blob: d66aa5026391fbba38ff8b02c50c363965927131 [file] [log] [blame]
# Norwegian (Bokmål) translation of git-gui.
# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
#
# Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-03 16:05+0100\n"
"Last-Translator: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
#: git-gui.sh:866
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: Kritisk feil"
#: git-gui.sh:689
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Ugyldig font spesifisert i %s:"
#: git-gui.sh:723
msgid "Main Font"
msgstr "Hovedskrifttype"
#: git-gui.sh:724
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Diff-/Konsollskrifttype"
#: git-gui.sh:738
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Kan ikke finne git i PATH"
#: git-gui.sh:765
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Kan ikke tyde Git's oppgitte versjon:"
#: git-gui.sh:783
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
"\n"
"%s claims it is version '%s'.\n"
"\n"
"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
"\n"
"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
msgstr ""
"Kan ikke avgjøre hvilken Git-versjon du har.\n"
"\n"
"%s sier versjonen er '%s'.\n"
"\n"
"%s krever Git versjon 1.5.0 eller nyere.\n"
"\n"
"Anta at '%s' er versjon 1.5.0?\n"
#: git-gui.sh:1062
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Git-katalog ikke funnet:"
#: git-gui.sh:1069
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Kan ikke gå til toppen av arbeidskatalogen:"
#: git-gui.sh:1076
msgid "Cannot use funny .git directory:"
msgstr ""
#: git-gui.sh:1081
msgid "No working directory"
msgstr "Ingen arbeidskatalog"
#: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Oppdaterer filstatus..."
#: git-gui.sh:1303
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Søker etter endrede filer..."
#: git-gui.sh:1367
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr ""
#: git-gui.sh:1384
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr ""
#: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
msgid "Ready."
msgstr "Klar."
#: git-gui.sh:1819
msgid "Unmodified"
msgstr "Uendret"
#: git-gui.sh:1821
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Endret, ikke køet"
#: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
msgid "Staged for commit"
msgstr "Køet for innsjekking"
#: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Delvis køet for innsjekking"
#: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "Klar for innsjekking, fraværende"
#: git-gui.sh:1826
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Filtype endret, ikke køet"
#: git-gui.sh:1827
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Filtype endret, køet"
#: git-gui.sh:1829
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Usporet, ikke køet"
#: git-gui.sh:1834
msgid "Missing"
msgstr "Fraværende"
#: git-gui.sh:1835
msgid "Staged for removal"
msgstr "Køet for fjerning"
#: git-gui.sh:1836
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "Køet for fjerning, fortsatt tilstede"
#: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
#: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Sammenslåingen krever konflikthåndtering"
#: git-gui.sh:1878
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Starter gitk... Vennligst vent..."
#: git-gui.sh:1887
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Kunne ikke finne gitk i PATH"
#: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
msgid "Repository"
msgstr "Arkiv"
#: git-gui.sh:2281
msgid "Edit"
msgstr "Redigere"
#: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
msgid "Branch"
msgstr "Gren"
#: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Innsjekking"
#: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
msgid "Merge"
msgstr "Sammenslåing"
#: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
msgid "Remote"
msgstr "Fjernarkiv"
#: git-gui.sh:2293
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"
#: git-gui.sh:2302
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Utforsk arbeidskopien"
#: git-gui.sh:2307
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Utforsk denne grens filer"
#: git-gui.sh:2311
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Bla igjennom filer på gren..."
#: git-gui.sh:2316
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Visualiser denne grens historikk"
#: git-gui.sh:2320
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Visualiser alle greners historikk"
#: git-gui.sh:2327
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Bla i filene til %s"
#: git-gui.sh:2329
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Visualiser historien til %s"
#: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
msgid "Database Statistics"
msgstr "Databasestatistikk"
#: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
msgid "Compress Database"
msgstr "Kompress databasen"
#: git-gui.sh:2340
msgid "Verify Database"
msgstr "Verifiser databasen"
#: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
#: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Lag skrivebordsikon"
#: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
#: git-gui.sh:2371
msgid "Undo"
msgstr "Angre"
#: git-gui.sh:2374
msgid "Redo"
msgstr "Gjør om"
#: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
#: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
msgid "Paste"
msgstr "Lim inn"
#: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Velg alle"
#: git-gui.sh:2400
msgid "Create..."
msgstr "Opprett..."
#: git-gui.sh:2406
msgid "Checkout..."
msgstr "Sjekk ut..."
#: git-gui.sh:2412
msgid "Rename..."
msgstr "Endre navn..."
#: git-gui.sh:2417
msgid "Delete..."
msgstr "Slett..."
#: git-gui.sh:2422
msgid "Reset..."
msgstr "Tilbakestill..."
#: git-gui.sh:2432
msgid "Done"
msgstr "Ferdig"
#: git-gui.sh:2434
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Sjekk inn"
#: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
msgid "New Commit"
msgstr "Ny innsjekking"
#: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Legg til forrige innsjekking"
#: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
msgid "Rescan"
msgstr "Søk på ny"
#: git-gui.sh:2467
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Legg til i innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:2473
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Legg til endrede filer i innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:2479
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Fjern fra innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
msgid "Revert Changes"
msgstr "Tilbakestill endringer"
#: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
msgid "Show Less Context"
msgstr "Vis mindre innhold"
#: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
msgid "Show More Context"
msgstr "Vis mer innhold"
#: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
msgid "Sign Off"
msgstr "Signér"
#: git-gui.sh:2518
msgid "Local Merge..."
msgstr "Lokal sammenslåing..."
#: git-gui.sh:2523
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Avbryt sammenslåing..."
#: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
msgid "Add..."
msgstr "Legg til..."
#: git-gui.sh:2539
msgid "Push..."
msgstr "Send..."
#: git-gui.sh:2543
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Fjern gren..."
#: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: git-gui.sh:2557
msgid "Preferences..."
msgstr "Innstillinger..."
#: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
msgid "Options..."
msgstr "Alternativer..."
#: git-gui.sh:2576
msgid "Remove..."
msgstr "Fjern..."
