blob: 9a17c19b25e08c7dd13b3538d4aa70fec583d05a [file] [log] [blame]
# Turkish translations for Git
# Git Türkçe çevirileri
# Copyright (C) 2020 Emir SARI <bitigchi@me.com>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Emir SARI <bitigchi@me.com>, 2020
#
# ######################################################### #
# Git Türkçe kavramlar dizini / Git Turkish Glossary #
# #
# İngilizce | Türkçe #
# ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––#
# 3-way merge | 3 yönlü birleştirme #
# bare repository | çıplak depo #
# blob object | ikili nesne #
# branch | dal #
# bundle | demet #
# checkout | çıkış yapım/yapmak #
# chunk | iri parça #
# clone | klon(lamak) #
# commit (ad) | gönderi #
# commit (eyl.) | göndermek #
# commitish | gönderimsi #
# conflict | çakışma #
# dangling object | sallanan nesne #
# detached HEAD | ayrık HEAD #
# dirty | kirli #
# evil merge | uğursuz birleştirme #
# fast-forward | ileri sarım/sarmak #
# fetch | getirme(k) #
# fixup | düzeltmek #
# graft | aşı #
# hash | sağlama #
# head | dal ucu #
# hunk | parça #
# inflate | söndürmek #
# init | ilklendirmek #
# mark | im(lemek) #
# merge | birleştirme(k) #
# octopus | ahtapot #
# overlay | yerpaylaşım #
# pack | paket #
# parent | üst öge #
# patch | yama #
# pathspec | yol belirteci #
# pattern | dizgi #
# porcelain | okunabilir #
# prune | budamak #
# pseudoref | yalancıktan başvuru #
# pull | çekme(k) #
# push | itme(k) #
# rebase | yeniden temellendirme(k) #
# record | kayıt yaz(mak) #
# ref | başvuru #
# reflog | başvuru günlüğü #
# refspec | başvuru belirteci #
# register | kayıt yap(mak) #
# remote | uzak konum #
# remote repository | uzak depo #
# remote-tracking branch | uzak izleme dalı #
# repository | depo #
# resolve | çözüm/çözmek #
# revert | geri al(mak) #
# rewind | geri sar(mak) #
# save | kaydet(mek) #
# shallow clone | sığ klon #
# shallow repository | sığ depo #
# sparse-checkout | aralıklı çıkış #
# squash | tıkıştır(mak) #
# stage | hazırla(mak) #
# staging area | (gönderi) hazırlama alanı #
# stash | zula(lamak) #
# string | dizi #
# subdirectory | altdizin #
# submodule | altmodül #
# symlink | sembolik bağ #
# symref | sembolik başvuru #
# tag | etiket #
# template | şablon #
# topic branch | kişisel dal #
# trailer | artbilgi #
# tree | ağaç #
# treeish | ağacımsı #
# unstage | hazırlıktan çıkar(mak) #
# upstream | üstkaynak #
# worktree/working tree | çalışma ağacı #
# ######################################################### #
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git Turkish Localization Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-10 09:53+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-10 13:00+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <bitigchi@me.com>\n"
"Language-Team: Turkish (https://github.com/bitigchi/git-po/)\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: add-interactive.c:368
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Pardon (%s)?"
#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
#: builtin/rebase.c:1919
msgid "could not read index"
msgstr "indeks okunamadı"
#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "ikili"
#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "hiçbir şey"
#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "değiştirilmemiş"
#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Güncelle"
#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "'%s' hazırlanamadı"
#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
msgid "could not write index"
msgstr "indeks yazılamadı"
#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d yol güncellendi\n"
msgstr[1] "%d yol güncellendi\n"
#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "not: %s artık izlenmiyor.\n"
#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "'%s' yolu için make_cache_entry başarısız oldu"
#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Geri al"
#: add-interactive.c:767
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "HEAD^{tree} ayrıştırılamadı"
#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d yol geri alındı\n"
msgstr[1] "%d yol geri alındı\n"
#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "İzlenmeyen dosya yok.\n"
#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "İzlenmeyenleri ekle"
#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d yol eklendi\n"
msgstr[1] "%d yol eklendi\n"
#: add-interactive.c:917
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "birleştirilmeyenler yok sayılıyor: %s"
#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1691 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Yalnızca ikili dosyalar değiştirildi.\n"
#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1689 git-add--interactive.perl:1370
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Değişiklik yok.\n"
#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1378
msgid "Patch update"
msgstr "Yama güncellemesi"
#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1771
msgid "Review diff"
msgstr "diff'i gözden geçir"
#: add-interactive.c:1002
msgid "show paths with changes"
msgstr "değiştirilmiş yolları göster"
#: add-interactive.c:1004
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "hazırlanan değişikliklere çalışma ağacı durumunu ekle"
#: add-interactive.c:1006
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "hazırlanan değişiklikleri HEAD sürümüne geri al"
#: add-interactive.c:1008
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "parçaları seç ve seçerek güncelle"
#: add-interactive.c:1010
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "HEAD ve indeks arasındaki diff'i gör"
#: add-interactive.c:1012
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "izlenmeyen dosyaların içeriğini hazırlanan değişikliklere ekle"
#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
msgid "Prompt help:"
msgstr "İstem yardımı:"
#: add-interactive.c:1022
msgid "select a single item"
msgstr "tek bir öge seç"
#: add-interactive.c:1024
msgid "select a range of items"
msgstr "bir öge erimi seç"
#: add-interactive.c:1026
msgid "select multiple ranges"
msgstr "birden çok erim seç"
#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "benzersiz öneke dayanarak öge seç"
#: add-interactive.c:1030
msgid "unselect specified items"
msgstr "belirtilen ögelerin seçimini kaldır"
#: add-interactive.c:1032
msgid "choose all items"
msgstr "tüm ögeleri seç"
#: add-interactive.c:1034
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(boş) seçimi bitir"
#: add-interactive.c:1071
msgid "select a numbered item"
msgstr "numaralandırılmış bir öge seç"
#: add-interactive.c:1075
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(boş) hiçbir şey seçme"
#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1868
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Komutlar ***"
#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1865
msgid "What now"
msgstr "Şimdi ne"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "hazırlanmış"
#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "hazırlanmamış"
#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:135
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "yol"
#: add-interactive.c:1143
msgid "could not refresh index"
msgstr "indeks yenilenemedi"
#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1782
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Hoşça kal.\n"
#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1430
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Kip değişimi hazırlansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1431
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme hazırlansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1432
#, c-format, perl-format
msgid "Stage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme hazırlansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:37 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça hazırlansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:39
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
msgstr ""
"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa düzenlenen parça derhal hazırlama için "
"imlenecektir."
#: add-patch.c:42
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı hazırla\n"
"n - bu parçayı hazırlama\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini hazırlama\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları hazırla\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini hazırlama\n"
#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1436
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Kip değişimi zulalansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1437
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme zulalansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:58 git-add--interactive.perl:1438
#, c-format, perl-format
msgid "Stash addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme zulalansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:59 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça zulalansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:61
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
msgstr ""
"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa düzenlenen parça derhal zulalama için "
"imlenecektir."
#: add-patch.c:64
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı zulala\n"
"n - bu parçayı zulalama\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini zulalama\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları zulala\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini zulalama\n"
#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1442
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Kip değişimi hazırlıktan çıkarılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:81 git-add--interactive.perl:1443
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme hazırlıktan çıkarılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:82 git-add--interactive.perl:1444
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme hazırlıktan çıkarılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:83 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça hazırlıktan çıkarılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:85
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
msgstr ""
"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa, düzenlenen parça derhal hazırlıktan "
"çıkarım için imlenecektir."
#: add-patch.c:88
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı hazırlıktan çıkar\n"
"n - bu parçayı hazırlıktan çıkarma\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini hazırlıktan çıkarma\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları hazırlıktan çıkar\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini hazırlıktan çıkarma\n"
#: add-patch.c:103 git-add--interactive.perl:1448
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Kip değişimi indekse uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:104 git-add--interactive.perl:1449
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme indekse uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:105 git-add--interactive.perl:1450
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme indekse uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:106 git-add--interactive.perl:1451
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça indekse uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:108 add-patch.c:176 add-patch.c:221
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
msgstr ""
"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa düzenlenen parça derhal uygulama için "
"imlenecektir."
