kasan: test change

Description.

Change-Id: Ie750af213624923315646845d95aaa24b89f2ca8
diff --git a/mm/kasan/kasan.h b/mm/kasan/kasan.h
index 3ce956e..df505a9 100644
--- a/mm/kasan/kasan.h
+++ b/mm/kasan/kasan.h
@@ -8,6 +8,8 @@
 #define KASAN_SHADOW_SCALE_SIZE (1UL << KASAN_SHADOW_SCALE_SHIFT)
 #define KASAN_SHADOW_MASK       (KASAN_SHADOW_SCALE_SIZE - 1)
 
+/* no, we want the comment here */
+
 #define KASAN_TAG_KERNEL	0xFF /* native kernel pointers tag */
 #define KASAN_TAG_INVALID	0xFE /* inaccessible memory tag */
 #define KASAN_TAG_MAX		0xFD /* maximum value for random tags */