#: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#: git-gui.sh:2611
msgid "Online Documentation"
msgstr "Online dokumentasjon"
#: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Vis SSH-nøkkel"
#: git-gui.sh:2707
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"kritisk: kunne ikke finne status for sti %s: Ingen slik fil eller katalog"
#: git-gui.sh:2740
msgid "Current Branch:"
msgstr "Nåværende gren:"
#: git-gui.sh:2761
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Køede endringer (til innsjekking)"
#: git-gui.sh:2781
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Ukøede endringer"
#: git-gui.sh:2831
msgid "Stage Changed"
msgstr "Kø endret"
#: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
msgid "Push"
msgstr "Send"
#: git-gui.sh:2885
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Innledende innsjekkingsmelding:"
#: git-gui.sh:2886
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding"
#: git-gui.sh:2887
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Utdypt innledende innsjekkingsmelding:"
#: git-gui.sh:2888
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding for sammenslåing:"
#: git-gui.sh:2889
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Revisjonsmelding for sammenslåing:"
#: git-gui.sh:2890
msgid "Commit Message:"
msgstr "Revisjonsmelding:"
#: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Kopier alle"
#: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: git-gui.sh:3078
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
#: git-gui.sh:3099
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "Gjør teksten mindre"
#: git-gui.sh:3103
msgid "Increase Font Size"
msgstr "Gjør teksten større"
#: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
msgid "Encoding"
msgstr "Tekstkoding"
#: git-gui.sh:3122
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Bruk/tilbakestill del"
#: git-gui.sh:3127
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Bruk/tilbakestill linje"
#: git-gui.sh:3137
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Start sammenslåingsprosess"
#: git-gui.sh:3142
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Bruk versjon fra fjernarkiv"
#: git-gui.sh:3146
msgid "Use Local Version"
msgstr "Bruk lokal versjon"
#: git-gui.sh:3150
msgid "Revert To Base"
msgstr "Tilbakestill til baseversjonen"
#: git-gui.sh:3169
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Fjern delen fra innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:3170
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Fjern linjen fra innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:3172
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Legg del i innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:3173
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Legg til linje i innsjekkingskøen"
#: git-gui.sh:3196
msgid "Initializing..."
msgstr "Initsialiserer..."
#: git-gui.sh:3301
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
"\n"
"The following environment variables are probably\n"
"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
"by %s:\n"
"\n"
msgstr ""
#: git-gui.sh:3331
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
"Tcl binary distributed by Cygwin."
msgstr ""
#: git-gui.sh:3336
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"A good replacement for %s\n"
"is placing values for the user.name and\n"
"user.email settings into your personal\n"
"~/.gitconfig file.\n"
msgstr ""
#: lib/about.tcl:26
msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
msgstr "git-gui - Et grafisk brukergrensesnitt for Git."
#: lib/blame.tcl:72
msgid "File Viewer"
msgstr "Filviser"
#: lib/blame.tcl:78
msgid "Commit:"
msgstr "Innsjekking:"
#: lib/blame.tcl:271
msgid "Copy Commit"
msgstr "Kopier innsjekking"
#: lib/blame.tcl:275
msgid "Find Text..."
msgstr "Søk etter tekst..."
#: lib/blame.tcl:284
msgid "Do Full Copy Detection"
msgstr "Gjennomfør full deteksjon av kopieringer"
#: lib/blame.tcl:288
msgid "Show History Context"
msgstr "Vis historikkens innhold"
#: lib/blame.tcl:291
msgid "Blame Parent Commit"
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:450
#, tcl-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Leser %s..."
#: lib/blame.tcl:557
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:577
msgid "lines annotated"
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:769
msgid "Loading original location annotations..."
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:772
msgid "Annotation complete."
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:802
msgid "Busy"
msgstr "Opptatt"
#: lib/blame.tcl:803
msgid "Annotation process is already running."
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:842
msgid "Running thorough copy detection..."
msgstr "Kjører kopidetektering..."
#: lib/blame.tcl:910
msgid "Loading annotation..."
msgstr ""
#: lib/blame.tcl:964
msgid "Author:"
msgstr "Forfatter:"
#: lib/blame.tcl:968
msgid "Committer:"
msgstr "Innsjekker:"
#: lib/blame.tcl:973
msgid "Original File:"
msgstr "Opprinnelig fil:"
#: lib/blame.tcl:1021
msgid "Cannot find HEAD commit:"
msgstr "Finner ikke HEAD's innsjekking:"
#: lib/blame.tcl:1076
msgid "Cannot find parent commit:"
msgstr "Kan ikke finne innsjekkingens forelder:"
#: lib/blame.tcl:1091
msgid "Unable to display parent"
msgstr "Kan ikke vise forelder"
#: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Feil ved innlasting av forskjell:"
#: lib/blame.tcl:1232
msgid "Originally By:"
msgstr "Opprinnelig av:"
#: lib/blame.tcl:1238
msgid "In File:"
msgstr "I fil:"
#: lib/blame.tcl:1243
msgid "Copied Or Moved Here By:"
msgstr "Kopiert eller flyttet hit av:"
#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Sjekk ut gren"
#: lib/branch_checkout.tcl:23
msgid "Checkout"
msgstr "Utsjekking"
#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
#: lib/transport.tcl:97
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
msgid "Revision"
msgstr "Revisjon"
#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
msgid "Options"
msgstr "Valg"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
msgid "Fetch Tracking Branch"
msgstr "Hent sporet gren"
#: lib/branch_checkout.tcl:44
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Koble bort lokal gren"
#: lib/branch_create.tcl:22
msgid "Create Branch"
msgstr "Opprett gren"
#: lib/branch_create.tcl:27
msgid "Create New Branch"
msgstr "Opprett ny gren"
#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
msgid "Create"
msgstr "Opprett"
#: lib/branch_create.tcl:40
msgid "Branch Name"
msgstr "Navn på gren"
#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: lib/branch_create.tcl:58
msgid "Match Tracking Branch Name"
msgstr "Bruk navn på sporet gren"
#: lib/branch_create.tcl:66
msgid "Starting Revision"
msgstr "Starter revisjon"
#: lib/branch_create.tcl:72
msgid "Update Existing Branch:"
msgstr "Oppdater eksisterende gren:"
#: lib/branch_create.tcl:75
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: lib/branch_create.tcl:80
msgid "Fast Forward Only"
msgstr "Kun hurtigfremspoling"
#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:536
msgid "Reset"
msgstr "Tilbakestill"
#: lib/branch_create.tcl:97
msgid "Checkout After Creation"
msgstr "Sjekk ut etter oppretting"
#: lib/branch_create.tcl:131
msgid "Please select a tracking branch."
msgstr "Velg en gren som skal følges."
#: lib/branch_create.tcl:140
#, tcl-format
msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
msgstr "Den fulgte grenen %s er ikke en gren i fjernarkivet."