#: add-patch.c:111
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı indekse uygula\n"
"n - bu parçayı indekse uygulama\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini uygulama\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları uygula\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini uygulama\n"
#: add-patch.c:126 git-add--interactive.perl:1454
#: git-add--interactive.perl:1472
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Kip değişimi çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:127 git-add--interactive.perl:1455
#: git-add--interactive.perl:1473
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:128 git-add--interactive.perl:1456
#: git-add--interactive.perl:1474
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:129 git-add--interactive.perl:1457
#: git-add--interactive.perl:1475
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:131 add-patch.c:154 add-patch.c:199
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
msgstr ""
"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa düzenlenen parça derhal ıskartaya çıkarım "
"için imlenecektir."
#: add-patch.c:134 add-patch.c:202
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı çalışma ağacından at\n"
"n - bu parçayı çalışma ağacından atma\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini atma\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları at\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini atma\n"
#: add-patch.c:149 add-patch.c:194 git-add--interactive.perl:1460
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Kip değişimi indeksten ve çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:150 add-patch.c:195 git-add--interactive.perl:1461
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme indeksten ve çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:151 add-patch.c:196 git-add--interactive.perl:1462
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme indeksten ve çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:152 add-patch.c:197 git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça indeksten ve çalışma ağacından atılsın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:157
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı çalışma ağacından ve indeksten at\n"
"n - bu parçayı çalışma ağacından ve indeksten atma\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini atma\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları at\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini atma\n"
#: add-patch.c:171 add-patch.c:216 git-add--interactive.perl:1466
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Kip değişimi indekse ve çalışma ağacına uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:172 add-patch.c:217 git-add--interactive.perl:1467
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Silme indekse ve çalışma ağacına uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:173 add-patch.c:218 git-add--interactive.perl:1468
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Ekleme indekse ve çalışma ağacına uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:174 add-patch.c:219 git-add--interactive.perl:1469
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Bu parça indekse ve çalışma ağacına uygulansın mı [y,n,q,a,d%s,?]? "
#: add-patch.c:179
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı indekse ve çalışma ağacına uygula\n"
"n - bu parçayı indekse ve çalışma ağacına uygulama\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini uygulama\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları uygula\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini uygulama\n"
#: add-patch.c:224
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
msgstr ""
"y - bu parçayı çalışma ağacına uygula\n"
"n - bu parçayı çalışma ağacına uygulama\n"
"q - çık; bu parçayı veya kalanlardan herhangi birini uygulama\n"
"a - bu parçayı ve sonraki tüm parçaları uygula\n"
"d - bu parçayı veya sonraki parçalardan herhangi birini uygulama\n"
#: add-patch.c:328
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "parça üstbilgisi '%.*s' ayrıştırılamadı"
#: add-patch.c:347 add-patch.c:351
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "renklendirilmiş parça üstbilgisi '%.*s' ayrıştırılamadı"
#: add-patch.c:405
msgid "could not parse diff"
msgstr "diff ayrıştırılamadı"
#: add-patch.c:424
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "renklendirilmiş diff ayrıştırılamadı"
#: add-patch.c:438
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "'%s' çalıştırılamadı"
#: add-patch.c:602
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "interactive.diffFilter ögesinden eşleşmeyen çıktı"
#: add-patch.c:603
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
msgstr ""
"Süzgeciniz kendisinin girdi ve çıktı satırları arasında\n"
"birebir karşılık sağlamalıdır."
#: add-patch.c:776
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
msgstr ""
"şurada bağlam satırı #%d bekleniyordu:\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:791
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
"%.*s\n"
"\tdoes not end with:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"parçalar üst üste binmiyor:\n"
"%.*s\n"
"\tşununla bitmiyor:\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:1067 git-add--interactive.perl:1114
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "El ile parça düzenleme kipi -- hızlıca öğrenmek için aşağıya bakın.\n"
#: add-patch.c:1071
#, c-format
msgid ""
"---\n"
"To remove '%c' lines, make them ' ' lines (context).\n"
"To remove '%c' lines, delete them.\n"
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"---\n"
"'%c' satır kaldırmak için onları ' ' satır yapın (bağlam).\n"
"'%c' satır kaldırmak için onları silin.\n"
"%c kaldırılacak.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
#: add-patch.c:1085 git-add--interactive.perl:1128
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
msgstr ""
"Eğer sorunsuzca uygulanamazsa yeniden düzenlemeniz için bir olanak\n"
"sunulacaktır. Parçanın tüm satırları kaldırılırsa düzenleme durdurulur\n"
"ve parça değiştirilmeden bırakılır.\n"
#: add-patch.c:1118
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "parça üstbilgisi ayrıştırılamadı"
#: add-patch.c:1163
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "'git apply --cached' başarısız oldu"
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#.
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input
#. at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#: add-patch.c:1232 git-add--interactive.perl:1241
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
"Düzenlediğiniz parça uygulanamıyor. Yeniden düzenlensin mi (\"n (hayır)\" "
"demek iptal eder!) [y/n]? "
#: add-patch.c:1275
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Seçili parçalar indekse uygulanamıyor!"
#: add-patch.c:1276 git-add--interactive.perl:1345
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Çalışma ağacına yine de uygulansın mı? "
#: add-patch.c:1283 git-add--interactive.perl:1348
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Hiçbir şey uygulanmadı.\n"
#: add-patch.c:1340
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
"e - manually edit the current hunk\n"
"? - print help\n"
msgstr ""
"j - bu parça için sonra karar ver, bir sonraki karar verilmemiş parçayı gör\n"
"J - bu parça için sonra karar ver, bir sonraki parçayı gör\n"
"k - bu parça için sonra karar ver, bir önceki karar verilmemiş parçayı gör\n"
"K - bu parça için sonra karar ver, bir önceki parçayı gör\n"
"g - gidilecek bir parça seç\n"
"/ - verilen düzenli ifade ile eşleşen bir parça ara\n"
"s - geçerli parçayı daha ufak parçalara böl\n"
"e - geçerli parçayı el ile düzenle\n"
"? - yardımı yazdır\n"
#: add-patch.c:1463 add-patch.c:1473
msgid "No previous hunk"
msgstr "Öncesinde parça yok"
#: add-patch.c:1468 add-patch.c:1478
msgid "No next hunk"
msgstr "Sonrasında parça yok"
#: add-patch.c:1484
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Gidilecek başka bir parça yok"
#: add-patch.c:1495 git-add--interactive.perl:1594
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "hangi parçaya gidilsin (daha fazla görmek için <ret>)? "
#: add-patch.c:1496 git-add--interactive.perl:1596
msgid "go to which hunk? "
msgstr "hangi parçaya gidilsin? "
#: add-patch.c:1507
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Geçersiz sayı: '%s'"
#: add-patch.c:1512
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Üzgünüm, yalnızca %d parça kullanılabilir."
msgstr[1] "Üzgünüm, yalnızca %d parça kullanılabilir."
#: add-patch.c:1521
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Aranacak başka parça yok"
#: add-patch.c:1527 git-add--interactive.perl:1640
msgid "search for regex? "
msgstr "düzenli ifade aransın mı? "
#: add-patch.c:1542
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Hatalı oluşturulmuş düzenli ifade %s: %s"
#: add-patch.c:1559
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Verilen dizgi ile eşleşen bir parça yok"
#: add-patch.c:1566
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Üzgünüm, bu parça bölünemiyor"
#: add-patch.c:1570
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "%d parçaya bölündü."
#: add-patch.c:1574
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Üzgünüm, bu parça düzenlenemiyor"
#: add-patch.c:1625
msgid "'git apply' failed"
msgstr "'git apply' başarısız oldu"
#: advice.c:140
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disable this message with \"git config advice.%s false\""
msgstr ""
"\n"
"Bu iletiyi \"git config advice.%s false\" ile devre dışı bırakın"
#: advice.c:156
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sipucu: %.*s%s\n"
#: advice.c:247
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Seç-al yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:249
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Gönderi yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:251
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Birleştirme yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:253
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Çekme yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:255
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Geriye alma yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:257
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "%s yapılamıyor çünkü birleştirilmemiş dosyalarınız var."
