Sync with master

* master: (23 commits)
 l10n: zh_TW.po: v2.27.0 round 2 (0 untranslated)
 l10n: zh_TW.po: v2.27.0 round 1 (0 untranslated)
 l10n: de.po: Fix typo in the German translation of octopus
 l10n: de.po: Update German translation for Git 2.27.0
 l10n: it.po: update for Git 2.27.0 round #2
 l10n: tr: v2.27.0 round 2
 l10n: fr.po v2.27.0 rnd 2
 l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4875t)
 l10n: Update Catalan translation
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4875t0f0u)
 l10n: vi(4875t): Updated Vietnamses translation for 2.27.0rd2
 l10n: zh_CN: for git v2.27.0 l10n round 1~2
 l10n: git.pot: v2.27.0 round 2 (+1)
 l10n: Update Catalan translation
 l10n: vi(4874t): Updated Vietnamses translation for 2.27.0
 l10n: es: 2.27.0 round 1
 l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4868t)
 l10n: fr v2.27.0 rnd 1
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4839t0f0u)
 l10n: tr: v2.27.0 round 1
 ...
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 7990313..a189b16 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -133,7 +133,7 @@
 # hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
 # fanout откъс (разперване???)
 # idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
-# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
+# midx, multi-pack index - файл с индекса за множество пакети
 # overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
 # incremental file нарастващ файл
 # split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
@@ -143,6 +143,7 @@
 # cone pattern matching пътеводно напасване
 # negative pattern отрицателен шаблон
 # colored hunk/diff оцветено парче/разлика
+# up to date обновен, освен като самостотелва дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
 # ------------------------
 # „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
 # ------------------------
@@ -159,10 +160,10 @@
 # for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.25\n"
+"Project-Id-Version: git 2.27\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-12 00:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-27 09:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-27 09:43+0200\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -176,9 +177,9 @@
 msgid "Huh (%s)?"
 msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
 
-#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
-#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
+#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/rebase.c:1919
 msgid "could not read index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
@@ -206,8 +207,7 @@
 msgid "could not stage '%s'"
 msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
 
-#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
-#: builtin/rebase.c:899
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
 msgid "could not write index"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
@@ -223,8 +223,8 @@
 msgid "note: %s is untracked now.\n"
 msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
 
-#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
-#: builtin/reset.c:144
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
+#: builtin/reset.c:145
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
@@ -347,11 +347,11 @@
 msgid "(empty) select nothing"
 msgstr "(празно) без избор на нищо"
 
-#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1851
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "●●● Команди ●●●"
 
-#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1848
 msgid "What now"
 msgstr "Избор на следващо действие"
 
@@ -363,12 +363,13 @@
 msgid "unstaged"
 msgstr "извън индекса"
 
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
-#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
-#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
+#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
 #: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
 #: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
-#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:129
+#: git-add--interactive.perl:213
 msgid "path"
 msgstr "път"
 
@@ -377,27 +378,27 @@
 msgstr "индексът не може да бъде обновен"
 
 #
-#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1765
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Изход.\n"
 
-#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1428
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1429
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
+#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1430
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:37
+#: add-patch.c:38
 msgid ""
 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
 "staging."
@@ -405,7 +406,7 @@
 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
 "добавено към индекса."
 
-#: add-patch.c:40
+#: add-patch.c:41
 msgid ""
 "y - stage this hunk\n"
 "n - do not stage this hunk\n"
@@ -419,22 +420,22 @@
 "a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
 "d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
 
-#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
+#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1433
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1434
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
+#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1435
 #, c-format, perl-format
 msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:58
+#: add-patch.c:59
 msgid ""
 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
 "stashing."
@@ -442,7 +443,7 @@
 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
 "скътано."
 
-#: add-patch.c:61
+#: add-patch.c:62
 msgid ""
 "y - stash this hunk\n"
 "n - do not stash this hunk\n"
@@ -456,22 +457,22 @@
 "a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
 "d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
 
-#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
+#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1438
 #, c-format, perl-format
 msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
+#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1439
 #, c-format, perl-format
 msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
+#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1440
 #, c-format, perl-format
 msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:81
+#: add-patch.c:82
 msgid ""
 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
 "unstaging."
@@ -479,7 +480,7 @@
 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
 "извадено от индекса."
 
-#: add-patch.c:84
+#: add-patch.c:85
 msgid ""
 "y - unstage this hunk\n"
 "n - do not unstage this hunk\n"
@@ -493,23 +494,23 @@
 "a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
 "d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
 
-#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
+#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1443
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr ""
 "Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
+#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1444
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
+#: add-patch.c:102 git-add--interactive.perl:1445
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
+#: add-patch.c:104 add-patch.c:169 add-patch.c:212
 msgid ""
 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
 "applying."
@@ -517,7 +518,7 @@
 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
 "набелязано за прилагане."
 
-#: add-patch.c:106
+#: add-patch.c:107
 msgid ""
 "y - apply this hunk to index\n"
 "n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -531,7 +532,7 @@
 "a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
 "d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
 
-#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
+#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1448
 #: git-add--interactive.perl:1463
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -539,19 +540,19 @@
 "Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
 "%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
+#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1449
 #: git-add--interactive.perl:1464
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
+#: add-patch.c:124 git-add--interactive.perl:1450
 #: git-add--interactive.perl:1465
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
+#: add-patch.c:126 add-patch.c:148 add-patch.c:191
 msgid ""
 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
 "discarding."
@@ -559,7 +560,7 @@
 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
 "набелязано за зануляване."
 
-#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
+#: add-patch.c:129 add-patch.c:194
 msgid ""
 "y - discard this hunk from worktree\n"
 "n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -576,25 +577,25 @@
 "d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
 "дърво\n"
 
-#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
+#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1453
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr ""
 "Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
 "n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
+#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1454
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr ""
 "Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
+#: add-patch.c:146 add-patch.c:189 git-add--interactive.perl:1455
 #, c-format, perl-format
 msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:150
+#: add-patch.c:151
 msgid ""
 "y - discard this hunk from index and worktree\n"
 "n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -611,25 +612,25 @@
 "d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
 "работното дърво\n"
 
-#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
+#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1458
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr ""
 "Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
 "q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
+#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1459
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr ""
 "Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
+#: add-patch.c:167 add-patch.c:210 git-add--interactive.perl:1460
 #, c-format, perl-format
 msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
 msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
 
-#: add-patch.c:171
+#: add-patch.c:172
 msgid ""
 "y - apply this hunk to index and worktree\n"
 "n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -646,7 +647,7 @@
 "d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
 "работното дърво\n"
 
-#: add-patch.c:214
+#: add-patch.c:215
 msgid ""
 "y - apply this hunk to worktree\n"
 "n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -660,34 +661,34 @@
 "a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
 "d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
 
-#: add-patch.c:318
+#: add-patch.c:319
 #, c-format
 msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
+#: add-patch.c:338 add-patch.c:342
 #, c-format
 msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:395
+#: add-patch.c:396
 msgid "could not parse diff"
 msgstr "разликата не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:414
+#: add-patch.c:415
 msgid "could not parse colored diff"
 msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:428
+#: add-patch.c:429
 #, c-format
 msgid "failed to run '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: add-patch.c:587
+#: add-patch.c:588
 msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
 msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
 
-#: add-patch.c:588
+#: add-patch.c:589
 msgid ""
 "Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
 "between its input and output lines."
@@ -695,7 +696,7 @@
 "Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
 "да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
 
-#: add-patch.c:761
+#: add-patch.c:762
 #, c-format
 msgid ""
 "expected context line #%d in\n"
@@ -704,7 +705,7 @@
 "очаква се ред №%d от контекста в\n"
 "%.*s"
 
-#: add-patch.c:776
+#: add-patch.c:777
 #, c-format
 msgid ""
 "hunks do not overlap:\n"
@@ -717,11 +718,11 @@
 "  не завършва с:\n"
 "%.*s"
 
-#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1053 git-add--interactive.perl:1112
 msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
 msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
 
-#: add-patch.c:1056
+#: add-patch.c:1057
 #, c-format
 msgid ""
 "---\n"
@@ -736,7 +737,7 @@
 "Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
 
 #. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1071 git-add--interactive.perl:1126
 msgid ""
 "If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
 "edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -746,11 +747,11 @@
 "изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
 "редактирането — отказано.\n"
 
-#: add-patch.c:1103
+#: add-patch.c:1104
 msgid "could not parse hunk header"
 msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
 
-#: add-patch.c:1148
+#: add-patch.c:1149
 msgid "'git apply --cached' failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
 
@@ -874,37 +875,47 @@
 msgid "'git apply' failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
 
-#: advice.c:115
+#: advice.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Disable this message with \"git config advice.%s false\""
+msgstr ""
+"\n"
+"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
+"  git config advice.%s false"
+
+#: advice.c:156
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:168
+#: advice.c:247
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:170
+#: advice.c:249
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:172
+#: advice.c:251
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:174
+#: advice.c:253
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:176
+#: advice.c:255
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
 
-#: advice.c:178
+#: advice.c:257
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:186
+#: advice.c:265
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -912,23 +923,23 @@
 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
 "за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
 
-#: advice.c:194
+#: advice.c:273
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
 
-#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
+#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
 
-#: advice.c:201
+#: advice.c:280
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
 
-#: advice.c:202
+#: advice.c:281
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
 
-#: advice.c:208
+#: advice.c:287
 #, c-format
 msgid ""
 "Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1232,7 +1243,7 @@
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1433,7 +1444,7 @@
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
 
-#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -1501,7 +1512,7 @@
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
 msgid "num"
 msgstr "БРОЙ"
 
@@ -1560,7 +1571,7 @@
 msgstr ""
 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
 
-#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
 
@@ -1568,9 +1579,9 @@
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
 
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/pack-objects.c:3458 builtin/rebase.c:1332
 msgid "action"
 msgstr "действие"
 
@@ -1600,8 +1611,8 @@
 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
 
 #: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
-#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
+#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "повече подробности"
 
@@ -1613,7 +1624,7 @@
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
 
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
 msgid "root"
 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
@@ -1621,142 +1632,6 @@
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
 
-#: archive.c:14
-msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-
-#: archive.c:15
-msgid "git archive --list"
-msgstr "git archive --list"
-
-#: archive.c:16
-msgid ""
-"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr ""
-"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
-"[ПЪТ…]"
-
-#: archive.c:17
-msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
-msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-
-#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
-#, c-format
-msgid "pathspec '%s' did not match any files"
-msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-
-#: archive.c:396
-#, c-format
-msgid "no such ref: %.*s"
-msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-
-#: archive.c:401
-#, c-format
-msgid "not a valid object name: %s"
-msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-
-#: archive.c:414
-#, c-format
-msgid "not a tree object: %s"
-msgstr "не е обект-дърво: %s"
-
-#: archive.c:426
-msgid "current working directory is untracked"
-msgstr "текущата работна директория не е следена"
-
-#: archive.c:457
-msgid "fmt"
-msgstr "ФОРМАТ"
-
-#: archive.c:457
-msgid "archive format"
-msgstr "ФОРМАТ на архива"
-
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1653
-msgid "prefix"
-msgstr "ПРЕФИКС"
-
-#: archive.c:459
-msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
-msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
-#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
-#: parse-options.h:190
-msgid "file"
-msgstr "ФАЙЛ"
-
-#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
-msgid "write the archive to this file"
-msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-
-#: archive.c:463
-msgid "read .gitattributes in working directory"
-msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-
-#: archive.c:464
-msgid "report archived files on stderr"
-msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-
-#: archive.c:465
-msgid "store only"
-msgstr "съхранение без компресиране"
-
-#: archive.c:466
-msgid "compress faster"
-msgstr "бързо компресиране"
-
-#: archive.c:474
-msgid "compress better"
-msgstr "добро компресиране"
-
-#: archive.c:477
-msgid "list supported archive formats"
-msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
-msgid "repo"
-msgstr "хранилище"
-
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
-msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
-msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-
-#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
-#: builtin/notes.c:498
-msgid "command"
-msgstr "команда"
-
-#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
-msgid "path to the remote git-upload-archive command"
-msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-
-#: archive.c:489
-msgid "Unexpected option --remote"
-msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-
-#: archive.c:491
-msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
-msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-
-#: archive.c:493
-msgid "Unexpected option --output"
-msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-
-#: archive.c:515
-#, c-format
-msgid "Unknown archive format '%s'"
-msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-
-#: archive.c:522
-#, c-format
-msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
-msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-
 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
 #, c-format
 msgid "cannot stream blob %s"
@@ -1796,7 +1671,7 @@
 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
 msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
 
-#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:232 builtin/pack-objects.c:235
 #, c-format
 msgid "deflate error (%d)"
 msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1806,6 +1681,142 @@
 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
 msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
 
+#: archive.c:14
+msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
+
+#: archive.c:15
+msgid "git archive --list"
+msgstr "git archive --list"
+
+#: archive.c:16
+msgid ""
+"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr ""
+"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
+"[ПЪТ…]"
+
+#: archive.c:17
+msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
+msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
+
+#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any files"
+msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
+
+#: archive.c:401
+#, c-format
+msgid "no such ref: %.*s"
+msgstr "такъв указател няма: %.*s"
+
+#: archive.c:407
+#, c-format
+msgid "not a valid object name: %s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
+
+#: archive.c:420
+#, c-format
+msgid "not a tree object: %s"
+msgstr "не е обект-дърво: %s"
+
+#: archive.c:432
+msgid "current working directory is untracked"
+msgstr "текущата работна директория не е следена"
+
+#: archive.c:464
+msgid "fmt"
+msgstr "ФОРМАТ"
+
+#: archive.c:464
+msgid "archive format"
+msgstr "ФОРМАТ на архива"
+
+#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
+msgid "prefix"
+msgstr "ПРЕФИКС"
+
+#: archive.c:466
+msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
+msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
+
+#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:907
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
+#: parse-options.h:190
+msgid "file"
+msgstr "ФАЙЛ"
+
+#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
+msgid "write the archive to this file"
+msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
+
+#: archive.c:470
+msgid "read .gitattributes in working directory"
+msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
+
+#: archive.c:471
+msgid "report archived files on stderr"
+msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
+
+#: archive.c:472
+msgid "store only"
+msgstr "съхранение без компресиране"
+
+#: archive.c:473
+msgid "compress faster"
+msgstr "бързо компресиране"
+
+#: archive.c:481
+msgid "compress better"
+msgstr "добро компресиране"
+
+#: archive.c:484
+msgid "list supported archive formats"
+msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
+
+#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
+msgid "repo"
+msgstr "хранилище"
+
+#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
+msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
+msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
+
+#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: builtin/notes.c:498
+msgid "command"
+msgstr "команда"
+
+#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
+msgid "path to the remote git-upload-archive command"
+msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
+
+#: archive.c:496
+msgid "Unexpected option --remote"
+msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
+
+#: archive.c:498
+msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
+msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
+
+#: archive.c:500
+msgid "Unexpected option --output"
+msgstr "Неочаквана опция „--output“"
+
+#: archive.c:522
+#, c-format
+msgid "Unknown archive format '%s'"
+msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
+
+#: archive.c:529
+#, c-format
+msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
+msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
+
 #: attr.c:212
 #, c-format
 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
@@ -1898,12 +1909,12 @@
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "необходима е версия „%s“"
 
-#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
+#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
+#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1943,41 +1954,41 @@
 msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
 msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
 
-#: blame.c:2700
+#: blame.c:2777
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
 
-#: blame.c:2714
+#: blame.c:2791
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
 
-#: blame.c:2735
+#: blame.c:2812
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на крайно подаване"
 
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
-#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
-#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
-#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
+#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
+#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
+#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
+#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3276 builtin/pack-objects.c:3291
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
 
-#: blame.c:2762
+#: blame.c:2839
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на диапазон по веригата на първите наследници"
 
-#: blame.c:2773
+#: blame.c:2850
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
 
-#: blame.c:2784
+#: blame.c:2861
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -2110,12 +2121,12 @@
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
 msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
 
-#: branch.c:364
+#: branch.c:365
 #, c-format
 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
 
-#: branch.c:387
+#: branch.c:388
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
 msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -2130,8 +2141,8 @@
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
-#: builtin/commit.c:815
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
+#: builtin/commit.c:814
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -2184,7 +2195,7 @@
 msgstr ""
 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
 
-#: bundle.c:461 builtin/log.c:203 builtin/log.c:1814 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2207,18 +2218,304 @@
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
 
-#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
-#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
+#: commit-graph.c:183
+msgid "commit-graph file is too small"
+msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
+
+#: commit-graph.c:248
+#, c-format
+msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:255
+#, c-format
+msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:262
+#, c-format
+msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:284
+msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
+msgstr ""
+"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
+
+#: commit-graph.c:294
+#, c-format
+msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
+msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
+
+#: commit-graph.c:362
+#, c-format
+msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
+
+#: commit-graph.c:436
+msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
+msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:446
+msgid "commit-graph chain does not match"
+msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
+
+#: commit-graph.c:494
+#, c-format
+msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
+msgstr ""
+"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
+
+#: commit-graph.c:518
+msgid "unable to find all commit-graph files"
+msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
+
+#: commit-graph.c:651 commit-graph.c:711
+msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
+msgstr ""
+"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
+
+#: commit-graph.c:672
+#, c-format
+msgid "could not find commit %s"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
+
+#: commit-graph.c:948 builtin/am.c:1292
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+
+#: commit-graph.c:1096
+msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
+msgstr "Запис на индекса за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
+
+#: commit-graph.c:1121
+msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
+msgstr "Запис на данните за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
+
+#: commit-graph.c:1160 builtin/pack-objects.c:2783
+#, c-format
+msgid "unable to get type of object %s"
+msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
+
+#: commit-graph.c:1196
+msgid "Loading known commits in commit graph"
+msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1213
+msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
+msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:1233
+msgid "Clearing commit marks in commit graph"
+msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1252
+msgid "Computing commit graph generation numbers"
+msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1300
+msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
+msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
+
+#: commit-graph.c:1359
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
+
+#: commit-graph.c:1372
+#, c-format
+msgid "error adding pack %s"
+msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1376
+#, c-format
+msgid "error opening index for %s"
+msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1405
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
+
+#: commit-graph.c:1426
+#, c-format
+msgid "invalid commit object id: %s"
+msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1442
+msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
+msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
+
+#: commit-graph.c:1457
+msgid "Counting distinct commits in commit graph"
+msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:1489
+msgid "Finding extra edges in commit graph"
+msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1538
+msgid "failed to write correct number of base graph ids"
+msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
+
+#: commit-graph.c:1572 midx.c:812
+#, c-format
+msgid "unable to create leading directories of %s"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+
+#: commit-graph.c:1585
+msgid "unable to create temporary graph layer"
+msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1590
+#, c-format
+msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
+msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+
+#: commit-graph.c:1667
+#, c-format
+msgid "Writing out commit graph in %d pass"
+msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
+msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
+msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
+
+#: commit-graph.c:1712
+msgid "unable to open commit-graph chain file"
+msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
+
+#: commit-graph.c:1728
+msgid "failed to rename base commit-graph file"
+msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1748
+msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
+msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1874
+msgid "Scanning merged commits"
+msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
+
+#: commit-graph.c:1885
+#, c-format
+msgid "unexpected duplicate commit id %s"
+msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
+
+#: commit-graph.c:1908
+msgid "Merging commit-graph"
+msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:2096
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+
+#: commit-graph.c:2107
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:2200
+msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
+msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
+
+#: commit-graph.c:2210
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
+"е преди „%s“, а не трябва"
+
+#: commit-graph.c:2220 commit-graph.c:2235
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgstr ""
+"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
+"трябва да е %u"
+
+#: commit-graph.c:2227
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
+msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
+
+#: commit-graph.c:2245
+msgid "Verifying commits in commit graph"
+msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:2259
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgstr ""
+"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
+"анализира"
+
+#: commit-graph.c:2266
+#, c-format
+msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
+msgstr ""
+"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
+"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+
+#: commit-graph.c:2276
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
+msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
+
+#: commit-graph.c:2285
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
+msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+
+#: commit-graph.c:2298
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
+msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
+
+#: commit-graph.c:2303
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
+"не е"
+
+#: commit-graph.c:2307
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
+"другаде е"
+
+#: commit-graph.c:2322
+#, c-format
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
+"другаде е %u"
+
+#: commit-graph.c:2328
+#, c-format
+msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
+"%<PRIuMAX>"
+
+#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 
-#: commit.c:53
+#: commit.c:54
 #, c-format
 msgid "%s %s is not a commit!"
 msgstr "%s %s не е подаване!"
 
-#: commit.c:193
+#: commit.c:194
 msgid ""
 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
 "and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -2241,29 +2538,29 @@
 "\n"
 "  git config advice.graftFileDeprecated false"
 
-#: commit.c:1153
+#: commit.c:1168
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1157
+#: commit.c:1172
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1160
+#: commit.c:1175
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
 
-#: commit.c:1163
+#: commit.c:1178
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
 
-#: commit.c:1417
+#: commit.c:1432
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2273,281 +2570,11 @@
 "Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
 "зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
 
-#: commit-graph.c:122
-msgid "commit-graph file is too small"
-msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-
-#: commit-graph.c:189
-#, c-format
-msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:196
-#, c-format
-msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:203
-#, c-format
-msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:226
-msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
-msgstr ""
-"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-
-#: commit-graph.c:237
-#, c-format
-msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
-msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-
-#: commit-graph.c:280
-#, c-format
-msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-
-#: commit-graph.c:343
-msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
-msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:353
-msgid "commit-graph chain does not match"
-msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-
-#: commit-graph.c:401
-#, c-format
-msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
-msgstr ""
-"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-
-#: commit-graph.c:425
-msgid "unable to find all commit-graph files"
-msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-
-#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
-msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
-msgstr ""
-"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-
-#: commit-graph.c:579
-#, c-format
-msgid "could not find commit %s"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-
-#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
-#, c-format
-msgid "unable to parse commit %s"
-msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-
-#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
-#, c-format
-msgid "unable to get type of object %s"
-msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-
-#: commit-graph.c:1043
-msgid "Loading known commits in commit graph"
-msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1060
-msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
-msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:1079
-msgid "Clearing commit marks in commit graph"
-msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1098
-msgid "Computing commit graph generation numbers"
-msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1173
-#, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-
-#: commit-graph.c:1186
-#, c-format
-msgid "error adding pack %s"
-msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1190
-#, c-format
-msgid "error opening index for %s"
-msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1214
-#, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-
-#: commit-graph.c:1234
-#, c-format
-msgid "invalid commit object id: %s"
-msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1249
-msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
-msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-
-#: commit-graph.c:1264
-msgid "Counting distinct commits in commit graph"
-msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:1294
-msgid "Finding extra edges in commit graph"
-msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1340
-msgid "failed to write correct number of base graph ids"
-msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-
-#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
-#, c-format
-msgid "unable to create leading directories of %s"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-
-#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: commit-graph.c:1445
-#, c-format
-msgid "Writing out commit graph in %d pass"
-msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
-msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
-msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-
-#: commit-graph.c:1486
-msgid "unable to open commit-graph chain file"
-msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-
-#: commit-graph.c:1498
-msgid "failed to rename base commit-graph file"
-msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-
-#: commit-graph.c:1518
-msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
-msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-
-#: commit-graph.c:1631
-msgid "Scanning merged commits"
-msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-
-#: commit-graph.c:1642
-#, c-format
-msgid "unexpected duplicate commit id %s"
-msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-
-#: commit-graph.c:1665
-msgid "Merging commit-graph"
-msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1844
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-
-#: commit-graph.c:1855
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:1944
-msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
-msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-
-#: commit-graph.c:1954
-#, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
-"е преди „%s“, а не трябва"
-
-#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
-#, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
-msgstr ""
-"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
-"трябва да е %u"
-
-#: commit-graph.c:1971
-#, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
-msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-
-#: commit-graph.c:1989
-msgid "Verifying commits in commit graph"
-msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:2003
-#, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
-msgstr ""
-"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
-"анализира"
-
-#: commit-graph.c:2010
-#, c-format
-msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
-msgstr ""
-"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
-"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-
-#: commit-graph.c:2020
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-
-#: commit-graph.c:2029
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
-msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-
-#: commit-graph.c:2042
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-
-#: commit-graph.c:2047
-#, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
-"не е"
-
-#: commit-graph.c:2051
-#, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
-"другаде е"
-
-#: commit-graph.c:2066
-#, c-format
-msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
-"другаде е %u"
-
-#: commit-graph.c:2072
-#, c-format
-msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
-"%<PRIuMAX>"
-
 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "паметта свърши"
 
-#: config.c:124
+#: config.c:125
 #, c-format
 msgid ""
 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -2562,162 +2589,162 @@
 "  %s\n"
 "Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
 
-#: config.c:140
+#: config.c:141
 #, c-format
 msgid "could not expand include path '%s'"
 msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
 
-#: config.c:151
+#: config.c:152
 msgid "relative config includes must come from files"
 msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
 
-#: config.c:197
+#: config.c:198
 msgid "relative config include conditionals must come from files"
 msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
 
-#: config.c:376
+#: config.c:378
 #, c-format
 msgid "key does not contain a section: %s"
 msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
 
-#: config.c:382
+#: config.c:384
 #, c-format
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
 
-#: config.c:406 sequencer.c:2444
+#: config.c:408 sequencer.c:2456
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
 
-#: config.c:412
+#: config.c:414
 #, c-format
 msgid "invalid key (newline): %s"
 msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
 
-#: config.c:448 config.c:460
+#: config.c:450 config.c:462
 #, c-format
 msgid "bogus config parameter: %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
 
-#: config.c:495
+#: config.c:497
 #, c-format
 msgid "bogus format in %s"
 msgstr "неправилен формат в „%s“"
 
-#: config.c:821
+#: config.c:836
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in blob %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
 
-#: config.c:825
+#: config.c:840
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in file %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
 
-#: config.c:829
+#: config.c:844
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in standard input"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
 
-#: config.c:833
+#: config.c:848
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
 
-#: config.c:837
+#: config.c:852
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in command line %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
 
-#: config.c:841
+#: config.c:856
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
 
-#: config.c:978
+#: config.c:993
 msgid "out of range"
 msgstr "извън диапазона"
 
-#: config.c:978
+#: config.c:993
 msgid "invalid unit"
 msgstr "неправилна мерна единица"
 
-#: config.c:979
+#: config.c:994
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
 
-#: config.c:998
+#: config.c:1013
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
 
-#: config.c:1001
+#: config.c:1016
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
 
-#: config.c:1004
+#: config.c:1019
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
 
-#: config.c:1007
+#: config.c:1022
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
 
-#: config.c:1010
+#: config.c:1025
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
 
-#: config.c:1013
+#: config.c:1028
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
 
-#: config.c:1108
+#: config.c:1123
 #, c-format
 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
 msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
 
-#: config.c:1117
+#: config.c:1132
 #, c-format
 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
 
-#: config.c:1208
+#: config.c:1223
 #, c-format
 msgid "abbrev length out of range: %d"
 msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
 
-#: config.c:1222 config.c:1233
+#: config.c:1237 config.c:1248
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
 
-#: config.c:1325
+#: config.c:1340
 msgid "core.commentChar should only be one character"
 msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
 
-#: config.c:1358
+#: config.c:1373
 #, c-format
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
 
-#: config.c:1430
+#: config.c:1445
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“"
 