#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Angi et navn for grenen."
#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "'%s' kan ikke brukes som navn på en gren."
#: lib/branch_delete.tcl:15
msgid "Delete Branch"
msgstr "Fjern gren"
#: lib/branch_delete.tcl:20
msgid "Delete Local Branch"
msgstr "Fjern lokal gren"
#: lib/branch_delete.tcl:37
msgid "Local Branches"
msgstr "Lokale grener"
#: lib/branch_delete.tcl:52
msgid "Delete Only If Merged Into"
msgstr "Fjern kun ved sammenslåing"
#: lib/branch_delete.tcl:54
msgid "Always (Do not perform merge test.)"
msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingstest.)"
#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
msgstr "Følgende grener er ikke fullstendig slått sammen med %s:"
#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to delete branches:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke fjerne grener:\n"
"%s"
#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
msgid "Rename Branch"
msgstr "Gi gren nytt navn"
#: lib/branch_rename.tcl:26
msgid "Rename"
msgstr "Endre navn"
#: lib/branch_rename.tcl:36
msgid "Branch:"
msgstr "Gren:"
#: lib/branch_rename.tcl:39
msgid "New Name:"
msgstr "Nytt navn:"
#: lib/branch_rename.tcl:75
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Vennligst velg grenen du vil endre navn på."
#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:201
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Grenen '%s' eksisterer allerede."
#: lib/branch_rename.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Kunne ikke endre navnet '%s'."
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Starter..."
#: lib/browser.tcl:26
msgid "File Browser"
msgstr "Utforsker"
#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Laster %s..."
#: lib/browser.tcl:187
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Opp til forelder]"
#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Bla igjennom grenens filer"
#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
#: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
#: lib/choose_repository.tcl:995
msgid "Browse"
msgstr "Bla igjennom"
#: lib/checkout_op.tcl:84
#, tcl-format
msgid "Fetching %s from %s"
msgstr "Henter %s fra %s"
#: lib/checkout_op.tcl:132
#, tcl-format
msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "kritisk: Kan ikke åpne %s"
#: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
#: lib/sshkey.tcl:53
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#: lib/checkout_op.tcl:174
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' does not exist."
msgstr "Grenen '%s' eksisterer ikke."
#: lib/checkout_op.tcl:193
#, tcl-format
msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
msgstr "Kunne ikke konfigurere forenklet git-pull for '%s'."
#: lib/checkout_op.tcl:228
#, tcl-format
msgid ""
"Branch '%s' already exists.\n"
"\n"
"It cannot fast-forward to %s.\n"
"A merge is required."
msgstr ""
"Grenen '%s' eksisterer allerede.\n"
"\n"
"Den kan ikke hurtigfremspoles til %s.\n"
"En sammenslåing er påkrevd."
#: lib/checkout_op.tcl:242
#, tcl-format
msgid "Merge strategy '%s' not supported."
msgstr "Sammenslåingsstrategien '%s' er ikke støttet."
#: lib/checkout_op.tcl:261
#, tcl-format
msgid "Failed to update '%s'."
msgstr "Kunne ikke oppdatere '%s'."
#: lib/checkout_op.tcl:273
msgid "Staging area (index) is already locked."
msgstr "Køområdet (index) er allerede låst."
#: lib/checkout_op.tcl:288
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
#: lib/checkout_op.tcl:344
#, tcl-format
msgid "Updating working directory to '%s'..."
msgstr "Oppdaterer arbeidskatalogen til '%s'..."
#: lib/checkout_op.tcl:345
msgid "files checked out"
msgstr "filer sjekket ut"
#: lib/checkout_op.tcl:375
#, tcl-format
msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
msgstr "Avbrøt utsjekkingen av '%s' (sammenslåing på filnivå kreves)."
#: lib/checkout_op.tcl:376
msgid "File level merge required."
msgstr "Sammenslåing på filnivå kreves"
#: lib/checkout_op.tcl:380
#, tcl-format
msgid "Staying on branch '%s'."
msgstr "Blir stående på grenen '%s'."
#: lib/checkout_op.tcl:451
msgid ""
"You are no longer on a local branch.\n"
"\n"
"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
"Checkout'."
msgstr ""
#: lib/checkout_op.tcl:468 lib/checkout_op.tcl:472
#, tcl-format
msgid "Checked out '%s'."
msgstr "Sjekket ut '%s'."
#: lib/checkout_op.tcl:500
#, tcl-format
msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
msgstr ""
"Tilbakestilling av '%s' til '%s' vil medføre tap av følgende innsjekkinger:"
#: lib/checkout_op.tcl:522
msgid "Recovering lost commits may not be easy."
msgstr ""
"Det vil kanskje ikke være så enkelt å gjenopprette en tapt innsjekking."
#: lib/checkout_op.tcl:527
#, tcl-format
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Tilbakestill '%s'?"
#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
msgid "Visualize"
msgstr "Visualiser"
#: lib/checkout_op.tcl:600
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to set current branch.\n"
"\n"
"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
"\n"
"This should not have occurred. %s will now close and give up."
msgstr ""
#: lib/choose_font.tcl:39
msgid "Select"
msgstr "Velg"
#: lib/choose_font.tcl:53
msgid "Font Family"
msgstr "Skrifttype-familie"
#: lib/choose_font.tcl:74
msgid "Font Size"
msgstr "Skriftstørrelse"
#: lib/choose_font.tcl:91
msgid "Font Example"
msgstr "Skrifteksempel"
#: lib/choose_font.tcl:103
msgid ""
"This is example text.\n"
"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
"Dette er en eksempeltekst.\n"
"Hvis du liker hvordan teksten ser ut, kan du velge dette som din skrifttype."
#: lib/choose_repository.tcl:28
msgid "Git Gui"
msgstr "Git Gui"
#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
msgid "Create New Repository"
msgstr "Opprett nytt arkiv"
#: lib/choose_repository.tcl:93
msgid "New..."
msgstr "Ny..."
#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Klon eksistererende arkiv"
#: lib/choose_repository.tcl:106
msgid "Clone..."
msgstr "Klon..."
#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Åpne eksistererende arkiv"
#: lib/choose_repository.tcl:119
msgid "Open..."
msgstr "Åpne..."
