submodule.c:76
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Kunde inte uppdatera .gitmodules-posten %s"
#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Kunde inte ta bort .gitmodules-posten för %s"
#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "misslyckades köa uppdaterad .gitmodules"
#: submodule.c:1111 builtin/init-db.c:371
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
msgstr "Kunde inte skapa gitlänk %s"
#: submodule.c:1122
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Kunde inte sätta core.worktree i %s"
#: trailer.c:500 trailer.c:504 trailer.c:508 trailer.c:562 trailer.c:566
#: trailer.c:570
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "okänt värde \"%s\" för nyckeln \"%s\""
#: trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "mer än en %s"
#: trailer.c:590
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "tom släpradssymbol i släpraden \"%.*s\""
#: trailer.c:710
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa indatafilen \"%s\""
#: trailer.c:713
msgid "could not read from stdin"
msgstr "Kunde inte läsa från standard in"
#: unpack-trees.c:202
msgid "Checking out files"
msgstr "Checkar ut filer"
#: urlmatch.c:120
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "ogiltig URL-schemanamn eller saknat \"://\"-suffix"
#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "ogiltig %XX-teckensekvens"
#: urlmatch.c:172
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "värd saknas och schemat är inte \"file:\""
#: urlmatch.c:189
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "en \"file:\"-URL kan inte innehålla portnummer"
#: urlmatch.c:199
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "ogiltiga tecken i värdnamnet"
#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
msgid "invalid port number"
msgstr "felaktigt portnummer"
#: urlmatch.c:322
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "felaktigt \"..\"-sökvägssegment"
#: wrapper.c:509
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s"
#: wrapper.c:530
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "kan inte komma åt \"%s\""
#: wrapper.c:541
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "kan inte slå upp aktuell användare i passwd-filen: %s"
#: wrapper.c:542
msgid "no such user"
msgstr "okänd användare"
#: wrapper.c:550
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "kan inte hämta aktuell arbetskatalog"
#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Ej sammanslagna sökvägar:"
#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (använd \"git reset %s <fil>...\" för att ta bort från kö)"
#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (använd \"git rm --cached <fil>...\" för att ta bort från kö)"
#: wt-status.c:183
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (använd \"git add <fil>...\" för att ange lösning)"
#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr " (använd \"git add/rm <fil>...\" som lämpligt för att ange lösning)"
#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (använd \"git rm <fil>...\" för att ange lösning)"
#: wt-status.c:198
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Ändringar att checka in:"
#: wt-status.c:216
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Ändringar ej i incheckningskön:"
#: wt-status.c:220
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
#: wt-status.c:223
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (använd \"git checkout -- <fil>...\" för att förkasta ändringar i "
"arbetskatalogen)"
#: wt-status.c:225
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (checka in eller förkasta ospårat eller ändrat innehåll i undermoduler)"
#: wt-status.c:237
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i det som skall checkas in)"
#: wt-status.c:252
msgid "both deleted:"
msgstr "borttaget av bägge:"
#: wt-status.c:254
msgid "added by us:"
msgstr "tillagt av oss:"
#: wt-status.c:256
msgid "deleted by them:"
msgstr "borttaget av dem:"
#: wt-status.c:258
msgid "added by them:"
msgstr "tillagt av dem:"
#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
msgstr "borttaget av oss:"
#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
msgstr "tillagt av bägge:"
#: wt-status.c:264
msgid "both modified:"
msgstr "ändrat av bägge:"
#: wt-status.c:266
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "programfel: ej hanterad \"unmerged\"-status %x"
#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "ny fil:"
#: wt-status.c:276
msgid "copied:"
msgstr "kopierad:"
#: wt-status.c:278
msgid "deleted:"
msgstr "borttagen:"
#: wt-status.c:280
msgid "modified:"
msgstr "ändrad:"
#: wt-status.c:282
msgid "renamed:"
msgstr "namnbytt:"
#: wt-status.c:284
msgid "typechange:"
msgstr "typbyte:"
#: wt-status.c:286
msgid "unknown:"
msgstr "okänd:"
#: wt-status.c:288
msgid "unmerged:"
msgstr "osammanslagen:"
#: wt-status.c:370
msgid "new commits, "
msgstr "nya incheckningar, "
#: wt-status.c:372
msgid "modified content, "
msgstr "ändrat innehåll, "
#: wt-status.c:374
msgid "untracked content, "
msgstr "ospårat innehåll, "
#: wt-status.c:391
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "programfel: diff-status %c ej hanterad"
#: wt-status.c:758
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Undermoduler ändrade men inte uppdaterade:"
#: wt-status.c:760
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Undermodulers ändringar att checka in:"
#: wt-status.c:839
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
msgstr ""
"Rör inte raden ovan.\n"
"Allt nedan kommer tas bort."
