blob: 4b034a67f305622f146e66914139e58045e2457e [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
#
# Copyright (c) 2008 Deskin Miller
#
test_description='git svn partial-rebuild tests'
. ./lib-git-svn.sh
test_expect_success 'initialize svnrepo' '
mkdir import &&
(
(cd import &&
mkdir trunk branches tags &&
(cd trunk &&
echo foo > foo
) &&
svn_cmd import -m "import for git-svn" . "$svnrepo" >/dev/null
) &&
rm -rf import &&
svn_cmd co "$svnrepo"/trunk trunk &&
(cd trunk &&
echo bar >> foo &&
svn_cmd ci -m "updated trunk"
) &&
rm -rf trunk
)
'
test_expect_success 'import into git' '
git svn init --stdlayout "$svnrepo" &&
git svn fetch &&
git checkout remotes/trunk
'
test_expect_success 'git svn branch tests' '
git svn branch a &&
base=$(git rev-parse HEAD:) &&
test $base = $(git rev-parse remotes/a:) &&
git svn branch -m "created branch b blah" b &&
test $base = $(git rev-parse remotes/b:) &&
test_must_fail git branch -m "no branchname" &&
git svn branch -n c &&
test_must_fail git rev-parse remotes/c &&
test_must_fail git svn branch a &&
git svn branch -t tag1 &&
test $base = $(git rev-parse remotes/tags/tag1:) &&
git svn branch --tag tag2 &&
test $base = $(git rev-parse remotes/tags/tag2:) &&
git svn tag tag3 &&
test $base = $(git rev-parse remotes/tags/tag3:) &&
git svn tag -m "created tag4 foo" tag4 &&
test $base = $(git rev-parse remotes/tags/tag4:) &&
test_must_fail git svn tag -m "no tagname" &&
git svn tag -n tag5 &&
test_must_fail git rev-parse remotes/tags/tag5 &&
test_must_fail git svn tag tag1
'
test_expect_success 'branch uses correct svn-remote' '
(svn_cmd co "$svnrepo" svn &&
cd svn &&
mkdir mirror &&
svn_cmd add mirror &&
svn_cmd copy trunk mirror/ &&
svn_cmd copy tags mirror/ &&
svn_cmd copy branches mirror/ &&
svn_cmd ci -m "made mirror" ) &&
rm -rf svn &&
git svn init -s -R mirror --prefix=mirror/ "$svnrepo"/mirror &&
git svn fetch -R mirror &&
git checkout mirror/trunk &&
base=$(git rev-parse HEAD:) &&
git svn branch -m "branch in mirror" d &&
test $base = $(git rev-parse remotes/mirror/d:) &&
test_must_fail git rev-parse remotes/d
'
test_done