blob: 5af78f15a86db955903979900190a6f7bbbf7882 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-13 15:16+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-13 15:16+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: git-gui.sh:865
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
#: git-gui.sh:919
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
#: git-gui.sh:920
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
#: git-gui.sh:935 git-gui.sh:949 git-gui.sh:962 git-gui.sh:1052 git-gui.sh:1071
#: git-gui.sh:3147
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: фатална грешка"
#: git-gui.sh:936
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
#: git-gui.sh:963
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
#: git-gui.sh:988
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
"\n"
"%s claims it is version '%s'.\n"
"\n"
"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
"\n"
"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
msgstr ""
"Версията на Git не може да бъде определена.\n"
"\n"
"Версията на „%s“ изглежда, че е „%s“.\n"
"\n"
"„%s“ изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
"\n"
"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
#: git-gui.sh:1285
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
#: git-gui.sh:1319
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
#: git-gui.sh:1327
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
#: git-gui.sh:1335
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
#: git-gui.sh:1507 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
#: git-gui.sh:1567
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
#: git-gui.sh:1645
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
#: git-gui.sh:1662
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
#: git-gui.sh:1820 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
#: git-gui.sh:1984
#, tcl-format
msgid ""
"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
msgstr ""
"Достигнат е максималният размер на списъка за извеждане(gui."
"maxfilesdisplayed = %s), съответно не са показани всички %s файла."
#: git-gui.sh:2107
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
#: git-gui.sh:2109
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2110 git-gui.sh:2122
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2111 git-gui.sh:2123
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2112 git-gui.sh:2124
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
#: git-gui.sh:2114
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2115 git-gui.sh:2116
msgid "File type changed, old type staged for commit"
msgstr "Видът на файла е сменен, но новият вид не е в индекса"
#: git-gui.sh:2117
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
#: git-gui.sh:2118
msgid "File type change staged, modification not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен в индекса, но не и съдържанието"
#: git-gui.sh:2119
msgid "File type change staged, file missing"
msgstr "Видът на файла е сменен в индекса, но файлът липсва"
#: git-gui.sh:2121
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
#: git-gui.sh:2126
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
#: git-gui.sh:2127
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
#: git-gui.sh:2128
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
#: git-gui.sh:2130 git-gui.sh:2131 git-gui.sh:2132 git-gui.sh:2133
#: git-gui.sh:2134 git-gui.sh:2135
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
#: git-gui.sh:2170
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
#: git-gui.sh:2182
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2241
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr ""
"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2676 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
#: git-gui.sh:2677
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
#: git-gui.sh:2679 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
#: git-gui.sh:2682 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2685 lib/merge.tcl:127 lib/merge.tcl:174
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
#: git-gui.sh:2686 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
#: git-gui.sh:2689
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
#: git-gui.sh:2698
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
#: git-gui.sh:2704
msgid "Git Bash"
msgstr "Bash за Git"
#: git-gui.sh:2714
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
#: git-gui.sh:2718
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
#: git-gui.sh:2723
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
#: git-gui.sh:2727
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
#: git-gui.sh:2734
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в „%s“"
#: git-gui.sh:2736
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на „%s“"
#: git-gui.sh:2741 lib/database.tcl:40
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
#: git-gui.sh:2744 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
#: git-gui.sh:2747
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
#: git-gui.sh:2754 git-gui.sh:2758 git-gui.sh:2762
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
#: git-gui.sh:2770 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
#: git-gui.sh:2778
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
#: git-gui.sh:2781
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
#: git-gui.sh:2785 git-gui.sh:3399
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
#: git-gui.sh:2788 git-gui.sh:3402 git-gui.sh:3476 git-gui.sh:3562
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
#: git-gui.sh:2791 git-gui.sh:3405
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
#: git-gui.sh:2794 git-gui.sh:3408 lib/branch_delete.tcl:28
#: lib/remote_branch_delete.tcl:39
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
#: git-gui.sh:2798 git-gui.sh:3412 git-gui.sh:3566 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
#: git-gui.sh:2807
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
#: git-gui.sh:2813
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
#: git-gui.sh:2819
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
#: git-gui.sh:2824
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
#: git-gui.sh:2829
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
#: git-gui.sh:2839
msgid "Done"
msgstr "Готово"
#: git-gui.sh:2841
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2850 git-gui.sh:3335
msgid "New Commit"
msgstr "Ново подаване"
#: git-gui.sh:2858 git-gui.sh:3342
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
#: git-gui.sh:2868 git-gui.sh:3296 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:2874
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2880
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2886
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2892 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
#: git-gui.sh:2900 git-gui.sh:3613 git-gui.sh:3644
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
#: git-gui.sh:2904 git-gui.sh:3617 git-gui.sh:3648
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
#: git-gui.sh:2911 git-gui.sh:3309 git-gui.sh:3423
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
#: git-gui.sh:2927
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
#: git-gui.sh:2932
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
#: git-gui.sh:2944 git-gui.sh:2972
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
#: git-gui.sh:2948
msgid "Push..."
msgstr "Изтласкване…"
#: git-gui.sh:2952
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
#: git-gui.sh:2962 git-gui.sh:3595
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
#: git-gui.sh:2973
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
#: git-gui.sh:2982 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
#: git-gui.sh:2986 git-gui.sh:2990 lib/about.tcl:14
#: lib/choose_repository.tcl:49 lib/choose_repository.tcl:58
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
#: git-gui.sh:3014
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
#: git-gui.sh:3017 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
#: git-gui.sh:3032 git-gui.sh:3164
msgid "usage:"
msgstr "употреба:"
#: git-gui.sh:3036 git-gui.sh:3168
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
#: git-gui.sh:3117 lib/blame.tcl:573
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: git-gui.sh:3148
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
"няма"
#: git-gui.sh:3181
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
#: git-gui.sh:3206
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
#: git-gui.sh:3228
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
#: git-gui.sh:3302
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
#: git-gui.sh:3321 lib/transport.tcl:137
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
#: git-gui.sh:3356
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3357
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3358
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3359
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3360
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3361
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3415 git-gui.sh:3570 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
#: git-gui.sh:3439 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
#: git-gui.sh:3558
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:3579
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
#: git-gui.sh:3583
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
#: git-gui.sh:3591 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
#: git-gui.sh:3602
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
#: git-gui.sh:3607
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
#: git-gui.sh:3626
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
#: git-gui.sh:3631
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
#: git-gui.sh:3635
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
#: git-gui.sh:3639
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
#: git-gui.sh:3657
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
#: git-gui.sh:3661
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3665
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3670
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
#: git-gui.sh:3705
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
#: git-gui.sh:3707
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
#: git-gui.sh:3709
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
#: git-gui.sh:3712
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
#: git-gui.sh:3714
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
#: git-gui.sh:3716
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
#: git-gui.sh:3741
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
"\n"
"The following environment variables are probably\n"
"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
"by %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Възможно е да има проблем със средата.\n"
"\n"
"Най-вероятно следните променливи няма да бъдат\n"
"взети под внимание от подпроцесите на Git\n"
"от %s:\n"
"\n"
#: git-gui.sh:3915
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
"Tcl binary distributed by Cygwin."