#: wt-status.c:930
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Du har ej sammanslagna sökvägar."
#: wt-status.c:933
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör \"git commit\")"
#: wt-status.c:936
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Alla konflikter har rättats men du är fortfarande i en sammanslagning."
#: wt-status.c:939
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (använd \"git commit\" för att slutföra sammanslagningen)"
#: wt-status.c:949
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Du är i mitten av en körning av \"git am\"."
#: wt-status.c:952
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Aktuell patch är tom."
#: wt-status.c:956
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git am --continue\")"
#: wt-status.c:958
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (använd \"git am --skip\" för att hoppa över patchen)"
#: wt-status.c:960
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (använd \"git am --abort\" för att återställa ursprungsgrenen)"
#: wt-status.c:1020 wt-status.c:1037
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Du håller på att ombasera grenen \"%s\" ovanpå \"%s\"."
#: wt-status.c:1025 wt-status.c:1042
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Du håller på med en ombasering."
#: wt-status.c:1028
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1030
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (använd \"git rebase --skip\" för att hoppa över patchen)"
#: wt-status.c:1032
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr " (använd \"git rebase --abort\" för att checka ut ursprungsgrenen)"
#: wt-status.c:1045
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1049
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Du håller på att dela upp en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
"ovanpå \"%s\"."
#: wt-status.c:1054
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "Du håller på att dela upp en incheckning i en ombasering."
#: wt-status.c:1057
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (Så fort din arbetskatalog är ren, kör \"git rebase --continue\")"
#: wt-status.c:1061
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Du håller på att redigera en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
"ovanpå \"%s\"."
#: wt-status.c:1066
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Du håller på att redigera en incheckning under en ombasering."
#: wt-status.c:1069
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (använd \"git commit --amend\" för att lägga till på aktuell incheckning)"
#: wt-status.c:1071
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr " (använd \"git rebase --continue\" när du är nöjd med dina ändringar)"
#: wt-status.c:1081
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\" av incheckningen %s."
#: wt-status.c:1086
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git cherry-pick --continue\")"
#: wt-status.c:1089
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git cherry-pick --continue\")"
#: wt-status.c:1091
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (använd \"git cherry-pick --abort\" för att avbryta \"cherry-pick\"-"
"operationen)"
#: wt-status.c:1100
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Du håller på med att ångra incheckningen %s."
#: wt-status.c:1105
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git revert --continue\")"
#: wt-status.c:1108
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git revert --continue\")"
#: wt-status.c:1110
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr " (använd \"git revert --abort\" för att avbryta ångrandet)"
#: wt-status.c:1121
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "Du håller på med en \"bisect\", startad från grenen \"%s\"."
#: wt-status.c:1125
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Du håller på med en \"bisect\"."
#: wt-status.c:1128
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (använd \"git bisect reset\" för att komma tillbaka till ursprungsgrenen)"
#: wt-status.c:1303
msgid "On branch "
msgstr "På grenen "
#: wt-status.c:1310
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "ombasering pågår; ovanpå"
#: wt-status.c:1317
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD frånkopplad vid "
#: wt-status.c:1319
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD frånkopplad från "
#: wt-status.c:1322
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
#: wt-status.c:1339
msgid "Initial commit"
msgstr "Första incheckning"
#: wt-status.c:1353
msgid "Untracked files"
msgstr "Ospårade filer"
#: wt-status.c:1355
msgid "Ignored files"
msgstr "Ignorerade filer"
#: wt-status.c:1359
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
"new files yourself (see 'git help status')."
msgstr ""
"Det tog %.2f sekunder att räkna upp ospårade filer. \"status -uno\"\n"
"kan gå snabbare, men du måste vara försiktig så du inte glömmer\n"
"lägga till nya filer själv (se \"git help status\")."