#: lib/choose_repository.tcl:132
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Nylig brukte arkiv"
#: lib/choose_repository.tcl:138
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Åpne nylig brukt arkiv:"
#: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
#: lib/choose_repository.tcl:316
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Kunne ikke opprette arkivet %s:"
#: lib/choose_repository.tcl:387
msgid "Directory:"
msgstr "Mappe:"
#: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
#: lib/choose_repository.tcl:1017
msgid "Git Repository"
msgstr "Git arkiv"
#: lib/choose_repository.tcl:442
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Mappen %s eksisterer allerede."
#: lib/choose_repository.tcl:446
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Filen %s eksisterer allerede."
#: lib/choose_repository.tcl:460
msgid "Clone"
msgstr "Klon"
#: lib/choose_repository.tcl:473
msgid "Source Location:"
msgstr "Kildeplassering:"
#: lib/choose_repository.tcl:484
msgid "Target Directory:"
msgstr "Destinasjonsmappe:"
#: lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Type:"
msgstr "Klontype:"
#: lib/choose_repository.tcl:502
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Standard (rask, delvis redundant, hardlinker)"
#: lib/choose_repository.tcl:508
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Full kopi (tregere, redundant sikkerhetskopi)"
#: lib/choose_repository.tcl:514
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Delt (raskest, ikke anbefalt, ingen sikkerhetskopiering)"
#: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
#: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
#: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Ikke et Git-arkiv: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:586
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Standard er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
#: lib/choose_repository.tcl:590
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Delt er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
#: lib/choose_repository.tcl:611
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
msgstr "Stedet %s eksisterer allerede."
#: lib/choose_repository.tcl:622
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Kunne ikke konfigurere kildeoppføring"
#: lib/choose_repository.tcl:634
msgid "Counting objects"
msgstr "Teller objekter"
#: lib/choose_repository.tcl:635
msgid "buckets"
msgstr "bøtter"
#: lib/choose_repository.tcl:659
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Kunne ikke kopiere objekter/informasjon/alternativt: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:695
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Ingenting å klone fra %s."
#: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
#: lib/choose_repository.tcl:923
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Grenen 'master' har ikke blitt initsialisert."
#: lib/choose_repository.tcl:710
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Harde linker er utilgjengelig. Går tilbake til kopiering."
#: lib/choose_repository.tcl:722
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Kloner fra %s"
#: lib/choose_repository.tcl:753
msgid "Copying objects"
msgstr "Kopierer objekter"
#: lib/choose_repository.tcl:754
msgid "KiB"
msgstr "kB"
#: lib/choose_repository.tcl:778
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Kunne ikke kopiere objekt: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:788
msgid "Linking objects"
msgstr "Lenker objekter"
#: lib/choose_repository.tcl:789
msgid "objects"
msgstr "objekter"
#: lib/choose_repository.tcl:797
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Kunne ikke opprette hardlink med objektet: %s"
#: lib/choose_repository.tcl:852
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr "Kunne ikke hente grener og objekter. Se utdata i konsoll for detaljer."
#: lib/choose_repository.tcl:863
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr "Kunne ikke hente tagger. Se utdata i konsoll for detaljer."
#: lib/choose_repository.tcl:887
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr "Kan ikke bestemme HEAD. Se utdata i konsoll for detaljer."
#: lib/choose_repository.tcl:896
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
msgstr "Kunne ikke rydde opp %s"
#: lib/choose_repository.tcl:902
msgid "Clone failed."
msgstr "Kloning feilet."
#: lib/choose_repository.tcl:909
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Ingen standardgren hentet."
#: lib/choose_repository.tcl:920
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Kan ikke finne %s som en innsjekking."
#: lib/choose_repository.tcl:932
msgid "Creating working directory"
msgstr "Oppretter arbeidskatalog"
#: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
#: lib/index.tcl:196
msgid "files"
msgstr "filer"
#: lib/choose_repository.tcl:962
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Initsialiserende utsjekking feilet."
#: lib/choose_repository.tcl:978
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
#: lib/choose_repository.tcl:988
msgid "Repository:"
msgstr "Arkiv:"
#: lib/choose_repository.tcl:1037
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Kunne ikke åpne arkivet %s:"
#: lib/choose_rev.tcl:53
msgid "This Detached Checkout"
msgstr "Denne frakoblede utsjekkingen"
#: lib/choose_rev.tcl:60
msgid "Revision Expression:"
msgstr "Revisjonsuttrykk:"
#: lib/choose_rev.tcl:74
msgid "Local Branch"
msgstr "Lokal gren"
#: lib/choose_rev.tcl:79
msgid "Tracking Branch"
msgstr "Sporet gren"
#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
msgid "Tag"
msgstr "Tag"
#: lib/choose_rev.tcl:317
#, tcl-format
msgid "Invalid revision: %s"
msgstr "Ugyldig revisjon: %s"
#: lib/choose_rev.tcl:338
msgid "No revision selected."
msgstr "Ingen revisjoner valgt."
#: lib/choose_rev.tcl:346
msgid "Revision expression is empty."
msgstr "Revisjonsuttrykk er tomt."
#: lib/choose_rev.tcl:531
msgid "Updated"
msgstr "Oppdatert"
#: lib/choose_rev.tcl:559
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: lib/commit.tcl:9
msgid ""
"There is nothing to amend.\n"
"\n"
"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
"to amend.\n"
msgstr ""
"Det er ingenting å legge til.\n"
"\n"
"Du er i ferd med å lage den initsialiserende revisjonen. Det er ingen "
"tidligere revisjoner å tilføye.\n"
#: lib/commit.tcl:18
msgid ""
"Cannot amend while merging.\n"
"\n"
"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
"current merge activity.\n"
msgstr ""
"Kan ikke tilføye under sammenslåing.\n"
"\n"
"Du er for øyeblikket under en pågående sammenslåing som ikke er fullført. Du "
"kan ikke tilføye en tidligere revisjon med mindre du først avbryter denne "
"sammenslåingen.\n"
#: lib/commit.tcl:49
msgid "Error loading commit data for amend:"
msgstr "Feil ved innhenting av revisjonsdata for tilføying:"
#: lib/commit.tcl:76
msgid "Unable to obtain your identity:"
msgstr "Kunne ikke avgjøre din identitet:"
#: lib/commit.tcl:81
msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
msgstr "Ugyldig GIT_COMMITTER_IDENT:"
#: lib/commit.tcl:133
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:156
#, tcl-format
msgid ""
"Unmerged files cannot be committed.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
"before committing.\n"
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:164
#, tcl-format
msgid ""
"Unknown file state %s detected.\n"
"\n"
"File %s cannot be committed by this program.\n"
msgstr ""
"Ukjent filstatus %s er funnet.\n"
"\n"
"Filen %s kan ikke sjekkes inn av dette programmet.\n"
#: lib/commit.tcl:172
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
msgstr ""
"Ingen endringer å sjekke inn.\n"
"\n"
"Du må køe minst en fil før du kan sjekke inn noe.\n"
#: lib/commit.tcl:187
msgid ""
"Please supply a commit message.\n"
"\n"
"A good commit message has the following format:\n"
"\n"
"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
"- Second line: Blank\n"
"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
msgstr ""
"Vennligst angi en revisjonsmelding.\n"
"\n"
"En god melding har følgende format:\n"
"\n"
"- Første linje: En beskrivelse av hva du har gjort i én setning.\n"
"- Andre linje: Blank\n"
"- Resterende linjer: Forklar hvorfor denne endringen er bra.\n"
#: lib/commit.tcl:211
#, tcl-format
msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
msgstr "advarsel: Tcl støtter ikke denne tegnkodingen '%s'."