msgstr ""
"\n"
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
#: git-gui.sh:3920
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"A good replacement for %s\n"
"is placing values for the user.name and\n"
"user.email settings into your personal\n"
"~/.gitconfig file.\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Добър заместител на „%s“\n"
"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
#: lib/about.tcl:26
msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
#: lib/blame.tcl:73
#, tcl-format
msgid "%s (%s): File Viewer"
msgstr "%s (%s): Преглед на файлове"
#: lib/blame.tcl:79
msgid "Commit:"
msgstr "Подаване:"
#: lib/blame.tcl:280
msgid "Copy Commit"
msgstr "Копиране на подаване"
#: lib/blame.tcl:284
msgid "Find Text..."
msgstr "Търсене на текст…"
#: lib/blame.tcl:288
msgid "Goto Line..."
msgstr "Към ред…"
#: lib/blame.tcl:297
msgid "Do Full Copy Detection"
msgstr "Пълно търсене на копиране"
#: lib/blame.tcl:301
msgid "Show History Context"
msgstr "Показване на контекста от историята"
#: lib/blame.tcl:304
msgid "Blame Parent Commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
#: lib/blame.tcl:466
#, tcl-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Чете се „%s“…"
#: lib/blame.tcl:594
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
#: lib/blame.tcl:614
msgid "lines annotated"
msgstr "реда анотирани"
#: lib/blame.tcl:806
msgid "Loading original location annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
#: lib/blame.tcl:809
msgid "Annotation complete."
msgstr "Анотирането завърши."
#: lib/blame.tcl:839
msgid "Busy"
msgstr "Операцията не е завършила"
#: lib/blame.tcl:840
msgid "Annotation process is already running."
msgstr "В момента тече процес на анотиране."
#: lib/blame.tcl:879
msgid "Running thorough copy detection..."
msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
#: lib/blame.tcl:947
msgid "Loading annotation..."
msgstr "Зареждане на анотации…"
#: lib/blame.tcl:1000
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
#: lib/blame.tcl:1004
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
#: lib/blame.tcl:1009
msgid "Original File:"
msgstr "Първоначален файл:"
#: lib/blame.tcl:1057
msgid "Cannot find HEAD commit:"
msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
#: lib/blame.tcl:1112
msgid "Cannot find parent commit:"
msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
#: lib/blame.tcl:1127
msgid "Unable to display parent"
msgstr "Родителят не може да бъде показан"
#: lib/blame.tcl:1128 lib/diff.tcl:358
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
#: lib/blame.tcl:1269
msgid "Originally By:"
msgstr "Първоначално от:"
#: lib/blame.tcl:1275
msgid "In File:"
msgstr "Във файл:"
#: lib/blame.tcl:1280
msgid "Copied Or Moved Here By:"
msgstr "Копирано или преместено тук от:"
#: lib/branch_checkout.tcl:16
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Checkout Branch"
msgstr "%s (%s): Клон за изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:21
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Клон за изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:26
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:30 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
#: lib/branch_rename.tcl:32 lib/browser.tcl:292 lib/checkout_op.tcl:579
#: lib/choose_font.tcl:45 lib/merge.tcl:178 lib/option.tcl:127
#: lib/remote_add.tcl:34 lib/remote_branch_delete.tcl:43 lib/tools_dlg.tcl:41
#: lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345 lib/transport.tcl:141
msgid "Cancel"
msgstr "Отказване"
#: lib/branch_checkout.tcl:35 lib/browser.tcl:297 lib/tools_dlg.tcl:321
msgid "Revision"
msgstr "Версия"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:310
msgid "Options"
msgstr "Опции"
#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
msgid "Fetch Tracking Branch"
msgstr "Изтегляне на промените от следения клон"
#: lib/branch_checkout.tcl:47
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Изтриване от локалния клон"
#: lib/branch_create.tcl:23
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Create Branch"
msgstr "%s (%s): Създаване на клон"
#: lib/branch_create.tcl:28
msgid "Create New Branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
#: lib/branch_create.tcl:33 lib/choose_repository.tcl:407
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
#: lib/branch_create.tcl:42
msgid "Branch Name"
msgstr "Име на клона"
#: lib/branch_create.tcl:44 lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: lib/branch_create.tcl:57
msgid "Match Tracking Branch Name"
msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
#: lib/branch_create.tcl:66
msgid "Starting Revision"
msgstr "Начална версия"
#: lib/branch_create.tcl:72
msgid "Update Existing Branch:"
msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
#: lib/branch_create.tcl:75
msgid "No"
msgstr "Не"
#: lib/branch_create.tcl:80
msgid "Fast Forward Only"
msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
msgid "Reset"
msgstr "Отначало"
#: lib/branch_create.tcl:97
msgid "Checkout After Creation"
msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
#: lib/branch_create.tcl:132
msgid "Please select a tracking branch."
msgstr "Изберете клон за следени."
#: lib/branch_create.tcl:141
#, tcl-format
msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
#: lib/branch_create.tcl:154 lib/branch_rename.tcl:92
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Дайте име на клона."