# %s är nästa sträng eller tom.
#: wt-status.c:1365
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Ospårade filer visas ej%s"
#: wt-status.c:1367
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
#: wt-status.c:1373
msgid "No changes"
msgstr "Inga ändringar"
#: wt-status.c:1378
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"inga ändringar att checka in (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a"
"\")\n"
#: wt-status.c:1381
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "inga ändringar att checka in\n"
#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
"track)\n"
msgstr ""
"inget köat för incheckning, men ospårade filer finns (spåra med \"git add"
"\")\n"
#: wt-status.c:1387
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns\n"
#: wt-status.c:1390
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr "inget att checka in (skapa/kopiera filer och spåra med \"git add\")\n"
#: wt-status.c:1393 wt-status.c:1398
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "inget att checka in\n"
#: wt-status.c:1396
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr "inget att checka in (använd -u för att visa ospårade filer)\n"
#: wt-status.c:1400
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "inget att checka in, arbetskatalogen ren\n"
#: wt-status.c:1509
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (ingen gren)"
#: wt-status.c:1515
msgid "Initial commit on "
msgstr "Första incheckning på "
#: wt-status.c:1547
msgid "gone"
msgstr "försvunnen"
#: wt-status.c:1549 wt-status.c:1557
msgid "behind "
msgstr "efter "
#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:360
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
#: builtin/add.c:22
msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [flaggor] [--] <sökväg>..."
#: builtin/add.c:65
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "diff-status %c förväntades inte"
#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:275
msgid "updating files failed"
msgstr "misslyckades uppdatera filer"
#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "ta bort \"%s\"\n"
#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Ospårade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:785
msgid "Could not read the index"
msgstr "Kunde inte läsa indexet"
#: builtin/add.c:205
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
#: builtin/add.c:209
msgid "Could not write patch"
msgstr "Kunde inte skriva patch"
#: builtin/add.c:214
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Kunde inte ta status på \"%s\""
#: builtin/add.c:216
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Tom patch. Avbryter."
#: builtin/add.c:221
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Kunde inte tillämpa \"%s\""
#: builtin/add.c:231
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:499 builtin/remote.c:1372
#: builtin/rm.c:269
msgid "dry run"
msgstr "testkörning"
#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4415 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1326 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:608
#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "var pratsam"
#: builtin/add.c:251
msgid "interactive picking"
msgstr "plocka interaktivt"
#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1126 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "välj stycken interaktivt"
#: builtin/add.c:253
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "redigera aktuell diff och applicera"
#: builtin/add.c:254
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "tillåt lägga till annars ignorerade filer"
#: builtin/add.c:255
msgid "update tracked files"
msgstr "uppdatera spårade filer"
#: builtin/add.c:256
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "registrera endast att sökvägen kommer läggas till senare"
#: builtin/add.c:257
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "lägg till ändringar från alla spårade och ospårade filer"
#: builtin/add.c:260
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr "ignorera sökvägar borttagna i arbetskatalogen (samma som --no-all)"
#: builtin/add.c:262
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "lägg inte till, uppdatera endast indexet"
#: builtin/add.c:263
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "hoppa bara över filer som inte kan läggas till på grund av fel"
#: builtin/add.c:264
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr "se om - även saknade - filer ignoreras i testkörning"
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Använd -f om du verkligen vill lägga till dem.\n"
#: builtin/add.c:293
msgid "adding files failed"
msgstr "misslyckades lägga till filer"
#: builtin/add.c:329
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A och -u är ömsesidigt inkompatibla"
#: builtin/add.c:336
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Flaggan --ignore-missing kan endast användas tillsammans med --dry-run"
#: builtin/add.c:357
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Inget angivet, inget tillagt.\n"
#: builtin/add.c:358
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Kanske menade du att skriva \"git add .\"?\n"
#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:919
#: builtin/commit.c:333 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:299
msgid "index file corrupt"
msgstr "indexfilen trasig"
#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4510 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
#: builtin/apply.c:58
msgid "git apply [options] [<patch>...]"
msgstr "git apply [flaggor] [<patch>...]"