#: advice.c:265
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Onları çalışma ağacında onarın, ardından hazırlığı bitirmek için uygun\n"
"görüldüğü biçimde 'git add/rm <dosya>' yaptıktan sonra bir gönderi yapın."
#: advice.c:273
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Çözüme kavuşturulmamış bir çakışmadan dolayı çıkılıyor."
#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Birleştirmenizi sonuçlandırmadınız (MERGE_HEAD mevcut)."
#: advice.c:280
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Birleştirme öncesinde değişikliklerinizi gönderin."
#: advice.c:281
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Tamamlanmamış birleştirmeden dolayı çıkılıyor."
#: advice.c:287
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
"\n"
" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
"Or undo this operation with:\n"
"\n"
" git switch -\n"
"\n"
"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
"false\n"
"\n"
msgstr ""
"Not: Şuraya geçiliyor: '%s'.\n"
"\n"
"Şu anda 'ayrık HEAD' durumundasınız. Oraya buraya bakabilir, deneysel\n"
"değişiklikler yapıp gönderebilir veya başka bir dala geçerek yaptığınız\n"
"tüm gönderileri başka hiçbir dala etki etmeden geri alabilirsiniz.\n"
"\n"
"Yaptığınız gönderileri tutmak için yeni bir dal oluşturmak isterseniz bunu\n"
"şimdi veya daha sonra switch komutuna -c ekleyerek yapabilirsiniz. Örnek:\n"
"\n"
"\tgit switch -c <yeni-dal-adı>\n"
"\n"
"Bu işlemi şununla geri alabilirsiniz:\n"
"\n"
"\tgit switch -\n"
"\n"
"Bu öğüdü advice.detachedHead yapılandırma değişkenini false yaparak\n"
"kapatabilirsiniz.\n"
"\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "komut satırı \\ ile bitiyor"
#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "kapatılmamış tırnak"
#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "tanımlanamayan boşluk seçeneği '%s'"
#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "tanımlanamayan boşluk yok sayma seçeneği '%s'"
#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject ve --3way birlikte kullanılamaz."
#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached ve --3way birlikte kullanılamaz."
#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "-3way bir depo dışında"
#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index bir depo dışında"
#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached bir depo dışında"
#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Zaman damgası düzenli ifadesi %s hazırlanamıyor"
#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "düzenli ifade girdi için %d döndürdü: %s"
#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "yamanın %d. satırında dosya adı bulunamıyor "
#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: hatalı git-diff - /dev/null bekleniyordu, %s alındı, satır %d"
#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: hatalı git-diff - %d. satırda tutarsız yeni dosya adı"
#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: hatalı git-diff - %d. satırda tutarsız eski dosya adı"
#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: hatalı git-diff - %d. satırda /dev/null bekleniyordu"
#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "%d. satırda geçersiz kip: %s"
#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "tutarsız üstbilgi satırları %d ve %d"
#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"%d öncü yol adı bileşeni kaldırılırken git diff üstbilgisi dosya adı "
"bilgisine iye değil (%d. satır)"
msgstr[1] ""
"%d öncü yol adı bileşeni kaldırılırken git diff üstbilgisi dosya adı "
"bilgisine iye değil (%d. satır)"
#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "git diff üstbilgisi dosya adı bilgisine iye değil (%d. satır)"
#: apply.c:1481
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recount: beklenmedik satır: %.*s"
#: apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "%d. satırda üstbilgisi olmayan yama parçacığı: %.*s"
#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "yeni dosya eski içeriğe gereksinim duyuyor"
#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "silinen dosya içinde hâlâ bir şeyler var"
#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "hasarlı yama, %d. satır"
#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "%s yeni dosyası eski içeriğe gereksinim duyuyor"
#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "%s silinen dosyasının içinde hâlâ bir şeyler var"
#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** uyarı: %s dosyası boş duruma gelir ancak silinmez"
#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "hasarlı ikili yama, %d. satır: %.*s"
#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "tanımlanamayan ikili yama, %d. satır"
#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "yalnızca anlamsız veri içeren yama, %d. satır"
#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "%s sembolik bağı okunamıyor"
#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "%s açılamıyor veya okunamıyor"
#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "geçersiz satır başlangıcı: '%c'"
#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Parça #%d başarılı oldu, %d (%d satır ofset)."
msgstr[1] "Parça #%d başarılı oldu, %d (%d satır ofset)."
#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Bağlam şuna indirildi: (%ld/%ld) (%d konumundaki parçacığı uygulamak için)"
#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"şunu ararken:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "'%s' için ikili yama verisi eksik"
#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "'%s' parçası geri alınmadan bir ikili yama reverse-apply yapılamıyor"
#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "tam indeks satırı olmadan '%s' üzerine bir ikili yama uygulanamıyor"
#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "Bu yama geçerli içerik ile eşleşmeyen '%s' üzerine uygulanır (%s)."
#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "yama boş bir '%s' üzerine uygulanır, ancak o boş değil"
#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "gereken songörüntü %s ('%s' için) okunamıyor"
#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "ikili yama '%s' üzerine uygulanamıyor"
#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"'%s' üzerine ikili yama yanlış sonuç doğuruyor (%s bekleniyordu, %s alındı)"
#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "yama başarısız oldu: %s:%ld"
#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "%s çıkışı yapılamıyor"
#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "%s okunamadı"
#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "'%s' bir sembolik bağın ötesinden okunuyor"
#: apply.c:3442 apply.c:3685
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "%s yolu yeniden adlandırıldı/silindi"
#: apply.c:3528 apply.c:3700
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: indekste bulunmuyor"
#: apply.c:3537 apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: indeks ile eşleşmiyor"
#: apply.c:3572
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Depo 3 yönlü birleştirmeye geri çekilebilme için gereken ikili nesneye iye "
"değil."
#: apply.c:3575
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "3 yönlü birleştirmeye geri çekiliniyor...\n"
#: apply.c:3591 apply.c:3595
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "'%s' ögesinin geçerli içeriği okunamıyor"
#: apply.c:3607
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "3 yönlü birleştirmeye geri çekinilemedi...\n"
#: apply.c:3621
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "'%s' üzerine yama çakışmalarla birlikte uygulandı.\n"
#: apply.c:3626
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "'%s' üzerine yama sorunsuzca uygulandı.\n"
#: apply.c:3652
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "kaldırma yaması dosya içeriğini bırakır"
#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: yanlış tür"
#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s, %o türüne iye, %o bekleniyordu"
#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "geçersiz yol '%s'"
#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: indekste halihazırda var"
#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: çalışma dizininde halihazırda var"
#: apply.c:3959
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "şunun yeni kipi (%o): %s, eski kip (%o) ile eşleşmiyor "
#: apply.c:3964
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "şunun yeni kipi (%o): %s, şunun eski kipi (%o): %s, ile eşleşmiyor"
#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "etkilenen dosya '%s' bir sembolik bağın ötesinde"
#: apply.c:3988
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: yama uygulanamıyor"
#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "%s yaması denetleniyor..."
#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "%s altmodülü için sha1 bilgisi eksik veya yararsız"
#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "geçerli HEAD'de olmayan %s için kip değişimi"
#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "sha1 bilgisi eksik veya yararsız (%s)."
#: apply.c:4114
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "%s geçici indekse eklenemedi"
#: apply.c:4124
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "geçici indeks şuraya yazılamadı: %s"
#: apply.c:4262
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "%s indeksten kaldırılamıyor"
#: apply.c:4296
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "%s altmodülü için hasarlı yama"
#: apply.c:4302
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "yeni oluşturulan '%s' dosyasının bilgileri alınamıyor"
#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "yeni oluşturulan %s dosyası için yardımcı bellek oluşturulamıyor"
#: apply.c:4316 apply.c:4461
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "%s için önbellek girdisi eklenemiyor"
#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "şuraya yazılamadı: '%s'"
#: apply.c:4363
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası kapatılıyor"
#: apply.c:4433
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "'%s' dosyası yazılamıyor, %o kipi"
#: apply.c:4531
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "%s yaması sorunsuzca uygulandı."