#: lib/branch_create.tcl:165 lib/branch_rename.tcl:112
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
#: lib/branch_delete.tcl:16
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Delete Branch"
msgstr "%s (%s): Изтриване на клон"
#: lib/branch_delete.tcl:21
msgid "Delete Local Branch"
msgstr "Изтриване на локален клон"
#: lib/branch_delete.tcl:39
msgid "Local Branches"
msgstr "Локални клони"
#: lib/branch_delete.tcl:51
msgid "Delete Only If Merged Into"
msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
#: lib/branch_delete.tcl:53 lib/remote_branch_delete.tcl:120
msgid "Always (Do not perform merge checks)"
msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:218
msgid ""
"Recovering deleted branches is difficult.\n"
"\n"
"Delete the selected branches?"
msgstr ""
"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
#: lib/branch_delete.tcl:131
#, tcl-format
msgid " - %s:"
msgstr " — „%s:“"
#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to delete branches:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неуспешно триене на клони:\n"
"%s"
#: lib/branch_rename.tcl:15
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Rename Branch"
msgstr "%s (%s): Преименуване на клон"
#: lib/branch_rename.tcl:23
msgid "Rename Branch"
msgstr "Преименуване на клон"
#: lib/branch_rename.tcl:28
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"
#: lib/branch_rename.tcl:38
msgid "Branch:"
msgstr "Клон:"
#: lib/branch_rename.tcl:46
msgid "New Name:"
msgstr "Ново име:"
#: lib/branch_rename.tcl:81
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Изберете клон за преименуване."
#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Стартиране…"
#: lib/browser.tcl:27
#, tcl-format
msgid "%s (%s): File Browser"
msgstr "%s (%s): Файлов браузър"
#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Зареждане на „%s“…"
#: lib/browser.tcl:193
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Към родителя]"
#: lib/browser.tcl:275
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Browse Branch Files"
msgstr "%s (%s): Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:282
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
#: lib/choose_repository.tcl:1074
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
#: lib/checkout_op.tcl:85
#, tcl-format
msgid "Fetching %s from %s"
msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
#: lib/checkout_op.tcl:133
#, tcl-format
msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:30
#: lib/sshkey.tcl:55
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: lib/checkout_op.tcl:175
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' does not exist."
msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
#: lib/checkout_op.tcl:194
#, tcl-format
msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:229
#, tcl-format
msgid ""
"Branch '%s' already exists.\n"
"\n"
"It cannot fast-forward to %s.\n"
"A merge is required."
msgstr ""
"Клонът „%s“ съществува.\n"
"\n"
"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
"Необходимо е сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:243
#, tcl-format
msgid "Merge strategy '%s' not supported."
msgstr "Стратегия за сливане „%s“ не се поддържа."
#: lib/checkout_op.tcl:262
#, tcl-format
msgid "Failed to update '%s'."
msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:274
msgid "Staging area (index) is already locked."
msgstr "Индексът вече е заключен."
#: lib/checkout_op.tcl:289
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
"хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/checkout_op.tcl:345
#, tcl-format
msgid "Updating working directory to '%s'..."
msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
#: lib/checkout_op.tcl:346
msgid "files checked out"
msgstr "файла са изтеглени"
#: lib/checkout_op.tcl:376
#, tcl-format
msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
msgstr ""
"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
#: lib/checkout_op.tcl:377
msgid "File level merge required."
msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:381
#, tcl-format
msgid "Staying on branch '%s'."
msgstr "Оставане върху клона „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:452
msgid ""
"You are no longer on a local branch.\n"
"\n"
"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
"Checkout'."
msgstr ""
"Вече не сте на локален клон.\n"
"\n"
"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
#, tcl-format
msgid "Checked out '%s'."
msgstr "„%s“ е изтеглен."
#: lib/checkout_op.tcl:535
#, tcl-format
msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
msgstr ""
"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
#: lib/checkout_op.tcl:557
msgid "Recovering lost commits may not be easy."
msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
#: lib/checkout_op.tcl:562
#, tcl-format
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Зануляване на „%s“?"
#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:170 lib/tools_dlg.tcl:336
msgid "Visualize"
msgstr "Визуализация"
#: lib/checkout_op.tcl:635
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to set current branch.\n"
"\n"
"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
"\n"
"This should not have occurred. %s will now close and give up."
msgstr ""
"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
"\n"
"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
"\n"
"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
"преустанови работа."
#: lib/choose_font.tcl:41
msgid "Select"
msgstr "Избор"
#: lib/choose_font.tcl:55
msgid "Font Family"
msgstr "Шрифт"
#: lib/choose_font.tcl:76
msgid "Font Size"
msgstr "Размер"
#: lib/choose_font.tcl:93
msgid "Font Example"
msgstr "Мостра"
#: lib/choose_font.tcl:105
msgid ""
"This is example text.\n"
"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
"Това е примерен текст.\n"
"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
#: lib/choose_repository.tcl:33
msgid "Git Gui"
msgstr "ГПИ на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:92 lib/choose_repository.tcl:412
msgid "Create New Repository"
msgstr "Създаване на ново хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:98
msgid "New..."
msgstr "Ново…"
#: lib/choose_repository.tcl:105 lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:116
msgid "Clone..."
msgstr "Клониране…"
#: lib/choose_repository.tcl:123 lib/choose_repository.tcl:1064
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:129
msgid "Open..."