#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "okänt alternativ för whitespace: \"%s\""
#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
#: builtin/apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Kan inte förbereda reguljärt uttryck för tidsstämpeln %s"
#: builtin/apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec returnerade %d för indata: %s"
#: builtin/apply.c:916
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "kan inte hitta filnamn i patchen på rad %d"
#: builtin/apply.c:948
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null, fick %s på rad %d"
#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande nytt filnamn på rad %d"
#: builtin/apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande gammalt filnamn på rad %d"
#: builtin/apply.c:960
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
#: builtin/apply.c:1423
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
#: builtin/apply.c:1480
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1497
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande sökvägskomponent\n"
"tas bort (rad %d)"
msgstr[1] ""
"git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande "
"sökvägskomponenter\n"
"tas bort (rad %d)"
#: builtin/apply.c:1657
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
#: builtin/apply.c:1659
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
#: builtin/apply.c:1685
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "trasig patch på rad %d"
#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
#: builtin/apply.c:1723
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
#: builtin/apply.c:1726
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
#: builtin/apply.c:1872
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1901
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
#: builtin/apply.c:2052
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
#: builtin/apply.c:2142
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
#: builtin/apply.c:2146
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
#: builtin/apply.c:2754
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
#: builtin/apply.c:2872
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
#: builtin/apply.c:2884
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
#: builtin/apply.c:2890
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"vid sökning efter:\n"
"%.*s"
#: builtin/apply.c:2909
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
#: builtin/apply.c:3010
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
#: builtin/apply.c:3016
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
#: builtin/apply.c:3037
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
#: builtin/apply.c:3161
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "kan inte checka ut %s"
#: builtin/apply.c:3206 builtin/apply.c:3215 builtin/apply.c:3260
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "misslyckades läsa %s"
#: builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3462
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
#: builtin/apply.c:3321 builtin/apply.c:3476
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: finns inte i indexet"
#: builtin/apply.c:3325 builtin/apply.c:3468 builtin/apply.c:3490
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: builtin/apply.c:3330 builtin/apply.c:3484
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
#: builtin/apply.c:3432
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
#: builtin/apply.c:3501
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: fel typ"
#: builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
#: builtin/apply.c:3604
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: finns redan i indexet"
#: builtin/apply.c:3607
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
#: builtin/apply.c:3627
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
#: builtin/apply.c:3632
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
#: builtin/apply.c:3640
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
#: builtin/apply.c:3653
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
#: builtin/apply.c:3746 builtin/checkout.c:231 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
#: builtin/apply.c:3889
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
#: builtin/apply.c:3918
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
#: builtin/apply.c:3922
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
#: builtin/apply.c:3927
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
#: builtin/apply.c:3930 builtin/apply.c:4038
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
#: builtin/apply.c:3963
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "stänger filen \"%s\""
#: builtin/apply.c:4012
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
#: builtin/apply.c:4099
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
#: builtin/apply.c:4107
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: builtin/apply.c:4110
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
#: builtin/apply.c:4120
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
#: builtin/apply.c:4141
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
#: builtin/apply.c:4144
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Refuserar stycke %d."
#: builtin/apply.c:4234
msgid "unrecognized input"
msgstr "indata känns inte igen"
#: builtin/apply.c:4245
msgid "unable to read index file"
msgstr "kan inte läsa indexfilen"
#: builtin/apply.c:4362 builtin/apply.c:4365 builtin/clone.c:92
#: builtin/fetch.c:93
msgid "path"
msgstr "sökväg"
#: builtin/apply.c:4363
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
#: builtin/apply.c:4366
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
#: builtin/apply.c:4368
msgid "num"
msgstr "antal"
#: builtin/apply.c:4369
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
#: builtin/apply.c:4372
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
#: builtin/apply.c:4374
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
#: builtin/apply.c:4378
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
#: builtin/apply.c:4380
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
#: builtin/apply.c:4382
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
#: builtin/apply.c:4384
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
#: builtin/apply.c:4386
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
#: builtin/apply.c:4388
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
#: builtin/apply.c:4390
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
#: builtin/apply.c:4392
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
#: builtin/apply.c:4394 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
#: builtin/apply.c:4397
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
#: builtin/apply.c:4398
msgid "action"
msgstr "åtgärd"
#: builtin/apply.c:4399
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
#: builtin/apply.c:4402 builtin/apply.c:4405
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
#: builtin/apply.c:4408
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "tillämpa patchen baklänges"
#: builtin/apply.c:4410
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