#: lib/commit.tcl:227
msgid "Calling pre-commit hook..."
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:242
msgid "Commit declined by pre-commit hook."
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:265
msgid "Calling commit-msg hook..."
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:280
msgid "Commit declined by commit-msg hook."
msgstr ""
#: lib/commit.tcl:293
msgid "Committing changes..."
msgstr "Sjekker inn endringer..."
#: lib/commit.tcl:309
msgid "write-tree failed:"
msgstr "Skriving til tre feilet:"
#: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
msgid "Commit failed."
msgstr "Innsjekking feilet."
#: lib/commit.tcl:327
#, tcl-format
msgid "Commit %s appears to be corrupt"
msgstr "Revisjon %s ser ut til å være korrupt"
#: lib/commit.tcl:332
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Ingen endringer til innsjekking.\n"
"\n"
"Ingen filer ble endret av denne revisjonen, og det var ikke en revisjon fra "
"en sammenslåing.\n"
"\n"
"Et nytt søk vil bli startet automatisk.\n"
#: lib/commit.tcl:339
msgid "No changes to commit."
msgstr "Ingen endringer til innsekking."
#: lib/commit.tcl:353
msgid "commit-tree failed:"
msgstr "commit-tree feilet:"
#: lib/commit.tcl:373
msgid "update-ref failed:"
msgstr "update-ref feilet:"
#: lib/commit.tcl:461
#, tcl-format
msgid "Created commit %s: %s"
msgstr "Opprettet innsjekking %s: %s"
#: lib/console.tcl:59
msgid "Working... please wait..."
msgstr "Jobber... Vennligst vent..."
#: lib/console.tcl:186
msgid "Success"
msgstr "Suksess"
#: lib/console.tcl:200
msgid "Error: Command Failed"
msgstr "Feil: Kommandoen feilet"
#: lib/database.tcl:43
msgid "Number of loose objects"
msgstr "Antall løse objekter"
#: lib/database.tcl:44
msgid "Disk space used by loose objects"
msgstr "Diskplass brukt av løse objekter"
#: lib/database.tcl:45
msgid "Number of packed objects"
msgstr "Antall pakkede objekter"
#: lib/database.tcl:46
msgid "Number of packs"
msgstr "Antall pakker"
#: lib/database.tcl:47
msgid "Disk space used by packed objects"
msgstr "Diskplass brukt av pakkede objekter"
#: lib/database.tcl:48
msgid "Packed objects waiting for pruning"
msgstr "Pakkede objekter som avventer fjerning"
#: lib/database.tcl:49
msgid "Garbage files"
msgstr "Avfallsfiler"
#: lib/database.tcl:72
msgid "Compressing the object database"
msgstr "Komprimerer objektdatabasen"
#: lib/database.tcl:83
msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
msgstr "Verifiserer objektdatabasen med fsck-objects"
#: lib/database.tcl:108
#, tcl-format
msgid ""
"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
"\n"
"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
"the database when more than %i loose objects exist.\n"
"\n"
"Compress the database now?"
msgstr ""
"Dette arkivet inneholder omtrent %i 'løse' objekter.\n"
"\n"
"For å sikre en optimal ytelse er det sterkt anbefalt at du komprimerer "
"databasen når det er flere enn %i 'løse' objekter i den.\n"
"\n"
"Komprimere databasen nå?"
#: lib/date.tcl:25
#, tcl-format
msgid "Invalid date from Git: %s"
msgstr "Ugyldig dato fra Git: %s"
#: lib/diff.tcl:59
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
"\n"
"%s has no changes.\n"
"\n"
"The modification date of this file was updated by another application, but "
"the content within the file was not changed.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
"the same state."
msgstr ""
"Ingen forandringer funnet.\n"
"\n"
"%s har ingen endringer.\n"
"\n"
"Tidsstempelet for endring på denne filen ble oppdatert av en annen "
" applikasjon, men innholdet er uendret.\n"
"\n"
"En gjennomsøking vil nå starte automatisk for å se om andre filer har "
"status."
#: lib/diff.tcl:99
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Laster inn forskjellene av %s..."
#: lib/diff.tcl:120
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
msgstr "LOKAL: slettet\n"
"FJERN:\n"
#: lib/diff.tcl:125
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
msgstr "FJERN: slettet\n"
"LOKAL:\n"
#: lib/diff.tcl:132
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "LOKAL:\n"
#: lib/diff.tcl:135
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "FJERN:\n"
#: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Kan ikke vise %s"
#: lib/diff.tcl:198
msgid "Error loading file:"
msgstr "Feil ved lesing av fil: %s"
#: lib/diff.tcl:205
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Git-arkiv (underprosjekt)"
#: lib/diff.tcl:217
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "* Binærfil (viser ikke innhold)"
#: lib/diff.tcl:222
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
"* Usporet fil er %d bytes.\n"
"* Viser bare %d første bytes.\n"
#: lib/diff.tcl:228
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"* Untracked file clipped here by %s.\n"
"* To see the entire file, use an external editor.\n"
msgstr ""
"\n"
"* Usporede filer klippet her av %s.\n"
"* For å se hele filen, bruk et eksternt redigeringsverktøy.\n"
#: lib/diff.tcl:436
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte delen fra innsjekkingskøen."
#: lib/diff.tcl:443
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Kunne ikke legge til den valgte delen i innsjekkingskøen."
#: lib/diff.tcl:509
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte linjen fra innsjekkingskøen."