msgstr "Отваряне…"
#: lib/choose_repository.tcl:142
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Скоро ползвани"
#: lib/choose_repository.tcl:148
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
#: lib/choose_repository.tcl:316 lib/choose_repository.tcl:323
#: lib/choose_repository.tcl:330
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
#: lib/choose_repository.tcl:417
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"
#: lib/choose_repository.tcl:447 lib/choose_repository.tcl:573
#: lib/choose_repository.tcl:1098
msgid "Git Repository"
msgstr "Хранилище на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:472
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Вече съществува директория „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:476
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Вече съществува файл „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:491
msgid "Clone"
msgstr "Клониране"
#: lib/choose_repository.tcl:504
msgid "Source Location:"
msgstr "Адрес на източника:"
#: lib/choose_repository.tcl:513
msgid "Target Directory:"
msgstr "Целева директория:"
#: lib/choose_repository.tcl:523
msgid "Clone Type:"
msgstr "Вид клониране:"
#: lib/choose_repository.tcl:528
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Стандартно (бързо, частично споделяне на файлове, твърди връзки)"
#: lib/choose_repository.tcl:533
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Пълно (бавно, пълноценно резервно копие)"
#: lib/choose_repository.tcl:538
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Споделено (най-бързо, не се препоръчва, не прави резервно копие)"
#: lib/choose_repository.tcl:545
msgid "Recursively clone submodules too"
msgstr "Рекурсивно клониране и на подмодулите"
#: lib/choose_repository.tcl:579 lib/choose_repository.tcl:626
#: lib/choose_repository.tcl:772 lib/choose_repository.tcl:842
#: lib/choose_repository.tcl:1104 lib/choose_repository.tcl:1112
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Това не е хранилище на Git: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:615
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират стандартно"
#: lib/choose_repository.tcl:619
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират споделено"
#: lib/choose_repository.tcl:640
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
msgstr "Местоположението „%s“ вече съществува."
#: lib/choose_repository.tcl:651
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Неуспешно настройване на хранилището-източник"
#: lib/choose_repository.tcl:663
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:664
msgid "buckets"
msgstr "клетки"
#: lib/choose_repository.tcl:688
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Обектите/информацията/синонимите не могат да бъдат копирани: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:724
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Няма какво да се клонира от „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:726 lib/choose_repository.tcl:940
#: lib/choose_repository.tcl:952
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Основният клон — „master“ не е инициализиран."
#: lib/choose_repository.tcl:739
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Не се поддържат твърди връзки. Преминава се към копиране."
#: lib/choose_repository.tcl:751
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Клониране на „%s“"
#: lib/choose_repository.tcl:782
msgid "Copying objects"
msgstr "Копиране на обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:783
msgid "KiB"
msgstr "KiB"
#: lib/choose_repository.tcl:807
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Неуспешно копиране на обект: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:817
msgid "Linking objects"
msgstr "Създаване на връзки към обектите"
#: lib/choose_repository.tcl:818
msgid "objects"
msgstr "обекти"
#: lib/choose_repository.tcl:826
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на твърда връзка към обект: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:881
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr ""
"Клоните и обектите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация "
"погледнете изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:892
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr ""
"Етикетите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:916
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr ""
"Върхът „HEAD“ не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
#: lib/choose_repository.tcl:925
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
msgstr "„%s“ не може да се зачисти"
#: lib/choose_repository.tcl:931
msgid "Clone failed."
msgstr "Неуспешно клониране."
#: lib/choose_repository.tcl:938
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Не е получен клон по подразбиране."
#: lib/choose_repository.tcl:949
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Няма подаване отговарящо на „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:961
msgid "Creating working directory"
msgstr "Създаване на работната директория"
#: lib/choose_repository.tcl:962 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
#: lib/index.tcl:207
msgid "files"
msgstr "файлове"
#: lib/choose_repository.tcl:981
msgid "Cannot clone submodules."
msgstr "Подмодулите не могат да се клонират."
#: lib/choose_repository.tcl:990
msgid "Cloning submodules"
msgstr "Клониране на подмодули"
#: lib/choose_repository.tcl:1015
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Неуспешно първоначално изтегляне."
#: lib/choose_repository.tcl:1059
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
#: lib/choose_repository.tcl:1069
msgid "Repository:"
msgstr "Хранилище:"
#: lib/choose_repository.tcl:1118
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Неуспешно отваряне на хранилището „%s“:"
#: lib/choose_rev.tcl:52
msgid "This Detached Checkout"
msgstr "Това несвързано изтегляне"
#: lib/choose_rev.tcl:60
msgid "Revision Expression:"
msgstr "Израз за версия:"
#: lib/choose_rev.tcl:72
msgid "Local Branch"
msgstr "Локален клон"
#: lib/choose_rev.tcl:77
msgid "Tracking Branch"
msgstr "Следящ клон"
#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
#: lib/choose_rev.tcl:321
#, tcl-format
msgid "Invalid revision: %s"
msgstr "Неправилна версия: %s"
#: lib/choose_rev.tcl:342
msgid "No revision selected."
msgstr "Не е избрана версия."
#: lib/choose_rev.tcl:350
msgid "Revision expression is empty."
msgstr "Изразът за версия е празен."
#: lib/choose_rev.tcl:537
msgid "Updated"
msgstr "Обновен"
#: lib/choose_rev.tcl:565
msgid "URL"
msgstr "Адрес"
#: lib/commit.tcl:9
msgid ""
"There is nothing to amend.\n"
"\n"
"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
"to amend.\n"
msgstr ""
"Няма какво да се поправи.\n"
"\n"
"Ще създадете първоначалното подаване. Преди него няма други подавания, които "
"да поправите.\n"
#: lib/commit.tcl:18
msgid ""
"Cannot amend while merging.\n"
"\n"
"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
"current merge activity.\n"
msgstr ""
"По време на сливане не може да поправяте.\n"
"\n"
"В момента все още не сте завършили операция по сливане. Не може да поправите "
"предишното подаване, освен ако първо не преустановите текущото сливане.\n"
#: lib/commit.tcl:48
msgid "Error loading commit data for amend:"
msgstr "Грешка при зареждане на данните от подаване, които да се поправят:"
#: lib/commit.tcl:75
msgid "Unable to obtain your identity:"
msgstr "Идентификацията ви не може да бъде определена:"
#: lib/commit.tcl:80
msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
msgstr "Неправилно поле „GIT_COMMITTER_IDENT“:"
#: lib/commit.tcl:129
#, tcl-format
msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
msgstr "предупреждение: Tcl не поддържа кодирането „%s“."