#: builtin/apply.c:4412
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
#: builtin/apply.c:4414
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "tillåt överlappande stycken"
#: builtin/apply.c:4417
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
#: builtin/apply.c:4420
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
#: builtin/apply.c:4422
msgid "root"
msgstr "rot"
#: builtin/apply.c:4423
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
#: builtin/apply.c:4445
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way utanför arkiv"
#: builtin/apply.c:4453
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index utanför arkiv"
#: builtin/apply.c:4456
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached utanför arkiv"
#: builtin/apply.c:4472
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\""
#: builtin/apply.c:4486
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
#: builtin/apply.c:4492 builtin/apply.c:4502
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
msgstr "Kunde inte skapa arkivfilen \"%s\""
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
msgstr "kunde inte omdirigera utdata"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Fjärr utan URL"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git archive: förväntade ACK/NAK, fick EOF"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: NACK %s"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "fjärrfel: %s"
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: protokollfel"
#: builtin/archive.c:68
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: förväntade en tömning (flush)"
#: builtin/bisect--helper.c:7
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
#: builtin/bisect--helper.c:17
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "utför 'git bisect next'"
#: builtin/bisect--helper.c:19
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr "uppdatera BISECT_HEAD istället för att checka ut aktuell incheckning"
#: builtin/blame.c:30
msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
msgstr "git blame [flaggor] [rev-flaggor] [rev] [--] fil"
#: builtin/blame.c:35
msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "[rev-flaggor] dokumenteras i git-rev-list(1)"
#: builtin/blame.c:2501
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Visa klandringsposter när vi hittar dem, interaktivt"
#: builtin/blame.c:2502
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr "Visa blank SHA-1 för gränsincheckningar (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2503
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr "Behandla inte rotincheckningar som gränser (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2504
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Visa statistik över arbetskostnad"
#: builtin/blame.c:2505
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Visa utdatapoäng för klandringsposter"
#: builtin/blame.c:2506
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Visa originalfilnamn (Standard: auto)"
#: builtin/blame.c:2507
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Visa ursprungligt radnummer (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2508
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Visa i ett format avsett för maskinkonsumtion"
#: builtin/blame.c:2509
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Visa porslinsformat med per-rad-incheckningsinformation"
#: builtin/blame.c:2510
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr "Använd samma utdataläge som git-annotate (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2511
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Visa rå tidsstämpel (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2512
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Visa lång inchecknings-SHA1 (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2513
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Undertryck författarnamn och tidsstämpel (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2514
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr "Visa författarens e-post istället för namn (Standard: av)"
#: builtin/blame.c:2515
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignorera ändringar i blanksteg"
#: builtin/blame.c:2516
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Slösa extra cykler med att hitta bättre träff"
#: builtin/blame.c:2517
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Använd revisioner från <fil> istället för att anropa git-rev-list"
#: builtin/blame.c:2518
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Använd <fil>s innehåll som slutgiltig bild"
#: builtin/blame.c:2519 builtin/blame.c:2520
msgid "score"
msgstr "poäng"
#: builtin/blame.c:2519
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Hitta kopierade rader inuti och mellan filer"
#: builtin/blame.c:2520
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Hitta flyttade rader inuti och mellan filer"
#: builtin/blame.c:2521
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
#: builtin/blame.c:2521
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Behandla endast radintervallet n,m, med början på 1"
#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
#. display width for a relative timestamp in "git blame"
#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
#: builtin/blame.c:2602
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 år, 11 månader sedan"
#: builtin/branch.c:24
msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [flaggor] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
msgstr "git branch [flaggor] [-l] [-f] <grennamn> [<startpunkt>]"
#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
msgstr "git branch [flaggor] [-r] (-d | -D) <grennamn>..."
#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
msgstr "git branch [flaggor] (-m | -M) [<gammal_gren>] <ny_gren>"
#: builtin/branch.c:152
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
"tar bort grenen \"%s\" som har slagits ihop med\n"
" \"%s\", men ännu inte slagits ihop med HEAD."
#: builtin/branch.c:156
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
"tar inte bort grenen \"%s\" som inte har slagits ihop med\n"
" \"%s\", trots att den har slagits ihop med HEAD."
#: builtin/branch.c:170
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för \"%s\""
#: builtin/branch.c:174
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
"Grenen \"%s\" har inte slagits samman i sin helhet.\n"
"Om du är säker på att du vill ta bort den, kör \"git branch -D %s\"."
#: builtin/branch.c:187
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Misslyckades uppdatera konfigurationsfil"
#: builtin/branch.c:215
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "kan inte ange -a med -d"
#: builtin/branch.c:221
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för HEAD"
#: builtin/branch.c:229
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "Kan inte ta bort grenen \"%s\" som du befinner dig på för närvarande."
#: builtin/branch.c:245
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
msgstr "fjärrgrenen \"%s\" hittades inte."
#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "grenen \"%s\" hittades inte."