#: lib/diff.tcl:517
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Kunne ikke legge til den valgte linjen i innsjekkingskøen."
#: lib/encoding.tcl:443
msgid "Default"
msgstr "Standard"
#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
msgid "System (%s)"
msgstr "Systemets (%s)"
#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
msgid "Other"
msgstr "Andre"
#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
msgid "error"
msgstr "feil"
#: lib/error.tcl:36
msgid "warning"
msgstr "advarsel"
#: lib/error.tcl:94
msgid "You must correct the above errors before committing."
msgstr "Du må rette de ovenstående feilene før innsjekking."
#: lib/index.tcl:6
msgid "Unable to unlock the index."
msgstr "Kunne ikke låse opp indexen."
#: lib/index.tcl:15
msgid "Index Error"
msgstr "Feil på index"
#: lib/index.tcl:21
msgid ""
"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
"resynchronize git-gui."
msgstr ""
"Oppdatering av Git's index mislyktes. Et nytt søk vil bli startet for å "
"resynkronisere git-gui."
#: lib/index.tcl:27
msgid "Continue"
msgstr "Fortsett"
#: lib/index.tcl:31
msgid "Unlock Index"
msgstr "Lås opp index"
#: lib/index.tcl:287
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
msgstr "Fjerner %s fra innsjekkingskøen"
#: lib/index.tcl:326
msgid "Ready to commit."
msgstr "Klar til innsjekking."
#: lib/index.tcl:339
#, tcl-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Legger til %s"
#: lib/index.tcl:396
#, tcl-format
msgid "Revert changes in file %s?"
msgstr "Reverter endringene i filen %s?"
#: lib/index.tcl:398
#, tcl-format
msgid "Revert changes in these %i files?"
msgstr "Reverter endringene i disse %i filene?"
#: lib/index.tcl:406
msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
msgstr "Endringer som ikke ligger i innsjekkingskøen vil bli tapt av denne "
"reverteringen"
#: lib/index.tcl:409
msgid "Do Nothing"
msgstr "Ikke gjør noe"
#: lib/index.tcl:427
msgid "Reverting selected files"
msgstr "Reverterer valgte filer"
#: lib/index.tcl:431
#, tcl-format
msgid "Reverting %s"
msgstr "Reverterer %s"
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
"Cannot merge while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
msgstr ""
"Kunne ikke slå sammen under utvidelse.\n"
"\n"
"Du må først fullføre utvidelsen av denne revisjonen før du kan starte en "
"sammenslåing.\n"
#: lib/merge.tcl:27
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
#: lib/merge.tcl:45
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
"\n"
"File %s has merge conflicts.\n"
"\n"
"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
"merge. Only then can you begin another merge.\n"
msgstr ""
#: lib/merge.tcl:55
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a change.\n"
"\n"
"File %s is modified.\n"
"\n"
"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
msgstr ""
#: lib/merge.tcl:107
#, tcl-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s av %s"
#: lib/merge.tcl:120
#, tcl-format
msgid "Merging %s and %s..."
msgstr "Slår sammen %s og %s"
#: lib/merge.tcl:131
msgid "Merge completed successfully."
msgstr "Vellykket sammenslåing fullført."
#: lib/merge.tcl:133
msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
msgstr "Sammenslåing feilet. Håndtering av konflikten kreves."
#: lib/merge.tcl:158
#, tcl-format
msgid "Merge Into %s"
msgstr "Slå sammen inn i %s"
#: lib/merge.tcl:177
msgid "Revision To Merge"
msgstr "Revisjon til sammenslåing"
#: lib/merge.tcl:212
msgid ""
"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
"You must finish amending this commit.\n"
msgstr ""
"Kan ikke avbryte under utvidelse av revisjon.\n"
"\n"
"Du må fullføre utvidelsen av denne revisjonen.\n"
#: lib/merge.tcl:222
msgid ""
"Abort merge?\n"
"\n"
"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with aborting the current merge?"
msgstr ""
"Avbryt sammenslåing?\n"
"\n"
"Avbryting av pågående sammenslåing vil føre til at *alle* endringer som ikke "
" er sjekket inn, vil gå tapt.\n"
"\n"
"Fortsette med å avbryte den pågående sammenslåingen?"
#: lib/merge.tcl:228
msgid ""
"Reset changes?\n"
"\n"
"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
"Continue with resetting the current changes?"
msgstr ""
"Nullstill endringer?\n"
"\n"
"Nullstilling av endringer vil føre til at *alle* endringer som ikke er "
"sjekket inn går tapt.\n"
"\n"
"Fortsette med nullstilling av endringer?"
#: lib/merge.tcl:239
msgid "Aborting"
msgstr "Avbryter"
#: lib/merge.tcl:239
msgid "files reset"
msgstr "filer tilbakestilt"
#: lib/merge.tcl:267
msgid "Abort failed."
msgstr "Avbryting feilet."
#: lib/merge.tcl:269
msgid "Abort completed. Ready."
msgstr "Avbryting fullført. Klar."
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Tving håndtering til opprinnelig versjon?"
#: lib/mergetool.tcl:9
msgid "Force resolution to this branch?"
msgstr "Tving håndtering i denne grenen?"
#: lib/mergetool.tcl:10
msgid "Force resolution to the other branch?"
msgstr "Tving håndtering i den andre grenen?"
#: lib/mergetool.tcl:14
#, tcl-format
msgid ""
"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
"%s will be overwritten.\n"
"\n"
"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
"Merk deg at endringsvisningen kun viser motstridende endringer.\n"
"\n"
"%s vil bli overskrevet.\n"
"\n"
"Denne operasjonen kan kun bli angret ved å starte sammenslåingen på ny."
#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr "Filen %s ser ut til å ha uløste konflikter, skal filen likevel køes?"