-#: config.c:1456
+#: config.c:1471
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: config.c:1457
+#: config.c:1472
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr ""
 "трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2725,132 +2752,132 @@
 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
 
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
+#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3542
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
 
-#: config.c:1639
+#: config.c:1655
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
 
-#: config.c:1642
+#: config.c:1658
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
 
-#: config.c:1659
+#: config.c:1675
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
 
-#: config.c:1689
+#: config.c:1705
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: config.c:1743
+#: config.c:1759
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
 
-#: config.c:2097
+#: config.c:2113
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
 
-#: config.c:2267
+#: config.c:2283
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
 
-#: config.c:2312
+#: config.c:2328
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr ""
 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
 "%d"
 
-#: config.c:2358
+#: config.c:2374
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
 
-#: config.c:2360
+#: config.c:2376
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
 
-#: config.c:2441
+#: config.c:2457
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
 
-#: config.c:2473
+#: config.c:2489
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
 
-#: config.c:2502
+#: config.c:2518
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: config.c:2754 config.c:3078
+#: config.c:2770 config.c:3094
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
 
-#: config.c:2765
+#: config.c:2781
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "отваряне на „%s“"
 
-#: config.c:2800 builtin/config.c:344
+#: config.c:2816 builtin/config.c:344
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "неправилен шаблон: %s"
 
-#: config.c:2825
+#: config.c:2841
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
 
-#: config.c:2838 config.c:3091
+#: config.c:2854 config.c:3107
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2849
+#: config.c:2865
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2858 config.c:3096
+#: config.c:2874 config.c:3112
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2943 config.c:3193
+#: config.c:2959 config.c:3209
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: config.c:2977
+#: config.c:2993
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
 
-#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
+#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
 
-#: config.c:3069
+#: config.c:3085
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
 
-#: config.c:3236
+#: config.c:3252
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2920,7 +2947,7 @@
 
 #: connect.c:445
 msgid "expected flush after ref listing"
-msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
+msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
 
 #: connect.c:544
 #, c-format
@@ -3019,19 +3046,19 @@
 msgid "unable to fork"
 msgstr "неуспешно създаване на процес"
 
-#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:107 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Проверка на свързаността"
 
-#: connected.c:110
+#: connected.c:119
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
 
-#: connected.c:130
+#: connected.c:139
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
 
-#: connected.c:137
+#: connected.c:146
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
 
@@ -3140,15 +3167,15 @@
 msgid "external filter '%s' failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
 
-#: convert.c:839
+#: convert.c:840
 msgid "unexpected filter type"
 msgstr "неочакван вид филтър"
 
-#: convert.c:850
+#: convert.c:851
 msgid "path name too long for external filter"
 msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
 
-#: convert.c:924
+#: convert.c:943
 #, c-format
 msgid ""
 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -3157,20 +3184,48 @@
 "външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
 "филтрирани"
 
-#: convert.c:1223
+#: convert.c:1243
 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
 msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
 
-#: convert.c:1411 convert.c:1445
+#: convert.c:1431 convert.c:1465
 #, c-format
 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
 
-#: convert.c:1489
+#: convert.c:1511
 #, c-format
 msgid "%s: smudge filter %s failed"
 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
 
+#: credential.c:96
+#, c-format
+msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
+msgstr "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
+
+#: credential.c:112
+msgid "refusing to work with credential missing host field"
+msgstr "адресът трябва задължително да съдържа хост"
+
+#: credential.c:114
+msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
+msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
+
+#: credential.c:396
+#, c-format
+msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
+msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
+
+#: credential.c:440
+#, c-format
+msgid "url has no scheme: %s"
+msgstr "адресът е без схема: %s"
+
+#: credential.c:513
+#, c-format
+msgid "credential url cannot be parsed: %s"
+msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
+
 #: date.c:138
 msgid "in the future"
 msgstr "в бъдещето"
@@ -3265,15 +3320,6 @@
 msgid "Marked %d islands, done.\n"
 msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
 
-#: diffcore-order.c:24
-#, c-format
-msgid "failed to read orderfile '%s'"
-msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: diffcore-rename.c:543
-msgid "Performing inexact rename detection"
-msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-
 #: diff-no-index.c:238
 msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
 msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
@@ -3342,38 +3388,38 @@
 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4202
+#: diff.c:4238
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr ""
 "външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
 
-#: diff.c:4547
+#: diff.c:4583
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr ""
 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
 "една с друга"
 
-#: diff.c:4550
+#: diff.c:4586
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
 
-#: diff.c:4628
+#: diff.c:4664
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
 
-#: diff.c:4676
+#: diff.c:4712
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
 
-#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
+#: diff.c:4717 diff.c:4722 diff.c:4727 diff.c:4732 diff.c:5245
 #: parse-options.c:197 parse-options.c:201
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
 
-#: diff.c:4713
+#: diff.c:4749
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3382,44 +3428,44 @@
 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4798
+#: diff.c:4834
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
 
-#: diff.c:4822
+#: diff.c:4858
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
 
-#: diff.c:4836
+#: diff.c:4872
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се открие"
 
-#: diff.c:4886 diff.c:4892
+#: diff.c:4922 diff.c:4928
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr ""
 "опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
 "МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
 
-#: diff.c:4904
+#: diff.c:4940
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
 
-#: diff.c:4925
+#: diff.c:4961
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
 
-#: diff.c:4944
+#: diff.c:4980
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
 
-#: diff.c:4984
+#: diff.c:5020
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -3428,153 +3474,153 @@
 "Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
 "„histogram“ (хистограмен)"
 
-#: diff.c:5020 diff.c:5040
+#: diff.c:5056 diff.c:5076
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
 
-#: diff.c:5178
+#: diff.c:5214
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
 
-#: diff.c:5234
+#: diff.c:5270
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
 
-#: diff.c:5257
+#: diff.c:5293
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Формат на изхода за разликите"
 
-#: diff.c:5259 diff.c:5265
+#: diff.c:5295 diff.c:5301
 msgid "generate patch"
 msgstr "създаване на кръпки"
 
-#: diff.c:5262 builtin/log.c:173
+#: diff.c:5298 builtin/log.c:177
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "без извеждане на разликите"
 
-#: diff.c:5267 diff.c:5381 diff.c:5388
+#: diff.c:5303 diff.c:5417 diff.c:5424
 msgid "<n>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5268 diff.c:5271
+#: diff.c:5304 diff.c:5307
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5273
+#: diff.c:5309
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
 
-#: diff.c:5276
+#: diff.c:5312
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5280
+#: diff.c:5316
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5284
+#: diff.c:5320
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
 
-#: diff.c:5287
+#: diff.c:5323
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
 
-#: diff.c:5289 diff.c:5297
+#: diff.c:5325 diff.c:5333
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
 
-#: diff.c:5290
+#: diff.c:5326
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
 
-#: diff.c:5294
+#: diff.c:5330
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
 
-#: diff.c:5298
+#: diff.c:5334
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
 
-#: diff.c:5302
+#: diff.c:5338
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
 "предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
 "празните знаци"
 
-#: diff.c:5305
+#: diff.c:5341
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr ""
 "съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
 "режима на достъп"
 
-#: diff.c:5308
+#: diff.c:5344
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
 
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5347
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
 
-#: diff.c:5313
+#: diff.c:5349
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
 
-#: diff.c:5314
+#: diff.c:5350
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "извеждане на статистика за промените"
 
-#: diff.c:5316 diff.c:5319 diff.c:5322
+#: diff.c:5352 diff.c:5355 diff.c:5358
 msgid "<width>"
 msgstr "ШИРОЧИНА"
 
-#: diff.c:5317
+#: diff.c:5353
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
 
-#: diff.c:5320
+#: diff.c:5356
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
 
-#: diff.c:5323
+#: diff.c:5359
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
 
-#: diff.c:5325
+#: diff.c:5361
 msgid "<count>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5362
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5329
+#: diff.c:5365
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5332
+#: diff.c:5368
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
 
-#: diff.c:5335
+#: diff.c:5371
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr ""
 "показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
 "преди и след промяната"
 
-#: diff.c:5337
+#: diff.c:5373
 msgid "show colored diff"
 msgstr "разлики в цвят"
 
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5374
 msgid "<kind>"
 msgstr "ВИД"
 
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5375
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -3582,7 +3628,7 @@
 "грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
 "преди и след разликата,"
 
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5378
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -3590,257 +3636,257 @@
 "без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
 "на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
 
-#: diff.c:5345 diff.c:5348 diff.c:5351 diff.c:5457
+#: diff.c:5381 diff.c:5384 diff.c:5387 diff.c:5493
 msgid "<prefix>"
 msgstr "ПРЕФИКС"
 
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5382
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
 
-#: diff.c:5349
+#: diff.c:5385
 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
 msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
 
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5388
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
 
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5391
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "без префикс за източника и целта"
 
-#: diff.c:5358
+#: diff.c:5394
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
 "извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
 "БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5362 diff.c:5367 diff.c:5372
+#: diff.c:5398 diff.c:5403 diff.c:5408
 msgid "<char>"
 msgstr "ЗНАК"
 
-#: diff.c:5363
+#: diff.c:5399
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
 
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5404
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
 
-#: diff.c:5373
+#: diff.c:5409
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
 
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5412
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
 
-#: diff.c:5377
+#: diff.c:5413
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
 
-#: diff.c:5378
+#: diff.c:5414
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr ""
 "заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
 
-#: diff.c:5382
+#: diff.c:5418
 msgid "detect renames"
 msgstr "засичане на преименуванията"
 
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5422
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
 
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5425
 msgid "detect copies"
 msgstr "засичане на копиранията"
 
-#: diff.c:5393
+#: diff.c:5429
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
 
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5431
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "без търсене на преименувания"
 
-#: diff.c:5398
+#: diff.c:5434
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
 
-#: diff.c:5400
+#: diff.c:5436
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr ""
 "продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
 "на файл"
 
-#: diff.c:5403
+#: diff.c:5439
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
 msgstr ""
 "без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
 
-#: diff.c:5405
+#: diff.c:5441
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
 
-#: diff.c:5407
+#: diff.c:5443
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
 
-#: diff.c:5410
+#: diff.c:5446
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5449
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "без промени в празните знаци"
 
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5452
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
 
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5455
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "без промени в знаците за край на ред"
 
-#: diff.c:5422
+#: diff.c:5458
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
 
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5461
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr ""
 "евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
 
-#: diff.c:5428
+#: diff.c:5464
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
 
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5468
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
 
-#: diff.c:5434
+#: diff.c:5470
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "АЛГОРИТЪМ"
 
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5471
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
 
-#: diff.c:5437
+#: diff.c:5473
 msgid "<text>"
 msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5474
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
 
-#: diff.c:5440 diff.c:5449 diff.c:5452
+#: diff.c:5476 diff.c:5485 diff.c:5488
 msgid "<mode>"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5477
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr ""
 "разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
 
-#: diff.c:5443 diff.c:5446 diff.c:5491
+#: diff.c:5479 diff.c:5482 diff.c:5527
 msgid "<regex>"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
 
-#: diff.c:5444
+#: diff.c:5480
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
 
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5483
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
 
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5486
 msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
 
-#: diff.c:5453
+#: diff.c:5489
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr ""
 "режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
 
-#: diff.c:5456
+#: diff.c:5492
 msgid "Other diff options"
 msgstr "Други опции за разлики"
 
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5494
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
 "се ползват относителни пътища"
 
-#: diff.c:5462
+#: diff.c:5498
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
 
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5500
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
 
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5502
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr ""
 "завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
 "случай — с 0"
 
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5504
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "без всякакъв изход от програмата"
 
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5506
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
 
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5508
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
 "изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
 
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5510
 msgid "<when>"
 msgstr "КОГА"
 
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5511
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
 
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5514
 msgid "<format>"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: diff.c:5479
+#: diff.c:5515
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
 
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5519
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5522
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5524
 msgid "<string>"
 msgstr "НИЗ"
 
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5525
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
 
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5528
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -3848,62 +3894,71 @@
 "търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
 "на регулярния израз"
 
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5531
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
 
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5534
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
 
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5537
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
 
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5538
 msgid "<object-id>"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
 
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5539
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
 
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5541
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
 
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5542
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "избор на файловете по вид разлика"
 
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5544
 msgid "<file>"
 msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5545
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Изход към указания файл"
 
-#: diff.c:6164
+#: diff.c:6200
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
 "многото файлове."
 
-#: diff.c:6167
+#: diff.c:6203
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr ""
 "установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
 "файлове."
 
-#: diff.c:6170
+#: diff.c:6206
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
 msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
 
+#: diffcore-order.c:24
+#, c-format
+msgid "failed to read orderfile '%s'"
+msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: diffcore-rename.c:592
+msgid "Performing inexact rename detection"
+msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
+
 #: dir.c:555
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
@@ -3935,36 +3990,36 @@
 msgid "cannot use %s as an exclude file"
 msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
 
-#: dir.c:2144
+#: dir.c:2275
 #, c-format
 msgid "could not open directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
 
-#: dir.c:2479
+#: dir.c:2575
 msgid "failed to get kernel name and information"
 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
 
-#: dir.c:2603
+#: dir.c:2699
 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
 msgstr ""
 "кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
 
-#: dir.c:3407
+#: dir.c:3481
 #, c-format
 msgid "index file corrupt in repo %s"
 msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
 
-#: dir.c:3452 dir.c:3457
+#: dir.c:3526 dir.c:3531
 #, c-format
 msgid "could not create directories for %s"
 msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
 
-#: dir.c:3486
+#: dir.c:3560
 #, c-format
 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
 msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
 
-#: editor.c:73
+#: editor.c:74
 #, c-format
 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
 msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
@@ -3973,17 +4028,17 @@
 msgid "Filtering content"
 msgstr "Филтриране на съдържанието"
 
-#: entry.c:476
+#: entry.c:479
 #, c-format
 msgid "could not stat file '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
 
-#: environment.c:149
+#: environment.c:150
 #, c-format
 msgid "bad git namespace path \"%s\""
 msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
 
-#: environment.c:331
+#: environment.c:337
 #, c-format
 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
 msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -3993,248 +4048,248 @@
 msgid "too many args to run %s"
 msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:150
+#: fetch-pack.c:151
 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
 
-#: fetch-pack.c:153
+#: fetch-pack.c:154
 msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
 
-#: fetch-pack.c:164
+#: fetch-pack.c:165
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
 msgstr ""
 "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
 
-#: fetch-pack.c:184
+#: fetch-pack.c:185
 #, c-format
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
 msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:195
+#: fetch-pack.c:196
 msgid "unable to write to remote"
 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:257
+#: fetch-pack.c:258
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
 
-#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:357 fetch-pack.c:1364
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1346
+#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1370
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1348
+#: fetch-pack.c:365 fetch-pack.c:1372
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1351
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1375
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "грешка в обекта: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:370 fetch-pack.c:1377
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "не е открит плитък обект: %s"
 
-#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1357
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1381
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:414
+#: fetch-pack.c:415
 #, c-format
 msgid "got %s %d %s"
 msgstr "получено бе %s %d %s"
 
-#: fetch-pack.c:431
+#: fetch-pack.c:432
 #, c-format
 msgid "invalid commit %s"
 msgstr "неправилно подаване: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:462
+#: fetch-pack.c:463
 msgid "giving up"
 msgstr "преустановяване"
 
-#: fetch-pack.c:475 progress.c:323
+#: fetch-pack.c:476 progress.c:336
 msgid "done"
 msgstr "действието завърши"
 
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:488
 #, c-format
 msgid "got %s (%d) %s"
 msgstr "получено бе %s (%d) %s"
 
-#: fetch-pack.c:533
+#: fetch-pack.c:534
 #, c-format
 msgid "Marking %s as complete"
 msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
 
-#: fetch-pack.c:754
+#: fetch-pack.c:755
 #, c-format
 msgid "already have %s (%s)"
 msgstr "вече има „%s“ (%s)"
 
-#: fetch-pack.c:818
+#: fetch-pack.c:819
 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
 
-#: fetch-pack.c:826
+#: fetch-pack.c:827
 msgid "protocol error: bad pack header"
 msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
 
-#: fetch-pack.c:900
+#: fetch-pack.c:901
 #, c-format
 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:916
+#: fetch-pack.c:917
 #, c-format
 msgid "%s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:918
+#: fetch-pack.c:919
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "грешка в демултиплексора"
 
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:966
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:970 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:979 fetch-pack.c:985
-#: fetch-pack.c:989 fetch-pack.c:993 fetch-pack.c:997 fetch-pack.c:1001
-#: fetch-pack.c:1005 fetch-pack.c:1009 fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1017
-#: fetch-pack.c:1023 fetch-pack.c:1029 fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1039
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:980 fetch-pack.c:986
+#: fetch-pack.c:990 fetch-pack.c:994 fetch-pack.c:998 fetch-pack.c:1002
+#: fetch-pack.c:1006 fetch-pack.c:1010 fetch-pack.c:1014 fetch-pack.c:1018
+#: fetch-pack.c:1024 fetch-pack.c:1030 fetch-pack.c:1035 fetch-pack.c:1040
 #, c-format
 msgid "Server supports %s"
 msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:972
+#: fetch-pack.c:973
 msgid "Server does not support shallow clients"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
 
-#: fetch-pack.c:1032
+#: fetch-pack.c:1033
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
 
-#: fetch-pack.c:1037
+#: fetch-pack.c:1038
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
 
-#: fetch-pack.c:1041
+#: fetch-pack.c:1042
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
 
-#: fetch-pack.c:1058
+#: fetch-pack.c:1059
 msgid "no common commits"
 msgstr "няма общи подавания"
 
-#: fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1536
+#: fetch-pack.c:1071 fetch-pack.c:1563
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
 
-#: fetch-pack.c:1209
+#: fetch-pack.c:1211
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
 
-#: fetch-pack.c:1216
+#: fetch-pack.c:1218
 msgid "Server supports filter"
 msgstr "Сървърът поддържа филтри"
 
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1242
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1257
+#: fetch-pack.c:1260
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1263
+#: fetch-pack.c:1266
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1303
+#: fetch-pack.c:1327
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1332
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1318
+#: fetch-pack.c:1342
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
 
-#: fetch-pack.c:1320
+#: fetch-pack.c:1344
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
 "други раздели"
 
-#: fetch-pack.c:1362
+#: fetch-pack.c:1386
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1409
+#: fetch-pack.c:1433
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1414
+#: fetch-pack.c:1438
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:1443
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1762
+#: fetch-pack.c:1789
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
+#: fetch-pack.c:1812 builtin/clone.c:692
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
 
-#: fetch-pack.c:1812
+#: fetch-pack.c:1839
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
 msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
 
-#: fetch-pack.c:1815
+#: fetch-pack.c:1842
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
 
-#: gpg-interface.c:408
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-
-#: gpg-interface.c:434
+#: gpg-interface.c:272
 msgid "could not create temporary file"
 msgstr "не може да се създаде временен файл"
 
-#: gpg-interface.c:437
+#: gpg-interface.c:275
 #, c-format
 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
 
+#: gpg-interface.c:457
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+
 #: graph.c:98
 #, c-format
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
@@ -4253,7 +4308,7 @@
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:176 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
@@ -4329,7 +4384,7 @@
 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
 msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
 
-#: help.c:363 git.c:98
+#: help.c:363 git.c:99
 #, c-format
 msgid "unsupported command listing type '%s'"
 msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
@@ -4338,19 +4393,19 @@
 msgid "The common Git guides are:"
 msgstr "Популярните въведения в Git са:"
 
-#: help.c:512
+#: help.c:427
 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
 msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
 
-#: help.c:517
+#: help.c:432
 msgid "External commands"
 msgstr "Външни команди"
 
-#: help.c:532
+#: help.c:447
 msgid "Command aliases"
 msgstr "Псевдоними на командите"
 
-#: help.c:596
+#: help.c:511
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4359,36 +4414,36 @@
 "Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
 "бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
 
-#: help.c:655
+#: help.c:570
 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
 msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
 
-#: help.c:677
+#: help.c:592
 #, c-format
 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
 msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
 "не съществува."
 
-#: help.c:682
+#: help.c:597
 #, c-format
 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
 msgstr ""
 "Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
 
-#: help.c:687
+#: help.c:602
 #, c-format
 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
 msgstr ""
 "Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
 "имате предвид „%s“."
 
-#: help.c:695
+#: help.c:610
 #, c-format
 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
 msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
 
-#: help.c:699
+#: help.c:614
 msgid ""
 "\n"
 "The most similar command is"
@@ -4402,16 +4457,16 @@
 "\n"
 "Най-близките команди са"
 
-#: help.c:714
+#: help.c:653
 msgid "git version [<options>]"
 msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
 
-#: help.c:783
+#: help.c:708
 #, c-format
 msgid "%s: %s - %s"
 msgstr "%s: %s — %s"
 
-#: help.c:787
+#: help.c:712
 msgid ""
 "\n"
 "Did you mean this?"
@@ -4482,37 +4537,11 @@
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
 
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:634
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
 
-#: list-objects.c:127
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
-
-#: list-objects.c:140
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-
-#: list-objects.c:375
-#, c-format
-msgid "unable to load root tree for commit %s"
-msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-
-#: list-objects-filter.c:492
-#, c-format
-msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
-msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
-
-#: list-objects-filter.c:495
-#, c-format
-msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
-msgstr ""
-"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
-
 #: list-objects-filter-options.c:58
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
 msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
@@ -4539,7 +4568,33 @@
 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
 msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
 
-#: lockfile.c:151
+#: list-objects-filter.c:492
+#, c-format
+msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
+msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
+
+#: list-objects-filter.c:495
+#, c-format
+msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
+msgstr ""
+"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
+
+#: list-objects.c:127
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
+
+#: list-objects.c:140
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
+
+#: list-objects.c:375
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
+
+#: lockfile.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
@@ -4558,20 +4613,14 @@
 "причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
 "продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
 
-#: lockfile.c:159
+#: lockfile.c:160
 #, c-format
 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
 msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
 
-#: merge.c:41
-msgid "failed to read the cache"
-msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
-#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
-#: builtin/stash.c:265
-msgid "unable to write new index file"
-msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
+#: ls-refs.c:109
+msgid "expected flush after ls-refs arguments"
+msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
 
 #: merge-recursive.c:356
 msgid "(bad commit)\n"
@@ -4766,7 +4815,7 @@
 msgid "renamed"
 msgstr "преименуван"
 
-#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2484 merge-recursive.c:3129
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
@@ -4809,14 +4858,14 @@
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (некоригиран конфликт)"
 
-#: merge-recursive.c:1793
+#: merge-recursive.c:1805
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2056
+#: merge-recursive.c:2068
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4827,7 +4876,7 @@
 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
 
-#: merge-recursive.c:2088
+#: merge-recursive.c:2100
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4836,7 +4885,7 @@
 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2098
+#: merge-recursive.c:2110
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4846,7 +4895,7 @@
 "съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
 "на тези пътища там: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2190
+#: merge-recursive.c:2202
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4855,7 +4904,7 @@
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2435
+#: merge-recursive.c:2447
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4864,52 +4913,52 @@
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
 "„%s“ също е с променено име."
 
-#: merge-recursive.c:2961
+#: merge-recursive.c:2973
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: merge-recursive.c:2964
+#: merge-recursive.c:2976
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
 
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3040
 msgid "modify"
 msgstr "промяна"
 
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3040
 msgid "modified"
 msgstr "променен"
 
-#: merge-recursive.c:3040
+#: merge-recursive.c:3052
 msgid "content"
 msgstr "съдържание"
 
-#: merge-recursive.c:3044
+#: merge-recursive.c:3056
 msgid "add/add"
 msgstr "добавяне/добавяне"
 
-#: merge-recursive.c:3067
+#: merge-recursive.c:3079
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
 
-#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
+#: merge-recursive.c:3101 git-submodule.sh:985
 msgid "submodule"
 msgstr "ПОДМОДУЛ"
 
-#: merge-recursive.c:3090
+#: merge-recursive.c:3102
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3120
+#: merge-recursive.c:3132
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Добавяне като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3203
+#: merge-recursive.c:3215
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4918,7 +4967,7 @@
 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
 "„%s“. Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3206
+#: merge-recursive.c:3218
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4927,7 +4976,7 @@
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3210
+#: merge-recursive.c:3222
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4936,7 +4985,7 @@
 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3213
+#: merge-recursive.c:3225
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4945,61 +4994,61 @@
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
 "която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3327
+#: merge-recursive.c:3339
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Изтриване на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3350
+#: merge-recursive.c:3362
 msgid "file/directory"
 msgstr "файл/директория"
 
-#: merge-recursive.c:3355
+#: merge-recursive.c:3367
 msgid "directory/file"
 msgstr "директория/файл"
 
-#: merge-recursive.c:3362
+#: merge-recursive.c:3374
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
 "като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3371
+#: merge-recursive.c:3383
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Добавяне на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3380
+#: merge-recursive.c:3392
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3424
+#: merge-recursive.c:3436
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: merge-recursive.c:3433
+#: merge-recursive.c:3445
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3549
 msgid "Merging:"
 msgstr "Сливане:"
 
-#: merge-recursive.c:3550
+#: merge-recursive.c:3562
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
 
-#: merge-recursive.c:3600
+#: merge-recursive.c:3612
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "сливането не върна подаване"
 
-#: merge-recursive.c:3659
+#: merge-recursive.c:3671
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5008,15 +5057,25 @@
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "  %s"
 
-#: merge-recursive.c:3756
+#: merge-recursive.c:3768
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
+#: merge-recursive.c:3786 builtin/merge.c:705 builtin/merge.c:885
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
+#: merge.c:41
+msgid "failed to read the cache"
+msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
+
+#: merge.c:108 rerere.c:720 builtin/am.c:1878 builtin/am.c:1912
+#: builtin/checkout.c:559 builtin/checkout.c:824 builtin/clone.c:816
+#: builtin/stash.c:265
+msgid "unable to write new index file"
+msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
+
 #: midx.c:68
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
@@ -5070,62 +5129,66 @@
 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
 "преди „%s“"
 
-#: midx.c:210
+#: midx.c:208
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr ""
 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
 
-#: midx.c:260
+#: midx.c:258
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr ""
 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
 "„off_t“ е недостатъчен"
 
-#: midx.c:288
+#: midx.c:286
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr ""
 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
 "пакети"
 
-#: midx.c:472
+#: midx.c:470
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
 
-#: midx.c:478
+#: midx.c:476
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: midx.c:538
+#: midx.c:536
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
 
-#: midx.c:842
+#: midx.c:840
 msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
 msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:875
+#: midx.c:873
 #, c-format
 msgid "did not see pack-file %s to drop"
 msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
 
-#: midx.c:973
+#: midx.c:925
+msgid "no pack files to index."
+msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
+
+#: midx.c:977
 msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
 msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:1052
+#: midx.c:1056
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
 
-#: midx.c:1108
+#: midx.c:1112
 msgid "Looking for referenced packfiles"
 msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1123
+#: midx.c:1127
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5133,54 +5196,58 @@
 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1128
+#: midx.c:1132
+msgid "the midx contains no oid"
+msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
+
+#: midx.c:1141
 msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
 msgstr ""
 "Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
 "множество пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1137
+#: midx.c:1150
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1157
+#: midx.c:1170
 msgid "Sorting objects by packfile"
 msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1164
+#: midx.c:1177
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
 
-#: midx.c:1180
+#: midx.c:1193
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1186
+#: midx.c:1199
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1195
+#: midx.c:1208
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: midx.c:1220
+#: midx.c:1233
 msgid "Counting referenced objects"
 msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
 