#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
msgstr "Fel vid borttagning av fjärrgrenen \"%s\""
#: builtin/branch.c:261
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Fel vid borttagning av grenen \"%s\""
#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "Tog bort fjärrgrenen %s (var %s).\n"
#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Tog bort grenen %s (var %s).\n"
#: builtin/branch.c:370
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
msgstr "grenen \"%s\" pekar inte på en incheckning"
#: builtin/branch.c:459
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: försvunnen]"
#: builtin/branch.c:464
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
#: builtin/branch.c:469
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: bakom %d] "
#: builtin/branch.c:471
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[bakom %d] "
#: builtin/branch.c:475
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: före %d] "
#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[före %d] "
#: builtin/branch.c:480
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: före %d, bakom %d] "
#: builtin/branch.c:483
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[före %d, bakom %d] "
#: builtin/branch.c:496
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " **** ogiltig ref ****"
#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
#: builtin/branch.c:590
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
#: builtin/branch.c:593
#, c-format
msgid "(detached from %s)"
msgstr "(frånkopplad från %s)"
#: builtin/branch.c:596
msgid "(no branch)"
msgstr "(ingen gren)"
#: builtin/branch.c:643
#, c-format
msgid "object '%s' does not point to a commit"
msgstr "objektet \"%s\" pekar på en incheckning"
#: builtin/branch.c:691
msgid "some refs could not be read"
msgstr "vissa referenser kunde inte läsas"
#: builtin/branch.c:704
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"kunde inte byta namn på aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
#: builtin/branch.c:714
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Felaktigt namn på gren: \"%s\""
#: builtin/branch.c:729
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
#: builtin/branch.c:733
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Bytte bort namn på en felaktigt namngiven gren \"%s\""
#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Grenen namnbytt till %s, men HEAD har inte uppdaterats!"
#: builtin/branch.c:744
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Grenen namnbytt, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
#: builtin/branch.c:759
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "felformat objektnamn %s"
#: builtin/branch.c:783
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "kunde inte skriva grenbeskrivningsmall: %s"
#: builtin/branch.c:813
msgid "Generic options"
msgstr "Allmänna flaggor"
#: builtin/branch.c:815
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "visa hash och ärenderad, ange två gånger för uppströmsgren"
#: builtin/branch.c:816
msgid "suppress informational messages"
msgstr "undertryck informationsmeddelanden"
#: builtin/branch.c:817
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "ställ in spårningsläge (se git-pull(1))"
#: builtin/branch.c:819
msgid "change upstream info"
msgstr "ändra uppströmsinformation"
#: builtin/branch.c:823
msgid "use colored output"
msgstr "använd färgad utdata"
#: builtin/branch.c:824
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "arbeta på fjärrspårande grenar"
#: builtin/branch.c:827 builtin/branch.c:833 builtin/branch.c:854
#: builtin/branch.c:860 builtin/commit.c:1586 builtin/commit.c:1587
#: builtin/commit.c:1588 builtin/commit.c:1589 builtin/tag.c:616
#: builtin/tag.c:622
msgid "commit"
msgstr "incheckning"
#: builtin/branch.c:828 builtin/branch.c:834
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "visa endast grenar som innehåller incheckningen"
#: builtin/branch.c:840
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Specifika git-branch-åtgärder:"
#: builtin/branch.c:841
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "visa både fjärrspårande och lokala grenar"
#: builtin/branch.c:843
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "ta bort helt sammanslagen gren"
#: builtin/branch.c:844
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "ta bort gren (även om inte helt sammanslagen)"
#: builtin/branch.c:845
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "flytta/ta bort en gren och dess reflogg"
#: builtin/branch.c:846
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "flytta/ta bort en gren, även om målet finns"
#: builtin/branch.c:847
msgid "list branch names"
msgstr "lista namn på grenar"
#: builtin/branch.c:848
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "skapa grenens reflogg"
#: builtin/branch.c:850
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "redigera beskrivning för grenen"
#: builtin/branch.c:851
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "tvinga skapande, flytt/namnändring, borttagande"
#: builtin/branch.c:854
msgid "print only not merged branches"
msgstr "visa endast ej sammanslagna grenar"
#: builtin/branch.c:860
msgid "print only merged branches"
msgstr "visa endast sammanslagna grenar"
#: builtin/branch.c:864
msgid "list branches in columns"
msgstr "visa grenar i spalter"
#: builtin/branch.c:877
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens"
#: builtin/branch.c:881 builtin/clone.c:637
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
#: builtin/branch.c:903
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column och --verbose är inkompatibla"
#: builtin/branch.c:914 builtin/branch.c:953
msgid "branch name required"
msgstr "grennamn krävs"
#: builtin/branch.c:929
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Kan inte beskriva frånkopplad HEAD"
#: builtin/branch.c:934
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "kan inte redigera beskrivning för mer än en gren"
#: builtin/branch.c:941
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Inga incheckningar på grenen \"%s\" ännu"
#: builtin/branch.c:944
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Ingen gren vid namnet \"%s\"."
#: builtin/branch.c:959
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "för många grenar för namnbyte"
#: builtin/branch.c:964
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "för många grenar för att byta uppström"
#: builtin/branch.c:968
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"kunde inte sätta uppström för HEAD till %s när det inte pekar mot någon gren."