#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
msgid "Adding resolution for %s"
msgstr "Legger til løsninge på konflikt for %s"
#: lib/mergetool.tcl:141
msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:146
msgid "Conflict file does not exist"
msgstr "Konfliktfil eksisterer ikke"
#: lib/mergetool.tcl:264
#, tcl-format
msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:268
#, tcl-format
msgid "Unsupported merge tool '%s'"
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:303
msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:323
#, tcl-format
msgid ""
"Error retrieving versions:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke hente versjoner:\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:343
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start the merge tool:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:347
msgid "Running merge tool..."
msgstr ""
#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
msgid "Merge tool failed."
msgstr ""
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
msgid "Invalid global encoding '%s'"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Invalid repo encoding '%s'"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:117
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Gjennopprett standardverdier"
#: lib/option.tcl:121
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
#: lib/option.tcl:131
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "%s arkiv"
#: lib/option.tcl:132
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Globalt (alle arkiv)"
#: lib/option.tcl:138
msgid "User Name"
msgstr "Navn"
#: lib/option.tcl:139
msgid "Email Address"
msgstr "Epost-adresse"
#: lib/option.tcl:141
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Oppsummer innsjekkinger fra sammenslåinger"
#: lib/option.tcl:142
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Detaljenivå på sammenslåing"
#: lib/option.tcl:143
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Vis endringsstatistikk etter sammenslåing"
#: lib/option.tcl:144
msgid "Use Merge Tool"
msgstr "Bruk sammenslåingsverktøy"
#: lib/option.tcl:146
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Stol på filers tid for endring"
#: lib/option.tcl:147
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:148
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:149
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:150
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:151
msgid "Blame History Context Radius (days)"
msgstr ""
#: lib/option.tcl:152
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Antall linjer sammenhengende endringer"
#: lib/option.tcl:153
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Tekstbredde for vindu til innsjekkingsmeldinger"
#: lib/option.tcl:154
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Mal for navn på nye grener"
#: lib/option.tcl:155
msgid "Default File Contents Encoding"
msgstr "Standard tekstenkoding for innhold i filer"
#: lib/option.tcl:203
msgid "Change"
msgstr "Endre"
#: lib/option.tcl:230
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Stavebokordlister:"
#: lib/option.tcl:254
msgid "Change Font"
msgstr "Endre skrifttype"
#: lib/option.tcl:258
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Velg %s"
#: lib/option.tcl:264
msgid "pt."
msgstr "pt."
#: lib/option.tcl:278
msgid "Preferences"
msgstr "Egenskaper"
#: lib/option.tcl:314
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Kunne ikke lagre alternativ:"
#: lib/remote.tcl:163
msgid "Remove Remote"
msgstr "Fjern fjernarkiv"
#: lib/remote.tcl:168
msgid "Prune from"
msgstr "Fjern fra"
#: lib/remote.tcl:173
msgid "Fetch from"
msgstr "Hent fra"
#: lib/remote.tcl:215
msgid "Push to"
msgstr "Send til"
#: lib/remote_add.tcl:19
msgid "Add Remote"
msgstr "Legg til fjernarkiv"
#: lib/remote_add.tcl:24
msgid "Add New Remote"
msgstr "Legg til nytt fjernarkiv"
#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
msgid "Add"
msgstr "Legg til"
#: lib/remote_add.tcl:37
msgid "Remote Details"
msgstr "Detaljer for fjernarkiv"
#: lib/remote_add.tcl:50
msgid "Location:"
msgstr "Lokasjon:"
#: lib/remote_add.tcl:62
msgid "Further Action"
msgstr "Videre handling"
#: lib/remote_add.tcl:65
msgid "Fetch Immediately"
msgstr "Hent umiddelbart"
#: lib/remote_add.tcl:71
msgid "Initialize Remote Repository and Push"
msgstr "Initsialiser og send til fjernarkiv"
#: lib/remote_add.tcl:77
msgid "Do Nothing Else Now"
msgstr "Ikke gjør mer nå"
#: lib/remote_add.tcl:101
msgid "Please supply a remote name."
msgstr "Vennligst angi et navn for fjernarkivet."
#: lib/remote_add.tcl:114
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
msgstr "'%s' er ikke et tillatt navn for et fjernarkiv."
#: lib/remote_add.tcl:125
#, tcl-format
msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
msgstr "Kunne ikke legge til fjernarkivet '%s' på '%s'."
#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
#, tcl-format
msgid "fetch %s"
msgstr "hent %s"
#: lib/remote_add.tcl:134
#, tcl-format
msgid "Fetching the %s"
msgstr "Henter %s"
#: lib/remote_add.tcl:157
#, tcl-format
msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
msgstr "Vet ikke hvordan arkiv på '%s' skal opprettes."
#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
#, tcl-format
msgid "push %s"
msgstr "send %s"
#: lib/remote_add.tcl:164
#, tcl-format
msgid "Setting up the %s (at %s)"
msgstr "Initsialiserer %s (på %s)"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
msgid "Delete Branch Remotely"
msgstr "Fjern gren fra fjernarkiv"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
msgid "From Repository"
msgstr "Fra arkiv"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
msgid "Remote:"
msgstr "Fjernarkiv:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
msgid "Arbitrary Location:"
msgstr "Vilkårlig lokasjon:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
msgid "Branches"
msgstr "Grener"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
msgid "Delete Only If"
msgstr "Slett kun hvis"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
msgid "Merged Into:"
msgstr "Slått sammen i:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:119
msgid "Always (Do not perform merge checks)"
msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingskontroll)"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
msgstr "En gren kreves for 'sammenslåing i'."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
#, tcl-format
msgid ""
"The following branches are not completely merged into %s:\n"
"\n"
" - %s"
msgstr ""
"Følgende grener er ikke fullestendig sammenslått med %s:\n"
"\n"
" - %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
#, tcl-format
msgid ""
"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
"necessary commits. Try fetching from %s first."
msgstr ""
"En eller flere av testene som blir kjørt under sammenslåing feilet fordi du"
"ikke har hentet inn de nødvendige innsjekkingene. Prøv å hent disse fra %s"
"først"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
msgid "Please select one or more branches to delete."
msgstr "Velg en eller flere grener som skal fjernes."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:216
msgid ""
"Recovering deleted branches is difficult.\n"
"\n"
"Delete the selected branches?"
msgstr ""
"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig.\n"
"\n"
"Fjern den merkede grenen?"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
#, tcl-format
msgid "Deleting branches from %s"
msgstr "Fjerner grenene fra %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:286
msgid "No repository selected."
msgstr "Ingen arkiv valgt."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:291
#, tcl-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Søker %s..."
#: lib/search.tcl:21
msgid "Find:"
msgstr "Finn:"
#: lib/search.tcl:23
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#: lib/search.tcl:24
msgid "Prev"
msgstr "Forrige"
#: lib/search.tcl:25
msgid "Case-Sensitive"
msgstr "Skiller på store og små bokstaver"
#: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
msgid "Cannot write shortcut:"
msgstr "Kan ikke opprette snarvei:"
#: lib/shortcut.tcl:136
msgid "Cannot write icon:"
msgstr "Kan ikke opprette ikon:"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
msgstr "Stavekontrolleren er ikke støttet"
#: lib/spellcheck.tcl:65
msgid "Spell checking is unavailable"
msgstr "Stavekontroll er ikke tilgjengelig"
#: lib/spellcheck.tcl:68
msgid "Invalid spell checking configuration"
msgstr "Ugyldig stavekontroll-konfigurasjon"
#: lib/spellcheck.tcl:70
#, tcl-format
msgid "Reverting dictionary to %s."
msgstr "Reverterer ordbok til %s."