-#: midx.c:1230
+#: midx.c:1243
 msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
 msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1388
+#: midx.c:1433
 msgid "could not start pack-objects"
 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
 
-#: midx.c:1407
+#: midx.c:1452
 msgid "could not finish pack-objects"
 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
 
@@ -5272,6 +5339,11 @@
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
 
+#: pack-bitmap.c:815 pack-bitmap.c:821 builtin/pack-objects.c:2135
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+
 #: packfile.c:629
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr ""
@@ -5291,10 +5363,27 @@
 "отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
 "да е отрязан)"
 
-#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
 #, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
+#: parse-options-cb.c:41
+#, c-format
+msgid "malformed expiration date '%s'"
+msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
+
+#: parse-options-cb.c:54
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
+msgstr ""
+"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
+"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
+
+#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
+#, c-format
+msgid "malformed object name '%s'"
+msgstr "неправилно име на обект „%s“"
 
 #: parse-options.c:38
 #, c-format
@@ -5337,26 +5426,31 @@
 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
 msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
 
-#: parse-options.c:857
+#: parse-options.c:663 parse-options.c:963
+#, c-format
+msgid "alias of --%s"
+msgstr "псевдоним на „--%s“"
+
+#: parse-options.c:854
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'"
 msgstr "непозната опция: „%s“"
 
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:856
 #, c-format
 msgid "unknown switch `%c'"
 msgstr "непознат флаг „%c“"
 
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:858
 #, c-format
 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
 msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
 
-#: parse-options.c:885
+#: parse-options.c:882
 msgid "..."
 msgstr "…"
 
-#: parse-options.c:904
+#: parse-options.c:901
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "употреба: %s"
@@ -5364,47 +5458,20 @@
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:910
+#: parse-options.c:907
 #, c-format
 msgid "  or: %s"
 msgstr "   или: %s"
 
-#: parse-options.c:913
+#: parse-options.c:910
 #, c-format
 msgid "  %s"
 msgstr "  %s"
 
-#: parse-options.c:952
+#: parse-options.c:949
 msgid "-NUM"
 msgstr "-ЧИСЛО"
 
-#: parse-options.c:966
-#, c-format
-msgid "alias of --%s"
-msgstr "псевдоним на „--%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-
-#: parse-options-cb.c:41
-#, c-format
-msgid "malformed expiration date '%s'"
-msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:54
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
-msgstr ""
-"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
-"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
-
-#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
-#, c-format
-msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
 #: path.c:915
 #, c-format
 msgid "Could not make %s writable by group"
@@ -5464,27 +5531,27 @@
 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
 msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
 
-#: pathspec.c:442
+#: pathspec.c:445
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
 msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
 
-#: pathspec.c:517
+#: pathspec.c:521
 #, c-format
 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
 msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
 
-#: pathspec.c:527
+#: pathspec.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
 msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
 
-#: pathspec.c:594
+#: pathspec.c:598
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
 
-#: pathspec.c:639
+#: pathspec.c:643
 #, c-format
 msgid "line is badly quoted: %s"
 msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -5551,7 +5618,7 @@
 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
 
-#: pretty.c:981
+#: pretty.c:982
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
 
@@ -5565,30 +5632,43 @@
 msgstr ""
 "името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
 
-#: range-diff.c:75
+#: prune-packed.c:35
+msgid "Removing duplicate objects"
+msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
+
+#: range-diff.c:77
 msgid "could not start `log`"
 msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
 
-#: range-diff.c:77
+#: range-diff.c:79
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr ""
 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
 
-#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
+#: range-diff.c:98 sequencer.c:5143
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: range-diff.c:122
+#: range-diff.c:112
+#, c-format
+msgid ""
+"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
+"'%s'"
+msgstr ""
+"първият ред от изхода на командата „log“ не може да се анализира, защото не "
+"започва с „commit “: „%s“"
+
+#: range-diff.c:137
 #, c-format
 msgid "could not parse git header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: range-diff.c:285
+#: range-diff.c:301
 msgid "failed to generate diff"
 msgstr "неуспешно търсене на разлика"
 
-#: range-diff.c:518 range-diff.c:520
+#: range-diff.c:534 range-diff.c:536
 #, c-format
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -5709,9 +5789,9 @@
 
 #: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
 #: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
-#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
+#: builtin/checkout.c:488 builtin/checkout.c:676 builtin/clean.c:961
+#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:121 builtin/grep.c:507
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
 #: builtin/submodule--helper.c:332
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5768,12 +5848,12 @@
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
 
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1176 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1130
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
 
-#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2355 sequencer.c:4066
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5912,14 +5992,14 @@
 "Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
-#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3463
+#: sequencer.c:3489 sequencer.c:5248 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:258
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запише"
 
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
-#: builtin/rebase.c:234
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:216
+#: builtin/rebase.c:240
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'."
 msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -5950,132 +6030,14 @@
 "предупреждение)\n"
 "или „error“ (считане за грешка).\n"
 
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
-#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
-#: builtin/rebase.c:246
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2274
+#: builtin/rebase.c:176 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:227
+#: builtin/rebase.c:252
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'."
 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
 
-#: refs.c:262
-#, c-format
-msgid "%s does not point to a valid object!"
-msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-
-#: refs.c:667
-#, c-format
-msgid "ignoring dangling symref %s"
-msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-
-#: refs.c:669 ref-filter.c:2098
-#, c-format
-msgid "ignoring broken ref %s"
-msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-
-#: refs.c:804
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-
-#: refs.c:814 refs.c:865
-#, c-format
-msgid "could not read ref '%s'"
-msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-
-#: refs.c:820
-#, c-format
-msgid "ref '%s' already exists"
-msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-
-#: refs.c:825
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-
-#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
-#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
-#: wrapper.c:620
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-
-#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
-#: builtin/rebase.c:1029
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: refs.c:867
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
-
-#: refs.c:998
-#, c-format
-msgid "log for ref %s has gap after %s"
-msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-
-#: refs.c:1004
-#, c-format
-msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-
-#: refs.c:1063
-#, c-format
-msgid "log for %s is empty"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-
-#: refs.c:1155
-#, c-format
-msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
-msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-
-#: refs.c:1231
-#, c-format
-msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
-msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-
-#: refs.c:2023
-#, c-format
-msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
-msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-
-#: refs.c:2055
-msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
-msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-
-#: refs.c:2151 refs.c:2181
-#, c-format
-msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
-msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-
-#: refs.c:2157 refs.c:2192
-#, c-format
-msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
-msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-
-#: refs/files-backend.c:1233
-#, c-format
-msgid "could not remove reference %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
-#: refs/packed-backend.c:1551
-#, c-format
-msgid "could not delete reference %s: %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-
-#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
-#, c-format
-msgid "could not delete references: %s"
-msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-
-#: refspec.c:137
-#, c-format
-msgid "invalid refspec '%s'"
-msgstr "неправилен указател: „%s“"
-
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1938
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1936
 msgid "gone"
 msgstr "изтрит"
 
@@ -6260,115 +6222,233 @@
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1488
+#: ref-filter.c:1486
 #, c-format
 msgid "no branch, rebasing %s"
 msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1489
 #, c-format
 msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
 msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1494
+#: ref-filter.c:1492
 #, c-format
 msgid "no branch, bisect started on %s"
 msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1504
+#: ref-filter.c:1502
 msgid "no branch"
 msgstr "извън клон"
 
-#: ref-filter.c:1540 ref-filter.c:1749
+#: ref-filter.c:1538 ref-filter.c:1747
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1550
+#: ref-filter.c:1548
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2004
+#: ref-filter.c:2001
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2093
+#: ref-filter.c:2090
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2389
+#: ref-filter.c:2095 refs.c:625
+#, c-format
+msgid "ignoring broken ref %s"
+msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
+
+#: ref-filter.c:2395
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
 
-#: ref-filter.c:2489
+#: ref-filter.c:2495
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2492
+#: ref-filter.c:2498
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2502
+#: ref-filter.c:2508
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2507
+#: ref-filter.c:2513
 #, c-format
 msgid "option `%s' must point to a commit"
 msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
 
-#: remote.c:366
+#: refs.c:262
+#, c-format
+msgid "%s does not point to a valid object!"
+msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
+
+#: refs.c:623
+#, c-format
+msgid "ignoring dangling symref %s"
+msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
+
+#: refs.c:760
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
+
+#: refs.c:770 refs.c:821
+#, c-format
+msgid "could not read ref '%s'"
+msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
+
+#: refs.c:776
+#, c-format
+msgid "ref '%s' already exists"
+msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
+
+#: refs.c:781
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
+
+#: refs.c:789 sequencer.c:408 sequencer.c:2721 sequencer.c:2925
+#: sequencer.c:2939 sequencer.c:3195 sequencer.c:5159 strbuf.c:1173
+#: wrapper.c:620
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: refs.c:816 strbuf.c:1171 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:852
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: refs.c:823
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
+
+#: refs.c:954
+#, c-format
+msgid "log for ref %s has gap after %s"
+msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
+
+#: refs.c:960
+#, c-format
+msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
+
+#: refs.c:1019
+#, c-format
+msgid "log for %s is empty"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
+
+#: refs.c:1111
+#, c-format
+msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
+msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
+
+#: refs.c:1187
+#, c-format
+msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
+msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
+
+#: refs.c:1979
+#, c-format
+msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
+msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
+
+#: refs.c:2011
+msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
+msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
+
+#: refs.c:2107 refs.c:2137
+#, c-format
+msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
+msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
+
+#: refs.c:2113 refs.c:2148
+#, c-format
+msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
+msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
+
+#: refs/files-backend.c:1233
+#, c-format
+msgid "could not remove reference %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/packed-backend.c:1551
+#, c-format
+msgid "could not delete reference %s: %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
+
+#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
+#, c-format
+msgid "could not delete references: %s"
+msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
+
+#: refspec.c:137
+#, c-format
+msgid "invalid refspec '%s'"
+msgstr "неправилен указател: „%s“"
+
+#: remote.c:355
 #, c-format
 msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
 msgstr ""
 "съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
 
-#: remote.c:414
+#: remote.c:403
 msgid "more than one receivepack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:422
+#: remote.c:411
 msgid "more than one uploadpack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:612
+#: remote.c:594
 #, c-format
 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
 msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
 
-#: remote.c:616
+#: remote.c:598
 #, c-format
 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
 msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
 
-#: remote.c:620
+#: remote.c:602
 #, c-format
 msgid "%s tracks both %s and %s"
 msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
 
-#: remote.c:688
+#: remote.c:670
 #, c-format
 msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
 msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:698
+#: remote.c:680
 #, c-format
 msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
 msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:1004
+#: remote.c:986
 #, c-format
 msgid "src refspec %s does not match any"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
 
-#: remote.c:1009
+#: remote.c:991
 #, c-format
 msgid "src refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6377,7 +6457,7 @@
 #. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
 #. the <src>.
 #.
-#: remote.c:1024
+#: remote.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6401,7 +6481,7 @@
 "Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
 "указателя."
 
-#: remote.c:1044
+#: remote.c:1026
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6412,7 +6492,7 @@
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
 
-#: remote.c:1049
+#: remote.c:1031
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6423,7 +6503,7 @@
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1054
+#: remote.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6433,7 +6513,7 @@
 "ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1059
+#: remote.c:1041
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6443,118 +6523,118 @@
 "ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1095
+#: remote.c:1077
 #, c-format
 msgid "%s cannot be resolved to branch"
 msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
 
-#: remote.c:1106
+#: remote.c:1088
 #, c-format
 msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
 msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
 
-#: remote.c:1118
+#: remote.c:1100
 #, c-format
 msgid "dst refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
 
-#: remote.c:1125
+#: remote.c:1107
 #, c-format
 msgid "dst ref %s receives from more than one src"
 msgstr ""
 "указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
 "източник"
 
-#: remote.c:1628 remote.c:1729
+#: remote.c:1610 remote.c:1711
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
 
-#: remote.c:1637
+#: remote.c:1619
 #, c-format
 msgid "no such branch: '%s'"
 msgstr "няма клон на име „%s“"
 
-#: remote.c:1640
+#: remote.c:1622
 #, c-format
 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
 
-#: remote.c:1646
+#: remote.c:1628
 #, c-format
 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
 
-#: remote.c:1661
+#: remote.c:1643
 #, c-format
 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
 msgstr ""
 "липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
 "хранилището „%s“"
 
-#: remote.c:1673
+#: remote.c:1655
 #, c-format
 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
 msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
 
-#: remote.c:1683
+#: remote.c:1665
 #, c-format
 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
 msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
 
-#: remote.c:1696
+#: remote.c:1678
 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
 msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
 
-#: remote.c:1718
+#: remote.c:1700
 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
 msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
 
-#: remote.c:1844
+#: remote.c:1826
 #, c-format
 msgid "couldn't find remote ref %s"
 msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: remote.c:1857
+#: remote.c:1839
 #, c-format
 msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
 msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
 
-#: remote.c:2020
+#: remote.c:2002
 #, c-format
 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
 msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
 
-#: remote.c:2024
+#: remote.c:2006
 msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
 msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
 
-#: remote.c:2027
+#: remote.c:2009
 #, c-format
 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
-msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
+msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
 
-#: remote.c:2031
+#: remote.c:2013
 #, c-format
 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
 msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
 
-#: remote.c:2034
+#: remote.c:2016
 #, c-format
 msgid " (use \"%s\" for details)\n"
 msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
 
-#: remote.c:2038
+#: remote.c:2020
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
 
-#: remote.c:2044
+#: remote.c:2026
 msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
 msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
 
-#: remote.c:2047
+#: remote.c:2029
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
@@ -6562,11 +6642,11 @@
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 
-#: remote.c:2055
+#: remote.c:2037
 msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
 msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2058
+#: remote.c:2040
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6581,11 +6661,11 @@
 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
 
-#: remote.c:2068
+#: remote.c:2050
 msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
 msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2251
+#: remote.c:2233
 #, c-format
 msgid "cannot parse expected object name '%s'"
 msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6605,6 +6685,11 @@
 msgid "replace depth too high for object %s"
 msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
 
+#: repository.c:94 builtin/init-db.c:188
+#, c-format
+msgid "The hash algorithm %s is not supported in this build."
+msgstr "Текущият компилат не поддържа контролна сума по алгоритъм „%s“."
+
 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
 msgid "corrupt MERGE_RR"
 msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
@@ -6666,7 +6751,7 @@
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1891
 #: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
@@ -6701,20 +6786,29 @@
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
 
-#: revision.c:2497
+#: reset.c:42
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
+
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3318
+#, c-format
+msgid "failed to find tree of %s"
+msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
+
+#: revision.c:2655
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "Текущият клон е повреден"
 
-#: revision.c:2500
+#: revision.c:2658
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
 
-#: revision.c:2708
+#: revision.c:2866
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
 
-#: revision.c:2712
+#: revision.c:2870
 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
 msgstr ""
 "опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -6739,32 +6833,32 @@
 "За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
 "  git config advice.ignoredHook false"
 
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:145
 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
 msgstr ""
 "неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
 "отдалеченото разпакетиране"
 
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:147
 #, c-format
 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
 msgstr ""
 "състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
 
-#: send-pack.c:148
+#: send-pack.c:149
 #, c-format
 msgid "remote unpack failed: %s"
 msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
 
-#: send-pack.c:309
+#: send-pack.c:308
 msgid "failed to sign the push certificate"
 msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
 
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:399
 msgid "the receiving end does not support --signed push"
 msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
 
-#: send-pack.c:425
+#: send-pack.c:401
 msgid ""
 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
 "signed push"
@@ -6772,47 +6866,47 @@
 "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
 "използва сертификат"
 
-#: send-pack.c:437
+#: send-pack.c:413
 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
 msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
 
-#: send-pack.c:442
+#: send-pack.c:418
 msgid "the receiving end does not support push options"
 msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
 
-#: sequencer.c:191
+#: sequencer.c:192
 #, c-format
 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
 msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
 
-#: sequencer.c:296
+#: sequencer.c:297
 #, c-format
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:316 builtin/rebase.c:743 builtin/rebase.c:1582 builtin/rm.c:385
 #, c-format
 msgid "could not remove '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:326
 msgid "revert"
 msgstr "отмяна"
 
-#: sequencer.c:327
+#: sequencer.c:328
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "отбиране"
 
-#: sequencer.c:329
+#: sequencer.c:330
 msgid "rebase"
 msgstr "пребазиране"
 
-#: sequencer.c:331
+#: sequencer.c:332
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "неизвестно действие: %d"
 
-#: sequencer.c:389
+#: sequencer.c:390
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6820,7 +6914,7 @@
 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
 
-#: sequencer.c:392
+#: sequencer.c:393
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6830,44 +6924,43 @@
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
 "подайте резултата с командата „git commit'“."
 
-#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
+#: sequencer.c:406 sequencer.c:2921
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:412
+#: sequencer.c:413
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
 
-#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
-#: sequencer.c:3185
+#: sequencer.c:418 sequencer.c:2726 sequencer.c:2927 sequencer.c:2941
+#: sequencer.c:3203
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
 
-#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
-#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
-#: builtin/rebase.c:593
+#: sequencer.c:431 sequencer.c:1620 sequencer.c:2746 sequencer.c:3185
+#: sequencer.c:3294 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786 builtin/merge.c:1128
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:466
+#: sequencer.c:457
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
 
-#: sequencer.c:470
+#: sequencer.c:461
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
 
-#: sequencer.c:502
+#: sequencer.c:493
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: превъртане"
 
-#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:532 builtin/tag.c:566
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6875,65 +6968,65 @@
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase".
 #.
-#: sequencer.c:635
+#: sequencer.c:626
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:652
+#: sequencer.c:643
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
 
-#: sequencer.c:666
+#: sequencer.c:657
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:746
+#: sequencer.c:737
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
 
-#: sequencer.c:757
+#: sequencer.c:748
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
 
-#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
+#: sequencer.c:785 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1125 builtin/rebase.c:896
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
 
-#: sequencer.c:804
+#: sequencer.c:795
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:800
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:805
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:818
+#: sequencer.c:809
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "непозната променлива „%s“"
 
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:814
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
 
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:816
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
 
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:818
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
 
-#: sequencer.c:876
+#: sequencer.c:867
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6962,13 +7055,13 @@
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:1148
+#: sequencer.c:1141
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
 "(prepare-commit-msg)"
 
-#: sequencer.c:1154
+#: sequencer.c:1147
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6997,7 +7090,7 @@
 "\n"
 "  git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1167
+#: sequencer.c:1160
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7023,337 +7116,342 @@
 "\n"
 "  git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1209
+#: sequencer.c:1202
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:1211
+#: sequencer.c:1204
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1257
+#: sequencer.c:1250
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr ""
 "състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
 "подаването"
 
-#: sequencer.c:1259
+#: sequencer.c:1252
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "несвързан връх „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1263
+#: sequencer.c:1256
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (начално подаване)"
 
-#: sequencer.c:1284
+#: sequencer.c:1277
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1286
+#: sequencer.c:1279
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
 
-#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
+#: sequencer.c:1283 sequencer.c:1357 builtin/commit.c:1579
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
+#: sequencer.c:1335 sequencer.c:1980
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
+#: sequencer.c:1346 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:695
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
 
-#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
+#: sequencer.c:1379 sequencer.c:1450
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
 
-#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
-#: builtin/merge.c:911
+#: sequencer.c:1406 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1680 builtin/merge.c:894
+#: builtin/merge.c:919
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:1474
+#: sequencer.c:1433 sequencer.c:4118
+#, c-format
+msgid "could not update %s"
+msgstr "„%s“ не може да се обнови"
+
+#: sequencer.c:1481
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1479
+#: sequencer.c:1486
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1569 sequencer.c:1680
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "непозната команда: %d"
 
-#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
+#: sequencer.c:1627 sequencer.c:1652
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Това е обединение от %d подавания"
 
-#: sequencer.c:1630
+#: sequencer.c:1637
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
+#: sequencer.c:1639 sequencer.c:3230
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:1634
+#: sequencer.c:1641
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr ""
 "съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: sequencer.c:1640
+#: sequencer.c:1647
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запази"
 
-#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1654 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
 
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1662
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1662
+#: sequencer.c:1669
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
 
-#: sequencer.c:1668
+#: sequencer.c:1675
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
 
-#: sequencer.c:1756
+#: sequencer.c:1763
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "индексът не е слят."
 
-#: sequencer.c:1763
+#: sequencer.c:1770
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
 
-#: sequencer.c:1782
+#: sequencer.c:1789
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
 
-#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
+#: sequencer.c:1797 sequencer.c:1805
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
 
-#: sequencer.c:1804
+#: sequencer.c:1811
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1823
+#: sequencer.c:1830
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
 
-#: sequencer.c:1888
+#: sequencer.c:1895
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
 
-#: sequencer.c:1943
+#: sequencer.c:1952
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:1944
+#: sequencer.c:1953
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:1961
+#: sequencer.c:1972
 #, c-format
 msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
 msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
 
-#: sequencer.c:2018
+#: sequencer.c:2030
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: sequencer.c:2025
+#: sequencer.c:2037
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
 
-#: sequencer.c:2102
+#: sequencer.c:2114
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2111
+#: sequencer.c:2123
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
 
-#: sequencer.c:2142
+#: sequencer.c:2154
 #, c-format
 msgid "could not parse '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:2203
+#: sequencer.c:2215
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2214
+#: sequencer.c:2226
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
 
-#: sequencer.c:2298
+#: sequencer.c:2310
 msgid "cancelling a cherry picking in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2305
+#: sequencer.c:2317
 msgid "cancelling a revert in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
 
-#: sequencer.c:2349
+#: sequencer.c:2361
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
 
-#: sequencer.c:2351
+#: sequencer.c:2363
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2356
+#: sequencer.c:2368
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
 
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2379
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr ""
 "по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
 
-#: sequencer.c:2369
+#: sequencer.c:2381
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
 
-#: sequencer.c:2447
+#: sequencer.c:2459
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2540
+#: sequencer.c:2556
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
 
-#: sequencer.c:2556
+#: sequencer.c:2576
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
+#: sequencer.c:2664 sequencer.c:4469
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
 
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2680
 msgid "revert is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
 
-#: sequencer.c:2662
+#: sequencer.c:2682
 #, c-format
 msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2665
+#: sequencer.c:2685
 msgid "cherry-pick is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2667
+#: sequencer.c:2687
 #, c-format
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2681
+#: sequencer.c:2701
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr ""
 "директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
 "създадена"
 
-#: sequencer.c:2696
+#: sequencer.c:2716
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
+#: sequencer.c:2776 sequencer.c:4206
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr ""
 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
 
-#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
+#: sequencer.c:2778 sequencer.c:2789
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
+#: sequencer.c:2780 sequencer.c:2824
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr ""
 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
 "предстои да бъде създаден"
 
-#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
+#: sequencer.c:2810 builtin/grep.c:744
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sequencer.c:2792
+#: sequencer.c:2812
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: sequencer.c:2793
+#: sequencer.c:2813
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "неочакван край на файл"
 
-#: sequencer.c:2799
+#: sequencer.c:2819
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr ""
 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
 "повреден"
 
-#: sequencer.c:2810
+#: sequencer.c:2830
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
 "Не се правят промени."
 
-#: sequencer.c:2851
+#: sequencer.c:2871
 msgid "no revert in progress"
 msgstr "в момента не тече пребазиране"
 
-#: sequencer.c:2859
+#: sequencer.c:2879
 msgid "no cherry-pick in progress"
 msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2869
+#: sequencer.c:2889
 msgid "failed to skip the commit"
 msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
 
-#: sequencer.c:2876
+#: sequencer.c:2896
 msgid "there is nothing to skip"
 msgstr "няма какво да се прескочи"
 
-#: sequencer.c:2879
+#: sequencer.c:2899
 #, c-format
 msgid ""
 "have you committed already?\n"
@@ -7363,21 +7461,16 @@
 "\n"
 "  git %s --continue"
 
-#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
-#, c-format
-msgid "could not update %s"
-msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-
-#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:3060 sequencer.c:4098
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:3059
+#: sequencer.c:3077
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3067
+#: sequencer.c:3085
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -7396,22 +7489,27 @@
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3077
+#: sequencer.c:3095
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:3102
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3116 sequencer.c:3120 builtin/difftool.c:641
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3129
+#: sequencer.c:3132
+#, c-format
+msgid "Executing: %s\n"
+msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
+
+#: sequencer.c:3147
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -7426,11 +7524,11 @@
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3135
+#: sequencer.c:3153
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
 
-#: sequencer.c:3141
+#: sequencer.c:3159
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -7447,102 +7545,129 @@
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3202
+#: sequencer.c:3220
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3256
+#: sequencer.c:3274
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
 
-#: sequencer.c:3261
+#: sequencer.c:3279
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
 
-#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
-#, c-format
-msgid "failed to find tree of %s"
-msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:3344
+#: sequencer.c:3363
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sequencer.c:3375
+#: sequencer.c:3394
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
 
-#: sequencer.c:3397
+#: sequencer.c:3416
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:3406
+#: sequencer.c:3425
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3418
+#: sequencer.c:3437
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
 
-#: sequencer.c:3434
+#: sequencer.c:3453
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
 
-#: sequencer.c:3594
+#: sequencer.c:3613
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
 
-#: sequencer.c:3610
+#: sequencer.c:3629
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
+#: sequencer.c:3703
+msgid "Cannot autostash"
+msgstr "Не може да се скатае автоматично"
+
+#: sequencer.c:3706
+#, c-format
+msgid "Unexpected stash response: '%s'"
+msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
+
+#: sequencer.c:3712
+#, c-format
+msgid "Could not create directory for '%s'"
+msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: sequencer.c:3715
+#, c-format
+msgid "Created autostash: %s\n"
+msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
+
+#: sequencer.c:3719
+msgid "could not reset --hard"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
+
+#: sequencer.c:3744
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
 
-#: sequencer.c:3691
+#: sequencer.c:3756
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3759
 #, c-format
 msgid ""
-"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
+"%s\n"
 "Your changes are safe in the stash.\n"
 "You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
 msgstr ""
-"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
-"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
-"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
+"%s\n"
+"Промените ви са надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез\n"
+"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
+"поискате.\n"
 
-#: sequencer.c:3755
+#: sequencer.c:3764
+msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
+msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
+
+#: sequencer.c:3765
+msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
+msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
+
+#: sequencer.c:3857
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
 
-#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3862 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
 
-#: sequencer.c:3775
+#: sequencer.c:3877
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
 
-#: sequencer.c:3777
+#: sequencer.c:3879
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
 
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3887
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -7565,48 +7690,58 @@
 "  git rebase --edit-todo\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3869
+#: sequencer.c:3931
+#, c-format
+msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
+msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
+
+#: sequencer.c:3976
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
 msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3940
+#: sequencer.c:4047
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "непозната команда %d"
 
-#: sequencer.c:3999
+#: sequencer.c:4106
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4111
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4018
+#: sequencer.c:4125
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
 
-#: sequencer.c:4111
+#: sequencer.c:4185
+#, c-format
+msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
+msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
+
+#: sequencer.c:4218
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: sequencer.c:4120
+#: sequencer.c:4227
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
 
-#: sequencer.c:4122
+#: sequencer.c:4229
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "неправилен файл: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4124
+#: sequencer.c:4231
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4127
+#: sequencer.c:4234
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7616,59 +7751,59 @@
 "В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
 "отново изпълнете „git rebase --continue“."
 