#: lib/commit.tcl:149
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
"хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено преди ново подаване.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/commit.tcl:173
#, tcl-format
msgid ""
"Unmerged files cannot be committed.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
"before committing.\n"
msgstr ""
"Неслетите файлове не могат да бъдат подавани.\n"
"\n"
"Във файла „%s“ има конфликти при сливане. За да го подадете, трябва първо да "
"коригирате конфликтите и да добавите файла към индекса за подаване.\n"
#: lib/commit.tcl:181
#, tcl-format
msgid ""
"Unknown file state %s detected.\n"
"\n"
"File %s cannot be committed by this program.\n"
msgstr ""
"Непознато състояние на файл „%s“.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ не може да бъде подаден чрез текущата програма.\n"
#: lib/commit.tcl:189
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
msgstr ""
"Няма промени за подаване.\n"
"\n"
"Трябва да добавите поне един файл към индекса, за да подадете.\n"
#: lib/commit.tcl:204
msgid ""
"Please supply a commit message.\n"
"\n"
"A good commit message has the following format:\n"
"\n"
"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
"- Second line: Blank\n"
"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
msgstr ""
"Задайте добро съобщение при подаване.\n"
"\n"
"Използвайте следния формат:\n"
"\n"
"● Първи ред: описание в едно изречение на промяната.\n"
"● Втори ред: празен.\n"
"● Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
#: lib/commit.tcl:235
msgid "Calling pre-commit hook..."
msgstr "Изпълняване на куката преди подаване…"
#: lib/commit.tcl:250
msgid "Commit declined by pre-commit hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката преди подаване."
#: lib/commit.tcl:269
msgid ""
"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
" \n"
" Do you really want to proceed with your Commit?"
msgstr ""
"Ще подадете към несвързан, отделѐн указател „HEAD“. Това е опасно, защото "
"при преминаването към клон ще загубите промените си, като единственият начин "
"да ги върнете ще е чрез журнала на указателите (reflog). Най-вероятно трябва "
"да не правите това подаване, а да създадете нов клон, преди да продължите.\n"
" \n"
"Сигурни ли сте, че искате да извършите текущото подаване?"
#: lib/commit.tcl:290
msgid "Calling commit-msg hook..."
msgstr "Изпълняване на куката за съобщението при подаване…"
#: lib/commit.tcl:305
msgid "Commit declined by commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката за съобщението при подаване."
#: lib/commit.tcl:318
msgid "Committing changes..."
msgstr "Подаване на промените…"
#: lib/commit.tcl:334
msgid "write-tree failed:"
msgstr "неуспешно запазване на дървото (write-tree):"
#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:382 lib/commit.tcl:403
msgid "Commit failed."
msgstr "Неуспешно подаване."
#: lib/commit.tcl:352
#, tcl-format
msgid "Commit %s appears to be corrupt"
msgstr "Подаването „%s“ изглежда повредено"
#: lib/commit.tcl:357
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Няма промени за подаване.\n"
"\n"
"В това подаване не са променяни никакви файлове, а и не е подаване със "
"сливане.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/commit.tcl:364
msgid "No changes to commit."
msgstr "Няма промени за подаване."
#: lib/commit.tcl:381
msgid "commit-tree failed:"
msgstr "неуспешно подаване на дървото (commit-tree):"
#: lib/commit.tcl:402
msgid "update-ref failed:"
msgstr "неуспешно обновяване на указателите (update-ref):"
#: lib/commit.tcl:495
#, tcl-format
msgid "Created commit %s: %s"
msgstr "Успешно подаване %s: %s"
#: lib/console.tcl:59
msgid "Working... please wait..."
msgstr "В момента се извършва действие, изчакайте…"
#: lib/console.tcl:186
msgid "Success"
msgstr "Успех"
#: lib/console.tcl:200
msgid "Error: Command Failed"
msgstr "Грешка: неуспешно изпълнение на команда"
#: lib/database.tcl:42
msgid "Number of loose objects"
msgstr "Брой непакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:43
msgid "Disk space used by loose objects"
msgstr "Дисково пространство заето от непакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:44
msgid "Number of packed objects"
msgstr "Брой пакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:45
msgid "Number of packs"
msgstr "Брой пакети"
#: lib/database.tcl:46
msgid "Disk space used by packed objects"
msgstr "Дисково пространство заето от пакетирани обекти"
#: lib/database.tcl:47
msgid "Packed objects waiting for pruning"
msgstr "Пакетирани обекти за окастряне"
#: lib/database.tcl:48
msgid "Garbage files"
msgstr "Файлове за боклука"
#: lib/database.tcl:57 lib/option.tcl:182 lib/option.tcl:197 lib/option.tcl:220
#: lib/option.tcl:282
#, tcl-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: lib/database.tcl:66
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Database Statistics"
msgstr "%s (%s): Статистика на базата от данни"
#: lib/database.tcl:72
msgid "Compressing the object database"
msgstr "Компресиране на базата с данни за обектите"
#: lib/database.tcl:83
msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
#: lib/database.tcl:107
#, tcl-format
msgid ""
"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
"\n"
"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
"the database.\n"
"\n"
"Compress the database now?"
msgstr ""
"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
"\n"
"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
"обектите.\n"
"\n"
"Да се започне ли компресирането?"
#: lib/date.tcl:25
#, tcl-format
msgid "Invalid date from Git: %s"
msgstr "Неправилни данни от Git: %s"
#: lib/diff.tcl:77
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
"\n"
"%s has no changes.\n"
"\n"
"The modification date of this file was updated by another application, but "
"the content within the file was not changed.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
"the same state."
msgstr ""
"Не са открити разлики.\n"
"\n"
"Няма промени в „%s“.\n"
"\n"
"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
"му не е променено.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
"състояние."
#: lib/diff.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
#: lib/diff.tcl:143
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
msgstr ""
"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:148
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
msgstr ""
"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
"ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:155
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:158
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:220 lib/diff.tcl:357
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
#: lib/diff.tcl:221
msgid "Error loading file:"
msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
#: lib/diff.tcl:227
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
#: lib/diff.tcl:239
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
#: lib/diff.tcl:244
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
"● Неследеният файл е %d байта.\n"
"● Показват се само първите %d байта.\n"
#: lib/diff.tcl:250
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"* Untracked file clipped here by %s.\n"
"* To see the entire file, use an external editor.\n"
msgstr ""
"\n"
"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
#: lib/diff.tcl:580
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
#: lib/diff.tcl:587
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
#: lib/diff.tcl:666
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
#: lib/diff.tcl:674
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
#: lib/encoding.tcl:443
msgid "Default"
msgstr "Стандартното"
#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
msgid "System (%s)"
msgstr "Системното (%s)"
#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
msgid "Other"
msgstr "Друго"
#: lib/error.tcl:20
#, tcl-format
msgid "%s: error"
msgstr "%s: грешка"
#: lib/error.tcl:36
#, tcl-format
msgid "%s: warning"
msgstr "%s: предупреждение"
#: lib/error.tcl:80
#, tcl-format
msgid "%s hook failed:"
msgstr "%s: грешка от куката"
#: lib/error.tcl:96
msgid "You must correct the above errors before committing."
msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
#: lib/error.tcl:116
#, tcl-format
msgid "%s (%s): error"
msgstr "%s (%s): грешка"
#: lib/index.tcl:6
msgid "Unable to unlock the index."
msgstr "Индексът не може да бъде отключен."