#: apply.c:4539
msgid "internal error"
msgstr "iç hata"
#: apply.c:4542
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "%%s yaması %d geri çevirme ile uygulanıyor..."
msgstr[1] "%%s yaması %d geri çevirme ile uygulanıyor..."
#: apply.c:4553
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr ".rej dosya adı %.*s.rej olarak kısaltılıyor"
#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "%s açılamıyor"
#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Parça #%d sorunsuzca uygulandı."
#: apply.c:4579
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Parça %d geri çevrildi."
#: apply.c:4698
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "'%s' yaması atlandı."
#: apply.c:4706
msgid "unrecognized input"
msgstr "tanımlanamayan girdi"
#: apply.c:4726
msgid "unable to read index file"
msgstr "indeks dosyası okunamıyor"
#: apply.c:4883
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "'%s' yaması açılamıyor: %s"
#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "%d boşluk hatası susturuldu"
msgstr[1] "%d boşluk hatası susturuldu"
#: apply.c:4916 apply.c:4931
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d satır boşluk hatası ekliyor."
msgstr[1] "%d satır boşluk hatası ekliyor."
#: apply.c:4924
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "Boşluk hataları düzeltildikten sonra %d satır uygulandı."
msgstr[1] "Boşluk hataları düzeltildikten sonra %d satır uygulandı."
#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Yeni indeks dosyası yazılamıyor"
#: apply.c:4968
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "verilen yol ile eşleşen değişiklikleri uygulama"
#: apply.c:4971
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "verilen yol ile eşleşen değişiklikleri uygula"
#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
msgid "num"
msgstr "sayı"
#: apply.c:4974
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "geleneksel diff yollarından <sayı> öncü eğik çizgiyi kaldır"
#: apply.c:4977
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "yamanın yaptığı eklemeleri yok say"
#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "yamayı uygulama yerine girdi için diffstat'ı çıktı ver"
#: apply.c:4983
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "eklenen ve silinen satırların sayısını onluk birimde göster"
#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "yamayı uygulama yerine girdi için bir özet çıktısı ver"
#: apply.c:4987
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "yamayı uygulama yerine yamanın uygulanabilir olup olmadığına bak"
#: apply.c:4989
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "yamanın geçerli indekse uygulanabilir olduğundan emin ol"
#: apply.c:4991
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "yeni dosyaları `git add --intent-to-add` ile imle"
#: apply.c:4993
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "çalışma ağacına dokunmadan bir yama uygula"
#: apply.c:4995
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "çalışma ağacının dışına dokunan bir yamayı kabul et"
#: apply.c:4998
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "ek olarak yamayı da uygula (--stat/--summary/--check ile kullan)"
#: apply.c:5000
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "bir yama uygulanamıyorsa 3 yönlü birleştirme dene"
#: apply.c:5002
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "gömülü indeks bilgisini temel alan geçici bir indeks oluştur"
#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "yollar NUL karakteri ile ayrılır"
#: apply.c:5007
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "en az <n> bağlam satırının eşleştiğinden emin ol"
#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3530 builtin/rebase.c:1332
msgid "action"
msgstr "eylem"
#: apply.c:5009
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "boşluk hatası içeren yeni veya değiştirilmiş satırları algıla"
#: apply.c:5012 apply.c:5015
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "bağlam bulurken boşluk değişikliklerini yok say"
#: apply.c:5018
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "yamayı tersten uygula"
#: apply.c:5020
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "en az bir satır bağlam bekleme"
#: apply.c:5022
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "reddedilmiş parçaları ilgili *.rej dosyalarında bırak"
#: apply.c:5024
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "üst üste binen parçalara izin ver"
#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "ayrıntı ver"
#: apply.c:5027
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "dosya sonunda yanlışlıkla algılanan eksik yenisatırı hoş gör"
#: apply.c:5030
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "parça üstbilgisindeki satır sayımına güvenme"
#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
msgid "root"
msgstr "kök"
#: apply.c:5033
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "tüm dosya adlarının başına <kök> ekle"
#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "%s ikili nesnesi akıtılamıyor"
#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "desteklenmeyen dosya kipi: 0%o (SHA1: %s)"
#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "%s okunamıyor"
#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "'%s' süzgeci başlatılamıyor"
#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "açıklayıcı yeniden yönlendirilemiyor"
#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "'%s' süzgeci hata bildirdi"
#: archive-zip.c:319
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "yol geçerli UTF-8 değil: %s"
#: archive-zip.c:323
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "yol çok uzun (%d karakter, SHA1: %s): %s"
#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:243 builtin/pack-objects.c:246
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "söndürme hatası (%d)"
#: archive-zip.c:615
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "zaman damgası bu sistem için çok büyük: %<PRIuMAX>"
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<seçenekler>] <ağacımsı> [<yol>...]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <depo> [--exec <komut>] [<sçnklr>] <ağacımsı> [<yol>...]"
#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <depo> [--exec <komut>] --list"
#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "yol belirteci '%s' hiçbir dosya ile eşleşmedi"
#: archive.c:401
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "böyle bir başvuru yok: %.*s"
#: archive.c:407
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "geçerli bir nesne adı değil: %s"
#: archive.c:420
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "bir ağaç nesnesi değil: %s"
#: archive.c:432
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "geçerli çalışma dizini izlenmiyor"
#: archive.c:464
msgid "fmt"
msgstr "biçim"
#: archive.c:464
msgid "archive format"
msgstr "arşiv biçimi"
#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
msgid "prefix"
msgstr "önek"
#: archive.c:466
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "öneki arşivdeki tüm yol adlarının başına ekle"
#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1208
#: builtin/fast-export.c:1210 builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:907
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "dosya"
#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "arşivi bu dosyaya yaz"
#: archive.c:470
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "çalışma dizinindeki .gitattributes'u oku"
#: archive.c:471
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "arşivlenmiş dosyaları stderr'de raporla"
#: archive.c:472
msgid "store only"
msgstr "yalnızca depola"
#: archive.c:473
msgid "compress faster"
msgstr "daha hızlı sıkıştır"
#: archive.c:481
msgid "compress better"
msgstr "daha iyi sıkıştır"
#: archive.c:484
msgid "list supported archive formats"
msgstr "desteklenen arşiv biçimlerini listele"
#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "depo"
#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "arşivi uzak konum deposu <depo>'dan al"
#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "komut"
#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "uzak konum komutu git-upload-archive'e olan yol"
#: archive.c:496
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Beklenmedik seçenek --remote"
#: archive.c:498
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "--exec seçeneği yalnızca --remote ile birlikte kullanılabilir"
#: archive.c:500
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Beklenmedik seçenek --output"
#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Bilinmeyen arşiv biçimi '%s'"
#: archive.c:529
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "'%s' biçimi için desteklenmeyen değişken: -%d"
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s geçerli bir öznitelik adı değil"
#: attr.c:369
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s izin verilmiyor: %s:%d"
#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Negatif dizgiler git özniteliklerinde yok sayılır.\n"
"Gerçek öncü ünlem için '\\!' kullanın."
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyasında hatalı tırnağa alınmış içerik: %s"
#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Daha fazla ikili arama yapamıyoruz!\n"
#: bisect.c:745
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Geçerli bir gönderi adı değil: %s"
#: bisect.c:770
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Birleştirme temeli %s hatalı.\n"
"Bu demek oluyor ki hata %s ve [%s] arasında düzeltilmiş.\n"
#: bisect.c:775
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Birleştirme temeli %s yeni.\n"
"Özellik %s ve [%s] arasında değişmiş.\n"
#: bisect.c:780
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Birleştirme temeli %s %s.\n"
"Bu demek oluyor ki ilk '%s' gönderisi %s ve [%s] arasında.\n"
#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Bazı %s revizyonları %s revizyonunun atası değil.\n"
"git bisect bu durumda düzgünce çalışamaz.\n"
"%s ve %s revizyonlarını birbirine mi karıştırdınız?\n"
#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"%s ve [%s] arasındaki birleştirme temeli atlanmalı.\n"
"%s gönderisinin %s ve [%s] arasında olduğundan emin olamıyoruz.\n"
"Yine de sürdüreceğiz."