-#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
+#: sequencer.c:4270 sequencer.c:4309
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:4217
+#: sequencer.c:4324
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:4224
+#: sequencer.c:4331
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
 
-#: sequencer.c:4338
+#: sequencer.c:4446
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
 
-#: sequencer.c:4342
+#: sequencer.c:4450
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: неправилна версия"
 
-#: sequencer.c:4377
+#: sequencer.c:4485
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
 
-#: sequencer.c:4846
+#: sequencer.c:4962
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: неподдържани опции"
 
-#: sequencer.c:4849
+#: sequencer.c:4965
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
 
-#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
+#: sequencer.c:5206 sequencer.c:5223
 msgid "nothing to do"
 msgstr "няма какво да се прави"
 
-#: sequencer.c:5119
+#: sequencer.c:5242
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
 
-#: sequencer.c:5213
+#: sequencer.c:5336
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "скриптът вече е преподреден."
 
-#: setup.c:124
+#: setup.c:133
 #, c-format
 msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
 msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
 
-#: setup.c:175
+#: setup.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -7679,7 +7814,7 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА -- ПЪТ…"
 
-#: setup.c:188
+#: setup.c:198
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -7692,12 +7827,12 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:254
+#: setup.c:264
 #, c-format
 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
 msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
 
-#: setup.c:273
+#: setup.c:283
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -7709,95 +7844,95 @@
 "\n"
 "  git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:409
+#: setup.c:419
 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
 msgstr ""
 "не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
 
-#: setup.c:413
+#: setup.c:423
 msgid "this operation must be run in a work tree"
 msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
 
-#: setup.c:559
+#: setup.c:569
 #, c-format
 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
 msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
 
-#: setup.c:567
+#: setup.c:577
 msgid "unknown repository extensions found:"
 msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
 
-#: setup.c:586
+#: setup.c:596
 #, c-format
 msgid "error opening '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 
-#: setup.c:588
+#: setup.c:598
 #, c-format
 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
 msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
 
-#: setup.c:590
+#: setup.c:600
 #, c-format
 msgid "error reading %s"
 msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
 
-#: setup.c:592
+#: setup.c:602
 #, c-format
 msgid "invalid gitfile format: %s"
 msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
 
-#: setup.c:594
+#: setup.c:604
 #, c-format
 msgid "no path in gitfile: %s"
 msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
 
-#: setup.c:596
+#: setup.c:606
 #, c-format
 msgid "not a git repository: %s"
 msgstr "не е хранилище на Git: %s"
 
-#: setup.c:695
+#: setup.c:708
 #, c-format
 msgid "'$%s' too big"
 msgstr "„%s“ е прекалено голям"
 
-#: setup.c:709
+#: setup.c:722
 #, c-format
 msgid "not a git repository: '%s'"
 msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
 
-#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
+#: setup.c:751 setup.c:753 setup.c:784
 #, c-format
 msgid "cannot chdir to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
+#: setup.c:756 setup.c:812 setup.c:822 setup.c:861 setup.c:869
 msgid "cannot come back to cwd"
 msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
 
-#: setup.c:870
+#: setup.c:883
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
 
-#: setup.c:1108
+#: setup.c:1121
 msgid "Unable to read current working directory"
 msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
 
-#: setup.c:1117 setup.c:1123
+#: setup.c:1130 setup.c:1136
 #, c-format
 msgid "cannot change to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:1128
+#: setup.c:1141
 #, c-format
 msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
 msgstr ""
 "нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
 "git: %s"
 
-#: setup.c:1134
+#: setup.c:1147
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7808,7 +7943,7 @@
 "Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
 "„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
 
-#: setup.c:1245
+#: setup.c:1258
 #, c-format
 msgid ""
 "problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7818,277 +7953,277 @@
 "(0%.3o).\n"
 "Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
 
-#: setup.c:1289
+#: setup.c:1304
 msgid "open /dev/null or dup failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
 
-#: setup.c:1304
+#: setup.c:1319
 msgid "fork failed"
 msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
 
-#: setup.c:1309
+#: setup.c:1324
 msgid "setsid failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
 
-#: sha1-file.c:452
+#: sha1-file.c:470
 #, c-format
 msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
 msgstr ""
 "директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
 "alternates“"
 
-#: sha1-file.c:503
+#: sha1-file.c:521
 #, c-format
 msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
 msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:575
+#: sha1-file.c:593
 #, c-format
 msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
 msgstr ""
 "%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
 "дълбоко влагане"
 
-#: sha1-file.c:582
+#: sha1-file.c:600
 #, c-format
 msgid "unable to normalize object directory: %s"
 msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
 
-#: sha1-file.c:625
+#: sha1-file.c:643
 msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
 msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
 
-#: sha1-file.c:643
+#: sha1-file.c:661
 msgid "unable to read alternates file"
 msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:650
+#: sha1-file.c:668
 msgid "unable to move new alternates file into place"
 msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
 
-#: sha1-file.c:685
+#: sha1-file.c:703
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not exist"
 msgstr "пътят „%s“ не съществува."
 
-#: sha1-file.c:711
+#: sha1-file.c:724
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
 msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
 
-#: sha1-file.c:717
+#: sha1-file.c:730
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
 
-#: sha1-file.c:723
+#: sha1-file.c:736
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is shallow"
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
 
-#: sha1-file.c:731
+#: sha1-file.c:744
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
 
-#: sha1-file.c:791
+#: sha1-file.c:804
 #, c-format
 msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
 msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:943
+#: sha1-file.c:954
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
 "неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:964
+#: sha1-file.c:975
 msgid "mmap failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
 
-#: sha1-file.c:1128
+#: sha1-file.c:1139
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
 
-#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
+#: sha1-file.c:1274 sha1-file.c:2454
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
+#: sha1-file.c:1276 sha1-file.c:2458
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1307
+#: sha1-file.c:1318
 msgid "invalid object type"
 msgstr "неправилен вид обект"
 
-#: sha1-file.c:1391
+#: sha1-file.c:1402
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
 "type“"
 
-#: sha1-file.c:1394
+#: sha1-file.c:1405
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:1400
+#: sha1-file.c:1411
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
 
-#: sha1-file.c:1403
+#: sha1-file.c:1414
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:1629
+#: sha1-file.c:1640
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:1633
+#: sha1-file.c:1644
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1648
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1641
+#: sha1-file.c:1652
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1746
+#: sha1-file.c:1757
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sha1-file.c:1753
+#: sha1-file.c:1764
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
 
-#: sha1-file.c:1760
+#: sha1-file.c:1771
 msgid "file write error"
 msgstr "грешка при запис на файл"
 
-#: sha1-file.c:1780
+#: sha1-file.c:1791
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1845
+#: sha1-file.c:1856
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1847
+#: sha1-file.c:1858
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
 
-#: sha1-file.c:1871
+#: sha1-file.c:1882
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1877
+#: sha1-file.c:1888
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1881
+#: sha1-file.c:1892
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1885
+#: sha1-file.c:1896
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
+#: sha1-file.c:1906 builtin/pack-objects.c:1055
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1972
+#: sha1-file.c:1983
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
 
-#: sha1-file.c:2011
+#: sha1-file.c:2022
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "повредено подаване"
 
-#: sha1-file.c:2019
+#: sha1-file.c:2030
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "повреден етикет"
 
-#: sha1-file.c:2119
+#: sha1-file.c:2130
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2122
+#: sha1-file.c:2133
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
+#: sha1-file.c:2206 sha1-file.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
 
-#: sha1-file.c:2211
+#: sha1-file.c:2222
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2235
+#: sha1-file.c:2246
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект"
 
-#: sha1-file.c:2237
+#: sha1-file.c:2248
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2275 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
+#: sha1-file.c:2465 sha1-file.c:2518
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
 
-#: sha1-file.c:2478
+#: sha1-file.c:2489
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2483
+#: sha1-file.c:2494
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:2489
+#: sha1-file.c:2500
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:2500
+#: sha1-file.c:2511
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -8193,43 +8328,43 @@
 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:837
+#: strbuf.c:853
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB"
 msgstr "%u.%2.2u GiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:839
+#: strbuf.c:855
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:847
+#: strbuf.c:863
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB"
 msgstr "%u.%2.2u MiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:849
+#: strbuf.c:865
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:856
+#: strbuf.c:872
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB"
 msgstr "%u.%2.2u KiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:858
+#: strbuf.c:874
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:864
+#: strbuf.c:880
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -8237,18 +8372,44 @@
 msgstr[1] "%u байта"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:866
+#: strbuf.c:882
 #, c-format
 msgid "%u byte/s"
 msgid_plural "%u bytes/s"
 msgstr[0] "%u байт/сек."
 msgstr[1] "%u байта/сек."
 
-#: strbuf.c:1164
+#: strbuf.c:1180
 #, c-format
 msgid "could not edit '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се редактира"
 
+#: submodule-config.c:237
+#, c-format
+msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
+msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
+
+#: submodule-config.c:304
+msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
+msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
+
+#: submodule-config.c:402
+#, c-format
+msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
+msgstr ""
+"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
+"ред: %s"
+
+#: submodule-config.c:499
+#, c-format
+msgid "invalid value for %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
+
+#: submodule-config.c:766
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
+
 #: submodule.c:114 submodule.c:143
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
 msgstr ""
@@ -8312,7 +8473,7 @@
 msgid "process for submodule '%s' failed"
 msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
 
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2045
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
 
@@ -8430,41 +8591,15 @@
 "„%s“ към\n"
 "„%s“\n"
 
-#: submodule.c:2209
+#: submodule.c:2210
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
 
-#: submodule.c:2248
+#: submodule.c:2250
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
 
-#: submodule-config.c:236
-#, c-format
-msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
-msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-
-#: submodule-config.c:303
-msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
-msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-
-#: submodule-config.c:401
-#, c-format
-msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
-msgstr ""
-"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
-"ред: %s"
-
-#: submodule-config.c:498
-#, c-format
-msgid "invalid value for %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-
-#: submodule-config.c:765
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-
 #: trailer.c:238
 #, c-format
 msgid "running trailer command '%s' failed"
@@ -8519,98 +8654,6 @@
 msgid "could not rename temporary file to %s"
 msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
 
-#: transport.c:116
-#, c-format
-msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-
-#: transport.c:145
-#, c-format
-msgid "could not read bundle '%s'"
-msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-
-#: transport.c:214
-#, c-format
-msgid "transport: invalid depth option '%s'"
-msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-
-#: transport.c:266
-msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
-msgstr ""
-"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-
-#: transport.c:267
-msgid "server options require protocol version 2 or later"
-msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-
-#: transport.c:632
-msgid "could not parse transport.color.* config"
-msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-
-#: transport.c:705
-msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
-msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-
-#: transport.c:831
-#, c-format
-msgid "unknown value for config '%s': %s"
-msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-
-#: transport.c:897
-#, c-format
-msgid "transport '%s' not allowed"
-msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-
-#: transport.c:949
-msgid "git-over-rsync is no longer supported"
-msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-
-#: transport.c:1044
-#, c-format
-msgid ""
-"The following submodule paths contain changes that can\n"
-"not be found on any remote:\n"
-msgstr ""
-"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
-"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-
-#: transport.c:1048
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Please try\n"
-"\n"
-"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"or cd to the path and use\n"
-"\n"
-"\tgit push\n"
-"\n"
-"to push them to a remote.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
-"\n"
-"  git push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
-"\n"
-"  git push\n"
-"\n"
-
-#: transport.c:1056
-msgid "Aborting."
-msgstr "Преустановяване на действието."
-
-#: transport.c:1201
-msgid "failed to push all needed submodules"
-msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
-msgid "operation not supported by protocol"
-msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-
 #: transport-helper.c:61 transport-helper.c:90
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
@@ -8659,7 +8702,7 @@
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
+#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1135
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -8677,6 +8720,10 @@
 msgid "invalid remote service path"
 msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
 
+#: transport-helper.c:657 transport.c:1339
+msgid "operation not supported by protocol"
+msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
+
 #: transport-helper.c:660
 #, c-format
 msgid "can't connect to subservice %s"
@@ -8719,27 +8766,27 @@
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
 
-#: transport-helper.c:965
+#: transport-helper.c:966
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
 "изброяване на указателите"
 
-#: transport-helper.c:970
+#: transport-helper.c:971
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
 
-#: transport-helper.c:1017
+#: transport-helper.c:1018
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1022
+#: transport-helper.c:1023
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1047
+#: transport-helper.c:1048
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8748,50 +8795,138 @@
 "Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
 "направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
 
-#: transport-helper.c:1120
+#: transport-helper.c:1121
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1272
+#: transport-helper.c:1273
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "неуспешно четене на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1299
+#: transport-helper.c:1300
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "неуспешен запис в „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1348
+#: transport-helper.c:1349
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1352
+#: transport-helper.c:1353
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1372 transport-helper.c:1376
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1412
+#: transport-helper.c:1413
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
 
-#: transport-helper.c:1416
+#: transport-helper.c:1417
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
+#: transport-helper.c:1435 transport-helper.c:1444
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
 
+#: transport.c:116
+#, c-format
+msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
+
+#: transport.c:145
+#, c-format
+msgid "could not read bundle '%s'"
+msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
+
+#: transport.c:214
+#, c-format
+msgid "transport: invalid depth option '%s'"
+msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
+
+#: transport.c:266
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr ""
+"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
+
+#: transport.c:267
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
+
+#: transport.c:632
+msgid "could not parse transport.color.* config"
+msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
+
+#: transport.c:705
+msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
+msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
+
+#: transport.c:839
+#, c-format
+msgid "unknown value for config '%s': %s"
+msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
+
+#: transport.c:905
+#, c-format
+msgid "transport '%s' not allowed"
+msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
+
+#: transport.c:957
+msgid "git-over-rsync is no longer supported"
+msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
+
+#: transport.c:1052
+#, c-format
+msgid ""
+"The following submodule paths contain changes that can\n"
+"not be found on any remote:\n"
+msgstr ""
+"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
+"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
+
+#: transport.c:1056
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please try\n"
+"\n"
+"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"or cd to the path and use\n"
+"\n"
+"\tgit push\n"
+"\n"
+"to push them to a remote.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
+"\n"
+"  git push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
+"\n"
+"  git push\n"
+"\n"
+
+#: transport.c:1064
+msgid "Aborting."
+msgstr "Преустановяване на действието."
+
+#: transport.c:1209
+msgid "failed to push all needed submodules"
+msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
+
 #: tree-walk.c:32
 msgid "too-short tree object"
 msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
@@ -8808,7 +8943,7 @@
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
 
-#: unpack-trees.c:110
+#: unpack-trees.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -8817,7 +8952,7 @@
 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
 
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -8826,7 +8961,7 @@
 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:118
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8835,7 +8970,7 @@
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:120
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8844,7 +8979,7 @@
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:123
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8853,7 +8988,7 @@
 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:125
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8862,7 +8997,7 @@
 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:127
+#: unpack-trees.c:130
 #, c-format
 msgid ""
 "Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -8871,7 +9006,7 @@
 "Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:131
+#: unpack-trees.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -8880,7 +9015,7 @@
 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
 
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:136
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -8889,7 +9024,7 @@
 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:139
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8898,7 +9033,7 @@
 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:141
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8907,7 +9042,7 @@
 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:141
+#: unpack-trees.c:144
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8916,7 +9051,7 @@
 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:146
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8925,7 +9060,7 @@
 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:149
+#: unpack-trees.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8935,7 +9070,7 @@
 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
 
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8945,7 +9080,7 @@
 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:154
+#: unpack-trees.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8954,7 +9089,7 @@
 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:159
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8963,7 +9098,7 @@
 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:159
+#: unpack-trees.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8972,7 +9107,7 @@
 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:164
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8981,44 +9116,12 @@
 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:169
+#: unpack-trees.c:172
 #, c-format
 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
 msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
 
-#: unpack-trees.c:172
-#, c-format
-msgid ""
-"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
-"актуални:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:174
-#, c-format
-msgid ""
-"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
-"update:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
-"дърво:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:176
-#, c-format
-msgid ""
-"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
-"update:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
-"дърво:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update submodule:\n"
@@ -9027,16 +9130,59 @@
 "Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
 "„%s“"
 
-#: unpack-trees.c:255
+#: unpack-trees.c:178
+#, c-format
+msgid ""
+"The following paths are not up to date and were left despite sparse "
+"patterns:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Следните пътища не обновени и са оставени въпреки шаблоните за частично "
+"изтегляне:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"The following paths are unmerged and were left despite sparse patterns:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Следните пътища не са слети и са оставени въпреки шаблоните за частично "
+"изтегляне:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:182
+#, c-format
+msgid ""
+"The following paths were already present and thus not updated despite sparse "
+"patterns:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Следните пътища вече съществуваха и са оставени въпреки шаблоните за "
+"частично изтегляне:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:262
 #, c-format
 msgid "Aborting\n"
 msgstr "Преустановяване на действието\n"
 
-#: unpack-trees.c:317
+#: unpack-trees.c:289
+#, c-format
+msgid ""
+"After fixing the above paths, you may want to run `git sparse-checkout "
+"reapply`.\n"
+msgstr ""
+"След корекцията на грешките в пътищата по-горе, вероятно ще трябва\n"
+"да изпълните командата:\n"
+"\n"
+"  git sparse-checkout reapply\n"
+
+#: unpack-trees.c:350
 msgid "Updating files"
 msgstr "Обновяване на файлове"
 
-#: unpack-trees.c:349
+#: unpack-trees.c:382
 msgid ""
 "the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
 "on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -9046,10 +9192,14 @@
 "във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
 "и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
 
-#: unpack-trees.c:1445
+#: unpack-trees.c:1498
 msgid "Updating index flags"
 msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
 
+#: upload-pack.c:1337
+msgid "expected flush after fetch arguments"
+msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
+
 #: urlmatch.c:163
 msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
 msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
@@ -9083,33 +9233,33 @@
 msgid "Fetching objects"
 msgstr "Доставяне на обектите"
 
-#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
+#: worktree.c:262 builtin/am.c:2098
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: worktree.c:305
+#: worktree.c:309
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
 
-#: worktree.c:316
+#: worktree.c:320
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr ""
 "файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
 
-#: worktree.c:328
+#: worktree.c:332
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "„%s“ не съществува."
 
-#: worktree.c:334
+#: worktree.c:338
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
 
-#: worktree.c:342
+#: worktree.c:347
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -9165,11 +9315,11 @@
 msgstr ""
 " (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
 
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1072
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
 
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1081
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
 
@@ -9274,22 +9424,22 @@
 msgid "untracked content, "
 msgstr "неследено съдържание, "
 
-#: wt-status.c:906
+#: wt-status.c:904
 #, c-format
 msgid "Your stash currently has %d entry"
 msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
 msgstr[0] "Има %d скатаване."
 msgstr[1] "Има %d скатавания."
 
-#: wt-status.c:938
+#: wt-status.c:936
 msgid "Submodules changed but not updated:"
 msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
 
-#: wt-status.c:940
+#: wt-status.c:938
 msgid "Submodule changes to be committed:"
 msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
 
-#: wt-status.c:1022
+#: wt-status.c:1020
 msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
@@ -9297,7 +9447,7 @@
 "Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
 "Всичко отдолу ще бъде изтрито."
 
-#: wt-status.c:1114
+#: wt-status.c:1112
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -9308,257 +9458,257 @@
 "Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
 "За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
 
-#: wt-status.c:1144
+#: wt-status.c:1142
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Някои пътища не са слети."
 
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1145
 msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
 
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1147
 msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
 msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
 
-#: wt-status.c:1153
+#: wt-status.c:1151
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
 
-#: wt-status.c:1156
+#: wt-status.c:1154
 msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
 
-#: wt-status.c:1165
+#: wt-status.c:1163
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
 
-#: wt-status.c:1168
+#: wt-status.c:1166
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Текущата кръпка е празна."
 
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1170
 msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1174
+#: wt-status.c:1172
 msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1176
+#: wt-status.c:1174
 msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1307
 msgid "git-rebase-todo is missing."
 msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
 
-#: wt-status.c:1311
+#: wt-status.c:1309
 msgid "No commands done."
 msgstr "Не са изпълнени команди."
 
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1312
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
 msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
 msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1325
+#: wt-status.c:1323
 #, c-format
 msgid " (see more in file %s)"
 msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
 
-#: wt-status.c:1330
+#: wt-status.c:1328
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Не остават повече команди."
 
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1331
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
 msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1341
+#: wt-status.c:1339
 msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
 
-#: wt-status.c:1353
+#: wt-status.c:1351
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1356
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "В момента пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1369
 msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1371
 msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1375
+#: wt-status.c:1373
 msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1382
+#: wt-status.c:1380
 msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1384
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1389
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1392
 msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 " (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
 "continue“)"
 
-#: wt-status.c:1398
+#: wt-status.c:1396
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1403
+#: wt-status.c:1401
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1404
 msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
 
-#: wt-status.c:1408
+#: wt-status.c:1406
 msgid ""
 " (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
 
-#: wt-status.c:1419
+#: wt-status.c:1417
 msgid "Cherry-pick currently in progress."
 msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
 
-#: wt-status.c:1422
+#: wt-status.c:1420
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
 
-#: wt-status.c:1429
+#: wt-status.c:1427
 msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1432
+#: wt-status.c:1430
 msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
 msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1433
 msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1435
 msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1439
+#: wt-status.c:1437
 msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
 "отбиране)"
 
-#: wt-status.c:1449
+#: wt-status.c:1447
 msgid "Revert currently in progress."
 msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
 
-#: wt-status.c:1452
+#: wt-status.c:1450
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
 
-#: wt-status.c:1458
+#: wt-status.c:1456
 msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1461
+#: wt-status.c:1459
 msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
 msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1462
 msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1464
 msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1468
+#: wt-status.c:1466
 msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
 "подаване)"
 
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1476
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
 
-#: wt-status.c:1482
+#: wt-status.c:1480
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "В момента търсите двоично."
 
-#: wt-status.c:1485
+#: wt-status.c:1483
 msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 " (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
 "състояние и клон)"
 
-#: wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1692
 msgid "On branch "
 msgstr "На клон "
 
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1699
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1703
+#: wt-status.c:1701
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1713
+#: wt-status.c:1711
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: wt-status.c:1730
+#: wt-status.c:1728
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Първоначално подаване"
 
-#: wt-status.c:1731
+#: wt-status.c:1729
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Все още липсват подавания"
 
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1743
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Неследени файлове"
 
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1745
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Игнорирани файлове"
 
-#: wt-status.c:1751
+#: wt-status.c:1749
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -9570,32 +9720,32 @@
 "изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
 "За повече подробности погледнете „git status help“."
 
-#: wt-status.c:1757
+#: wt-status.c:1755
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
 
-#: wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1757
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
 
-#: wt-status.c:1765
+#: wt-status.c:1763
 msgid "No changes"
 msgstr "Няма промени"
 
-#: wt-status.c:1770
+#: wt-status.c:1768
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
 "„git commit -a“)\n"
 
-#: wt-status.c:1773
+#: wt-status.c:1771
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
 
-#: wt-status.c:1776
+#: wt-status.c:1774
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -9604,71 +9754,71 @@
 "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
 "(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1779
+#: wt-status.c:1777
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
 
-#: wt-status.c:1782
+#: wt-status.c:1780
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
 "„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1783 wt-status.c:1788
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
 
-#: wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1786
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
 "неследените файлове)\n"
 
-#: wt-status.c:1792
+#: wt-status.c:1790
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
 
-#: wt-status.c:1905
+#: wt-status.c:1903
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Все още липсват подавания в "
 
-#: wt-status.c:1909
+#: wt-status.c:1907
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (извън клон)"
 
-#: wt-status.c:1940
+#: wt-status.c:1938
 msgid "different"
 msgstr "различен"
 
-#: wt-status.c:1942 wt-status.c:1950
+#: wt-status.c:1940 wt-status.c:1948
 msgid "behind "
 msgstr "назад с "
 
-#: wt-status.c:1945 wt-status.c:1948
+#: wt-status.c:1943 wt-status.c:1946
 msgid "ahead "
 msgstr "напред с "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2470
+#: wt-status.c:2468
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: wt-status.c:2476
+#: wt-status.c:2474
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
 
-#: wt-status.c:2478
+#: wt-status.c:2476
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
 
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:455
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:456
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -9682,7 +9832,7 @@
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
 
-#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:285
 msgid "updating files failed"
 msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
 
@@ -9695,7 +9845,7 @@
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
 
-#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:904
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
@@ -9731,8 +9881,8 @@
 msgstr ""
 "Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
 
-#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:164 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:548
 #: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "пробно изпълнение"
@@ -9741,7 +9891,7 @@
 msgid "interactive picking"
 msgstr "интерактивно отбиране на промени"
 
-#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
+#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1535 builtin/reset.c:308
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "интерактивен избор на парчета код"
 
@@ -9853,7 +10003,7 @@
 msgid "adding files failed"
 msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
 
-#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
+#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:345
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
 msgstr ""
 "опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
@@ -9876,14 +10026,14 @@
 msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
 msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
 
-#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1703 builtin/commit.c:351
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1506
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
 msgstr ""
 "опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
 
-#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1715 builtin/commit.c:357
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1512
 msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
 msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
 
@@ -10046,38 +10196,38 @@
 "Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
 "на всичко:"
 
-#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
+#: builtin/am.c:1699 builtin/commit.c:395
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: builtin/am.c:1704
+#: builtin/am.c:1703
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr ""
 "Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
+#: builtin/am.c:1743 builtin/am.c:1811
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Прилагане: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1761
+#: builtin/am.c:1760
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
 
-#: builtin/am.c:1767
+#: builtin/am.c:1766
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
 
-#: builtin/am.c:1771
+#: builtin/am.c:1770
 msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
 msgstr ""
 "За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
 "\n"
 "  git am --show-current-patch=diff"
 
-#: builtin/am.c:1815
+#: builtin/am.c:1814
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10087,7 +10237,7 @@
 "Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
 "кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
 
-#: builtin/am.c:1822
+#: builtin/am.c:1821
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10098,17 +10248,17 @@
 "След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
 "За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
 
-#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
-#: builtin/reset.c:354
+#: builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1944 builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:355
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
 
-#: builtin/am.c:1981
+#: builtin/am.c:1980
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
 
-#: builtin/am.c:2025
+#: builtin/am.c:2024
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10119,160 +10269,162 @@
 "сочи към\n"
 "„ORIG_HEAD“"
 
-#: builtin/am.c:2132
+#: builtin/am.c:2131
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
 
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2171
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
 
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2175
 #, c-format
 msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
 msgstr ""
 "опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
 
-#: builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2206
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
 
-#: builtin/am.c:2208
+#: builtin/am.c:2207
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2214
+#: builtin/am.c:2213
 msgid "run interactively"
 msgstr "интерактивна работа"
 
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2215
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
 
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2217
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
 
-#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
+#: builtin/am.c:2218 builtin/init-db.c:541 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:816
 msgid "be quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2220
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
 
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2223
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
 
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2225
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2227
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2229
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2231
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr ""
 "подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
 
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2234
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
 "от „am.keepcr“"
 
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2237
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
 
-#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
-#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2239 builtin/am.c:2242 builtin/am.c:2245 builtin/am.c:2248
+#: builtin/am.c:2251 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
+#: builtin/am.c:2266
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "прекарване през „git-apply“"
 
-#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
-#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
-#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
-#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
-#: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
+#: builtin/am.c:2256 builtin/commit.c:1397 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:891 builtin/merge.c:252
+#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
+#: builtin/rebase.c:1329 builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:323 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
+#: parse-options.h:316
 msgid "n"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2262 builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438 builtin/verify-tag.c:38
+#: bugreport.c:131
 msgid "format"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: builtin/am.c:2264
+#: builtin/am.c:2263
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "формат на кръпките"
 
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2269
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
 
-#: builtin/am.c:2272
+#: builtin/am.c:2271
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
 
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2274
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "псевдоними на „--continue“"
 
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2277
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2280
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr ""
 "възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
 "прилагането на кръпката."
 