#: lib/spellcheck.tcl:73
msgid "Spell checker silently failed on startup"
msgstr "Stavekontrollen feilet stille under oppstart"
#: lib/spellcheck.tcl:80
msgid "Unrecognized spell checker"
msgstr "Stavekontrolleren er ukjent"
#: lib/spellcheck.tcl:186
msgid "No Suggestions"
msgstr "Ingen forslag"
#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Uventet slutt på filen fra stavekontrollen"
#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Stavekontroll mislyktes"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
msgstr "Ingen nøkler funnet."
#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
msgid "Found a public key in: %s"
msgstr "Funnet en offentlig nøkkel i: %s"
#: lib/sshkey.tcl:40
msgid "Generate Key"
msgstr "Generer nøkkel"
#: lib/sshkey.tcl:56
msgid "Copy To Clipboard"
msgstr "Kopier til utklippstavlen"
#: lib/sshkey.tcl:70
msgid "Your OpenSSH Public Key"
msgstr "Din offentlige OpenSSH-nøkkel"
#: lib/sshkey.tcl:78
msgid "Generating..."
msgstr "Genererer..."
#: lib/sshkey.tcl:84
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start ssh-keygen:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke starte ssh-keygen:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/sshkey.tcl:111
msgid "Generation failed."
msgstr "Generering feilet."
#: lib/sshkey.tcl:118
msgid "Generation succeeded, but no keys found."
msgstr "Generering vellykket, men ingen nøkler er funnet."
#: lib/sshkey.tcl:121
#, tcl-format
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Nøkkelen din ligger i: %s"
#: lib/status_bar.tcl:83
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s ... %*i av %*i %s (%3i%%)"
#: lib/tools.tcl:75
#, tcl-format
msgid "Running %s requires a selected file."
msgstr "Å kjøre %s krever at en fil er valgt"
#: lib/tools.tcl:90
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
msgstr "Er du sikker på at du vil kjøre %s?"
#: lib/tools.tcl:110
#, tcl-format
msgid "Tool: %s"
msgstr "Verktøy: %s"
#: lib/tools.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Kjører: %s"
#: lib/tools.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Tool completed successfully: %s"
msgstr "Verktøyet ble fullført med suksess: %s"
#: lib/tools.tcl:151
#, tcl-format
msgid "Tool failed: %s"
msgstr "Verktøy feilet: %s"
#: lib/tools_dlg.tcl:22
msgid "Add Tool"
msgstr "Legg til verktøy"
#: lib/tools_dlg.tcl:28
msgid "Add New Tool Command"
msgstr "Legg til ny verktøykommando"
#: lib/tools_dlg.tcl:33
msgid "Add globally"
msgstr "Legg til globalt"
#: lib/tools_dlg.tcl:45
msgid "Tool Details"
msgstr "Verktøydetaljer"
#: lib/tools_dlg.tcl:48
msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
msgstr "Bruk '/'-separator for å lage undermenyer:"
#: lib/tools_dlg.tcl:61
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"
#: lib/tools_dlg.tcl:74
msgid "Show a dialog before running"
msgstr "Vis en dialog før start"
#: lib/tools_dlg.tcl:80
msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
msgstr "Spør brukeren om å velge en revisjon (setter $REVISION)"
#: lib/tools_dlg.tcl:85
msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
msgstr "Spør brukeren for ytterligere paramtere (setter $ARGS)"
#: lib/tools_dlg.tcl:92
msgid "Don't show the command output window"
msgstr "Ikke vis kommandoens utdata i vinduet"
#: lib/tools_dlg.tcl:97
msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
msgstr "Kjør kun om forskjellene er markert ($FILENAME er ikke tom)"
#: lib/tools_dlg.tcl:121
msgid "Please supply a name for the tool."
msgstr "Vennligst angi et navn for dette verktøyet."
#: lib/tools_dlg.tcl:129
#, tcl-format
msgid "Tool '%s' already exists."
msgstr "Verktøyet '%s' eksisterer allerede."
#: lib/tools_dlg.tcl:151
#, tcl-format
msgid ""
"Could not add tool:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke legge til verktøyet:\n"
"%s"
#: lib/tools_dlg.tcl:190
msgid "Remove Tool"
msgstr "Fjern verktøyet"
#: lib/tools_dlg.tcl:196
msgid "Remove Tool Commands"
msgstr "Fjern verktøyskommandoen"
#: lib/tools_dlg.tcl:200
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: lib/tools_dlg.tcl:236
msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
msgstr "(Blue angir lokale verktøy til arkivet)"
#: lib/tools_dlg.tcl:297
#, tcl-format
msgid "Run Command: %s"
msgstr "Kjør kommando: %s"
#: lib/tools_dlg.tcl:311
msgid "Arguments"
msgstr "Argumenter"
#: lib/tools_dlg.tcl:348
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
msgstr "Henter nye endringer fra %s"
#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
msgid "remote prune %s"
msgstr "slett fjernarkiv %s"
#: lib/transport.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Fjrner sporing av grener slettet fra %s"
#: lib/transport.tcl:26
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
msgstr "Sender endringer til %s"
#: lib/transport.tcl:72
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
msgstr "Sender %s %s til %s"
#: lib/transport.tcl:89
msgid "Push Branches"
msgstr "Send grener"
#: lib/transport.tcl:103
msgid "Source Branches"
msgstr "Kildegrener"
#: lib/transport.tcl:120
msgid "Destination Repository"
msgstr "Destinasjonsarkiv"
#: lib/transport.tcl:158
msgid "Transfer Options"
msgstr "Overføringsalternativer"
#: lib/transport.tcl:160
msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
msgstr "Tving overskrivning av eksisterende gren (kan forkaste endringer)"
#: lib/transport.tcl:164
msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
msgstr "Bruk tynne pakker (for tregere nettverkstilkoblinger)"
#: lib/transport.tcl:168
msgid "Include tags"
msgstr "Inkluder tagger"