#: bisect.c:840
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "İkili arama: Bir birleştirme temeli sınanmalı\n"
#: bisect.c:890
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "bir %s revizyonu gerekiyor"
#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası oluşturulamadı"
#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası okunamadı"
#: bisect.c:997
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "ikili arama başvurularını okuma başarısız oldu"
#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s hem %s hem %s idi\n"
#: bisect.c:1028
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Sınanabilir bir gönderi bulunamadı.\n"
"Hatalı yol parametreleri ile mi başladınız?\n"
#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aşağı yukarı %d adım)"
msgstr[1] "(aşağı yukarı %d adım)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
#: bisect.c:1063
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "İkili arama: Şundan sonra sınanacak %d revizyon kaldı: %s\n"
msgstr[1] "İkili arama: Şundan sonra sınanacak %d revizyon kaldı: %s\n"
#: blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents ve --reverse birlikte pek iyi gitmiyor."
#: blame.c:2791
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "--contents son gönderi nesnesi adı ile kullanılamıyor"
#: blame.c:2812
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse ve --first-parent birlikte en son gönderinin belirtilmesi gerek"
#: blame.c:2821 bundle.c:187 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3348 builtin/pack-objects.c:3363
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "revizyonda gezinme ayarlaması başarısız oldu"
#: blame.c:2839
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent birlikte ilk üst öge zincirinin yanında erim "
"gerektiriyor"
#: blame.c:2850
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "şurada %s yolu bulunamadı: %s"
#: blame.c:2861
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "%s ikili nesnesi %s yolunda okunamıyor"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"Hata nedenini ortadan kaldırdıktan sonra uzak konum izleme\n"
"bilgisini onarmayı şunu çalıştırarak deneyebilirsiniz:\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "%s dalı kendi üst kaynağı olarak ayarlanamaz."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"'%s' dalı '%s' uzak dalını yeniden temellendirme ile %s konumundan izlemek "
"üzere ayarlandı."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "'%s' dalı '%s' uzak dalını %s konumundan izlemek üzere ayarlandı."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"'%s' dalı '%s' yerel dalını yeniden temellendirme ile izlemek üzere ayarlandı"
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "'%s' dalı '%s' yerel dalını izlemek üzere ayarlandı."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"'%s' dalı '%s' uzak başvurusunu yeniden temellendirme ile izlemek üzere "
"ayarlandı."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "'%s' dalı '%s' uzak başvurusunu izlemek üzere ayarlandı."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"'%s' dalı '%s' yerel başvurusunu yeniden temellendirme ile izlemek üzere "
"ayarlandı."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "'%s' dalı '%s' yerel başvurusunu izlemek üzere ayarlandı."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Üstkaynak dal yapılandırması yazılamıyor"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "İzlenmiyor: %s başvurusu için belirsiz bilgi"
#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "'%s' geçerli bir dal adı değil."
#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "'%s' adında bir dal halihazırda var."
#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Geçerli dal zorla güncellenemiyor."
#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "İzleme bilgisi ayarlanamıyor; başlangıç noktası '%s' bir dal değil."
#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "istenen üstkaynak dalı '%s' mevcut değil"
#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Eğer çalışmanızı uzak konumda halihazırda var olan bir dal\n"
"üzerine temellendirmeyi tasarlıyorsanız önce \"git fetch\"\n"
"çalıştırarak onu getirmeniz gerekebilir.\n"
"\n"
"Eğer uzak konumdaki eşini izleyecek yerel bir dal itmeyi\n"
"tasarlıyorsanız itme sırasında üstkaynak yapılandırmasını\n"
"da ayarlamak için \"git push -u\" kullanmak isteyebilirsiniz."
#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Geçerli bir nesne adı değil: '%s'."
#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Belirsiz nesne adı: '%s'."
#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Geçerli bir dal noktası değil: '%s'."
#: branch.c:365
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "'%s' çıkışı '%s' konumunda halihazırda yapılmış"
#: branch.c:388
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "%s çalışma ağacının HEAD'i güncellenmemiş"
#: bundle.c:47
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' bir v2 demet dosyası gibi görünmüyor"
#: bundle.c:69
msgid "unknown hash algorithm length"
msgstr "bilinmeyen sağlama algoritması uzunluğu"
#: bundle.c:84
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "tanımlanamayan üstbilgi: %s%s (%d)"
#: bundle.c:110 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "'%s' açılamadı"
#: bundle.c:163
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Depo aşağıdaki önceden gereken gönderilere iye değil:"
#: bundle.c:166
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "bir demeti doğrulamak için bir depo gerekiyor"
#: bundle.c:217
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Demet şu başvuruyu içeriyor:"
msgstr[1] "Demet şu %d başvuruyu içeriyor:"
#: bundle.c:224
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Demet tam bir geçmiş kaydını yazar."
#: bundle.c:226
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Demet şu gönderiyi gerektiriyor:"
msgstr[1] "Demet şu %d gönderiyi gerektiriyor:"
#: bundle.c:293
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "demet açıklayıcısı çoğaltılamıyor"
#: bundle.c:300
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "pack-objects ortaya çıkarılamadı"
#: bundle.c:311
msgid "pack-objects died"
msgstr "pack-objects sonlandı"
#: bundle.c:353
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list sonlandı"
#: bundle.c:402
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "'%s' başvurusu revizyon listesi seçenekleri tarafından dışlandı"
#: bundle.c:481 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "tanımlanamayan değişken: %s"
#: bundle.c:489
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Boş demet oluşturma reddediliyor."
#: bundle.c:499
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "'%s' oluşturulamıyor"
#: bundle.c:524
msgid "index-pack died"
msgstr "index-pack sonlandı"
#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "geçersiz renk değeri: %.*s"
#: commit-graph.c:238
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "commit-graph dosyası pek küçük"
#: commit-graph.c:303
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "commit-graph imzası %X, %X ile eşleşmiyor"
#: commit-graph.c:310
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "commit-graph sürümü %x, %X ile eşleşmiyor"
#: commit-graph.c:317
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "commit-graph sağlama sürümü %X, %X ile eşleşmiyor"
#: commit-graph.c:339
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"commit-graph iri parça arama tablosu girdisi eksik; dosya tam olmayabilir"
#: commit-graph.c:349
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "commit-graph biçimsiz iri parça ofseti %08x%08x"
#: commit-graph.c:417
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "commit-graph iri parça numarası %08x birden çok görünüyor"
#: commit-graph.c:491
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "commit-graph temel grafiği iri parçasına iye değil"
#: commit-graph.c:501
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "commit-graph zinciri eşleşmiyor"
#: commit-graph.c:549
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr "geçersiz commit-graph zinciri: '%s'. satır bir sağlama değil"
#: commit-graph.c:573
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "tüm commit-graph dosyaları bulunamıyor"
#: commit-graph.c:706 commit-graph.c:770
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr "geçersiz gönderi konumu. commit-graph büyük olasılıkla hasar görmüş"
#: commit-graph.c:727
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "%s gönderisi bulunamadı"
#: commit-graph.c:1009 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "%s gönderisi ayrıştırılamıyor"
#: commit-graph.c:1157
msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
msgstr "Değiştirilmiş yollar için Bloom süzgeçleri indeksi yazılıyor"
#: commit-graph.c:1182
msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
msgstr "Değiştirilmiş yollar için Bloom süzgeçleri verisi yazılıyor"
#: commit-graph.c:1221 builtin/pack-objects.c:2832
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "%s nesnesinin türü alınamıyor"
#: commit-graph.c:1257
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki bilinen gönderiler yükleniyor"
#: commit-graph.c:1274
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki ulaşılabilir gönderiler genişletiliyor"
#: commit-graph.c:1294
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki gönderi imleri temizleniyor"
#: commit-graph.c:1313
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Gönderi grafiği kuşak sayıları hesaplanıyor"
#: commit-graph.c:1367
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr ""
"Geçerli gönderilerdeki değiştirilmiş yollar için Bloom süzgeci hesaplanıyor"
#: commit-graph.c:1423
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Başvurulmuş gönderiler toplanıyor"
#: commit-graph.c:1447
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Gönderi grafiği için gönderiler %d pakette bulunuyor"
msgstr[1] "Gönderi grafiği için gönderiler %d pakette bulunuyor"
#: commit-graph.c:1460
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "%s paketi eklenirken hata"
#: commit-graph.c:1464
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "%s için indeks açılırken hata"
#: commit-graph.c:1503
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"Gönderi grafiği için gönderiler paketlenmiş nesneler arasından bulunuyor"
#: commit-graph.c:1518
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki belirgin gönderiler sayılıyor"
#: commit-graph.c:1550
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki ek sınırlar bulunuyor"
#: commit-graph.c:1599
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "temel grafiği numaralarının doğru sayısı yazılamadı"
#: commit-graph.c:1633 midx.c:812
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "%s öncü dizinleri oluşturulamıyor"
#: commit-graph.c:1646
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "geçici grafik katmanı oluşturulamıyor"
#: commit-graph.c:1651
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "'%s' için paylaşılan izinler ayarlanamıyor"
#: commit-graph.c:1728
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Gönderi grafiği %d geçişte yazılıyor"
msgstr[1] "Gönderi grafiği %d geçişte yazılıyor"
#: commit-graph.c:1773
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "commit-graph zincir dosyası açılamıyor"
#: commit-graph.c:1789
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "temel commit-graph dosyası yeniden adlandırılamadı"
#: commit-graph.c:1809
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "geçici commit-graph dosyası yeniden adlandırılamadı"