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2283
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr ""
 "преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
 
-#: builtin/am.c:2288
+#: builtin/am.c:2287
 msgid "show the patch being applied"
 msgstr "показване на прилаганата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2292
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
 
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2294
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "използване на текущото време като това за автор"
 
-#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
-#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
-#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2296 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/merge.c:289 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:1380 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
 msgid "key-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
 
-#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
+#: builtin/am.c:2297 builtin/rebase.c:525 builtin/rebase.c:1381
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията с GPG"
 
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2300
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
 
-#: builtin/am.c:2319
+#: builtin/am.c:2318
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10280,18 +10432,18 @@
 "Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
 "ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
 
-#: builtin/am.c:2326
+#: builtin/am.c:2325
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: builtin/am.c:2341
+#: builtin/am.c:2340
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr ""
 "предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
 "файл „mbox“."
 
-#: builtin/am.c:2365
+#: builtin/am.c:2364
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -10300,11 +10452,11 @@
 "Открита е излишна директория „%s“.\n"
 "Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
 
-#: builtin/am.c:2371
+#: builtin/am.c:2370
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
 
-#: builtin/am.c:2381
+#: builtin/am.c:2380
 msgid "interactive mode requires patches on the command line"
 msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
 
@@ -10729,7 +10881,7 @@
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
 
-#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1702
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1721
 msgid "rev"
 msgstr "ВЕРС"
 
@@ -10806,14 +10958,14 @@
 msgid "4 years, 11 months ago"
 msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
 
-#: builtin/blame.c:1079
+#: builtin/blame.c:1087
 #, c-format
 msgid "file %s has only %lu line"
 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
 msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
 msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
 
-#: builtin/blame.c:1125
+#: builtin/blame.c:1133
 msgid "Blaming lines"
 msgstr "Редове с авторство"
 
@@ -11025,7 +11177,7 @@
 msgid "do not use"
 msgstr "да не се ползва"
 
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:520
 msgid "upstream"
 msgstr "клон-източник"
 
@@ -11118,68 +11270,68 @@
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "извеждане по колони"
 
-#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:656 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
 #: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:433
+#: builtin/tag.c:434
 msgid "object"
 msgstr "ОБЕКТ"
 
-#: builtin/branch.c:658
+#: builtin/branch.c:657
 msgid "print only branches of the object"
 msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
 
-#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
+#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
 msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
 
-#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
+#: builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
 #: builtin/verify-tag.c:38
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "ФОРМАТ за изхода"
 
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
+#: builtin/branch.c:682 builtin/clone.c:789
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
 
-#: builtin/branch.c:708
+#: builtin/branch.c:706
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
 
-#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
+#: builtin/branch.c:721 builtin/branch.c:775 builtin/branch.c:784
 msgid "branch name required"
 msgstr "Необходимо е име на клон"
 
-#: builtin/branch.c:753
+#: builtin/branch.c:751
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
 
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:756
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
 
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:763
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
 
-#: builtin/branch.c:768
+#: builtin/branch.c:766
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Липсва клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:783
+#: builtin/branch.c:781
 msgid "too many branches for a copy operation"
 msgstr "прекалено много клони за копиране"
 
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:790
 msgid "too many arguments for a rename operation"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
 
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:795
 msgid "too many arguments to set new upstream"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
 
-#: builtin/branch.c:801
+#: builtin/branch.c:799
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11187,31 +11339,31 @@
 "Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
 "никой клон."
 
-#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
+#: builtin/branch.c:802 builtin/branch.c:825
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "Няма клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:806
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:819
 msgid "too many arguments to unset upstream"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
 
-#: builtin/branch.c:825
+#: builtin/branch.c:823
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
 
-#: builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:829
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
 
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:839
 msgid ""
 "The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
 "Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -11219,7 +11371,7 @@
 "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
 "Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
 
-#: builtin/branch.c:845
+#: builtin/branch.c:843
 msgid ""
 "the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
 "'--set-upstream-to' instead."
@@ -11243,19 +11395,19 @@
 msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
 msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
 
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3375
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3376
 msgid "do not show progress meter"
 msgstr "без извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3377
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3378
 msgid "show progress meter"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3379
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3380
 msgid "show progress meter during object writing phase"
 msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
 
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3382
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3383
 msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
 msgstr ""
 "същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -11286,7 +11438,7 @@
 msgid "Unknown subcommand: %s"
 msgstr "Непозната подкоманда: %s"
 
-#: builtin/cat-file.c:595
+#: builtin/cat-file.c:598
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -11294,7 +11446,7 @@
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
 
-#: builtin/cat-file.c:596
+#: builtin/cat-file.c:599
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -11302,79 +11454,79 @@
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:617
+#: builtin/cat-file.c:620
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
 
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:638
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr ""
 "ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
 "„tag“ (етикет)"
 
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:639
 msgid "show object type"
 msgstr "извеждане на вида на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:640
 msgid "show object size"
 msgstr "извеждане на размера на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:642
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
 
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:643
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
 
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:645
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
 "на съдържанието на обекта-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:647
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:1002
+#: builtin/cat-file.c:648 git-submodule.sh:984
 msgid "blob"
 msgstr "обект-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:649
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
 
-#: builtin/cat-file.c:648
+#: builtin/cat-file.c:651
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
 
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:652
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
 
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:654
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr ""
 "извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:655
+#: builtin/cat-file.c:658
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:662
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr ""
 "следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
 "batch-check“)"
 
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:664
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
 
-#: builtin/cat-file.c:663
+#: builtin/cat-file.c:666
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
 
@@ -11402,8 +11554,8 @@
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1464 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1488 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:502
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "без показване на напредъка"
 
@@ -11495,7 +11647,7 @@
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
 #: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
 #: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/worktree.c:675
 msgid "string"
 msgstr "НИЗ"
 
@@ -11523,99 +11675,99 @@
 msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
 msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
 
-#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
+#: builtin/checkout.c:188 builtin/checkout.c:227
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:177 builtin/checkout.c:216
+#: builtin/checkout.c:190 builtin/checkout.c:229
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:193
+#: builtin/checkout.c:206
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:243
+#: builtin/checkout.c:256
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:261
+#: builtin/checkout.c:274
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:277
+#: builtin/checkout.c:290
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:377
+#: builtin/checkout.c:395
 #, c-format
 msgid "Recreated %d merge conflict"
 msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
 msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
 msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
 
-#: builtin/checkout.c:382
+#: builtin/checkout.c:400
 #, c-format
 msgid "Updated %d path from %s"
 msgid_plural "Updated %d paths from %s"
 msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
 msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:389
+#: builtin/checkout.c:407
 #, c-format
 msgid "Updated %d path from the index"
 msgid_plural "Updated %d paths from the index"
 msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
 msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
 
-#: builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415 builtin/checkout.c:418
-#: builtin/checkout.c:422
+#: builtin/checkout.c:430 builtin/checkout.c:433 builtin/checkout.c:436
+#: builtin/checkout.c:440
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
 
-#: builtin/checkout.c:425 builtin/checkout.c:428
+#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:446
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:432
+#: builtin/checkout.c:450
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr ""
 "Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
 
-#: builtin/checkout.c:436
+#: builtin/checkout.c:454
 #, c-format
 msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
 msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:440
+#: builtin/checkout.c:458
 #, c-format
 msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
 msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
 
-#: builtin/checkout.c:445 builtin/checkout.c:450
+#: builtin/checkout.c:463 builtin/checkout.c:468
 #, c-format
 msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
 msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
 
-#: builtin/checkout.c:509 builtin/checkout.c:516
+#: builtin/checkout.c:527 builtin/checkout.c:534
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "пътят „%s“ не е слят"
 
-#: builtin/checkout.c:684 builtin/sparse-checkout.c:106
+#: builtin/checkout.c:704
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
 
-#: builtin/checkout.c:734
+#: builtin/checkout.c:758
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -11625,50 +11777,50 @@
 "индекса:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:837
+#: builtin/checkout.c:861
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:879
+#: builtin/checkout.c:903
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
 
-#: builtin/checkout.c:883 builtin/clone.c:717
+#: builtin/checkout.c:907 builtin/clone.c:720
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/checkout.c:887
+#: builtin/checkout.c:911
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:914
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Вече сте на „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:918
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
 
-#: builtin/checkout.c:896 builtin/checkout.c:1320
+#: builtin/checkout.c:920 builtin/checkout.c:1344
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:922
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:949
+#: builtin/checkout.c:973
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr "… и още %d.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:955
+#: builtin/checkout.c:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -11690,7 +11842,7 @@
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:974
+#: builtin/checkout.c:998
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -11717,19 +11869,19 @@
 "  git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1033
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
 
-#: builtin/checkout.c:1013
+#: builtin/checkout.c:1037
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
 
-#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1077 builtin/checkout.c:1339
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
 
-#: builtin/checkout.c:1128
+#: builtin/checkout.c:1152
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -11738,7 +11890,7 @@
 "„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
 "ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
 
-#: builtin/checkout.c:1135
+#: builtin/checkout.c:1159
 msgid ""
 "If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
 "you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -11760,51 +11912,51 @@
 "\n"
 "  checkout.defaultRemote=origin"
 
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1169
 #, c-format
 msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
 msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
 
-#: builtin/checkout.c:1211
+#: builtin/checkout.c:1235
 msgid "only one reference expected"
 msgstr "очаква се само един указател"
 
-#: builtin/checkout.c:1228
+#: builtin/checkout.c:1252
 #, c-format
 msgid "only one reference expected, %d given."
 msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
 
-#: builtin/checkout.c:1274 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1298 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:451
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "неправилен указател: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1287 builtin/checkout.c:1649
+#: builtin/checkout.c:1311 builtin/checkout.c:1677
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1334
+#: builtin/checkout.c:1358
 #, c-format
 msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
 msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1336
+#: builtin/checkout.c:1360
 #, c-format
 msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
 msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1337 builtin/checkout.c:1345
+#: builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1369
 #, c-format
 msgid "a branch is expected, got '%s'"
 msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1340
+#: builtin/checkout.c:1364
 #, c-format
 msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
 msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1356
+#: builtin/checkout.c:1380
 msgid ""
 "cannot switch branch while merging\n"
 "Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11812,7 +11964,7 @@
 "по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
 "Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
 
-#: builtin/checkout.c:1360
+#: builtin/checkout.c:1384
 msgid ""
 "cannot switch branch in the middle of an am session\n"
 "Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11821,7 +11973,7 @@
 "клон.\n"
 "Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1388
 msgid ""
 "cannot switch branch while rebasing\n"
 "Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11829,7 +11981,7 @@
 "по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
 "Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
 
-#: builtin/checkout.c:1368
+#: builtin/checkout.c:1392
 msgid ""
 "cannot switch branch while cherry-picking\n"
 "Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11837,7 +11989,7 @@
 "по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
 "Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
 
-#: builtin/checkout.c:1372
+#: builtin/checkout.c:1396
 msgid ""
 "cannot switch branch while reverting\n"
 "Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11845,144 +11997,146 @@
 "по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
 "Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
 
-#: builtin/checkout.c:1376
+#: builtin/checkout.c:1400
 msgid "you are switching branch while bisecting"
 msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
 
-#: builtin/checkout.c:1383
+#: builtin/checkout.c:1407
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
 
-#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1390 builtin/checkout.c:1394
+#: builtin/checkout.c:1410 builtin/checkout.c:1414 builtin/checkout.c:1418
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
 
-#: builtin/checkout.c:1398 builtin/checkout.c:1401 builtin/checkout.c:1404
-#: builtin/checkout.c:1409 builtin/checkout.c:1414
+#: builtin/checkout.c:1422 builtin/checkout.c:1425 builtin/checkout.c:1428
+#: builtin/checkout.c:1433 builtin/checkout.c:1438
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1435
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot take <start-point>"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
 
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1443
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr ""
 "За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
 "не е такъв"
 
-#: builtin/checkout.c:1426
+#: builtin/checkout.c:1450
 msgid "missing branch or commit argument"
 msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
 
-#: builtin/checkout.c:1468 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:72
-#: builtin/commit-graph.c:135 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:286
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:118 builtin/push.c:563
-#: builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/checkout.c:1492 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:80
+#: builtin/commit-graph.c:164 builtin/fetch.c:168 builtin/merge.c:288
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:561
+#: builtin/send-pack.c:173
 msgid "force progress reporting"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/checkout.c:1469
+#: builtin/checkout.c:1493
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1470 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1494 builtin/log.c:1709 parse-options.h:322
 msgid "style"
 msgstr "СТИЛ"
 
-#: builtin/checkout.c:1471
+#: builtin/checkout.c:1495
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
 
-#: builtin/checkout.c:1483 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1507 builtin/worktree.c:499
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
 
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1508
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1486
+#: builtin/checkout.c:1510
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
 msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
 
-#: builtin/checkout.c:1488
+#: builtin/checkout.c:1512
 msgid "new-branch"
 msgstr "НОВ_КЛОН"
 
-#: builtin/checkout.c:1488
+#: builtin/checkout.c:1512
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "нов клон без родител"
 
-#: builtin/checkout.c:1490 builtin/merge.c:289
+#: builtin/checkout.c:1514 builtin/merge.c:292
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1493
+#: builtin/checkout.c:1517
 msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
 msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
 
-#: builtin/checkout.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1530
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
 
-#: builtin/checkout.c:1509
+#: builtin/checkout.c:1533
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
 
-#: builtin/checkout.c:1513
+#: builtin/checkout.c:1537
 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
 msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
 
-#: builtin/checkout.c:1565
-msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
+#: builtin/checkout.c:1592
+#, c-format
+msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
 
-#: builtin/checkout.c:1568
+#: builtin/checkout.c:1596
 msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
 
-#: builtin/checkout.c:1605
+#: builtin/checkout.c:1633
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1610
-msgid "missing branch name; try -b"
-msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
+#: builtin/checkout.c:1638
+#, c-format
+msgid "missing branch name; try -%c"
+msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
 
-#: builtin/checkout.c:1642
+#: builtin/checkout.c:1670
 #, c-format
 msgid "could not resolve %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
 
-#: builtin/checkout.c:1658
+#: builtin/checkout.c:1686
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "указан е неправилен път"
 
-#: builtin/checkout.c:1665
+#: builtin/checkout.c:1693
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
 msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1669
+#: builtin/checkout.c:1697
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1678
+#: builtin/checkout.c:1706
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
 msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
 
-#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1709 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1503
 msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
 msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
 
-#: builtin/checkout.c:1692
+#: builtin/checkout.c:1720
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -11990,112 +12144,112 @@
 "git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
 "са несъвместими с изтегляне от индекса."
 
-#: builtin/checkout.c:1697
+#: builtin/checkout.c:1725
 msgid "you must specify path(s) to restore"
 msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
 
-#: builtin/checkout.c:1723 builtin/checkout.c:1725 builtin/checkout.c:1774
-#: builtin/checkout.c:1776 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:494
+#: builtin/checkout.c:1751 builtin/checkout.c:1753 builtin/checkout.c:1802
+#: builtin/checkout.c:1804 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:495 builtin/worktree.c:497
 msgid "branch"
 msgstr "клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1724
+#: builtin/checkout.c:1752
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1726
+#: builtin/checkout.c:1754
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
 
-#: builtin/checkout.c:1727
+#: builtin/checkout.c:1755
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1729
+#: builtin/checkout.c:1757
 msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
 msgstr ""
 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1730
+#: builtin/checkout.c:1758
 msgid "use overlay mode (default)"
 msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1775
+#: builtin/checkout.c:1803
 msgid "create and switch to a new branch"
 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1777
+#: builtin/checkout.c:1805
 msgid "create/reset and switch to a branch"
 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
 
-#: builtin/checkout.c:1779
+#: builtin/checkout.c:1807
 msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
 msgstr ""
 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
 
-#: builtin/checkout.c:1781
+#: builtin/checkout.c:1809
 msgid "throw away local modifications"
 msgstr "зануляване на локалните промени"
 
-#: builtin/checkout.c:1813
+#: builtin/checkout.c:1843
 msgid "which tree-ish to checkout from"
 msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
 
-#: builtin/checkout.c:1815
+#: builtin/checkout.c:1845
 msgid "restore the index"
 msgstr "възстановяване на индекса"
 
-#: builtin/checkout.c:1817
+#: builtin/checkout.c:1847
 msgid "restore the working tree (default)"
 msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1819
+#: builtin/checkout.c:1849
 msgid "ignore unmerged entries"
 msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
 
-#: builtin/checkout.c:1820
+#: builtin/checkout.c:1850
 msgid "use overlay mode"
 msgstr "използване на припокриващ режим"
 
-#: builtin/clean.c:28
+#: builtin/clean.c:29
 msgid ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
 msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
 
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
 #, c-format
 msgid "Removing %s\n"
 msgstr "Изтриване на „%s“\n"
 
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
 #, c-format
 msgid "Would remove %s\n"
 msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
 
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
 #, c-format
 msgid "Skipping repository %s\n"
 msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
 
-#: builtin/clean.c:35
+#: builtin/clean.c:36
 #, c-format
 msgid "Would skip repository %s\n"
 msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
 
-#: builtin/clean.c:36
+#: builtin/clean.c:37
 #, c-format
 msgid "failed to remove %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clean.c:37
+#: builtin/clean.c:38
 #, c-format
 msgid "could not lstat %s\n"
 msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
 
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:595
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:595
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -12108,7 +12262,7 @@
 "ПРЕФИКС  — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
 "      — (празно) нищо да не се избира\n"
 
-#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:604
+#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:604
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -12135,27 +12289,27 @@
 msgid "Huh (%s)?\n"
 msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
 
-#: builtin/clean.c:663
+#: builtin/clean.c:661
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
 
-#: builtin/clean.c:700
+#: builtin/clean.c:696
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
 
-#: builtin/clean.c:721
+#: builtin/clean.c:717
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:762
+#: builtin/clean.c:758
 #, c-format
 msgid "Remove %s [y/N]? "
 msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
 
-#: builtin/clean.c:795
+#: builtin/clean.c:789
 msgid ""
 "clean        - start cleaning\n"
 "filter by pattern  - exclude items from deletion\n"
@@ -12173,56 +12327,56 @@
 "help        — този край\n"
 "?          — подсказка за шаблоните"
 
-#: builtin/clean.c:831
+#: builtin/clean.c:825
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
 msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
 
-#: builtin/clean.c:847
+#: builtin/clean.c:841
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
 
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:903
 msgid "do not print names of files removed"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
 
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:905
 msgid "force"
 msgstr "принудително изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:906
 msgid "interactive cleaning"
 msgstr "интерактивно изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:908
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "изтриване на цели директории"
 
-#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:562 builtin/describe.c:564
-#: builtin/grep.c:889 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
+#: builtin/grep.c:909 builtin/log.c:182 builtin/log.c:184
+#: builtin/ls-files.c:558 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
 #: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "ШАБЛОН"
 
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:910
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
 msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
 
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:911
 msgid "remove ignored files, too"
 msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/clean.c:919
+#: builtin/clean.c:913
 msgid "remove only ignored files"
 msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
 
-#: builtin/clean.c:937
+#: builtin/clean.c:931
 msgid "-x and -X cannot be used together"
 msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
 
-#: builtin/clean.c:941
+#: builtin/clean.c:935
 msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
@@ -12230,7 +12384,7 @@
 "Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
 "от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
 
-#: builtin/clean.c:944
+#: builtin/clean.c:938
 msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
@@ -12247,7 +12401,7 @@
 msgid "don't create a checkout"
 msgstr "без създаване на работно дърво"
 
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:536
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "създаване на голо хранилище"
 
@@ -12268,11 +12422,11 @@
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "настройване за споделено хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
 msgid "pathspec"
 msgstr "път"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
 
@@ -12280,11 +12434,11 @@
 msgid "number of submodules cloned in parallel"
 msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
 
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:533
 msgid "template-directory"
 msgstr "директория с шаблони"
 
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:534
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
 
@@ -12299,7 +12453,7 @@
 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
 
 #: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:327
+#: builtin/pack-objects.c:3442 builtin/repack.c:329
 msgid "name"
 msgstr "ИМЕ"
 
@@ -12315,8 +12469,8 @@
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:828
-#: builtin/pull.c:207
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:169 builtin/grep.c:848
+#: builtin/pull.c:208
 msgid "depth"
 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
 
@@ -12324,7 +12478,8 @@
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:171 builtin/pack-objects.c:3431
+#: builtin/pull.c:211
 msgid "time"
 msgstr "ВРЕМЕ"
 
@@ -12332,12 +12487,12 @@
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "плитко клониране до момент във времето"
 
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:173 builtin/fetch.c:196
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1304
 msgid "revision"
 msgstr "ВЕРСИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:173
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:215
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
 
@@ -12357,11 +12512,11 @@
 msgid "any cloned submodules will be shallow"
 msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
 
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:542
 msgid "gitdir"
 msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:543
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
 
@@ -12373,23 +12528,23 @@
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:171
 msgid "server-specific"
 msgstr "специфични за сървъра"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:172
 msgid "option to transmit"
 msgstr "опция за пренос"
 
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:220
-#: builtin/push.c:574
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:571
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:223
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:237
+#: builtin/push.c:573
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv6"
 
@@ -12422,32 +12577,32 @@
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
 
-#: builtin/clone.c:430
+#: builtin/clone.c:431
 #, c-format
 msgid "failed to start iterator over '%s'"
 msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:460
+#: builtin/clone.c:462
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/clone.c:464
+#: builtin/clone.c:466
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:469
+#: builtin/clone.c:471
 #, c-format
 msgid "failed to iterate over '%s'"
 msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:494
+#: builtin/clone.c:498
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "действието завърши.\n"
 
-#: builtin/clone.c:508
+#: builtin/clone.c:512
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -12460,103 +12615,103 @@
 "\n"
 "  git restore --source=HEAD :/\n"
 
-#: builtin/clone.c:585
+#: builtin/clone.c:589
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr ""
 "Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
 "и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
 
-#: builtin/clone.c:705
+#: builtin/clone.c:708
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/clone.c:753
+#: builtin/clone.c:756
 msgid "failed to initialize sparse-checkout"
 msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
 
-#: builtin/clone.c:776
+#: builtin/clone.c:779
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
 "което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
 
-#: builtin/clone.c:807
+#: builtin/clone.c:811
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
 
-#: builtin/clone.c:862
+#: builtin/clone.c:868
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
 
-#: builtin/clone.c:925
+#: builtin/clone.c:931
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
 
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:933
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clone.c:965 builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/clone.c:971 builtin/receive-pack.c:1972
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Прекалено много аргументи."
 
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:975
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
 
-#: builtin/clone.c:982
+#: builtin/clone.c:988
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:985
+#: builtin/clone.c:991
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:998
+#: builtin/clone.c:1004
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "не съществува хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1004 builtin/fetch.c:1796
+#: builtin/clone.c:1010 builtin/fetch.c:1789
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1014
+#: builtin/clone.c:1020
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
 
-#: builtin/clone.c:1024
+#: builtin/clone.c:1030
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
 
-#: builtin/clone.c:1039 builtin/clone.c:1060 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
+#: builtin/clone.c:1045 builtin/clone.c:1066 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1886 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: builtin/clone.c:1044
+#: builtin/clone.c:1050
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
 
-#: builtin/clone.c:1064
+#: builtin/clone.c:1070
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1066
+#: builtin/clone.c:1072
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1090
+#: builtin/clone.c:1096
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -12564,44 +12719,44 @@
 "Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
 "if-able“"
 
-#: builtin/clone.c:1154
+#: builtin/clone.c:1160
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1156
+#: builtin/clone.c:1162
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1158
+#: builtin/clone.c:1164
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1160
+#: builtin/clone.c:1166
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1163
+#: builtin/clone.c:1169
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1168
+#: builtin/clone.c:1174
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1243 builtin/clone.c:1251
+#: builtin/clone.c:1249 builtin/clone.c:1257
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1254
+#: builtin/clone.c:1260
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
 
@@ -12637,6 +12792,103 @@
 msgid "--command must be the first argument"
 msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
 
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:19
+msgid ""
+"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
+msgstr ""
+"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
+"[no-]progress]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
+msgid ""
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
+"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
+"paths] [--[no-]progress] <split options>"
+msgstr ""
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--"
+"split[=СТРАТЕГИЯ]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
+"paths] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
+
+#: builtin/commit-graph.c:60
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
+
+#: builtin/commit-graph.c:76 builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:257 builtin/fetch.c:180 builtin/log.c:1678
+msgid "dir"
+msgstr "директория"
+
+#: builtin/commit-graph.c:77 builtin/commit-graph.c:153
+#: builtin/commit-graph.c:258
+msgid "The object directory to store the graph"
+msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
+
+#: builtin/commit-graph.c:79
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr ""
+"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
+
+#: builtin/commit-graph.c:102
+#, c-format
+msgid "Could not open commit-graph '%s'"
+msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
+
+#: builtin/commit-graph.c:136
+#, c-format
+msgid "unrecognized --split argument, %s"
+msgstr "непознат аргумент към „--split“: %s"
+
+#: builtin/commit-graph.c:155
+msgid "start walk at all refs"
+msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
+
+#: builtin/commit-graph.c:157
+msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
+msgstr ""
+"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
+
+#: builtin/commit-graph.c:159
+msgid "start walk at commits listed by stdin"
+msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
+
+#: builtin/commit-graph.c:161
+msgid "include all commits already in the commit-graph file"
+msgstr ""
+"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:163
+msgid "enable computation for changed paths"
+msgstr "включване на изчисленията за променените пътища"
+
+#: builtin/commit-graph.c:166
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:170
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr ""
+"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
+"граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174
+msgid "only expire files older than a given date-time"
+msgstr "обявяване за остарели само на файловете по-стари от това ВРЕМЕ"
+
+#: builtin/commit-graph.c:190
+msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
+msgstr ""
+"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
+
+#: builtin/commit-graph.c:229
+#, c-format
+msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
+msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
+
 #: builtin/commit-tree.c:18
 msgid ""
 "git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
@@ -12650,7 +12902,7 @@
 msgid "duplicate parent %s ignored"
 msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
 
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:526
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:547
 #, c-format
 msgid "not a valid object name %s"
 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -12678,13 +12930,13 @@
 msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
 
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1506 builtin/merge.c:273
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1474
+#: builtin/tag.c:413
 msgid "message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1506
 msgid "commit message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
 
@@ -12692,8 +12944,8 @@
 msgid "read commit log message from file"
 msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1513 builtin/merge.c:288
-#: builtin/pull.c:175 builtin/revert.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1518 builtin/merge.c:290
+#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "подписване на подаването с GPG"
 
@@ -12741,13 +12993,20 @@
 "\n"
 
 #: builtin/commit.c:63
+msgid "Otherwise, please use 'git rebase --skip'\n"
+msgstr ""
+"В противен случай използвайте командата:\n"
+"\n"
+"  git rebase --skip\n"
+
+#: builtin/commit.c:66
 msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
 msgstr ""
 "В противен случай използвайте командата:\n"
 "\n"
 "  git cherry-pick --skip\n"
 
-#: builtin/commit.c:66
+#: builtin/commit.c:69
 msgid ""
 "and then use:\n"
 "\n"
@@ -12769,69 +13028,73 @@
 "  git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
 
-#: builtin/commit.c:315
+#: builtin/commit.c:312
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
 
-#: builtin/commit.c:351
+#: builtin/commit.c:348
 msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
 msgstr "опциите „-a“ и „--pathspec-from-file“ са несъвместими"
 
-#: builtin/commit.c:364
+#: builtin/commit.c:361
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
 
-#: builtin/commit.c:376
+#: builtin/commit.c:373
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
 
-#: builtin/commit.c:385
+#: builtin/commit.c:382
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
 
-#: builtin/commit.c:400
+#: builtin/commit.c:397
 msgid "unable to update temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/commit.c:402
+#: builtin/commit.c:399
 msgid "Failed to update main cache tree"
 msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
 
-#: builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:450 builtin/commit.c:496
+#: builtin/commit.c:424 builtin/commit.c:447 builtin/commit.c:495
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:479
+#: builtin/commit.c:476
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:478
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:489
+#: builtin/commit.c:480
+msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
+msgstr "по време на пребазиране не може да се извърши частично подаване."
+
+#: builtin/commit.c:488
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:508
+#: builtin/commit.c:507
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:606
+#: builtin/commit.c:605
 #, c-format
 msgid "commit '%s' lacks author header"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
 
-#: builtin/commit.c:608
+#: builtin/commit.c:607
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
 
-#: builtin/commit.c:627
+#: builtin/commit.c:626
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
 
-#: builtin/commit.c:680
+#: builtin/commit.c:679
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
@@ -12839,38 +13102,38 @@
 "не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
 "използвани всички подобни знаци"
 
-#: builtin/commit.c:718 builtin/commit.c:751 builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:717 builtin/commit.c:750 builtin/commit.c:1099
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
 
-#: builtin/commit.c:730 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:319
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
 
-#: builtin/commit.c:732
+#: builtin/commit.c:731
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
 
-#: builtin/commit.c:736
+#: builtin/commit.c:735
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:767 builtin/commit.c:783
+#: builtin/commit.c:766 builtin/commit.c:782
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:774
+#: builtin/commit.c:773
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:834
+#: builtin/commit.c:833
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/commit.c:853
+#: builtin/commit.c:852
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -12885,7 +13148,7 @@
 "  %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:858
+#: builtin/commit.c:857
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -12901,7 +13164,7 @@
 "  %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:871
+#: builtin/commit.c:870
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12910,7 +13173,7 @@
 "Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
 "с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:879
+#: builtin/commit.c:878
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12921,147 +13184,151 @@
 "с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
 "съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:896
+#: builtin/commit.c:895
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:  %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sАвтор:  %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:904
+#: builtin/commit.c:903
 #, c-format
 msgid "%sDate:   %s"
 msgstr "%sДата:  %s"
 
-#: builtin/commit.c:911
+#: builtin/commit.c:910
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:929
+#: builtin/commit.c:928
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:997
+#: builtin/commit.c:999
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
 
-#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1013 builtin/tag.c:276
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1057
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
 "Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
 "никой автор"
 
-#: builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:1071
 #, c-format
 msgid "Invalid ignored mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1089 builtin/commit.c:1333
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1129
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1171
+#: builtin/commit.c:1173
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1182
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Няма какво да бъде поправено."
 