#: lib/index.tcl:17
msgid "Index Error"
msgstr "Грешка в индекса"
#: lib/index.tcl:19
msgid ""
"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
"resynchronize git-gui."
msgstr ""
"Неуспешно обновяване на индекса на Git. Автоматично ще започне нова проверка "
"за синхронизирането на git-gui."
#: lib/index.tcl:30
msgid "Continue"
msgstr "Продължаване"
#: lib/index.tcl:33
msgid "Unlock Index"
msgstr "Отключване на индекса"
#: lib/index.tcl:294
msgid "Unstaging selected files from commit"
msgstr "Изваждане на избраните файлове от подаването"
#: lib/index.tcl:298
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
msgstr "Изваждане на „%s“ от подаването"
#: lib/index.tcl:337
msgid "Ready to commit."
msgstr "Готовност за подаване."
#: lib/index.tcl:346
msgid "Adding selected files"
msgstr "Добавяне на избраните файлове"
#: lib/index.tcl:350
#, tcl-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: lib/index.tcl:380
#, tcl-format
msgid "Stage %d untracked files?"
msgstr "Да се добавят ли %d неследени файла към индекса?"
#: lib/index.tcl:388
msgid "Adding all changed files"
msgstr "Добавяне на всички променени файлове"
#: lib/index.tcl:428
#, tcl-format
msgid "Revert changes in file %s?"
msgstr "Да се махнат ли промените във файла „%s“?"
#: lib/index.tcl:430
#, tcl-format
msgid "Revert changes in these %i files?"
msgstr "Да се махнат ли промените в тези %i файла?"
#: lib/index.tcl:438
msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
msgstr ""
"Всички промени, които не са били вкарани в индекса, ще бъдат безвъзвратно "
"загубени."
#: lib/index.tcl:441
msgid "Do Nothing"
msgstr "Нищо да не се прави"
#: lib/index.tcl:459
msgid "Reverting selected files"
msgstr "Махане на промените в избраните файлове"
#: lib/index.tcl:463
#, tcl-format
msgid "Reverting %s"
msgstr "Махане на промените в „%s“"
#: lib/line.tcl:17
msgid "Goto Line:"
msgstr "Към ред:"
#: lib/line.tcl:23
msgid "Go"
msgstr "Придвижване"
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
"Cannot merge while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
msgstr ""
"По време на поправяне не може да сливане.\n"
"\n"
"Трябва да завършите поправянето на текущото подаване, преди да започнете "
"сливане.\n"
#: lib/merge.tcl:27
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Последно установеното състояние не отговаря на това в хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено, преди да се извърши сливане.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
"\n"
#: lib/merge.tcl:45
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts.\n"
"\n"
"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
"merge. Only then can you begin another merge.\n"
msgstr ""
"В момента тече сливане, но има конфликти.\n"
"\n"
"Погледнете файла „%s“.\n"
"\n"
"Трябва да коригирате конфликтите в него, да го добавите към индекса и да "
"завършите текущото сливане чрез подаване. Чак тогава може да започнете ново "
"сливане.\n"
#: lib/merge.tcl:55
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a change.\n"
"\n"
"File %s is modified.\n"
"\n"
"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
msgstr ""
"В момента тече подаване.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ е променен.\n"
"\n"
"Трябва да завършите текущото подаване, преди да започнете сливане. Така ще "
"можете лесно да преустановите сливането, ако възникне нужда.\n"
#: lib/merge.tcl:108
#, tcl-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s от общо %s"
#: lib/merge.tcl:126
#, tcl-format
msgid "Merging %s and %s..."
msgstr "Сливане на „%s“ и „%s“…"
#: lib/merge.tcl:137
msgid "Merge completed successfully."
msgstr "Сливането завърши успешно."
#: lib/merge.tcl:139
msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
msgstr "Неуспешно сливане — има конфликти за коригиране."
#: lib/merge.tcl:156
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Merge"
msgstr "%s (%s): Сливане"
#: lib/merge.tcl:164
#, tcl-format
msgid "Merge Into %s"
msgstr "Сливане в „%s“"
#: lib/merge.tcl:183
msgid "Revision To Merge"
msgstr "Версия за сливане"
#: lib/merge.tcl:218
msgid ""
"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit.\n"
msgstr ""
"Поправянето не може да бъде преустановено.\n"
"\n"
"Трябва да завършите поправката на това подаване.\n"
#: lib/merge.tcl:228
msgid ""
"Abort merge?\n"
"\n"
"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with aborting the current merge?"
msgstr ""
"Да се преустанови ли сливането?\n"
"\n"
"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се преустанови сливането?"
#: lib/merge.tcl:234
msgid ""
"Reset changes?\n"
"\n"
"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with resetting the current changes?"
msgstr ""
"Да се занулят ли промените?\n"
"\n"
"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се занулят промените?"
#: lib/merge.tcl:245
msgid "Aborting"
msgstr "Преустановяване"
#: lib/merge.tcl:245
msgid "files reset"
msgstr "файла със занулени промени"
#: lib/merge.tcl:273
msgid "Abort failed."
msgstr "Неуспешно преустановяване."
#: lib/merge.tcl:275
msgid "Abort completed. Ready."
msgstr "Успешно преустановяване. Готовност за следващо действие."