#: builtin/branch.c:971 builtin/branch.c:993 builtin/branch.c:1014
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "okänd gren \"%s\""
#: builtin/branch.c:975
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "grenen \"%s\" finns inte"
#: builtin/branch.c:987
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "för många grenar för att ta bort uppström"
#: builtin/branch.c:991
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"kunde inte ta bort uppström för HEAD när det inte pekar mot någon gren."
#: builtin/branch.c:997
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Grenen \"%s\" har ingen uppströmsinformation"
#: builtin/branch.c:1011
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "kan inte skapa \"HEAD\" manuellt"
#: builtin/branch.c:1017
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
"grennamn"
#: builtin/branch.c:1020
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
"track or --set-upstream-to\n"
msgstr ""
"Flaggan --set-upstream rekommenderas ej och kommer tas bort. Använd --track "
"eller --set-upstream-to\n"
#: builtin/branch.c:1037
#, c-format
msgid ""
"\n"
"If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Om du vill göra så att \"%s\" spårar \"%s\" gör du så här:\n"
"\n"
#: builtin/branch.c:1038
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
#: builtin/branch.c:1039
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "%s är okej\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
#: builtin/bundle.c:60
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
#: builtin/cat-file.c:328
msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<typ>|--textconv) <objekt>"
#: builtin/cat-file.c:329
msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <objektlista>"
#: builtin/cat-file.c:366
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<typ> kan vara en av: blob, tree, commit, tag"
#: builtin/cat-file.c:367
msgid "show object type"
msgstr "visa objekttyp"
#: builtin/cat-file.c:368
msgid "show object size"
msgstr "visa objektstorlek"
#: builtin/cat-file.c:370
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "avsluta med noll när det inte uppstått något fel"
#: builtin/cat-file.c:371
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "visa objektets innehåll snyggt"
#: builtin/cat-file.c:373
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "för blob-objekt, kör textconv på objektets innehåll"
#: builtin/cat-file.c:375
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr "visa information och innehåll för objekt som listas på standard in"
#: builtin/cat-file.c:378
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "visa information för objekt som listas på standard in"
#: builtin/check-attr.c:11
msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] sökväg..."
#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <sökvägslista>"
#: builtin/check-attr.c:19
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "visa alla attribut som satts på filen"
#: builtin/check-attr.c:20
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "använd .gitattributes endast från indexet"
#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
msgid "read file names from stdin"
msgstr "läs filnamn från standard in"
#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "avsluta in- och utdataposter med NUL-tecken"
#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1107 builtin/gc.c:274
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "undertryck förloppsrapportering"
#: builtin/check-ignore.c:26
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "visa indatasökvägar som inte träffas"
#: builtin/check-ignore.c:28
msgid "ignore index when checking"
msgstr "ignorera index vid kontroll"
#: builtin/check-ignore.c:154
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "kan inte ange sökvägsnamn med --stdin"
#: builtin/check-ignore.c:157
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "-z kan endast användas tillsammans med --stdin"
#: builtin/check-ignore.c:159
msgid "no path specified"
msgstr "ingen sökväg angavs"
#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "--quiet kan endast användas med ett enkelt sökvägsnamn"
#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "kan inte använda både --quiet och --verbose"
#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "--non-matching är endast giltig med --verbose"
#: builtin/check-mailmap.c:8
msgid "git check-mailmap [options] <contact>..."
msgstr "git check-mailmap [flaggor] <kontakt>..."
#: builtin/check-mailmap.c:13
msgid "also read contacts from stdin"
msgstr "läs även kontakter från standard in"
#: builtin/check-mailmap.c:24
#, c-format
msgid "unable to parse contact: %s"
msgstr "kunde inte tolka kontakt: %s"
#: builtin/check-mailmap.c:47
msgid "no contacts specified"
msgstr "inga kontakter angavs"
#: builtin/checkout-index.c:126
msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [flaggor] [--] [<fil>...]"