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1185
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1187
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1188
+#: builtin/commit.c:1189
+msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
+msgstr "В момента се извършва пребазиране, не можете да поправяте."
+
+#: builtin/commit.c:1192
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1198
+#: builtin/commit.c:1202
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1200
+#: builtin/commit.c:1204
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
 msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
 
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1213
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr ""
 "Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
 "„--amend“."
 
-#: builtin/commit.c:1225
+#: builtin/commit.c:1231
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
 "несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1237
 #, c-format
 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
 msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
 
-#: builtin/commit.c:1362 builtin/commit.c:1524
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1529
 msgid "show status concisely"
 msgstr "кратка информация за състоянието"
 
-#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1531
 msgid "show branch information"
 msgstr "информация за клоните"
 
-#: builtin/commit.c:1366
+#: builtin/commit.c:1372
 msgid "show stash information"
 msgstr "информация за скатаното"
 
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1528
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
 msgid "compute full ahead/behind values"
 msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
 
-#: builtin/commit.c:1370
+#: builtin/commit.c:1376
 msgid "version"
 msgstr "версия"
 
-#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1530 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535 builtin/push.c:549
+#: builtin/worktree.c:646
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "формат на изхода за четене от програма"
 
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1537
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
 
-#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1540
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1384 builtin/commit.c:1388 builtin/commit.c:1543
 #: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1569 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1392 parse-options.h:336
 msgid "mode"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1385 builtin/commit.c:1543
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr ""
 "извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
 "информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
 "Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
 
-#: builtin/commit.c:1383
+#: builtin/commit.c:1389
 msgid ""
 "show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
 "traditional)"
@@ -13070,11 +13337,11 @@
 "„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
 "файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
 
-#: builtin/commit.c:1385 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1391 parse-options.h:192
 msgid "when"
 msgstr "КОГА"
 
-#: builtin/commit.c:1386
+#: builtin/commit.c:1392
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -13083,176 +13350,176 @@
 "една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
 "„untracked“ (неследени)"
 
-#: builtin/commit.c:1388
+#: builtin/commit.c:1394
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
 
-#: builtin/commit.c:1389
+#: builtin/commit.c:1395
 msgid "do not detect renames"
 msgstr "без засичане на преименуванията"
 
-#: builtin/commit.c:1391
+#: builtin/commit.c:1397
 msgid "detect renames, optionally set similarity index"
 msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
 
-#: builtin/commit.c:1411
+#: builtin/commit.c:1417
 msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
 msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "без информация след успешно подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Опции за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1498 builtin/merge.c:275 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1503 builtin/merge.c:277 builtin/tag.c:415
 msgid "read message from file"
 msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "author"
 msgstr "АВТОР"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "override author for commit"
 msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1500 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1505 builtin/gc.c:538
 msgid "date"
 msgstr "ДАТА"
 
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1505
 msgid "override date for commit"
 msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1504
-#: builtin/commit.c:1505 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1507 builtin/commit.c:1508 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1510 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1507
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1508
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1509
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предходното без следа"
 
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1510
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предното"
 
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1511
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
 
-#: builtin/commit.c:1507 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:290
-#: builtin/pull.c:144 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1512 builtin/log.c:1655 builtin/merge.c:293
+#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
 
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1513
 msgid "use specified template file"
 msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1514
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "редактиране на подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1522
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "подаване на всички променени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1524
 msgid "interactively add files"
 msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1520
+#: builtin/commit.c:1525
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "интерактивно добавяне на промени"
 
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1526
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "подаване само на указаните файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1527
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
 "без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
 "подаване (pre-commit и commit-msg)"
 
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1528
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
 
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1541
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "поправяне на предишното подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1537
+#: builtin/commit.c:1542
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
 
-#: builtin/commit.c:1544
+#: builtin/commit.c:1549
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "позволяване на празни подавания"
 
-#: builtin/commit.c:1546
+#: builtin/commit.c:1551
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
 
-#: builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1624
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1631
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1652
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1659
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1657
+#: builtin/commit.c:1664
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1691
+#: builtin/commit.c:1698
 msgid ""
 "repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -13264,83 +13531,6 @@
 "\n"
 "  git restore --staged :/"
 
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:17
-msgid ""
-"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
-msgstr ""
-"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
-"[no-]progress]"
-
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:22
-msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <split options>"
-msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-
-#: builtin/commit-graph.c:52
-#, c-format
-msgid "could not find object directory matching %s"
-msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
-
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:125
-#: builtin/commit-graph.c:210 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
-msgid "dir"
-msgstr "директория"
-
-#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
-#: builtin/commit-graph.c:211
-msgid "The object directory to store the graph"
-msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-
-#: builtin/commit-graph.c:71
-msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
-msgstr ""
-"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-
-#: builtin/commit-graph.c:94 t/helper/test-read-graph.c:23
-#, c-format
-msgid "Could not open commit-graph '%s'"
-msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-
-#: builtin/commit-graph.c:128
-msgid "start walk at all refs"
-msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-
-#: builtin/commit-graph.c:130
-msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
-msgstr ""
-"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-
-#: builtin/commit-graph.c:132
-msgid "start walk at commits listed by stdin"
-msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-
-#: builtin/commit-graph.c:134
-msgid "include all commits already in the commit-graph file"
-msgstr ""
-"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-
-#: builtin/commit-graph.c:137
-msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
-msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-
-#: builtin/commit-graph.c:139 builtin/commit-graph.c:143
-msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
-msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-
-#: builtin/commit-graph.c:141
-msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
-msgstr ""
-"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
-"граф"
-
-#: builtin/commit-graph.c:159
-msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
-msgstr ""
-"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-
 #: builtin/config.c:11
 msgid "git config [<options>]"
 msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
@@ -13348,7 +13538,7 @@
 #: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
 #, c-format
 msgid "unrecognized --type argument, %s"
-msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
+msgstr "непознат аргумент към „--type“: %s"
 
 #: builtin/config.c:116
 msgid "only one type at a time"
@@ -13677,49 +13867,44 @@
 msgid "git describe [<options>] --dirty"
 msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
 
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
 msgid "head"
 msgstr "основно"
 
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
 msgid "lightweight"
 msgstr "кратко"
 
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
 msgid "annotated"
 msgstr "анотирано"
 
-#: builtin/describe.c:275
+#: builtin/describe.c:277
 #, c-format
 msgid "annotated tag %s not available"
 msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:279
-#, c-format
-msgid "annotated tag %s has no embedded name"
-msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-
 #: builtin/describe.c:281
 #, c-format
-msgid "tag '%s' is really '%s' here"
-msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
+msgid "tag '%s' is externally known as '%s'"
+msgstr "етикетът „%s“ е известен другаде като „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:325
+#: builtin/describe.c:328
 #, c-format
 msgid "no tag exactly matches '%s'"
 msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:327
+#: builtin/describe.c:330
 #, c-format
 msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
 msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
 
-#: builtin/describe.c:394
+#: builtin/describe.c:397
 #, c-format
 msgid "finished search at %s\n"
 msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:421
+#: builtin/describe.c:424
 #, c-format
 msgid ""
 "No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -13728,7 +13913,7 @@
 "Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
 "Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
 
-#: builtin/describe.c:425
+#: builtin/describe.c:428
 #, c-format
 msgid ""
 "No tags can describe '%s'.\n"
@@ -13737,12 +13922,12 @@
 "Никой етикет не описва „%s“.\n"
 "Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
 
-#: builtin/describe.c:455
+#: builtin/describe.c:458
 #, c-format
 msgid "traversed %lu commits\n"
 msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
 
-#: builtin/describe.c:458
+#: builtin/describe.c:461
 #, c-format
 msgid ""
 "more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -13751,93 +13936,93 @@
 "открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
 "търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
 
-#: builtin/describe.c:526
+#: builtin/describe.c:529
 #, c-format
 msgid "describe %s\n"
 msgstr "описание на „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:529
+#: builtin/describe.c:532
 #, c-format
 msgid "Not a valid object name %s"
 msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:540
 #, c-format
 msgid "%s is neither a commit nor blob"
 msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
 
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:554
 msgid "find the tag that comes after the commit"
 msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
 
-#: builtin/describe.c:552
+#: builtin/describe.c:555
 msgid "debug search strategy on stderr"
 msgstr ""
 "извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
 "стандартната грешка"
 
-#: builtin/describe.c:553
+#: builtin/describe.c:556
 msgid "use any ref"
 msgstr "използване на произволен указател"
 
-#: builtin/describe.c:554
+#: builtin/describe.c:557
 msgid "use any tag, even unannotated"
 msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
 
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:558
 msgid "always use long format"
 msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
 
-#: builtin/describe.c:556
+#: builtin/describe.c:559
 msgid "only follow first parent"
 msgstr "проследяване само на първия родител"
 
-#: builtin/describe.c:559
+#: builtin/describe.c:562
 msgid "only output exact matches"
 msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
 
-#: builtin/describe.c:561
+#: builtin/describe.c:564
 msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
 msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
 
-#: builtin/describe.c:563
+#: builtin/describe.c:566
 msgid "only consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:565
+#: builtin/describe.c:568
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:567 builtin/name-rev.c:535
+#: builtin/describe.c:570 builtin/name-rev.c:535
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
 
-#: builtin/describe.c:568 builtin/describe.c:571
+#: builtin/describe.c:571 builtin/describe.c:574
 msgid "mark"
 msgstr "МАРКЕР"
 
-#: builtin/describe.c:569
+#: builtin/describe.c:572
 msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
 msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
 
-#: builtin/describe.c:572
+#: builtin/describe.c:575
 msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
 msgstr ""
 "добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
 
-#: builtin/describe.c:590
+#: builtin/describe.c:593
 msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
 msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
 
-#: builtin/describe.c:619
+#: builtin/describe.c:622
 msgid "No names found, cannot describe anything."
 msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
 
-#: builtin/describe.c:670
+#: builtin/describe.c:673
 msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
 
-#: builtin/describe.c:672
+#: builtin/describe.c:675
 msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
 
@@ -14072,7 +14257,7 @@
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1705
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1724
 msgid "refspec"
 msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
 
@@ -14102,105 +14287,106 @@
 msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
 msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:34
+#: builtin/fetch.c:35
 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
 
-#: builtin/fetch.c:35
+#: builtin/fetch.c:36
 msgid "git fetch [<options>] <group>"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
 
-#: builtin/fetch.c:36
+#: builtin/fetch.c:37
 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
 msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
 
-#: builtin/fetch.c:37
+#: builtin/fetch.c:38
 msgid "git fetch --all [<options>]"
 msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/fetch.c:116
+#: builtin/fetch.c:117
 msgid "fetch.parallel cannot be negative"
 msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
 
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:184
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:185
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:245
 msgid "set upstream for git pull/fetch"
 msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:187
+#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:188
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
 
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:191
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
 
-#: builtin/fetch.c:146
+#: builtin/fetch.c:147
 msgid "force overwrite of local reference"
 msgstr "принудително презаписване на локален указател"
 
-#: builtin/fetch.c:148
+#: builtin/fetch.c:149
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:195
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:152
+#: builtin/fetch.c:153
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
 
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:155
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
 
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:197
+#: builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:198
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
 
-#: builtin/fetch.c:158
+#: builtin/fetch.c:159
 msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
 msgstr ""
 "окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
 "хранилище и презаписване на променените"
 
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:121
+#: builtin/fetch.c:160 builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:122
 msgid "on-demand"
 msgstr "ПРИ НУЖДА"
 
-#: builtin/fetch.c:160
+#: builtin/fetch.c:161
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:206
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:166
+#: builtin/fetch.c:167
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
 
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:170 builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:209
+#: builtin/pull.c:218
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:171
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:212
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
 
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:221
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "превръщане в пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:180
+#: builtin/fetch.c:181
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
 
-#: builtin/fetch.c:183
+#: builtin/fetch.c:184
 msgid ""
 "default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
 "files)"
@@ -14208,94 +14394,94 @@
 "стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
 "приоритет)"
 
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:224
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
 
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:226
 msgid "refmap"
 msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
 
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:227
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:196
+#: builtin/fetch.c:197 builtin/pull.c:240
 msgid "report that we have only objects reachable from this object"
 msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
 
-#: builtin/fetch.c:199
+#: builtin/fetch.c:200
 msgid "run 'gc --auto' after fetching"
 msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:202 builtin/pull.c:243
 msgid "check for forced-updates on all updated branches"
 msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
 
-#: builtin/fetch.c:203
+#: builtin/fetch.c:204
 msgid "write the commit-graph after fetching"
 msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:514
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
 
-#: builtin/fetch.c:653
+#: builtin/fetch.c:654
 #, c-format
 msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
 msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:751
+#: builtin/fetch.c:752
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: builtin/fetch.c:755
+#: builtin/fetch.c:756
 msgid "[up to date]"
-msgstr "[актуализиран]"
+msgstr "[актуален]"
 
-#: builtin/fetch.c:768 builtin/fetch.c:784 builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:769 builtin/fetch.c:785 builtin/fetch.c:857
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[отхвърлен]"
 
-#: builtin/fetch.c:769
+#: builtin/fetch.c:770
 msgid "can't fetch in current branch"
 msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
 
-#: builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:780
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[обновяване на етикетите]"
 
-#: builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:817 builtin/fetch.c:839
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:818 builtin/fetch.c:840
+#: builtin/fetch.c:852
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:785
 msgid "would clobber existing tag"
 msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
 
-#: builtin/fetch.c:806
+#: builtin/fetch.c:807
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[нов етикет]"
 
-#: builtin/fetch.c:809
+#: builtin/fetch.c:810
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[нов клон]"
 
-#: builtin/fetch.c:812
+#: builtin/fetch.c:813
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[нов указател]"
 
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:852
 msgid "forced update"
 msgstr "принудително обновяване"
 
-#: builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:857
 msgid "non-fast-forward"
 msgstr "същинско сливане"
 
-#: builtin/fetch.c:877
+#: builtin/fetch.c:878
 msgid ""
 "Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
 "but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -14306,7 +14492,7 @@
 "\n"
 "  git config fetch.showForcedUpdates true"
 
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:882
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -14320,24 +14506,24 @@
 "\n"
 "  git config fetch.showForcedUpdates false\n"
 
-#: builtin/fetch.c:920
+#: builtin/fetch.c:914
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
 
-#: builtin/fetch.c:941
+#: builtin/fetch.c:935
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr ""
 "отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
 "обновявани"
 
-#: builtin/fetch.c:1026 builtin/fetch.c:1164
+#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1158
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "От %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1037
+#: builtin/fetch.c:1031
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -14347,57 +14533,57 @@
 "„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
 "предизвикват конфликта"
 
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1128
 #, c-format
 msgid "  (%s will become dangling)"
 msgstr "  (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1135
+#: builtin/fetch.c:1129
 #, c-format
 msgid "  (%s has become dangling)"
 msgstr "  (обектът „%s“ вече е извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1167
+#: builtin/fetch.c:1161
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[изтрит]"
 
-#: builtin/fetch.c:1168 builtin/remote.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1162 builtin/remote.c:1112
 msgid "(none)"
 msgstr "(нищо)"
 
-#: builtin/fetch.c:1191
+#: builtin/fetch.c:1185
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
 
-#: builtin/fetch.c:1210
+#: builtin/fetch.c:1204
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1213
+#: builtin/fetch.c:1207
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1421
+#: builtin/fetch.c:1415
 msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
 msgstr ""
 "засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
 
-#: builtin/fetch.c:1436
+#: builtin/fetch.c:1430
 msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
 msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
 
-#: builtin/fetch.c:1438
+#: builtin/fetch.c:1432
 msgid "not setting upstream for a remote tag"
 msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
 
-#: builtin/fetch.c:1440
+#: builtin/fetch.c:1434
 msgid "unknown branch type"
 msgstr "непознат вид клон"
 
-#: builtin/fetch.c:1442
+#: builtin/fetch.c:1436
 msgid ""
 "no source branch found.\n"
 "you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -14405,22 +14591,22 @@
 "не е открит клон за следене.\n"
 "Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
 
-#: builtin/fetch.c:1568 builtin/fetch.c:1631
+#: builtin/fetch.c:1562 builtin/fetch.c:1625
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Доставяне на „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1578 builtin/fetch.c:1633 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1572 builtin/fetch.c:1627 builtin/remote.c:101
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "„%s“ не може да се достави"
 
-#: builtin/fetch.c:1590
+#: builtin/fetch.c:1584
 #, c-format
 msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
 msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1693
+#: builtin/fetch.c:1687
 msgid ""
 "No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -14428,45 +14614,45 @@
 "Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
 "на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
 
-#: builtin/fetch.c:1730
+#: builtin/fetch.c:1724
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
 
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1773
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
 msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
 
-#: builtin/fetch.c:1782
+#: builtin/fetch.c:1775
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1787
+#: builtin/fetch.c:1780
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1789
+#: builtin/fetch.c:1782
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1805
+#: builtin/fetch.c:1798
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1807
+#: builtin/fetch.c:1800
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr ""
 "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
 
-#: builtin/fetch.c:1816
+#: builtin/fetch.c:1809
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1823
+#: builtin/fetch.c:1816
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1841
+#: builtin/fetch.c:1834
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialclone"
@@ -14474,31 +14660,31 @@
 "опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
 "настройката „extensions.partialClone“"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:7
 msgid ""
 "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
 msgstr ""
 "git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
 msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
 msgstr ""
 "вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
 "журнал"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:21
 msgid "alias for --log (deprecated)"
 msgstr "псевдоним на „--log“ (ОСТАРЯЛО)"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:24
 msgid "text"
 msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:25
 msgid "use <text> as start of message"
 msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:26
 msgid "file to read from"
 msgstr "файл, от който да се чете"
 
@@ -14538,7 +14724,7 @@
 msgid "show only <n> matched refs"
 msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:439
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:440
 msgid "respect format colors"
 msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
 
@@ -14562,32 +14748,32 @@
 msgid "print only refs which don't contain the commit"
 msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/fsck.c:68 builtin/fsck.c:147 builtin/fsck.c:148
+#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:148 builtin/fsck.c:149
 msgid "unknown"
 msgstr "непознат"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:100 builtin/fsck.c:120
+#: builtin/fsck.c:101 builtin/fsck.c:121
 #, c-format
 msgid "error in %s %s: %s"
 msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:114
+#: builtin/fsck.c:115
 #, c-format
 msgid "warning in %s %s: %s"
 msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
 
-#: builtin/fsck.c:143 builtin/fsck.c:146
+#: builtin/fsck.c:144 builtin/fsck.c:147
 #, c-format
 msgid "broken link from %7s %s"
 msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
 
-#: builtin/fsck.c:155
+#: builtin/fsck.c:156
 msgid "wrong object type in link"
 msgstr "неправилен вид обект във връзката"
 
-#: builtin/fsck.c:171
+#: builtin/fsck.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "broken link from %7s %s\n"
@@ -14596,212 +14782,212 @@
 "скъсана връзка от %7s %s\n"
 "       към %7s %s"
 
-#: builtin/fsck.c:282
+#: builtin/fsck.c:283
 #, c-format
 msgid "missing %s %s"
 msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:309
+#: builtin/fsck.c:310
 #, c-format
 msgid "unreachable %s %s"
 msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:329
+#: builtin/fsck.c:330
 #, c-format
 msgid "dangling %s %s"
 msgstr "извън клон: %s „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:339
+#: builtin/fsck.c:340
 msgid "could not create lost-found"
 msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
 
-#: builtin/fsck.c:350
+#: builtin/fsck.c:351
 #, c-format
 msgid "could not finish '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
 
-#: builtin/fsck.c:367
+#: builtin/fsck.c:368
 #, c-format
 msgid "Checking %s"
 msgstr "Проверка на „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:405
+#: builtin/fsck.c:406
 #, c-format
 msgid "Checking connectivity (%d objects)"
 msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
 
-#: builtin/fsck.c:424
+#: builtin/fsck.c:425
 #, c-format
 msgid "Checking %s %s"
 msgstr "Проверяване на %s „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:429
+#: builtin/fsck.c:430
 msgid "broken links"
 msgstr "скъсани връзки"
 
-#: builtin/fsck.c:438
+#: builtin/fsck.c:439
 #, c-format
 msgid "root %s"
 msgstr "начална директория „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:446
+#: builtin/fsck.c:447
 #, c-format
 msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
 msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:475
+#: builtin/fsck.c:476
 #, c-format
 msgid "%s: object corrupt or missing"
 msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
 
-#: builtin/fsck.c:500
+#: builtin/fsck.c:501
 #, c-format
 msgid "%s: invalid reflog entry %s"
 msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:514
+#: builtin/fsck.c:515
 #, c-format
 msgid "Checking reflog %s->%s"
 msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:548
+#: builtin/fsck.c:549
 #, c-format
 msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
 msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:555
+#: builtin/fsck.c:556
 #, c-format
 msgid "%s: not a commit"
 msgstr "%s: не е подаване!"
 