#: commit-graph.c:1935
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Birleştirilen gönderiler taranıyor"
#: commit-graph.c:1946
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "beklenmedik yinelenmiş gönderi numarası %s"
#: commit-graph.c:1969
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "commit-graph birleştiriliyor"
#: commit-graph.c:2156
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "gönderi grafiği biçimi %d gönderiyi yazamıyor"
#: commit-graph.c:2167
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "grafik yazabilmek için çok fazla gönderi"
#: commit-graph.c:2260
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"commit-graph dosyasının sağlama toplamı yanlış ve büyük olasılıkla hasar "
"görmüş"
#: commit-graph.c:2270
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr "commit-graph hatalı nesne tanımlayıcı sırasına iye: %s, sonra %s"
#: commit-graph.c:2280 commit-graph.c:2295
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr "commit-graph hatalı fanout değerine iye: fanout[%d] = %u != %u"
#: commit-graph.c:2287
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "%s gönderisi commit-graph'tan ayrıştırılamadı"
#: commit-graph.c:2305
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Gönderi grafiğindeki gönderiler doğrulanıyor"
#: commit-graph.c:2320
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"%s gönderisi commit-graph için olan nesne veritabanından ayrıştırılamadı"
#: commit-graph.c:2327
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"commit-graph'teki %s gönderisi için olan kök ağaç nesne tanımlayıcısı %s != "
"%s"
#: commit-graph.c:2337
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "%s gönderisi için olan commit-graph üst öge listesi çok uzun"
#: commit-graph.c:2346
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "%s için olan commit-graph üst ögesi %s != %s"
#: commit-graph.c:2360
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
"%s gönderisi için olan commit-graph üst öge listesi erkenden sonlanıyor"
#: commit-graph.c:2365
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
msgstr ""
"%s gönderisi için commit-graph kuşak sayısı sıfır ancak başka yerlerde "
"sıfırdan farklı"
#: commit-graph.c:2369
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
msgstr ""
"%s gönderisi için commit-graph kuşak sayısı sıfırdan farklı, ancak başka "
"yerlerde sıfır"
#: commit-graph.c:2385
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr "%s gönderisi için commit-graph kuşağı %u != %u"
#: commit-graph.c:2391
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"%s gönderisi için commit-graph içindeki gönderi tarihi %<PRIuMAX> != "
"%<PRIuMAX>"
#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "%s ayrıştırılamadı"
#: commit.c:54
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s bir gönderi değil!"
#: commit.c:194
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
"\n"
"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
"to convert the grafts into replace refs.\n"
"\n"
"Turn this message off by running\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
msgstr ""
"<GIT_DIR>/info/grafts desteği artık kullanım dışı\n"
"ve ileriki bir Git sürümünde kaldırılacak.\n"
"\n"
"Aşıları değiştirme başvurularına dönüştürmek için\n"
"lütfen \"git replace --convert-graft-file\" kullanın.\n"
"\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\"\n"
"kullanarak bu iletiyi kapatabilirsiniz."
#: commit.c:1172
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"%s gönderisinin güvenilmeyen bir GPG imzası var, iddiaya göre %s tarafından."
#: commit.c:1176
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "%s gönderisinin hatalı bir GPG imzası var, iddiaya göre %s tarafından."
#: commit.c:1179
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "%s gönderisinin bir GPG imzası yok."
#: commit.c:1182
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "%s gönderisinin %s tarafından sağlanan düzgün bir GPG imzası var\n"
#: commit.c:1436
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"Uyarı: Gönderi iletisi UTF-8'e uymadı.\n"
"İletiyi düzelttikten sonra bunu değiştirmek isteyebilir veya\n"
"i18n.commitencoding yapılandırma değişkenini projenizin kullandığı\n"
"kodlama ile değiştirmek isteyebilirsiniz.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "bellek tükendi"
#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
"\t%s\n"
"from\n"
"\t%s\n"
"This might be due to circular includes."
msgstr ""
"şu içerilirken olabilecek en çok içerme derinliği (%d) aşıldı\n"
"\t%s\n"
"şuradan:\n"
"\t%s\n"
"Bu dairesel içermelerden dolayı olabilir."
#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "içerme yolu '%s' genişletilemedi"
#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "göreceli yapılandırma içermeleri dosyalardan gelmeli"
#: config.c:198
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "göreceli yapılandırma içerme koşulluları dosyalardan gelmeli"
#: config.c:378
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "anahtar bir bölüm içermiyor: %s"
#: config.c:384
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "anahtar bir değişken adı içermiyor: %s"
#: config.c:408 sequencer.c:2456
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "geçersiz anahtar: %s"
#: config.c:414
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "geçersiz anahtar (yenisatır): %s"
#: config.c:450 config.c:462
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "düzmece yapılandırma parametresi: %s"
#: config.c:497
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "%s içinde düzmece biçim"
#: config.c:836
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "hatalı yapılandırma satırı %d, %s ikili nesnesi içinde"
#: config.c:840
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "hatalı yapılandırma satırı %d, %s dosyası içinde"
#: config.c:844
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "standart girdi içinde hatalı yapılandırma satırı %d"
#: config.c:848
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "hatalı yapılandırma satırı %d, %s altmodül ikili nesnesi içinde"
#: config.c:852
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "hatalı yapılandırma satırı %d, %s komut satırı içinde"
#: config.c:856
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "hatalı yapılandırma satırı %d, %s içinde"
#: config.c:993
msgid "out of range"
msgstr "erim dışı"
#: config.c:993
msgid "invalid unit"
msgstr "geçersiz birim"
#: config.c:994
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için: %s"
#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr ""
"hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, %s ikili nesnesi içinde: "
"%s"
#: config.c:1016
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr ""
"hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, %s dosyası içinde: %s"
#: config.c:1019
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, standart girdi içinde: %s"
#: config.c:1022
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, %s altmodül ikili "
"nesnesi içinde: %s"
#: config.c:1025
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, %s komut satırı içinde: "
"%s"
#: config.c:1028
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "hatalı sayısal yapılandırma değeri '%s', '%s' için, %s içinde: %s"
#: config.c:1123
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "şuradaki kullanıcı dizini genişletilemedi: '%s'"
#: config.c:1132
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "%s', '%s' için geçerli bir zaman damgası değil"
#: config.c:1223
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "kısaltma uzunluğu erim dışında: %d"
#: config.c:1237 config.c:1248
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "hatalı zlib sıkıştırma düzeyi %d"
#: config.c:1340
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "core.commentChar yalnızca bir karakter olmalı"
#: config.c:1373
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "nesne oluşturma için geçersiz kip: %s"
#: config.c:1445
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "%s için hatalı oluşturulmuş değer"
#: config.c:1471
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "%s için hatalı oluşturulmuş değer: %s"
#: config.c:1472
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "nothing, matching, simple, upstream veya current içinden biri olmalı"
#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3617
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "hatalı paket sıkıştırma düzeyi %d"
#: config.c:1655
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "'%s' yapılandırma ikili nesnesi yüklenemiyor"
#: config.c:1658
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "'%s' başvurusu ikili bir nesneye işaret etmiyor"
#: config.c:1675
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "'%s' yapılandırma ikili nesnesi çözülemiyor"
#: config.c:1705
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "%s ayrıştırılamadı"
#: config.c:1759
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "komut satırı yapılandırması ayrıştırılamıyor"
#: config.c:2113
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "yapılandırma dosyaları okunurken beklenmedik bir hata oluştu"
#: config.c:2283
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Geçersiz %s: '%s'"
#: config.c:2328
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "splitIndex.maxPercentChange değeri '%d' 0 ve 100 arasında olmalı"
#: config.c:2374
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "'%s' komut satırı yapılandırmasından ayrıştırılamıyor"
#: config.c:2376
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "hatalı yapılandırma değişkeni '%s', '%s' dosyası %d. satırda"
#: config.c:2457
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "geçersiz bölüm adı '%s'"
#: config.c:2489
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s birden çok değere iye"
#: config.c:2518
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "yeni yapılandırma dosyası %s yazılamadı"
#: config.c:2770 config.c:3094
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "%s yapılandırma dosyası kilitlenemedi"
#: config.c:2781
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "%s açılıyor"
#: config.c:2816 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "geçersiz dizgi: %s"
#: config.c:2841
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "geçersiz yapılandırma dosyası %s"
#: config.c:2854 config.c:3107
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "%s üzerinde fstat başarısız oldu"
#: config.c:2865
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "'%s' mmap yapılamıyor"
#: config.c:2874 config.c:3112
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "%s üzerinde chmod başarısız oldu"
#: config.c:2959 config.c:3209
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "%s yapılandırma dosyası yazılamadı"
#: config.c:2993
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "'%s', '%s' olarak ayarlanamadı"
#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "'%s' ayarı geri alınamadı"
#: config.c:3085
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "geçersiz bölüm adı: %s"
#: config.c:3252
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "'%s' için değer eksik"
#: connect.c:61
msgid "the remote end hung up upon initial contact"
msgstr "uzak uç ilk iletişimle birlikte hattı kapattı"
#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Uzak konum deposu okunamadı.\n"
"\n"
"Lütfen doğru erişim haklarına iye olduğunuzdan ve\n"
"deponun var olduğundan emin olun."