#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "check out all files in the index"
msgstr "checka ut alla filer i indexet"
#: builtin/checkout-index.c:189
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "tvinga överskrivning av befintliga filer"
#: builtin/checkout-index.c:191
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "ingen varning för existerande filer och filer ej i indexet"
#: builtin/checkout-index.c:193
msgid "don't checkout new files"
msgstr "checka inte ut nya filer"
#: builtin/checkout-index.c:195
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "uppdatera stat-information i indexfilen"
#: builtin/checkout-index.c:201
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "läs listan över sökvägar från standard in"
#: builtin/checkout-index.c:203
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "skriv innehåll till temporära filer"
#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
msgid "string"
msgstr "sträng"
#: builtin/checkout-index.c:205
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "när filer skapas, lägg till <sträng> först"
#: builtin/checkout-index.c:208
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "kopiera ut filer från namngiven etapp"
#: builtin/checkout.c:25
msgid "git checkout [options] <branch>"
msgstr "git checkout [flaggor] <gren>"
#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [flaggor] [<gren>] -- <fil>..."
#: builtin/checkout.c:132 builtin/checkout.c:165
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
#: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
#: builtin/checkout.c:150
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte alla nödvändiga versioner"
#: builtin/checkout.c:194
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte nödvändiga versioner"
#: builtin/checkout.c:211
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
#: builtin/checkout.c:228
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
#: builtin/checkout.c:249 builtin/checkout.c:252 builtin/checkout.c:255
#: builtin/checkout.c:258
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "\"%s\" kan inte användas vid uppdatering av sökvägar"
#: builtin/checkout.c:261 builtin/checkout.c:264
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "\"%s\" kan inte användas med %s"
#: builtin/checkout.c:267
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt."
#: builtin/checkout.c:278 builtin/checkout.c:467
msgid "corrupt index file"
msgstr "indexfilen är trasig"
#: builtin/checkout.c:338 builtin/checkout.c:345
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
#: builtin/checkout.c:489
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
#: builtin/checkout.c:615
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
msgstr "Kan inte skapa referenslog för \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:653
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD är nu på"
#: builtin/checkout.c:660
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Återställ gren \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:663
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Redan på \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:667
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:669 builtin/checkout.c:1050
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
#: builtin/checkout.c:723
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... och %d till.\n"
#: builtin/checkout.c:729
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgid_plural ""
"Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[0] ""
"Varning: du lämnar %d incheckning bakom dig som inte är ansluten till\n"
"någon av dina grenar:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[1] ""
"Varning: du lämnar %d incheckningar bakom dig som inte är ansluta till\n"
"någon av dina grenar:\n"
"\n"
"%s\n"
#: builtin/checkout.c:747
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
"to do so with:\n"
"\n"
" git branch new_branch_name %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Om du vill behålla dem genom att skapa en ny gren är nu en bra tidpunkt\n"
"att göra så, med:\n"
"\n"
" git branch nytt_grennamn %s\n"
"\n"
#: builtin/checkout.c:777
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "internt fel vid genomgång av revisioner (revision walk)"
#: builtin/checkout.c:781
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Tidigare position för HEAD var"
#: builtin/checkout.c:808 builtin/checkout.c:1045
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
#: builtin/checkout.c:952
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "endast en referens förväntades, %d gavs."
#: builtin/checkout.c:991
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "felaktig referens: %s"
#: builtin/checkout.c:1020
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
#: builtin/checkout.c:1059
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "sökvägar kan inte användas vid byte av gren"
#: builtin/checkout.c:1062 builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "\"%s\" kan inte användas vid byte av gren"
#: builtin/checkout.c:1070 builtin/checkout.c:1073 builtin/checkout.c:1078
#: builtin/checkout.c:1081
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "\"%s\" kan inte användas med \"%s\""
#: builtin/checkout.c:1086
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Kan inte växla gren till icke-incheckningen \"%s\""
#: builtin/checkout.c:1108 builtin/checkout.c:1110 builtin/clone.c:90
#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161
msgid "branch"
msgstr "gren"
#: builtin/checkout.c:1109
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
#: builtin/checkout.c:1111
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
#: builtin/checkout.c:1112
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "skapa reflogg för ny gren"
#: builtin/checkout.c:1113
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "koppla från HEAD vid namngiven incheckning"
#: builtin/checkout.c:1114
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "sätt uppströmsinformation för ny gren"
#: builtin/checkout.c:1116
msgid "new-branch"
msgstr "ny-gren"
#: builtin/checkout.c:1116
msgid "new unparented branch"
msgstr "ny gren utan förälder"
#: builtin/checkout.c:1117
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
#: builtin/checkout.c:1119
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
#: builtin/checkout.c:1121
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
#: builtin/checkout.c:1122
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
#: builtin/checkout.c:1123 builtin/merge.c:227
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
#: builtin/checkout.c:1124 builtin/log.c:1239 parse-options.h:245
msgid "style"
msgstr "stil"
#: builtin/checkout.c:1125
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
#: builtin/checkout.c:1128
msgid "do not limit path