-#: builtin/fsck.c:609
+#: builtin/fsck.c:610
 msgid "notice: No default references"
 msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
 
-#: builtin/fsck.c:624
+#: builtin/fsck.c:625
 #, c-format
 msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
 msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:637
+#: builtin/fsck.c:638
 #, c-format
 msgid "%s: object could not be parsed: %s"
 msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:657
+#: builtin/fsck.c:658
 #, c-format
 msgid "bad sha1 file: %s"
 msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:673
 msgid "Checking object directory"
 msgstr "Проверка на директория с обекти"
 
-#: builtin/fsck.c:675
+#: builtin/fsck.c:676
 msgid "Checking object directories"
 msgstr "Проверка на директориите с обекти"
 
-#: builtin/fsck.c:690
+#: builtin/fsck.c:691
 #, c-format
 msgid "Checking %s link"
 msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
 
 #
-#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:843
+#: builtin/fsck.c:696 builtin/index-pack.c:843
 #, c-format
 msgid "invalid %s"
 msgstr "неправилен указател „%s“"
 
-#: builtin/fsck.c:702
+#: builtin/fsck.c:703
 #, c-format
 msgid "%s points to something strange (%s)"
 msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
 
-#: builtin/fsck.c:708
+#: builtin/fsck.c:709
 #, c-format
 msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
 msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
 
-#: builtin/fsck.c:712
+#: builtin/fsck.c:713
 #, c-format
 msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
 msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
 
-#: builtin/fsck.c:724
+#: builtin/fsck.c:725
 msgid "Checking cache tree"
 msgstr "Проверка на дървото на кеша"
 
-#: builtin/fsck.c:729
+#: builtin/fsck.c:730
 #, c-format
 msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
 msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
 
-#: builtin/fsck.c:738
+#: builtin/fsck.c:739
 msgid "non-tree in cache-tree"
 msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
 
-#: builtin/fsck.c:769
+#: builtin/fsck.c:770
 msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
 msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
 
-#: builtin/fsck.c:775
+#: builtin/fsck.c:776
 msgid "show unreachable objects"
 msgstr "показване на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/fsck.c:776
+#: builtin/fsck.c:777
 msgid "show dangling objects"
 msgstr "показване на обектите извън клоните"
 
-#: builtin/fsck.c:777
+#: builtin/fsck.c:778
 msgid "report tags"
 msgstr "показване на етикетите"
 
-#: builtin/fsck.c:778
+#: builtin/fsck.c:779
 msgid "report root nodes"
 msgstr "показване на кореновите възли"
 
-#: builtin/fsck.c:779
+#: builtin/fsck.c:780
 msgid "make index objects head nodes"
 msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
 
-#: builtin/fsck.c:780
+#: builtin/fsck.c:781
 msgid "make reflogs head nodes (default)"
 msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
 
-#: builtin/fsck.c:781
+#: builtin/fsck.c:782
 msgid "also consider packs and alternate objects"
 msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
 
-#: builtin/fsck.c:782
+#: builtin/fsck.c:783
 msgid "check only connectivity"
 msgstr "проверка само на връзката"
 
-#: builtin/fsck.c:783
+#: builtin/fsck.c:784
 msgid "enable more strict checking"
 msgstr "по-строги проверки"
 
-#: builtin/fsck.c:785
+#: builtin/fsck.c:786
 msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
 msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
 
-#: builtin/fsck.c:786 builtin/prune.c:132
+#: builtin/fsck.c:787 builtin/prune.c:134
 msgid "show progress"
 msgstr "показване на напредъка"
 
-#: builtin/fsck.c:787
+#: builtin/fsck.c:788
 msgid "show verbose names for reachable objects"
 msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
 
-#: builtin/fsck.c:846 builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/fsck.c:847 builtin/index-pack.c:225
 msgid "Checking objects"
 msgstr "Проверка на обектите"
 
-#: builtin/fsck.c:874
+#: builtin/fsck.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: object missing"
 msgstr "„%s“: липсващ обект"
 
-#: builtin/fsck.c:885
+#: builtin/fsck.c:886
 #, c-format
 msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
 msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -14820,12 +15006,12 @@
 msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
 msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
 
-#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:57
 #, c-format
 msgid "cannot stat '%s'"
 msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
 
-#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
+#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -14932,271 +15118,271 @@
 #. variable for tweaking threads, currently
 #. grep.threads
 #.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1538 builtin/index-pack.c:1731
-#: builtin/pack-objects.c:2854
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1537 builtin/index-pack.c:1730
+#: builtin/pack-objects.c:2855
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:578 builtin/grep.c:618
+#: builtin/grep.c:475 builtin/grep.c:600 builtin/grep.c:640
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:633
+#: builtin/grep.c:655
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
 
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:724
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
 
-#: builtin/grep.c:803
+#: builtin/grep.c:823
 msgid "search in index instead of in the work tree"
 msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:805
+#: builtin/grep.c:825
 msgid "find in contents not managed by git"
 msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
 
-#: builtin/grep.c:807
+#: builtin/grep.c:827
 msgid "search in both tracked and untracked files"
 msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
 
-#: builtin/grep.c:809
+#: builtin/grep.c:829
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
 msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
 
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:831
 msgid "recursively search in each submodule"
 msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
 
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:834
 msgid "show non-matching lines"
 msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:816
+#: builtin/grep.c:836
 msgid "case insensitive matching"
 msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
 
-#: builtin/grep.c:818
+#: builtin/grep.c:838
 msgid "match patterns only at word boundaries"
 msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
 
-#: builtin/grep.c:820
+#: builtin/grep.c:840
 msgid "process binary files as text"
 msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
 
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:842
 msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "прескачане на двоичните файлове"
 
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:845
 msgid "process binary files with textconv filters"
 msgstr ""
 "обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
 
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:847
 msgid "search in subdirectories (default)"
 msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:849
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
 
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:853
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
 
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:856
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:859
 msgid "interpret patterns as fixed strings"
 msgstr "шаблоните са дословни низове"
 
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:862
 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
 msgstr "регулярни изрази на Perl"
 
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:865
 msgid "show line numbers"
 msgstr "извеждане на номерата на редовете"
 
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:866
 msgid "show column number of first match"
 msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
 
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:867
 msgid "don't show filenames"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:868
 msgid "show filenames"
 msgstr "извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:870
 msgid "show filenames relative to top directory"
 msgstr ""
 "извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
 "хранилището"
 
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:872
 msgid "show only filenames instead of matching lines"
 msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:874
 msgid "synonym for --files-with-matches"
 msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
 
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:877
 msgid "show only the names of files without match"
 msgstr ""
 "извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
 "шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:879
 msgid "print NUL after filenames"
 msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
 
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:882
 msgid "show only matching parts of a line"
 msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:884
 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
 msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:885
 msgid "highlight matches"
 msgstr "оцветяване на напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:887
 msgid "print empty line between matches from different files"
 msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
 
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:889
 msgid "show filename only once above matches from same file"
 msgstr ""
 "извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
 
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:892
 msgid "show <n> context lines before and after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:895
 msgid "show <n> context lines before matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:897
 msgid "show <n> context lines after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:899
 msgid "use <n> worker threads"
 msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
 
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:900
 msgid "shortcut for -C NUM"
 msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
 
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:903
 msgid "show a line with the function name before matches"
 msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:905
 msgid "show the surrounding function"
 msgstr "извеждане на обхващащата функция"
 
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:908
 msgid "read patterns from file"
 msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:910
 msgid "match <pattern>"
 msgstr "напасване на ШАБЛОН"
 
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:912
 msgid "combine patterns specified with -e"
 msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
 
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:924
 msgid "indicate hit with exit status without output"
 msgstr ""
 "без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
 "напасване"
 
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:926
 msgid "show only matches from files that match all patterns"
 msgstr ""
 "извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
 
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:928
 msgid "show parse tree for grep expression"
 msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
 
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:932
 msgid "pager"
 msgstr "програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:932
 msgid "show matching files in the pager"
 msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:936
 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
 msgstr ""
 "позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
 "опция)"
 
-#: builtin/grep.c:983
+#: builtin/grep.c:1003
 msgid "no pattern given"
 msgstr "не сте задали шаблон"
 
-#: builtin/grep.c:1019
+#: builtin/grep.c:1039
 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
 
-#: builtin/grep.c:1027
+#: builtin/grep.c:1047
 #, c-format
 msgid "unable to resolve revision: %s"
 msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
 
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1077
 msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
 msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
 
-#: builtin/grep.c:1061
+#: builtin/grep.c:1081
 msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
 msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1064 builtin/pack-objects.c:3547
+#: builtin/grep.c:1084 builtin/pack-objects.c:3548
 msgid "no threads support, ignoring --threads"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1067 builtin/index-pack.c:1535 builtin/pack-objects.c:2851
+#: builtin/grep.c:1087 builtin/index-pack.c:1534 builtin/pack-objects.c:2852
 #, c-format
 msgid "invalid number of threads specified (%d)"
 msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
 
-#: builtin/grep.c:1101
+#: builtin/grep.c:1121
 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
 msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:1127
+#: builtin/grep.c:1147
 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
 
-#: builtin/grep.c:1133
+#: builtin/grep.c:1153
 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
 msgstr ""
 "опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
 "файлове"
 
-#: builtin/grep.c:1141
+#: builtin/grep.c:1161
 msgid "both --cached and trees are given"
 msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
 
@@ -15239,66 +15425,66 @@
 msgid "process file as it were from this path"
 msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
 
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:47
 msgid "print all available commands"
 msgstr "показване на всички налични команди"
 
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:48
 msgid "exclude guides"
 msgstr "без въведения"
 
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:49
 msgid "print list of useful guides"
 msgstr "показване на списък с въведения"
 
-#: builtin/help.c:49
+#: builtin/help.c:50
 msgid "print all configuration variable names"
 msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
 
-#: builtin/help.c:51
+#: builtin/help.c:52
 msgid "show man page"
 msgstr "показване на страница от ръководството"
 
-#: builtin/help.c:52
+#: builtin/help.c:53
 msgid "show manual in web browser"
 msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
 
-#: builtin/help.c:54
+#: builtin/help.c:55
 msgid "show info page"
 msgstr "показване на информационна страница"
 
-#: builtin/help.c:56
+#: builtin/help.c:57
 msgid "print command description"
 msgstr "извеждане на описанието на команда"
 
-#: builtin/help.c:61
+#: builtin/help.c:62
 msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
 msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
 
-#: builtin/help.c:77
+#: builtin/help.c:163
 #, c-format
 msgid "unrecognized help format '%s'"
 msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
 
-#: builtin/help.c:104
+#: builtin/help.c:190
 msgid "Failed to start emacsclient."
 msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
 
-#: builtin/help.c:117
+#: builtin/help.c:203
 msgid "Failed to parse emacsclient version."
 msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
 
-#: builtin/help.c:125
+#: builtin/help.c:211
 #, c-format
 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
 msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
 
-#: builtin/help.c:143 builtin/help.c:165 builtin/help.c:175 builtin/help.c:183
+#: builtin/help.c:229 builtin/help.c:251 builtin/help.c:261 builtin/help.c:269
 #, c-format
 msgid "failed to exec '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: builtin/help.c:221
+#: builtin/help.c:307
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -15307,7 +15493,7 @@
 "„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
 " ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
 
-#: builtin/help.c:233
+#: builtin/help.c:319
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -15316,37 +15502,37 @@
 "„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
 " ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
 
-#: builtin/help.c:350
+#: builtin/help.c:436
 #, c-format
 msgid "'%s': unknown man viewer."
 msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
 
-#: builtin/help.c:367
+#: builtin/help.c:453
 msgid "no man viewer handled the request"
 msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
 
-#: builtin/help.c:375
+#: builtin/help.c:461
 msgid "no info viewer handled the request"
 msgstr ""
 "никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
 "заявката"
 
-#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:336
+#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:337
 #, c-format
 msgid "'%s' is aliased to '%s'"
 msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
 
-#: builtin/help.c:448 git.c:365
+#: builtin/help.c:534 git.c:367
 #, c-format
 msgid "bad alias.%s string: %s"
 msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
 
-#: builtin/help.c:477 builtin/help.c:507
+#: builtin/help.c:563 builtin/help.c:593
 #, c-format
 msgid "usage: %s%s"
 msgstr "употреба: %s%s"
 
-#: builtin/help.c:491
+#: builtin/help.c:577
 msgid "'git help config' for more information"
 msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
 
@@ -15384,7 +15570,7 @@
 msgid "used more bytes than were available"
 msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
 
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:606
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:607
 msgid "pack too large for current definition of off_t"
 msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
 
@@ -15392,6 +15578,11 @@
 msgid "pack exceeds maximum allowed size"
 msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
 
+#: builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:250
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
 #: builtin/index-pack.c:312
 #, c-format
 msgid "cannot open packfile '%s'"
@@ -15451,8 +15642,8 @@
 msgstr ""
 "СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
 
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:158
-#: builtin/pack-objects.c:218 builtin/pack-objects.c:313
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:159
+#: builtin/pack-objects.c:219 builtin/pack-objects.c:314
 #, c-format
 msgid "unable to read %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -15516,7 +15707,7 @@
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Откриване на съответните разлики"
 
-#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2615
+#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2616
 #, c-format
 msgid "unable to create thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -15554,170 +15745,181 @@
 msgid "unable to deflate appended object (%d)"
 msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: builtin/index-pack.c:1392
+#: builtin/index-pack.c:1391
 #, c-format
 msgid "local object %s is corrupt"
 msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
 
-#: builtin/index-pack.c:1406
+#: builtin/index-pack.c:1405
 #, c-format
 msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
 msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1431
+#: builtin/index-pack.c:1430
 #, c-format
 msgid "cannot write %s file '%s'"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1439
+#: builtin/index-pack.c:1438
 #, c-format
 msgid "cannot close written %s file '%s'"
 msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1463
+#: builtin/index-pack.c:1462
 msgid "error while closing pack file"
 msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
 
-#: builtin/index-pack.c:1477
+#: builtin/index-pack.c:1476
 msgid "cannot store pack file"
 msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1485
+#: builtin/index-pack.c:1484
 msgid "cannot store index file"
 msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1529 builtin/pack-objects.c:2862
+#: builtin/index-pack.c:1528 builtin/pack-objects.c:2863
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
 msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1597
+#: builtin/index-pack.c:1596
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
 msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1599
+#: builtin/index-pack.c:1598
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
 msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1647
+#: builtin/index-pack.c:1646
 #, c-format
 msgid "non delta: %d object"
 msgid_plural "non delta: %d objects"
 msgstr[0] "%d обект не е разлика"
 msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
 
-#: builtin/index-pack.c:1654
+#: builtin/index-pack.c:1653
 #, c-format
 msgid "chain length = %d: %lu object"
 msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
 msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
 msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
 
-#: builtin/index-pack.c:1693
+#: builtin/index-pack.c:1692
 msgid "Cannot come back to cwd"
 msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
 
-#: builtin/index-pack.c:1742 builtin/index-pack.c:1745
-#: builtin/index-pack.c:1761 builtin/index-pack.c:1765
+#: builtin/index-pack.c:1741 builtin/index-pack.c:1744
+#: builtin/index-pack.c:1760 builtin/index-pack.c:1764
 #, c-format
 msgid "bad %s"
 msgstr "неправилна стойност „%s“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1781
+#: builtin/index-pack.c:1780
 msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
 msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
 
-#: builtin/index-pack.c:1783
+#: builtin/index-pack.c:1782
 msgid "--stdin requires a git repository"
 msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
 
-#: builtin/index-pack.c:1789
+#: builtin/index-pack.c:1788
 msgid "--verify with no packfile name given"
 msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
 
-#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:582
+#: builtin/index-pack.c:1836 builtin/unpack-objects.c:582
 msgid "fsck error in pack objects"
 msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
 
-#: builtin/init-db.c:61
+#: builtin/init-db.c:63
 #, c-format
 msgid "cannot stat template '%s'"
 msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:66
+#: builtin/init-db.c:68
 #, c-format
 msgid "cannot opendir '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
 
-#: builtin/init-db.c:78
+#: builtin/init-db.c:80
 #, c-format
 msgid "cannot readlink '%s'"
 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: builtin/init-db.c:80
+#: builtin/init-db.c:82
 #, c-format
 msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
 msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:86
+#: builtin/init-db.c:88
 #, c-format
 msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:90
+#: builtin/init-db.c:92
 #, c-format
 msgid "ignoring template %s"
 msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:121
+#: builtin/init-db.c:123
 #, c-format
 msgid "templates not found in %s"
 msgstr "няма шаблони в „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:136
+#: builtin/init-db.c:138
 #, c-format
 msgid "not copying templates from '%s': %s"
 msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:334
+#: builtin/init-db.c:356
 #, c-format
 msgid "unable to handle file type %d"
 msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
 
-#: builtin/init-db.c:337
+#: builtin/init-db.c:359
 #, c-format
 msgid "unable to move %s to %s"
 msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:354 builtin/init-db.c:357
+#: builtin/init-db.c:374
+msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
+msgstr ""
+"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
+"контролна сума"
+
+#: builtin/init-db.c:380 builtin/init-db.c:601
+#, c-format
+msgid "unknown hash algorithm '%s'"
+msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
+
+#: builtin/init-db.c:397 builtin/init-db.c:400
 #, c-format
 msgid "%s already exists"
 msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
 
-#: builtin/init-db.c:413
+#: builtin/init-db.c:458
 #, c-format
 msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
 msgstr ""
 "Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
 
-#: builtin/init-db.c:414
+#: builtin/init-db.c:459
 #, c-format
 msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
 msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
 
-#: builtin/init-db.c:418
+#: builtin/init-db.c:463
 #, c-format
 msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
 msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
 
-#: builtin/init-db.c:419
+#: builtin/init-db.c:464
 #, c-format
 msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
 msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
 
-#: builtin/init-db.c:468
+#: builtin/init-db.c:513
 msgid ""
 "git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
 "shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -15725,27 +15927,35 @@
 "git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
 "shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
 
-#: builtin/init-db.c:491
+#: builtin/init-db.c:538
 msgid "permissions"
 msgstr "права"
 
-#: builtin/init-db.c:492
+#: builtin/init-db.c:539
 msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
 msgstr ""
 "указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
 "потребител"
 
-#: builtin/init-db.c:529 builtin/init-db.c:534
+#: builtin/init-db.c:544
+msgid "hash"
+msgstr "алгоритъм"
+
+#: builtin/init-db.c:545
+msgid "specify the hash algorithm to use"
+msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
+
+#: builtin/init-db.c:578 builtin/init-db.c:583
 #, c-format
 msgid "cannot mkdir %s"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/init-db.c:538
+#: builtin/init-db.c:587
 #, c-format
 msgid "cannot chdir to %s"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: builtin/init-db.c:559
+#: builtin/init-db.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -15754,7 +15964,7 @@
 "%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
 "dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
 
-#: builtin/init-db.c:587
+#: builtin/init-db.c:642
 #, c-format
 msgid "Cannot access work tree '%s'"
 msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -15823,130 +16033,130 @@
 msgid "no input file given for in-place editing"
 msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
 
-#: builtin/log.c:56
+#: builtin/log.c:57
 msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
 msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
 
-#: builtin/log.c:57
+#: builtin/log.c:58
 msgid "git show [<options>] <object>..."
 msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
 
-#: builtin/log.c:110
+#: builtin/log.c:111
 #, c-format
 msgid "invalid --decorate option: %s"
 msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
 
-#: builtin/log.c:174
+#: builtin/log.c:178
 msgid "show source"
 msgstr "извеждане на изходния код"
 
-#: builtin/log.c:175
+#: builtin/log.c:179
 msgid "Use mail map file"
 msgstr ""
 "Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
 "mailmap“)"
 
-#: builtin/log.c:177
+#: builtin/log.c:182
 msgid "only decorate refs that match <pattern>"
 msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/log.c:179
+#: builtin/log.c:184
 msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
 msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/log.c:180
+#: builtin/log.c:185
 msgid "decorate options"
 msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
 
-#: builtin/log.c:183
+#: builtin/log.c:188
 msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
 msgstr ""
 "Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
 "Броенето започва от 1"
 
-#: builtin/log.c:281
+#: builtin/log.c:298
 #, c-format
 msgid "Final output: %d %s\n"
 msgstr "Резултат: %d %s\n"
 
-#: builtin/log.c:535
+#: builtin/log.c:556
 #, c-format
 msgid "git show %s: bad file"
 msgstr "git show %s: повреден файл"
 
-#: builtin/log.c:550 builtin/log.c:645
+#: builtin/log.c:571 builtin/log.c:666
 #, c-format
 msgid "could not read object %s"
 msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: builtin/log.c:670
+#: builtin/log.c:691
 #, c-format
 msgid "unknown type: %d"
 msgstr "неизвестен вид: %d"
 
-#: builtin/log.c:814
+#: builtin/log.c:835
 #, c-format
 msgid "%s: invalid cover from description mode"
 msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
 
-#: builtin/log.c:821
+#: builtin/log.c:842
 msgid "format.headers without value"
 msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
 
-#: builtin/log.c:936
+#: builtin/log.c:957
 msgid "name of output directory is too long"
 msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
 
-#: builtin/log.c:952
+#: builtin/log.c:973
 #, c-format
 msgid "cannot open patch file %s"
 msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/log.c:969
+#: builtin/log.c:990
 msgid "need exactly one range"
 msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
 
-#: builtin/log.c:979
+#: builtin/log.c:1000
 msgid "not a range"
 msgstr "не е диапазон"
 
-#: builtin/log.c:1143
+#: builtin/log.c:1164
 msgid "cover letter needs email format"
 msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
 
-#: builtin/log.c:1149
+#: builtin/log.c:1170
 msgid "failed to create cover-letter file"
 msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
 
-#: builtin/log.c:1228
+#: builtin/log.c:1249
 #, c-format
 msgid "insane in-reply-to: %s"
 msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
 
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1276
 msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
 msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
 
-#: builtin/log.c:1313
+#: builtin/log.c:1334
 msgid "two output directories?"
 msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
 
-#: builtin/log.c:1424 builtin/log.c:2197 builtin/log.c:2199 builtin/log.c:2211
+#: builtin/log.c:1445 builtin/log.c:2217 builtin/log.c:2219 builtin/log.c:2231
 #, c-format
 msgid "unknown commit %s"
 msgstr "непознато подаване: „%s“"
 
-#: builtin/log.c:1434 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1455 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
 #: builtin/replace.c:210
 #, c-format
 msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
 msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
 
-#: builtin/log.c:1439
+#: builtin/log.c:1460
 msgid "could not find exact merge base"
 msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
 
-#: builtin/log.c:1443
+#: builtin/log.c:1464
 msgid ""
 "failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
 "please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -15956,291 +16166,291 @@
 "зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
 "Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
 
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1484
 msgid "failed to find exact merge base"
 msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
 
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1495
 msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
 msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
 
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1499
 msgid "base commit shouldn't be in revision list"
 msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
 
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1552
 msgid "cannot get patch id"
 msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
 
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1604
 msgid "failed to infer range-diff ranges"
 msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
 
-#: builtin/log.c:1629
+#: builtin/log.c:1650
 msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
 msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1632
+#: builtin/log.c:1653
 msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
 msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1636
+#: builtin/log.c:1657
 msgid "print patches to standard out"
 msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
 
-#: builtin/log.c:1638
+#: builtin/log.c:1659
 msgid "generate a cover letter"
 msgstr "създаване на придружаващо писмо"
 
-#: builtin/log.c:1640
+#: builtin/log.c:1661
 msgid "use simple number sequence for output file names"
 msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1641
+#: builtin/log.c:1662
 msgid "sfx"
 msgstr "ЗНАЦИ"
 
-#: builtin/log.c:1642
+#: builtin/log.c:1663
 msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
 msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
 
-#: builtin/log.c:1644
+#: builtin/log.c:1665
 msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
 msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
 
-#: builtin/log.c:1646
+#: builtin/log.c:1667
 msgid "mark the series as Nth re-roll"
 msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1648
+#: builtin/log.c:1669
 msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
 msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1651
+#: builtin/log.c:1672
 msgid "cover-from-description-mode"
 msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
 
-#: builtin/log.c:1652
+#: builtin/log.c:1673
 msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
 msgstr ""
 "генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
 "клона"
 
-#: builtin/log.c:1654
+#: builtin/log.c:1675
 msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
 msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1657
+#: builtin/log.c:1678
 msgid "store resulting files in <dir>"
 msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/log.c:1660
+#: builtin/log.c:1681
 msgid "don't strip/add [PATCH]"
 msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1663
+#: builtin/log.c:1684
 msgid "don't output binary diffs"
 msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
 
-#: builtin/log.c:1665
+#: builtin/log.c:1686
 msgid "output all-zero hash in From header"
 msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
 
-#: builtin/log.c:1667
+#: builtin/log.c:1688
 msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
 msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
 
-#: builtin/log.c:1669
+#: builtin/log.c:1690
 msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
 msgstr ""
 "извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
 
-#: builtin/log.c:1671
+#: builtin/log.c:1692
 msgid "Messaging"
 msgstr "Опции при изпращане"
 
-#: builtin/log.c:1672
+#: builtin/log.c:1693
 msgid "header"
 msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
 
-#: builtin/log.c:1673
+#: builtin/log.c:1694
 msgid "add email header"
 msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
 
-#: builtin/log.c:1674 builtin/log.c:1676
+#: builtin/log.c:1695 builtin/log.c:1696
 msgid "email"
 msgstr "Е-ПОЩА"
 
-#: builtin/log.c:1674
+#: builtin/log.c:1695
 msgid "add To: header"
 msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
 
-#: builtin/log.c:1676
+#: builtin/log.c:1696
 msgid "add Cc: header"
 msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
 
-#: builtin/log.c:1678
+#: builtin/log.c:1697
 msgid "ident"
 msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
 
-#: builtin/log.c:1679
+#: builtin/log.c:1698
 msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
 msgstr ""
 "задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
 "не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
 
-#: builtin/log.c:1681
+#: builtin/log.c:1700
 msgid "message-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/log.c:1682
+#: builtin/log.c:1701
 msgid "make first mail a reply to <message-id>"
 msgstr ""
 "първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
 "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1686
+#: builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1705
 msgid "boundary"
 msgstr "граница"
 
-#: builtin/log.c:1684
+#: builtin/log.c:1703
 msgid "attach the patch"
 msgstr "прикрепяне на кръпката"
 
-#: builtin/log.c:1687
+#: builtin/log.c:1706
 msgid "inline the patch"
 msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
 
-#: builtin/log.c:1691
+#: builtin/log.c:1710
 msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
 msgstr ""
 "използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
 "„deep“ (дълбок)"
 
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1712
 msgid "signature"
 msgstr "подпис"
 
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1713
 msgid "add a signature"
 msgstr "добавяне на поле за подпис"
 
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1714
 msgid "base-commit"
 msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1715
 msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
 msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1698
+#: builtin/log.c:1717
 msgid "add a signature from a file"
 msgstr "добавяне на подпис от файл"
 
-#: builtin/log.c:1699
+#: builtin/log.c:1718
 msgid "don't print the patch filenames"
 msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
 
-#: builtin/log.c:1701
+#: builtin/log.c:1720
 msgid "show progress while generating patches"
 msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
 
-#: builtin/log.c:1703
+#: builtin/log.c:1722
 msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
 msgstr ""
 "показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
 "кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1706
+#: builtin/log.c:1725
 msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
 msgstr ""
 "показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
 "или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1708
+#: builtin/log.c:1727
 msgid "percentage by which creation is weighted"
 msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
 
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1812
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %s"
 msgstr "грешна идентичност: %s"
 
-#: builtin/log.c:1807
+#: builtin/log.c:1827
 msgid "-n and -k are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
 
-#: builtin/log.c:1809
+#: builtin/log.c:1829
 msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
 
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1837
 msgid "--name-only does not make sense"
 msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1819
+#: builtin/log.c:1839
 msgid "--name-status does not make sense"
 msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1821
+#: builtin/log.c:1841
 msgid "--check does not make sense"
 msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1854
+#: builtin/log.c:1874
 msgid "standard output, or directory, which one?"
 msgstr ""
 "изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
 
-#: builtin/log.c:1958
+#: builtin/log.c:1978
 msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
 msgstr ""
 "опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1962
+#: builtin/log.c:1982
 msgid "Interdiff:"
 msgstr "Разлика в разликите:"
 
-#: builtin/log.c:1963
+#: builtin/log.c:1983
 #, c-format
 msgid "Interdiff against v%d:"
 msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
 
-#: builtin/log.c:1969
+#: builtin/log.c:1989
 msgid "--creation-factor requires --range-diff"
 msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
 
-#: builtin/log.c:1973
+#: builtin/log.c:1993
 msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
 msgstr ""
 "опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1981
+#: builtin/log.c:2001
 msgid "Range-diff:"
 msgstr "Диапазонна разлика:"
 
-#: builtin/log.c:1982
+#: builtin/log.c:2002
 #, c-format
 msgid "Range-diff against v%d:"
 msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
 
-#: builtin/log.c:1993
+#: builtin/log.c:2013
 #, c-format
 msgid "unable to read signature file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/log.c:2029
+#: builtin/log.c:2049
 msgid "Generating patches"
 msgstr "Създаване на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:2073
+#: builtin/log.c:2093
 msgid "failed to create output files"
 msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
 
-#: builtin/log.c:2132
+#: builtin/log.c:2152
 msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
 msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
 
-#: builtin/log.c:2186
+#: builtin/log.c:2206
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -16248,109 +16458,109 @@
 "Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
 "ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
 
-#: builtin/ls-files.c:470
+#: builtin/ls-files.c:471
 msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
 msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
 
-#: builtin/ls-files.c:526
+#: builtin/ls-files.c:527
 msgid "identify the file status with tags"
 msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
 
-#: builtin/ls-files.c:528
+#: builtin/ls-files.c:529
 msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
 msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
 
-#: builtin/ls-files.c:530
+#: builtin/ls-files.c:531
 msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
 msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
 
-#: builtin/ls-files.c:532
+#: builtin/ls-files.c:533
 msgid "show cached files in the output (default)"
 msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
 
-#: builtin/ls-files.c:534
+#: builtin/ls-files.c:535
 msgid "show deleted files in the output"
 msgstr "извеждане на изтритите файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:536
+#: builtin/ls-files.c:537
 msgid "show modified files in the output"
 msgstr "извеждане на променените файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:538
+#: builtin/ls-files.c:539
 msgid "show other files in the output"
 msgstr "извеждане на другите файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:541
 msgid "show ignored files in the output"
 msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:544
 msgid "show staged contents' object name in the output"
 msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
 