#: connect.c:81
#, c-format
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "sunucu '%s' desteklemiyor"
#: connect.c:118
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "sunucu '%s' özelliğini desteklemiyor"
#: connect.c:129
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr "yeteneklerden sonra floş bekleniyordu"
#: connect.c:263
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "'%s' ilk satırından sonra yetenekler yok sayılıyor"
#: connect.c:284
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "protokol hatası: beklenmedik yetenekler^{}"
#: connect.c:306
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "protokol hatası: sığ sha-1 bekleniyordu, '%s' alındı"
#: connect.c:308
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "diğer uçtaki depo sığ olamaz"
#: connect.c:347
msgid "invalid packet"
msgstr "geçersiz paket"
#: connect.c:367
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "protokol hatası: beklenmedik '%s'"
#: connect.c:473
#, c-format
msgid "unknown object format '%s' specified by server"
msgstr "geçersiz nesne biçimi '%s' sunucu tarafından belirtildi"
#: connect.c:500
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "geçersiz ls-refs yanıtı: %s"
#: connect.c:504
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "başvuru listelemesinden sonra floş bekleniyordu"
#: connect.c:507
msgid "expected response end packet after ref listing"
msgstr "başvuru listelemesinden sonra yanıt sonu paketi bekleniyordu"
#: connect.c:640
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "'%s' protokolü desteklenmiyor"
#: connect.c:691
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "soket üzerinde SO_KEEPALIVE ayarlanamıyor"
#: connect.c:731 connect.c:794
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "%s aranıyor..."
#: connect.c:735
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "%s aranamıyor (kapı %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
#: connect.c:739 connect.c:810
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
"Connecting to %s (port %s) ... "
msgstr ""
"bitti.\n"
"Şuraya bağlanıyor: %s (kapı %s)..."
#: connect.c:761 connect.c:838
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"şuraya bağlanamıyor: %s:\n"
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
#: connect.c:767 connect.c:844
msgid "done."
msgstr "bitti."
#: connect.c:798
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "%s aranamıyor (%s)"
#: connect.c:804
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "bilinmeyen kapı %s"
#: connect.c:941 connect.c:1271
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "garip makine adı '%s' engellendi"
#: connect.c:943
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "garip kapı '%s' engellendi"
#: connect.c:953
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "vekil %s başlatılamıyor"
#: connect.c:1024
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr "yol belirtilmedi; geçerli url sözdizimi için 'git help pull' yazın"
#: connect.c:1219
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "ssh değişik biçimi 'simple' -4 desteklemiyor"
#: connect.c:1231
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "ssh değişik biçimi 'simple' -6 desteklemiyor"
#: connect.c:1248
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "ssh değişik biçimi 'simple' kapı ayarlamayı desteklemiyor"
#: connect.c:1360
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "garip yol adı '%s' engellendi"
#: connect.c:1407
msgid "unable to fork"
msgstr "çatallanamıyor"
#: connected.c:109 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Bağlantı denetleniyor"
#: connected.c:121
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "'git rev-list' çalıştırılamadı"
#: connected.c:141
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "rev-list yazılamadı"
#: connected.c:148
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "rev-list'in stdin'i kapatılamadı"
#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "izin verilmeyen crlf_action %d"
#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF %s içinde LF ile değiştirilecek"
#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF %s içinde LF ile değiştirilecek.\n"
"Dosya sizin çalışma dizininizde kendi orijinal satır sonlarına iye olacak."
#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF %s içinde CRLF ile değiştirilecek"
#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF %s içinde CRLF ile değiştirilecek.\n"
"Dosya sizin çalışma dizininizde kendi orijinal satır sonlarına iye olacak."
#: convert.c:284
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM '%s' içinde yasaklı, eğer %s olarak kodlanmışsa"
#: convert.c:291
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
"working-tree-encoding."
msgstr ""
"'%s' dosyası bir bayt sıra imi (BOM) içeriyor. Lütfen çalışma ağacı "
"kodlaması için UTF-%.*s kullanın."
#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM '%s' içinde gerekli, eğer %s olarak kodlanmışsa"
#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
msgstr ""
"'%s' dosyasında bir bayt sıra imi (BOM) eksik. Lütfen çalışma ağacı "
"kodlaması için UTF-%sBE veya UTF-%sLE (bayt sırasına göre) kullanın."
#: convert.c:419 convert.c:490
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "'%s', %s değerinden %s değerine kodlanamadı"
#: convert.c:462
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr ""
"'%s' kodlamasını %s -> %s biçiminde yapıp tersine döndürmek aynı şey değil"
#: convert.c:668
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "'%s' dış süzgecini çalıştırmak için çatallama yapılamıyor"
#: convert.c:688
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "girdi '%s' dış süzgecine beslenemiyor"
#: convert.c:695
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "'%s' dış süzgeci %d için başarısız oldu"
#: convert.c:730 convert.c:733
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "'%s' dış süzgecinden okuma başarısız oldu"
#: convert.c:736 convert.c:791
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "'%s' dış süzgeci başarısız oldu"
#: convert.c:840
msgid "unexpected filter type"
msgstr "beklenmedik süzgeç türü"
#: convert.c:851
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "dış süzgeç için yol adı pek uzun"
#: convert.c:943
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
"been filtered"
msgstr ""
"'%s' dış süzgeci artık kullanılamıyor, ancak tüm yolların süzümü bitmedi"
#: convert.c:1243
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "doğru/yanlış geçerli bir çalışma ağacı kodlaması değil"
#: convert.c:1431 convert.c:1465
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: temiz süzgeç '%s' başarısız oldu"
#: convert.c:1511
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: kir süzgeci %s başarısız oldu"
#: credential.c:96
#, c-format
msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
msgstr "şu anahtar için yetki araması atlanıyor: credential.%s"
#: credential.c:112
msgid "refusing to work with credential missing host field"
msgstr "anamakine bilgisi eksik yetki ile çalışma reddediliyor"
#: credential.c:114
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "protokol bilgisi eksik yetki ile çalışma reddediliyor"
#: credential.c:396
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "url, kendisinin %s bileşeninde bir yenisatır içeriyor: %s"
#: credential.c:440
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "url'nin bir düzeni yok: %s"
#: credential.c:513
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "yetki url'si ayrıştırılamıyor: %s"
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "gelecekte"
#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> saniye önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> saniye önce"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> dakika önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> dakika önce"
#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> saat önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> saat önce"
#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> gün önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> gün önce"
#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> hafta önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> hafta önce"
#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> ay önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> ay önce"
#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> yıl"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> yıl"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> ay önce"
msgstr[1] "%s, %<PRIuMAX> ay önce"
#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> yıl önce"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> yıl önce"
#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Delta adası imleri yayılıyor"
#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "hatalı ağaç nesnesi %s"
#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "'%s' için delta adası düzenli ifadesi yüklenemedi: %s"
#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"yapılandırmanın delta adası düzenli ifadesinde çok fazla yakalama grubu var "
"(en çok %d)"
#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "%d delta adası imlendi, bitti.\n"
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [<seçenekler>] <yol> <yol>"
#: diff-no-index.c:263
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
msgstr ""
"Bir git deposu değil. Bir çalışma ağacının dışındaki iki yolu karşılaştırmak "
"için --no-index kullanın."