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Да се използва базовата версия"
#: lib/mergetool.tcl:9
msgid "Force resolution to this branch?"
msgstr "Да се използва версията от този клон"
#: lib/mergetool.tcl:10
msgid "Force resolution to the other branch?"
msgstr "Да се използва версията от другия клон"
#: lib/mergetool.tcl:14
#, tcl-format
msgid ""
"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
"%s will be overwritten.\n"
"\n"
"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
"\n"
"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr ""
"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
"ли файлът към индекса?"
#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
msgid "Adding resolution for %s"
msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:141
msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
"външна програма."
#: lib/mergetool.tcl:146
msgid "Conflict file does not exist"
msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
#: lib/mergetool.tcl:246
#, tcl-format
msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:275
#, tcl-format
msgid "Unsupported merge tool '%s'"
msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:310
msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
#: lib/mergetool.tcl:330
#, tcl-format
msgid ""
"Error retrieving versions:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:350
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start the merge tool:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:354
msgid "Running merge tool..."
msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
msgid "Merge tool failed."
msgstr "Грешка в програмата за сливане."
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
msgid "Invalid global encoding '%s'"
msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Invalid repo encoding '%s'"
msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
#: lib/option.tcl:119
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Стандартни настройки"
#: lib/option.tcl:123
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "Хранилище „%s“"
#: lib/option.tcl:134
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
#: lib/option.tcl:140
msgid "User Name"
msgstr "Потребителско име"
#: lib/option.tcl:141
msgid "Email Address"
msgstr "Адрес на е-поща"
#: lib/option.tcl:143
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
#: lib/option.tcl:144
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Подробности при сливанията"
#: lib/option.tcl:145
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
#: lib/option.tcl:146
msgid "Use Merge Tool"
msgstr "Използване на програма за сливане"
#: lib/option.tcl:148
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
#: lib/option.tcl:149
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
#: lib/option.tcl:150
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr "Напасване на следящите клонове"
#: lib/option.tcl:151
msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
msgstr "Използване на „textconv“ за разликите и анотирането"
#: lib/option.tcl:152
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
#: lib/option.tcl:153
msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
msgstr "Максимален брой на списъка „Скоро ползвани“ хранилища"
#: lib/option.tcl:154
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
#: lib/option.tcl:155
msgid "Blame History Context Radius (days)"
msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
#: lib/option.tcl:156
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Брой редове за контекста на разликите"
#: lib/option.tcl:157
msgid "Additional Diff Parameters"
msgstr "Аргументи към командата за разликите"
#: lib/option.tcl:158
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
#: lib/option.tcl:159
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Шаблон за името на новите клони"
#: lib/option.tcl:160
msgid "Default File Contents Encoding"
msgstr "Кодиране на файловете"
#: lib/option.tcl:161
msgid "Warn before committing to a detached head"
msgstr "Предупреждаване при подаване към несвързан указател"
#: lib/option.tcl:162
msgid "Staging of untracked files"
msgstr "Добавяне на неследените файлове към индекса"
#: lib/option.tcl:163
msgid "Show untracked files"
msgstr "Показване на неследените файлове"
#: lib/option.tcl:164
msgid "Tab spacing"
msgstr "Ширина на табулацията"
#: lib/option.tcl:210
msgid "Change"
msgstr "Смяна"
#: lib/option.tcl:254
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Правописен речник:"
#: lib/option.tcl:284
msgid "Change Font"
msgstr "Смяна на шрифта"
#: lib/option.tcl:288
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Избор на „%s“"
#: lib/option.tcl:294
msgid "pt."
msgstr "тчк."
#: lib/option.tcl:308
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: lib/option.tcl:345
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
#: lib/remote.tcl:200
msgid "Push to"
msgstr "Изтласкване към"
#: lib/remote.tcl:218
msgid "Remove Remote"
msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
#: lib/remote.tcl:223
msgid "Prune from"
msgstr "Окастряне от"
#: lib/remote.tcl:228
msgid "Fetch from"
msgstr "Доставяне от"
#: lib/remote.tcl:253 lib/remote.tcl:258
msgid "All"
msgstr "Всички"
#: lib/remote_add.tcl:20
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Add Remote"
msgstr "%s (%s): Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:25
msgid "Add New Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"
#: lib/remote_add.tcl:39
msgid "Remote Details"
msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:50
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"
#: lib/remote_add.tcl:60
msgid "Further Action"
msgstr "Следващо действие"
#: lib/remote_add.tcl:63
msgid "Fetch Immediately"
msgstr "Незабавно доставяне"
#: lib/remote_add.tcl:69
msgid "Initialize Remote Repository and Push"
msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
#: lib/remote_add.tcl:75
msgid "Do Nothing Else Now"
msgstr "Да не се прави нищо"
#: lib/remote_add.tcl:100
msgid "Please supply a remote name."
msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
#: lib/remote_add.tcl:113
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:124
#, tcl-format
msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
#, tcl-format
msgid "fetch %s"
msgstr "доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:133
#, tcl-format
msgid "Fetching the %s"
msgstr "Доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:156
#, tcl-format
msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
#: lib/transport.tcl:110
#, tcl-format
msgid "push %s"
msgstr "изтласкване на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:163
#, tcl-format
msgid "Setting up the %s (at %s)"
msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Delete Branch Remotely"
msgstr "%s (%s): Изтриване на отдалечения клон"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:34
msgid "Delete Branch Remotely"
msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
msgid "From Repository"
msgstr "От хранилище"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:51 lib/transport.tcl:165
msgid "Remote:"
msgstr "Отдалечено хранилище:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:72 lib/transport.tcl:187
msgid "Arbitrary Location:"
msgstr "Произволно местоположение:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
msgid "Branches"
msgstr "Клони"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
msgid "Delete Only If"
msgstr "Изтриване, само ако"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
msgid "Merged Into:"
msgstr "Слят в:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
#, tcl-format
msgid ""
"The following branches are not completely merged into %s:\n"
"\n"
" - %s"
msgstr ""
"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
"\n"
" ● %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
#, tcl-format
msgid ""
"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
"necessary commits. Try fetching from %s first."
msgstr ""
"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
msgid "Please select one or more branches to delete."
msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
#, tcl-format
msgid "Deleting branches from %s"
msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
msgid "No repository selected."
msgstr "Не е избрано хранилище."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
#, tcl-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Претърсване на „%s“…"
#: lib/search.tcl:48
msgid "Find:"
msgstr "Търсене:"
#: lib/search.tcl:50
msgid "Next"
msgstr "Следваща поява"
#: lib/search.tcl:51
msgid "Prev"
msgstr "Предишна поява"
#: lib/search.tcl:52
msgid "RegExp"
msgstr "РегИзр"
#: lib/search.tcl:54
msgid "Case"
msgstr "Главни/малки"
#: lib/shortcut.tcl:8 lib/shortcut.tcl:43 lib/shortcut.tcl:75
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Create Desktop Icon"
msgstr "%s (%s): Добавяне на икона на работния плот"
#: lib/shortcut.tcl:24 lib/shortcut.tcl:65
msgid "Cannot write shortcut:"
msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
#: lib/shortcut.tcl:140
msgid "Cannot write icon:"
msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
#: lib/spellcheck.tcl:65
msgid "Spell checking is unavailable"
msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:68
msgid "Invalid spell checking configuration"
msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:70
#, tcl-format
msgid "Reverting dictionary to %s."
msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
#: lib/spellcheck.tcl:73
msgid "Spell checker silently failed on startup"
msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
#: lib/spellcheck.tcl:80
msgid "Unrecognized spell checker"
msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:186
msgid "No Suggestions"
msgstr "Няма предложения"
#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
msgstr "Не са открити ключове."
#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
msgid "Found a public key in: %s"
msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
#: lib/sshkey.tcl:40
msgid "Generate Key"
msgstr "Генериране на ключ"
#: lib/sshkey.tcl:58
msgid "Copy To Clipboard"
msgstr "Копиране към системния буфер"
#: lib/sshkey.tcl:72
msgid "Your OpenSSH Public Key"
msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
#: lib/sshkey.tcl:80
msgid "Generating..."
msgstr "Генериране…"
#: lib/sshkey.tcl:86
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start ssh-keygen:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/sshkey.tcl:113
msgid "Generation failed."
msgstr "Неуспешно генериране."
#: lib/sshkey.tcl:120
msgid "Generation succeeded, but no keys found."
msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
#: lib/sshkey.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Ключът ви е в „%s“"
#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
#: lib/tools.tcl:76
#, tcl-format
msgid "Running %s requires a selected file."
msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
#: lib/tools.tcl:92
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
#: lib/tools.tcl:96
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
#: lib/tools.tcl:118
#, tcl-format
msgid "Tool: %s"
msgstr "Команда: %s"
#: lib/tools.tcl:119
#, tcl-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Изпълнение: %s"
#: lib/tools.tcl:158
#, tcl-format
msgid "Tool completed successfully: %s"
msgstr "Командата завърши успешно: %s"
#: lib/tools.tcl:160
#, tcl-format
msgid "Tool failed: %s"
msgstr "Командата върна грешка: %s"
#: lib/tools_dlg.tcl:22
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Add Tool"
msgstr "%s (%s): Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:28
msgid "Add New Tool Command"
msgstr "Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:34
msgid "Add globally"
msgstr "Глобално добавяне"
#: lib/tools_dlg.tcl:46
msgid "Tool Details"
msgstr "Подробности за командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:49
msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
#: lib/tools_dlg.tcl:60
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
#: lib/tools_dlg.tcl:71
msgid "Show a dialog before running"
msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
#: lib/tools_dlg.tcl:77
msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
#: lib/tools_dlg.tcl:82
msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
msgstr ""
"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
#: lib/tools_dlg.tcl:89
msgid "Don't show the command output window"
msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:94
msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
msgstr ""
"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
#: lib/tools_dlg.tcl:118
msgid "Please supply a name for the tool."
msgstr "Задайте име за командата."
#: lib/tools_dlg.tcl:126
#, tcl-format
msgid "Tool '%s' already exists."
msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
#: lib/tools_dlg.tcl:148
#, tcl-format
msgid ""
"Could not add tool:\n"
"%s"
msgstr ""
"Командата не може да бъде добавена:\n"
"%s"
#: lib/tools_dlg.tcl:187
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Remove Tool"
msgstr "%s (%s): Премахване на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:193
msgid "Remove Tool Commands"
msgstr "Премахване на команди"
#: lib/tools_dlg.tcl:198
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"
#: lib/tools_dlg.tcl:231
msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
#: lib/tools_dlg.tcl:283
#, tcl-format
msgid "%s (%s):"
msgstr "%s (%s):"
#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
msgid "Run Command: %s"
msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
#: lib/tools_dlg.tcl:306
msgid "Arguments"
msgstr "Аргументи"
#: lib/tools_dlg.tcl:341
msgid "OK"
msgstr "Добре"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
msgid "remote prune %s"
msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
#: lib/transport.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
#: lib/transport.tcl:25
msgid "fetch all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени"
#: lib/transport.tcl:26
msgid "Fetching new changes from all remotes"
msgstr "Доставяне на промените от всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:40
msgid "remote prune all remotes"
msgstr "окастряне на следящите изтрити"
#: lib/transport.tcl:41
msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
msgstr ""
"Окастряне на следящите клони на изтритите клони от всички отдалечени "
"хранилища"
#: lib/transport.tcl:55
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
msgid "Mirroring to %s"
msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
#: lib/transport.tcl:132
msgid "Push Branches"
msgstr "Клони за изтласкване"
#: lib/transport.tcl:147
msgid "Source Branches"
msgstr "Клони-източници"
#: lib/transport.tcl:162
msgid "Destination Repository"
msgstr "Целево хранилище"
#: lib/transport.tcl:205
msgid "Transfer Options"
msgstr "Настройки при пренасянето"
#: lib/transport.tcl:207
msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
msgstr ""
"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
"загубени)"
#: lib/transport.tcl:211
msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
#: lib/transport.tcl:215
msgid "Include tags"
msgstr "Включване на етикетите"
#: lib/transport.tcl:229
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Push"
msgstr "%s (%s): Изтласкване"