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:546
 msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
 msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
 
-#: builtin/ls-files.c:547
+#: builtin/ls-files.c:548
 msgid "show 'other' directories' names only"
 msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
 
-#: builtin/ls-files.c:549
+#: builtin/ls-files.c:550
 msgid "show line endings of files"
 msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
 
-#: builtin/ls-files.c:551
+#: builtin/ls-files.c:552
 msgid "don't show empty directories"
 msgstr "без извеждане на празните директории"
 
-#: builtin/ls-files.c:554
+#: builtin/ls-files.c:555
 msgid "show unmerged files in the output"
 msgstr "извеждане на неслетите файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:556
+#: builtin/ls-files.c:557
 msgid "show resolve-undo information"
 msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
 
-#: builtin/ls-files.c:558
+#: builtin/ls-files.c:559
 msgid "skip files matching pattern"
 msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:562
 msgid "exclude patterns are read from <file>"
 msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/ls-files.c:565
 msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
 msgstr ""
 "изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:567
 msgid "add the standard git exclusions"
 msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
 
-#: builtin/ls-files.c:570
+#: builtin/ls-files.c:571
 msgid "make the output relative to the project top directory"
 msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
 
-#: builtin/ls-files.c:573
+#: builtin/ls-files.c:574
 msgid "recurse through submodules"
 msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
 
-#: builtin/ls-files.c:575
+#: builtin/ls-files.c:576
 msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
 msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
 
-#: builtin/ls-files.c:576
+#: builtin/ls-files.c:577
 msgid "tree-ish"
 msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
 
-#: builtin/ls-files.c:577
+#: builtin/ls-files.c:578
 msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
 msgstr ""
 "считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
 
-#: builtin/ls-files.c:579
+#: builtin/ls-files.c:580
 msgid "show debugging data"
 msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
 
@@ -16368,7 +16578,7 @@
 msgid "do not print remote URL"
 msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
 
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1561
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1384
 msgid "exec"
 msgstr "КОМАНДА"
 
@@ -16443,405 +16653,6 @@
 msgid "empty mbox: '%s'"
 msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:55
-msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
-msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-
-#: builtin/merge.c:56
-msgid "git merge --abort"
-msgstr "git merge --abort"
-
-#: builtin/merge.c:57
-msgid "git merge --continue"
-msgstr "git merge --continue"
-
-#: builtin/merge.c:119
-msgid "switch `m' requires a value"
-msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-
-#: builtin/merge.c:142
-#, c-format
-msgid "option `%s' requires a value"
-msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-
-#: builtin/merge.c:188
-#, c-format
-msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
-msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-
-#: builtin/merge.c:189
-#, c-format
-msgid "Available strategies are:"
-msgstr "Наличните стратегии са:"
-
-#: builtin/merge.c:194
-#, c-format
-msgid "Available custom strategies are:"
-msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:132
-msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
-msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:135
-msgid "show a diffstat at the end of the merge"
-msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-
-#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:138
-msgid "(synonym to --stat)"
-msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:141
-msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
-msgstr ""
-"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
-"за подаване"
-
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:147
-msgid "create a single commit instead of doing a merge"
-msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:150
-msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
-msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:153
-msgid "edit message before committing"
-msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-
-#: builtin/merge.c:260
-msgid "allow fast-forward (default)"
-msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-
-#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:160
-msgid "abort if fast-forward is not possible"
-msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-
-#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:163
-msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-
-#: builtin/merge.c:267 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:167
-#: builtin/rebase.c:520 builtin/rebase.c:1575 builtin/revert.c:114
-msgid "strategy"
-msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:168
-msgid "merge strategy to use"
-msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:171
-msgid "option=value"
-msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
-msgid "option for selected merge strategy"
-msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-
-#: builtin/merge.c:272
-msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
-msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-
-#: builtin/merge.c:279
-msgid "abort the current in-progress merge"
-msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-
-#: builtin/merge.c:281
-msgid "--abort but leave index and working tree alone"
-msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-
-#: builtin/merge.c:283
-msgid "continue the current in-progress merge"
-msgstr "продължаване на текущото сливане"
-
-#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:179
-msgid "allow merging unrelated histories"
-msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-
-#: builtin/merge.c:291
-msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
-msgstr ""
-"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
-"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-
-#: builtin/merge.c:308
-msgid "could not run stash."
-msgstr "не може да се извърши скатаване"
-
-#: builtin/merge.c:313
-msgid "stash failed"
-msgstr "неуспешно скатаване"
-
-#: builtin/merge.c:318
-#, c-format
-msgid "not a valid object: %s"
-msgstr "неправилен обект: „%s“"
-
-#: builtin/merge.c:340 builtin/merge.c:357
-msgid "read-tree failed"
-msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-
-#: builtin/merge.c:387
-msgid " (nothing to squash)"
-msgstr " (няма какво да се вкара)"
-
-#: builtin/merge.c:398
-#, c-format
-msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
-msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-
-#: builtin/merge.c:448
-#, c-format
-msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
-msgstr ""
-"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-
-#: builtin/merge.c:499
-#, c-format
-msgid "'%s' does not point to a commit"
-msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-
-#: builtin/merge.c:586
-#, c-format
-msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
-msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-
-#: builtin/merge.c:708
-msgid "Not handling anything other than two heads merge."
-msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-
-#: builtin/merge.c:722
-#, c-format
-msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
-msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-
-#: builtin/merge.c:737
-#, c-format
-msgid "unable to write %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-
-#: builtin/merge.c:789
-#, c-format
-msgid "Could not read from '%s'"
-msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-
-#: builtin/merge.c:798
-#, c-format
-msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
-msgstr ""
-"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
-"използвайте командата „git commit“.\n"
-
-#: builtin/merge.c:804
-msgid ""
-"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
-"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
-"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-
-#: builtin/merge.c:809
-msgid "An empty message aborts the commit.\n"
-msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-
-#: builtin/merge.c:812
-#, c-format
-msgid ""
-"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
-"the commit.\n"
-msgstr ""
-"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
-"съобщение преустановява подаването.\n"
-
-#: builtin/merge.c:865
-msgid "Empty commit message."
-msgstr "Празно съобщение при подаване."
-
-#: builtin/merge.c:880
-#, c-format
-msgid "Wonderful.\n"
-msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-
-#: builtin/merge.c:941
-#, c-format
-msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
-msgstr ""
-"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
-"резултата.\n"
-
-#: builtin/merge.c:980
-msgid "No current branch."
-msgstr "Няма текущ клон."
-
-#: builtin/merge.c:982
-msgid "No remote for the current branch."
-msgstr "Текущият клон не следи никой."
-
-#: builtin/merge.c:984
-msgid "No default upstream defined for the current branch."
-msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-
-#: builtin/merge.c:989
-#, c-format
-msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
-msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-
-#: builtin/merge.c:1046
-#, c-format
-msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
-msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-
-#: builtin/merge.c:1149
-#, c-format
-msgid "not something we can merge in %s: %s"
-msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-
-#: builtin/merge.c:1183
-msgid "not something we can merge"
-msgstr "не може да се слее"
-
-#: builtin/merge.c:1286
-msgid "--abort expects no arguments"
-msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-
-#: builtin/merge.c:1290
-msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
-msgstr ""
-"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
-"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-
-#: builtin/merge.c:1299
-msgid "--quit expects no arguments"
-msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-
-#: builtin/merge.c:1312
-msgid "--continue expects no arguments"
-msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-
-#: builtin/merge.c:1316
-msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
-msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-
-#: builtin/merge.c:1332
-msgid ""
-"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
-"Please, commit your changes before you merge."
-msgstr ""
-"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
-"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-
-#: builtin/merge.c:1339
-msgid ""
-"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
-"Please, commit your changes before you merge."
-msgstr ""
-"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
-"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-
-#: builtin/merge.c:1342
-msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
-msgstr ""
-"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
-"съществува)."
-
-#: builtin/merge.c:1356
-msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
-msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-
-#: builtin/merge.c:1358
-msgid "You cannot combine --squash with --commit."
-msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-
-#: builtin/merge.c:1374
-msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
-msgstr ""
-"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-
-#: builtin/merge.c:1391
-msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
-msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-
-#: builtin/merge.c:1393
-msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
-msgstr ""
-"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
-"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-
-#: builtin/merge.c:1398
-#, c-format
-msgid "%s - not something we can merge"
-msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-
-#: builtin/merge.c:1400
-msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
-msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-
-#: builtin/merge.c:1481
-msgid "refusing to merge unrelated histories"
-msgstr "независими истории не може да се слеят"
-
-#: builtin/merge.c:1490
-msgid "Already up to date."
-msgstr "Вече е обновено."
-
-#: builtin/merge.c:1500
-#, c-format
-msgid "Updating %s..%s\n"
-msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-
-#: builtin/merge.c:1542
-#, c-format
-msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
-msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-
-#: builtin/merge.c:1549
-#, c-format
-msgid "Nope.\n"
-msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-
-#: builtin/merge.c:1574
-msgid "Already up to date. Yeeah!"
-msgstr "Вече е обновено!"
-
-#: builtin/merge.c:1580
-msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
-msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-
-#: builtin/merge.c:1603 builtin/merge.c:1668
-#, c-format
-msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
-msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-
-#: builtin/merge.c:1607
-#, c-format
-msgid "Trying merge strategy %s...\n"
-msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-
-#: builtin/merge.c:1659
-#, c-format
-msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
-msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-
-#: builtin/merge.c:1661
-#, c-format
-msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
-msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-
-#: builtin/merge.c:1670
-#, c-format
-msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
-msgstr ""
-"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
-"ръка.\n"
-
-#: builtin/merge.c:1682
-#, c-format
-msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
-msgstr ""
-"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
-"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
-
 #: builtin/merge-base.c:32
 msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
 msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
@@ -16862,24 +16673,24 @@
 msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
 msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
 
-#: builtin/merge-base.c:153
+#: builtin/merge-base.c:143
 msgid "output all common ancestors"
 msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
 
-#: builtin/merge-base.c:155
+#: builtin/merge-base.c:145
 msgid "find ancestors for a single n-way merge"
 msgstr ""
 "откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
 
-#: builtin/merge-base.c:157
+#: builtin/merge-base.c:147
 msgid "list revs not reachable from others"
 msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
 
-#: builtin/merge-base.c:159
+#: builtin/merge-base.c:149
 msgid "is the first one ancestor of the other?"
 msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
 
-#: builtin/merge-base.c:161
+#: builtin/merge-base.c:151
 msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
 msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
 
@@ -16954,6 +16765,405 @@
 msgid "Merging %s with %s\n"
 msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
 
+#: builtin/merge.c:56
+msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
+msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
+
+#: builtin/merge.c:57
+msgid "git merge --abort"
+msgstr "git merge --abort"
+
+#: builtin/merge.c:58
+msgid "git merge --continue"
+msgstr "git merge --continue"
+
+#: builtin/merge.c:121
+msgid "switch `m' requires a value"
+msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
+
+#: builtin/merge.c:144
+#, c-format
+msgid "option `%s' requires a value"
+msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
+
+#: builtin/merge.c:190
+#, c-format
+msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
+msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
+
+#: builtin/merge.c:191
+#, c-format
+msgid "Available strategies are:"
+msgstr "Наличните стратегии са:"
+
+#: builtin/merge.c:196
+#, c-format
+msgid "Available custom strategies are:"
+msgstr "Допълнителните стратегии са:"
+
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:133
+msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
+msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
+
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:136
+msgid "show a diffstat at the end of the merge"
+msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
+
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:139
+msgid "(synonym to --stat)"
+msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
+
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:142
+msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
+msgstr ""
+"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
+"за подаване"
+
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:148
+msgid "create a single commit instead of doing a merge"
+msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
+
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:151
+msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
+msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
+
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:154
+msgid "edit message before committing"
+msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
+
+#: builtin/merge.c:262
+msgid "allow fast-forward (default)"
+msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
+
+#: builtin/merge.c:264 builtin/pull.c:161
+msgid "abort if fast-forward is not possible"
+msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
+
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:164
+msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
+msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
+
+#: builtin/merge.c:269 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:527 builtin/rebase.c:1398 builtin/revert.c:114
+msgid "strategy"
+msgstr "СТРАТЕГИЯ"
+
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:169
+msgid "merge strategy to use"
+msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
+
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:172
+msgid "option=value"
+msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
+
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:173
+msgid "option for selected merge strategy"
+msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
+
+#: builtin/merge.c:274
+msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
+
+#: builtin/merge.c:281
+msgid "abort the current in-progress merge"
+msgstr "преустановяване на текущото сливане"
+
+#: builtin/merge.c:283
+msgid "--abort but leave index and working tree alone"
+msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
+
+#: builtin/merge.c:285
+msgid "continue the current in-progress merge"
+msgstr "продължаване на текущото сливане"
+
+#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:180
+msgid "allow merging unrelated histories"
+msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
+
+#: builtin/merge.c:294
+msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
+msgstr ""
+"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
+"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
+
+#: builtin/merge.c:311
+msgid "could not run stash."
+msgstr "не може да се извърши скатаване"
+
+#: builtin/merge.c:316
+msgid "stash failed"
+msgstr "неуспешно скатаване"
+
+#: builtin/merge.c:321
+#, c-format
+msgid "not a valid object: %s"
+msgstr "неправилен обект: „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
+msgid "read-tree failed"
+msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
+
+#: builtin/merge.c:390
+msgid " (nothing to squash)"
+msgstr " (няма какво да се вкара)"
+
+#: builtin/merge.c:401
+#, c-format
+msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
+msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
+
+#: builtin/merge.c:451
+#, c-format
+msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
+msgstr ""
+"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
+
+#: builtin/merge.c:502
+#, c-format
+msgid "'%s' does not point to a commit"
+msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
+
+#: builtin/merge.c:589
+#, c-format
+msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
+msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:716
+msgid "Not handling anything other than two heads merge."
+msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
+
+#: builtin/merge.c:730
+#, c-format
+msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
+msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
+
+#: builtin/merge.c:745
+#, c-format
+msgid "unable to write %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
+
+#: builtin/merge.c:797
+#, c-format
+msgid "Could not read from '%s'"
+msgstr "От „%s“ не може да се чете"
+
+#: builtin/merge.c:806
+#, c-format
+msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
+msgstr ""
+"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
+"използвайте командата „git commit“.\n"
+
+#: builtin/merge.c:812
+msgid ""
+"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
+"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
+"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
+
+#: builtin/merge.c:817
+msgid "An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
+
+#: builtin/merge.c:820
+#, c-format
+msgid ""
+"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
+"the commit.\n"
+msgstr ""
+"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
+"съобщение преустановява подаването.\n"
+
+#: builtin/merge.c:873
+msgid "Empty commit message."
+msgstr "Празно съобщение при подаване."
+
+#: builtin/merge.c:888
+#, c-format
+msgid "Wonderful.\n"
+msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
+
+#: builtin/merge.c:949
+#, c-format
+msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
+msgstr ""
+"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
+"резултата.\n"
+
+#: builtin/merge.c:988
+msgid "No current branch."
+msgstr "Няма текущ клон."
+
+#: builtin/merge.c:990
+msgid "No remote for the current branch."
+msgstr "Текущият клон не следи никой."
+
+#: builtin/merge.c:992
+msgid "No default upstream defined for the current branch."
+msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
+
+#: builtin/merge.c:997
+#, c-format
+msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
+msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:1054
+#, c-format
+msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
+msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:1157
+#, c-format
+msgid "not something we can merge in %s: %s"
+msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
+
+#: builtin/merge.c:1191
+msgid "not something we can merge"
+msgstr "не може да се слее"
+
+#: builtin/merge.c:1295
+msgid "--abort expects no arguments"
+msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1299
+msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
+msgstr ""
+"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
+"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
+
+#: builtin/merge.c:1317
+msgid "--quit expects no arguments"
+msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1330
+msgid "--continue expects no arguments"
+msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1334
+msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
+msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
+
+#: builtin/merge.c:1350
+msgid ""
+"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
+"Please, commit your changes before you merge."
+msgstr ""
+"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
+"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
+
+#: builtin/merge.c:1357
+msgid ""
+"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
+"Please, commit your changes before you merge."
+msgstr ""
+"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
+"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
+
+#: builtin/merge.c:1360
+msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
+msgstr ""
+"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
+"съществува)."
+
+#: builtin/merge.c:1374
+msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
+msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
+
+#: builtin/merge.c:1376
+msgid "You cannot combine --squash with --commit."
+msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
+
+#: builtin/merge.c:1392
+msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
+msgstr ""
+"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
+
+#: builtin/merge.c:1409
+msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
+msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
+
+#: builtin/merge.c:1411
+msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
+msgstr ""
+"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
+"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
+
+#: builtin/merge.c:1416
+#, c-format
+msgid "%s - not something we can merge"
+msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
+
+#: builtin/merge.c:1418
+msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
+msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
+
+#: builtin/merge.c:1499
+msgid "refusing to merge unrelated histories"
+msgstr "независими истории не може да се слеят"
+
+#: builtin/merge.c:1508
+msgid "Already up to date."
+msgstr "Вече е обновено."
+
+#: builtin/merge.c:1518
+#, c-format
+msgid "Updating %s..%s\n"
+msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
+
+#: builtin/merge.c:1564
+#, c-format
+msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
+msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
+
+#: builtin/merge.c:1571
+#, c-format
+msgid "Nope.\n"
+msgstr "Неуспешно сливане.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1596
+msgid "Already up to date. Yeeah!"
+msgstr "Вече е обновено!"
+
+#: builtin/merge.c:1602
+msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
+msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
+
+#: builtin/merge.c:1630 builtin/merge.c:1695
+#, c-format
+msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
+msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
+
+#: builtin/merge.c:1634
+#, c-format
+msgid "Trying merge strategy %s...\n"
+msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
+
+#: builtin/merge.c:1686
+#, c-format
+msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
+msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1688
+#, c-format
+msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
+msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1697
+#, c-format
+msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
+msgstr ""
+"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
+"ръка.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1711
+#, c-format
+msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
+msgstr ""
+"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
+"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
+
 #: builtin/mktree.c:66
 msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
 msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
@@ -16992,7 +17202,7 @@
 "при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
 "се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
 
-#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:67
+#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:25
 msgid "too many arguments"
 msgstr "прекалено много аргументи"
 
@@ -17094,7 +17304,7 @@
 msgid "Renaming %s to %s\n"
 msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
 
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:520
 #, c-format
 msgid "renaming '%s' failed"
 msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -17288,7 +17498,7 @@
 msgid "the note contents have been left in %s"
 msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
 
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:532
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:533
 #, c-format
 msgid "could not open or read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -17529,7 +17739,7 @@
 "резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
 "командата „git notes merge --abort“.\n"
 
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:545
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:546
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
 msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -17547,7 +17757,7 @@
 msgid "read object names from the standard input"
 msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
 
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:164
 msgid "do not remove, show only"
 msgstr "само извеждане без действително окастряне"
 
@@ -17563,125 +17773,125 @@
 msgid "use notes from <notes-ref>"
 msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
 
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1608
 #, c-format
 msgid "unknown subcommand: %s"
 msgstr "непозната подкоманда: %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:52
+#: builtin/pack-objects.c:53
 msgid ""
 "git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
 msgstr ""
 "git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:53
+#: builtin/pack-objects.c:54
 msgid ""
 "git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
 msgstr ""
 "git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
 "СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:430
+#: builtin/pack-objects.c:431
 #, c-format
 msgid "bad packed object CRC for %s"
 msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:441
+#: builtin/pack-objects.c:442
 #, c-format
 msgid "corrupt packed object for %s"
 msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:572
+#: builtin/pack-objects.c:573
 #, c-format
 msgid "recursive delta detected for object %s"
 msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:783
+#: builtin/pack-objects.c:784
 #, c-format
 msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
 msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:972
+#: builtin/pack-objects.c:973
 msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
 msgstr ""
 "изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
 "стойността на „pack.packSizeLimit“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:985
+#: builtin/pack-objects.c:986
 msgid "Writing objects"
 msgstr "Записване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1046 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1047 builtin/update-index.c:90
 #, c-format
 msgid "failed to stat %s"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1099
+#: builtin/pack-objects.c:1100
 #, c-format
 msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
 msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1297
+#: builtin/pack-objects.c:1298
 msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
 msgstr ""
 "изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
 "пакетират"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1724
+#: builtin/pack-objects.c:1725
 #, c-format
 msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
 msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1733
+#: builtin/pack-objects.c:1734
 #, c-format
 msgid "delta base offset out of bound for %s"
 msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2004
+#: builtin/pack-objects.c:2005
 msgid "Counting objects"
 msgstr "Преброяване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2149
+#: builtin/pack-objects.c:2150
 #, c-format
 msgid "unable to parse object header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2219 builtin/pack-objects.c:2235
-#: builtin/pack-objects.c:2245
+#: builtin/pack-objects.c:2220 builtin/pack-objects.c:2236
+#: builtin/pack-objects.c:2246
 #, c-format
 msgid "object %s cannot be read"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2222 builtin/pack-objects.c:2249
+#: builtin/pack-objects.c:2223 builtin/pack-objects.c:2250
 #, c-format
 msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
 msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2259
+#: builtin/pack-objects.c:2260
 msgid "suboptimal pack - out of memory"
 msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2574
+#: builtin/pack-objects.c:2575
 #, c-format
 msgid "Delta compression using up to %d threads"
 msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2713
+#: builtin/pack-objects.c:2714
 #, c-format
 msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
 msgstr ""
 "обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2801
+#: builtin/pack-objects.c:2802
 msgid "Compressing objects"
 msgstr "Компресиране на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2807
+#: builtin/pack-objects.c:2808
 msgid "inconsistency with delta count"
 msgstr "неправилен брой разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2888
+#: builtin/pack-objects.c:2889
 #, c-format
 msgid ""
 "expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -17690,7 +17900,7 @@
 "очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2894
+#: builtin/pack-objects.c:2895
 #, c-format
 msgid ""
 "expected object ID, got garbage:\n"
@@ -17699,245 +17909,245 @@
 "очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2992
+#: builtin/pack-objects.c:2993
 msgid "invalid value for --missing"
 msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3051 builtin/pack-objects.c:3159
+#: builtin/pack-objects.c:3052 builtin/pack-objects.c:3160
 msgid "cannot open pack index"
 msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3082
+#: builtin/pack-objects.c:3083
 #, c-format
 msgid "loose object at %s could not be examined"
 msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3167
+#: builtin/pack-objects.c:3168
 msgid "unable to force loose object"
 msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3261
 #, c-format
 msgid "not a rev '%s'"
 msgstr "„%s“ не е версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3263
+#: builtin/pack-objects.c:3264
 #, c-format
 msgid "bad revision '%s'"
 msgstr "неправилна версия „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3288
+#: builtin/pack-objects.c:3289
 msgid "unable to add recent objects"
 msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3341
+#: builtin/pack-objects.c:3342
 #, c-format
 msgid "unsupported index version %s"
 msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3346
 #, c-format
 msgid "bad index version '%s'"
 msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3383
+#: builtin/pack-objects.c:3384
 msgid "<version>[,<offset>]"
 msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3384
+#: builtin/pack-objects.c:3385
 msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
 msgstr ""
 "запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3387
+#: builtin/pack-objects.c:3388
 msgid "maximum size of each output pack file"
 msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3389
+#: builtin/pack-objects.c:3390
 msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
 msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3391
+#: builtin/pack-objects.c:3392
 msgid "ignore packed objects"
 msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3393
+#: builtin/pack-objects.c:3394
 msgid "limit pack window by objects"
 msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3395
+#: builtin/pack-objects.c:3396
 msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
 msgstr ""
 "ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3397
+#: builtin/pack-objects.c:3398
 msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
 msgstr ""
 "максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3399
+#: builtin/pack-objects.c:3400
 msgid "reuse existing deltas"
 msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3401
+#: builtin/pack-objects.c:3402
 msgid "reuse existing objects"
 msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/pack-objects.c:3404
 msgid "use OFS_DELTA objects"
 msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3405
+#: builtin/pack-objects.c:3406
 msgid "use threads when searching for best delta matches"
 msgstr ""
 "стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3407
+#: builtin/pack-objects.c:3408
 msgid "do not create an empty pack output"
 msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3409
+#: builtin/pack-objects.c:3410
 msgid "read revision arguments from standard input"
 msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3412
 msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
 msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3415
 msgid "include objects reachable from any reference"
 msgstr ""
 "включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
 "указател"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3417
+#: builtin/pack-objects.c:3418
 msgid "include objects referred by reflog entries"
 msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3421
 msgid "include objects referred to by the index"
 msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3423
+#: builtin/pack-objects.c:3424
 msgid "output pack to stdout"
 msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3425
+#: builtin/pack-objects.c:3426
 msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
 msgstr ""
 "включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3427
+#: builtin/pack-objects.c:3428
 msgid "keep unreachable objects"
 msgstr "запазване на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3429
+#: builtin/pack-objects.c:3430
 msgid "pack loose unreachable objects"
 msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3431
+#: builtin/pack-objects.c:3432
 msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
 msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3434
+#: builtin/pack-objects.c:3435
 msgid "use the sparse reachability algorithm"
 msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3436
+#: builtin/pack-objects.c:3437
 msgid "create thin packs"
 msgstr "създаване на съкратени пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3438
+#: builtin/pack-objects.c:3439
 msgid "create packs suitable for shallow fetches"
 msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3440
+#: builtin/pack-objects.c:3441
 msgid "ignore packs that have companion .keep file"
 msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3442
+#: builtin/pack-objects.c:3443
 msgid "ignore this pack"
 msgstr "пропускане на този пакет"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3444
+#: builtin/pack-objects.c:3445
 msgid "pack compression level"
 msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3446
+#: builtin/pack-objects.c:3447
 msgid "do not hide commits by grafts"
 msgstr ""
 "извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
 "присажданията"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3448
+#: builtin/pack-objects.c:3449
 msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
 msgstr ""
 "използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
 "преброяването на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3450
+#: builtin/pack-objects.c:3451
 msgid "write a bitmap index together with the pack index"
 msgstr ""
 "запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3454
+#: builtin/pack-objects.c:3455
 msgid "write a bitmap index if possible"
 msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3458
+#: builtin/pack-objects.c:3459
 msgid "handling for missing objects"
 msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3461
+#: builtin/pack-objects.c:3462
 msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
 msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3463
+#: builtin/pack-objects.c:3464
 msgid "respect islands during delta compression"
 msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3492
+#: builtin/pack-objects.c:3493
 #, c-format
 msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
 msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3497
+#: builtin/pack-objects.c:3498
 #, c-format
 msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
 msgstr ""
 "Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
 "ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3551
+#: builtin/pack-objects.c:3552
 msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
 msgstr ""
 "опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
 "файлове за пренос"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3553
+#: builtin/pack-objects.c:3554
 msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
 msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3558
+#: builtin/pack-objects.c:3559
 msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
 msgstr ""
 "опцията „--thin“не може да се използва за създаване на п