#: diff.c:156
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " dirstat kesim yüzdesi '%s' ayrıştırılamadı\n"
#: diff.c:161
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Bilinmeyen dirstat parametresi '%s'\n"
#: diff.c:297
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"\"color-moved\" ayarı 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', 'dimmed-zebra', "
"'plain' seçeneklerinden biri olmalıdır"
#: diff.c:325
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
"bilinmeyen color-moved-ws kipi '%s', olabilecek değerler: 'ignore-space-"
"change', 'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space' 'allow-indentation-change'"
#: diff.c:333
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change diğer boşluk kipleri ile birlikte "
"kullanılamaz"
#: diff.c:410
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "'diff.submodule' yapılandırma değişkeni için bilinmeyen değer: '%s'"
#: diff.c:470
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"'diff.dirstat' yapılandırma değişkeninde hatalar bulundu:\n"
"%s"
#: diff.c:4243
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "dış diff sonlandı, %s konumunda durdu"
#: diff.c:4589
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check ve -s birlikte kullanılmaz"
#: diff.c:4592
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S ve --find-object birlikte kullanılmaz"
#: diff.c:4670
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow tam olarak yalnızca bir yol belirteci gerektiriyor"
#: diff.c:4718
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "geçersiz --stat değeri: %s"
#: diff.c:4723 diff.c:4728 diff.c:4733 diff.c:4738 diff.c:5250
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s bir sayısal değer bekliyor"
#: diff.c:4755
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"--dirstat/-X seçenek parametresi ayrıştırılamadı:\n"
"%s"
#: diff.c:4840
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "şurada bilinmeyen değişiklik sınıfı '%c': -diff-filter=%s"
#: diff.c:4864
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "şundan sonra bilinmeyen değer: ws-error-highlight=%.*s"
#: diff.c:4878
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "'%s' çözülemiyor"
#: diff.c:4928 diff.c:4934
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr "%s <n>/<m> biçimi bekliyor"
#: diff.c:4946
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s bir karakter bekliyor, '%s' aldı"
#: diff.c:4967
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "hatalı --color-moved değişkeni: %s"
#: diff.c:4986
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "--color-moved-ws içinde geçersiz kip '%s'"
#: diff.c:5026
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
msgstr ""
"diff-algorithm seçeneği şunları kabul eder: \"myers\", \"minimal\", "
"\"patience\" ve \"histogram\""
#: diff.c:5062 diff.c:5082
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "%s için geçersiz değişken"
#: diff.c:5219
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "--submodule seçenek parametresi ayrıştırılamadı: '%s'"
#: diff.c:5275
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "hatalı --word-diff değişkeni: %s"
#: diff.c:5298
msgid "Diff output format options"
msgstr "Diff çıktısı biçimlendirme seçenekleri"
#: diff.c:5300 diff.c:5306
msgid "generate patch"
msgstr "yama oluştur"
#: diff.c:5303 builtin/log.c:177
msgid "suppress diff output"
msgstr "diff çıktısını gizle"
#: diff.c:5308 diff.c:5422 diff.c:5429
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: diff.c:5309 diff.c:5312
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "diff'leri <n> satır bağlamlı oluştur"
#: diff.c:5314
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "diff'i ham biçimde oluştur"
#: diff.c:5317
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "'-p --raw eşanlamlısı"
#: diff.c:5321
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "'-p --stat eşanlamlısı"
#: diff.c:5325
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "makinede okunabilen --stat"
#: diff.c:5328
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "--stat'ın yalnızca son satırını çıktı ver"
#: diff.c:5330 diff.c:5338
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<param1,param2>..."
#: diff.c:5331
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr ""
"her alt dizin için göreceli bir miktar değişikliğin dağıtımını çıktı ver"
#: diff.c:5335
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "--dirstat-cumulative eşanlamlısı"
#: diff.c:5339
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "--dirstat=files,param1,param2... eşanlamlısı"
#: diff.c:5343
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"değişiklikler çakışma imleyicileri veya boşluk hataları doğuruyorsa uyar"
#: diff.c:5346
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"sıkışık özet; örn. oluşumlar, yeniden adlandırmalar ve kip değişiklikleri"
#: diff.c:5349
msgid "show only names of changed files"
msgstr "yalnızca değiştirilen dosyaların adlarını göster"
#: diff.c:5352
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "yalnızca değiştirilen dosyaların adlarını ve durumlarını göster"
#: diff.c:5354
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "<genişlik>[,<ad-genişlik>[,<sayım>]]"
#: diff.c:5355
msgid "generate diffstat"
msgstr "diffstat oluştur"
#: diff.c:5357 diff.c:5360 diff.c:5363
msgid "<width>"
msgstr "<genişlik>"
#: diff.c:5358
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "diffstat'ı verilmiş bir genişlik ile oluştur"
#: diff.c:5361
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "diffstat'ı verilmiş bir ad genişliği ile oluştur"
#: diff.c:5364
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "diffstat'ı verilmiş bir grafik genişliği ile oluştur"
#: diff.c:5366
msgid "<count>"
msgstr "<sayım>"
#: diff.c:5367
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "diffstat'ı kısıtlı satırlarla oluştur"
#: diff.c:5370
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "diffstat içinde ufak özet oluştur"
#: diff.c:5373
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "uygulanabilir bir ikili diff çıktısı ver"
#: diff.c:5376
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr "\"index\" satırlarında tam ön ve songörüntü nesne adlarını göster"
#: diff.c:5378
msgid "show colored diff"
msgstr "renkli diff göster"
#: diff.c:5379
msgid "<kind>"
msgstr "<tür>"
#: diff.c:5380
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
"diff'teki boşluk hatalarını 'context', 'old' veya 'new' satırlarında vurgula"
#: diff.c:5383
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
msgstr ""
"--raw veya --numstat içinde yol adlarını tahrip etme ve çıktı alanı "
"sonlandırıcıları olarak NUL'ları kullan"
#: diff.c:5386 diff.c:5389 diff.c:5392 diff.c:5498
msgid "<prefix>"
msgstr "<önek>"
#: diff.c:5387
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "\"a/\" yerine verilmiş kaynak önekini göster"
#: diff.c:5390
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "\"b/\"yerine verilmiş kaynak önekini göster"
#: diff.c:5393
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "çıktının her satırının başına ek bir önek ekle"
#: diff.c:5396
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "hiçbir kaynak ve hedef önekini gösterme"
#: diff.c:5399
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr "diff parçaları arasındaki bağlamı belirtilen satır sayısı kadar göster"
#: diff.c:5403 diff.c:5408 diff.c:5413
msgid "<char>"
msgstr "<karakter>"
#: diff.c:5404
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "yeni satırı belirtmek için '+' yerine kullanılacak karakteri belirle"
#: diff.c:5409
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "eski satırı belirtmek için '-' yerine kullanılacak karakteri belirle"
#: diff.c:5414
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "bağlam belirtmek için ' ' yerine kullanılacak karakteri belirle"
#: diff.c:5417